Skip to content
Teosto
Kontakta oss

Musikanvändning i undervisning

Läroanstalter, lärare, kommuner och privat undervisning

Om musiken spelas upp offentligt, spelas som bakgrundsmusik eller streamas krävs alltid licens. I undervisning kan licensen emellertid redan ingå i ett avtal som till exempel läroanstalten eller kommunen har ingått, eller så kan användningen av musik omfattas av undervisningsundantaget.

Med undervisningsundantag avses den punkt i upphovsrättslagen som tillåter offentligt framförande av musik på en lektion i samband med undervisning. Undervisningsundantaget omfattar emellertid inte musik till exempel vid föreställningar som är öppna för alla. Det finns också skillnader i licensbehov mellan kommunal och privat undervisning.

Med undervisningsundantag avses den punkt i upphovsrättslagen som tillåter offentligt framförande av musik på en lektion i samband med undervisning. Med andra ord kan man i undervisningen använda, dvs. lyssna på och framföra (spela, sjunga) musik utan särskild musiklicens.

Undantaget gäller emellertid inte till exempel fester eller föreställningar med publik som ordnats av skolan utanför undervisningen. Undantaget gäller inte heller undervisning i förvärvssyfte.

Läs mer om undervisningsundantaget.

Kommunala skolor och läroanstalter

Kommunförbundet och Teosto har tecknat ett avtal som ger tillstånd att framföra musik på bland annat kommunala skolors samt medborgar- och arbetarinstituts egna inträdesfria föreställningar och evenemang.

Avtalet omfattar emellertid inte användning av musik vid föreställningar som den kommunala aktören producerar i samarbete med någon annan aktör, till exempel en annan stad, församling, föräldraförening, stödförening eller kommersiell aktör.

Avtalet omfattar inte heller kommunens föreställningar eller evenemang som kräver en inträdesavgift .

Dessa situationer kräver alltid en separat Evenemangslicens från Teosto

 • Mer information och anvisningar om användning av musik i kommunala skolor samt andra tjänster inom kommuner och städer finns på licenssidan Musik i kommunens verksamhet .
 • Avtalet mellan Teosto och Kommunförbundet hittar du här.

Användning av musik på nätet och sociala medier

Både kommunala och privata skolor måste skaffa en separat musiklicens för att använda musik på en webbplats eller sociala medier. Licens krävs om skolan vill lägga upp videor eller ljudfiler med musik på sin egen webbplats eller på sociala medier. För att till exempel kunna livestreama en elevkonsert krävs också en licens.

Lämpliga licenser för användning av musik på nätet och sociala medier för skolor och läroanstalter är Mediesmålicens eller Livestreaminglicens, beroende på plattform och musikanvändning.

 • Mediesmålicens krävs för publicering av videoinspelningar med musik. En inspelning från en vårfest med musik behöver till exempel en Mediesmålicens.
 • Livestreaminglicens krävs alltid för spelningar och konserter som streamas på en annan plattform än YouTube, Facebook eller Instagram. Ovanstående kräver licens endast om spelningen eller konserten har en inträdesavgift.
 • Om livestreamen dessutom spelas in krävs förutom livestreaminglicensen även en Mediesmålicens.

Elevernas musikanvändning

 • Elever kan som privatpersoner ladda upp videor med musik på YouTube, Facebook, Instagram och TikTok utan att behöva ansöka om separat licens. Läs mer här.

Övrigt att beakta

Om inspelningsmusik används i videor eller ljudfiler krävs även licens från inspelningens utgivare (vanligtvis ett skivbolag). Kontakta Gramex för mer information om licenser för inspelningsmusik.

Varför behövs anmälan om framförande?

För att kunna betala ut upphovsrättsersättningar till musikskapare behöver vi information om vilken musik som har spelats på föreställningar och evenemang. Utgående från uppgifterna som ges i anmälan om framförande kan vi betala ersättningar till de kompositörer, textförfattare, arrangörer och musikförläggare, vars musik har spelats.

Vem gör anmälan om framförande?

 • Om en professionell artist uppträder i läroanstaltens tillställning eller föreställning, är det i första hand hen som ansvarar för att göra anmälan om framförande via Teostos webbtjänst . Det kostar ingenting att göra en anmälan om framförande och det kräver inte heller att man är upphovsmannakund hos Teosto.
 • Om musiken däremot framförs av till exempel skolans elever eller lärare gör de själva en anmälan om framförande, det vill säga informerar Teosto om vilka låtar de framför. Till exempel kan musikläraren som ansvarar för skolans vårfest anmäla alla musikföreställningar med en och samma anmälan.

Var och hur anmäls framföranden?

