Skip to content

Avräkningsregler

I en kollektiv förvaltningsorganisation som Teosto är avräkningsreglerna ett av de mest centrala dokumenten: det innehåller de principer enligt vilka uppgifter gällande verk behandlas samt därefter avräkningarna beräknas och slutligen utdelas till upphovspersonerna – kompositörerna, textförfattarna, arrangörerna och musikförläggarna.

reglerar utbetalningen av ersättningar
godkänns av Teostos medlemmar vid medlemsmötet
offentligt dokument

Nya avräkningsregler trädde i kraft 1.1.2022

Teostos förnyade avräkningsregler trädde i kraft i början av 2022.   I det nya dokumentet som togs i bruk har regleringen uppdaterats för att motsvara den aktuella lagstiftningen och beslutsfattandet gällande avräkningarna har förtydligats: till exempel Teostos verkställande direktörs och styrelses beslutsansvar angående avräkningarna har nu preciserats. Också terminologin har harmoniserats och avräkningsreglerna har försetts med en separat ordlista som förhoppningsvis ska öka dokumentets förståelighet. Dessutom har en del föråldrad praxis tagits bort och en del ny praxis, som i praktiken redan har etablerats, lagts till i reglerna. 

De avräkningsregler godkändes vid Teostos medlemsmöte i maj 2021. En ändring till den tidigare praxisen är förfarandet som gäller arrangörsandelen. I de nya avräkningsreglerna har kriterierna för arrangörsandelarna angetts på så sätt att de nu på ett mer precist sätt motsvarar de bestämmelser som redan tidigare varit giltiga. Punkten, enligt vilken arrangörens andel inte kan vara större än en sjättedel (16,67 %) av ersättningarna som avräknas för hela verket, preciseras i de nya avräkningsreglerna. Om man vill ge arrangören en större andel, måste denne markeras som kompositör.

På medlemsmötet 18.5.2022 gjordes tekniska ändringar i avräkningsreglerna.

Den 9 november 2022 fattade Teostos styrelse ett beslut om hantering av verk med stora rättigheter, baserat på den befogenhet som givits i avräkningsreglerna. Beslutet definierar ansvarsfördelningen mellan Teosto och rättsinnehavaren vid beviljande av licenser för olika ändamål. Beslutet träder i kraft den 1 januari 2023

Teostos avräkningsregler från 1.1.2023
Ladda ner PDF
Bilaga till avräkningsregler: avräkningsområdesförteckning 17.5.2023
Ladda ner PDF
Bilaga till avräkningsregler: Beslut av Teostos styrelse angående förvaltning av verk med stora rättigheter 9.11.2022
Ladda ner PDF
Vänligen ge respons!

Den respons som vi får från användarna är viktig när vi utvecklar våra webbtjänster. Berätta om din erfarenhet av vår tjänst!

KAKOR PÅ TEOSTOS WEBBPLATS

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator eller annan enhet och som sparar information om ditt besök på webbplatsen. Med hjälp av kakorna förbättrar Teosto användbarheten av sina tjänster.

Uppgifter som samlats in genom kakor kopplas som utgångspunkt inte ihop med en identifierbar persons personuppgifter, men vissa uppgifter som samlats in genom kakor kan indirekt kopplas till en identifierbar persons personuppgifter.

Läs mer i vår dataskyddsbeskrivning och vår beskrivning över kakor (på finska).

KATEGORIER AV KAKOR
Nödvändiga kakor

Dessa kakor är nödvändiga för att säkerställa tillgängligheten av vår webbplats. De laddar t.ex. en del av vår webbplats funktioner på förhand för att försnabba laddningen av webbplatsen. Nödvändiga kakor används även för att fastställa och komma ihåg de inställningar du valt. Du kan förbjuda användningen av nödvändiga kakor i dina webbläsarinställningar, men observera att alla funktioner på och delar av webbplatsen inte nödvändigtvis fungerar korrekt efter det.

Läs mer om kakor (på finska)

Kakor för analytik

Vi använder kakor för analytik för att utveckla funktionen av vår webbplats. Med hjälp av kakor för analytik samlar vi t.ex. uppgifter om hur användare använder vår webbplats och hur de navigerar mellan webbplatsens olika flikar. Uppgifterna används huvudsakligen i anonym form.

För mer information: dataskyddsbeskrivning och beskrivning över kakor (på finska)

Funktionella kakor

Med hjälp av funktionella kakor kan vi erbjuda olika funktioner på vår webbplats, t.ex. spellistor och en chattfunktion i realtid. Om du förbjuder användningen av funktionella kakor fungerar inte en del eller alla av dessa funktioner korrekt.

Läs mer om kakor (på finska)

Marknadsföringskakor

Marknadsföringskakor hjälper oss skräddarsy vår marknadsföring och erbjuda användarna av vår webbplats mer riktade tjänster i framtiden. Med hjälp av marknadsföringskakorna samlar vi t.ex. uppgifter om användarens beteende och preferenser på vår webbplats.

Läs mer om kakor (på finska)