 • För vårfester, musikevenemang e.d. ska man anmäla de verk som framförts. Du hittar rapporteringsmallen för liveevenemang här.
 • En professionell artist kan anmäla framföranden via Teostos webbtjänst. Användningen av webbtjänsten är avgiftsfri och inloggningsuppgifter kan du beställa här.
 • En separat rapport ska också skickas till Teosto om spelningar och konserter som arrangeras på nätet med livestreaminglicens . De rapporterade uppgifterna fungerar som faktureringsgrund. Rapporteringsmallen hittar du här (på finska).

Privata skolor och läroanstalter

Musiklicenser – evenemang och föreställningar för närvarande publik

Undervisningsundantaget i upphovsrättslagen gör det möjligt att i undervisningen använda, dvs. lyssna på och spela upp musik utan separata musiklicenser. Undantaget gäller emellertid inte undervisning i förvärvssyfte. Om det rör sig om undervisning i förvärvssyfte krävs licensen Musik i läroanstalter från GT Musiikkiluvat Oy

Musiklicens – evenemang och föreställningar

Privata skolor omfattas inte av musikanvändningsavtalet mellan Teosto och Kommunförbundet, så för musikanvändning vid olika föreställningar och evenemang krävs separata musiklicenser från Teosto. För att använda inspelningsmusik krävs även licens från Gramex.

För privata skolor är den mest lämpliga licensen för framförande av musik vid föreställningar en Evenemangslicens som innehåller licenser från både Teosto och Gramex.

Mer information: Evenemangslicens

Musiklicenser – bakgrundsmusik och föreställningar för närvarande publik

Avtalet mellan Kommunförbundet och Teosto omfattar inte användning av musik vid sådana föreställningar som anordnas och/eller produceras i samarbete med någon annan aktör, t.ex. en privat läroanstalt eller annan läroanstalt. Dessa situationer kräver alltid en separat Evenemangslicens från Teosto

 • Mer information och anvisningar om användning av musik i kommunala skolor samt andra tjänster inom kommuner och städer finns på licenssidan Musik i kommunens verksamhet .
 • Avtalet mellan Teosto och Kommunförbundet hittar du här.

Användning av musik på nätet och sociala medier

Alla skolor och läroanstalter måste skaffa en separat musiklicens för användning av musik på sociala medier och internet.

Licens krävs när skolan lägger upp videor eller ljudfiler med musik på sin egen webbplats eller på sociala medier. För att till exempel kunna livestreama en elevkonsert krävs också en separat licens.

Lämpliga licenser för musikanvändning på nätet och sociala medier för skolor och läroanstalter är mediesmålicens eller livestreaminglicens, beroende på plattform och musikanvändning.

 • Mediesmålicens krävs för publicering av videoinspelningar med musik. En inspelning från en vårfest med musik behöver till exempel en mediesmålicens.
 • Livestreaminglicens krävs alltid för spelningar och konserter som streamas på en annan plattform än YouTube, Facebook eller Instagram. Ovanstående kräver licens endast om spelningen eller konserten har en inträdesavgift.
 • Om livestreamen dessutom spelas in krävs förutom Livestreaminglicensen även en mediesmålicens.

Elevernas musikanvändning

 • Elever kan som privatpersoner ladda upp videor med musik på YouTube, Facebook och Instagram utan att behöva ansöka om separat licens. Läs mer här.

Övrigt att beakta

Om inspelningsmusik används i videor eller ljudfiler krävs även licens från inspelningens utgivare (vanligtvis ett skivbolag). Kontakta Gramex för mer information om licenser för inspelningsmusik.

 

Varför behövs anmälan om framförande?

För att kunna betala ut upphovsrättsersättningar till musikskapare behöver vi information om vilken musik som har spelats på föreställningar och evenemang. Utgående från uppgifterna som ges i anmälan om framförande kan vi betala ersättningar till de kompositörer, textförfattare, arrangörer och musikförläggare, vars musik har spelats.

Vem gör anmälan om framförande?

 • Om en professionell artist uppträder i läroanstaltens tillställning eller föreställning, är det i första hand hen som ansvarar för att göra anmälan om framförande via Teostos webbtjänst. Det kostar ingenting att göra en anmälan om framförande och det kräver inte heller att man är upphovsmannakund hos Teosto.
 • Om musiken däremot framförs av till exempel skolans elever eller lärare gör de själva en anmälan om framförande, det vill säga informerar Teosto om vilka låtar de framför. Till exempel kan musikläraren som ansvarar för skolans vårfest anmäla alla musikföreställningar med en och samma anmälan per e-post.

Var och hur anmäls framföranden?

 • Du kan anmäla framföranden via Teostos webbtjänst. Användningen av webbtjänsten är avgiftsfri och inloggningsuppgifter kan du beställa här
 • En separat rapport ska också skickas till Teosto om spelningar och konserter som arrangeras på nätet med livestreaminglicens . De rapporterade uppgifterna fungerar som faktureringsgrund. Rapporteringsmallen hittar du här (på finska).
Vänligen ge respons!

Den respons som vi får från användarna är viktig när vi utvecklar våra webbtjänster. Berätta om din erfarenhet av vår tjänst!