Skip to content
Teosto
Kontakta oss

Anvisningar för körer

Kören ska göra en anmälan om framförande av föreställningen, det vill säga meddela information om musiken som framförs under föreställningen.

Förutom att uppträda vid evenemang som anordnas av andra, anordnar många körer även själva konserter och föreställningar där de uppträder. Dessutom ska kören skaffa en användningslicens som passar föreställningens karaktär, om kören själv anordnar föreställningen. Nedan hittar du anvisningar för de vanligaste situationerna när det gäller körer.

När kören själv anordnar en fysisk konsert, föreställning eller ett annat uppträdande

 • Kören skaffar en musiklicens
 • Kören gör en anmälan om framförande

Körer måste själva skaffa musiklicens när kören själv anordnar en föreställning eller en konsert, där den själv uppträder eller där någon annan uppträder med musik. Licensbehovet täcks oftast av Teostos evenemangslicens. Teostos evenemangslicens är också ett fortlöpande musikanvändningsavtal för körer som själva anordnar konserter. Priset för evenemangslicensen bestäms av intäkterna från inträdesbiljetterna till föreställningen eller antalet åhörare.

Kören ska göra en anmälan om framförande  för de verk som den har framfört och se till att även eventuella andra artister gör en anmälan om framförande. Om kören själv är organisatör av föreställningen och ansöker om evenemangslicens, kan du göra en anmälan om framförande i webbtjänsten genom att meddela föreställningens låtar i samband med att uppgifterna om framförandet meddelas. Anmälan om framförande kan också göras i webbtjänsten i artistens roll.

När du har ansökt om evenemangslicens får du en avtalsbekräftelse samt användarnamn till vår webbtjänst per e-post. I vår webbtjänst kan du meddela uppgifter om föreställningar som anordnas med evenemangslicens. Uppgifter som ska meddelas är:

 • Datum för föreställningen
 • Namn på föreställningen och kören som anordnar den
 • Biljettintäkter från föreställningen (eller intäkter från försäljning av programblad) eller
 • Åskådarantal för föreställningar utan inträdesavgift

Uppgifterna måste meddelas till oss senast 14 dagar efter varje föreställning. Om du meddelar de uppgifter som behövs för att fakturera föreställningen senast 14 dagar efter föreställningen, får du 3 procent anmälningsrabatt på licensens pris.

Om kören själv är organisatör av föreställningen och söker evenemangslicens, kan du göra en anmälan om framförande i vår webbtjänst , antingen i samband med att du meddelar  uppgifter om föreställningen eller i rollen som artist.

Du kan meddela uppgifter om verken som framförts i samma meddelande som du meddelar uppgifter om föreställningen. Bifoga då en lista över de framförda verken till anmälan om föreställningen, till exempel som PDF- eller JPG-fil. Ett annat alternativ är att göra en separat anmälan om framförande i rollen som artist. Du kan skaffa dig användarnamn som artist genom att logga in på webbtjänsten med dina nätbankskoder eller mobilcertifikat.

När kören själv anordnar en streamad konsert, föreställning eller annat uppträdande eller publicerar en video

 • Kören skaffar streaminglicens för musik (mediesmålicens eller livestreaminglicens)
 • Kören gör en anmälan om framförande

I princip krävs alltid licens för att använda musik även på webben. Undantaget är gratis livestreaming på plattformar som är licensierade av Teosto, såsom YouTube, Facebook, TikTok och Instagram. Teosto har ingått avtal med ovannämnda plattformar om ersättningar för framförande av musik, vilket innebär att det inte krävs någon separat användningslicens för livestreaming.

För livestreaming på plattformar som inte är licensierade av Teosto kräver emellertid licens. På samma sätt krävs alltid licens om en inspelning av en livestreaming görs för senare visning på vilken plattform som helst eller om det är avgiftsbelagt att titta på livestreamingen eller inspelningen.

För livestreaming på plattformar som inte är licensierade av Teosto och för kostnadsfria inspelningar krävs mediesmålicens. För en avgiftsbelagd livestream och inspelning krävs livestreaminglicens.

Licens för livestreaming krävs även för en avgiftsfri livestream i följande situationer:

 • Livestreamen överstiger 2 000 visningar.
 • Streamingen sker på någon annan plattform än de som Teosto licensierar, såsom YouTube, Facebook, Instagram och TikTok.

Rapportering av faktureringsuppgifter för föreställningen ingår inte i mediesmålicensen. ”Ingen rapportering” som nämns på mediesmålicensens och mindre fysiska föreställningars licensers egna sidor innebär att organisatören av de kostnadsfria streamade föreställningarna inte behöver meddela Teosto om uppgifterna om en föreställning som streamats eller anordnats med licensen.

Föreställningar som anordnas med livestreaminglicens ska alltid anmälas med information om föreställningen och musikinformation på rapporteringsblanketten som medföljer licensen.

 

Både för föreställningar som anordnas med mediesmålicens och livestreaminglicens ska det göras en anmälan om framförande av upphovsrättsskyddad musik. Anmälan om framförande ska göras för både avgiftsfri och avgiftsbelagd livestream.

Du kan göra en anmälan om framförande av en föreställning som anordnas med mediesmålicens i rollen som artist i webbtjänsten. Du kan skaffa dig användarnamn som artist genom att logga in på vår webbtjänst med dina nätbankskoder eller mobilcertifikat.

Uppgifter om musik som framförs vid föreställningar som ordnas med livestreaminglicens ska meddelas på rapporteringsformuläret som medföljer licensen.

När kören uppträder under någon annans fysiska föreställning

 • Organisatören av föreställningen skaffar musiklicensen
 • Kören gör en anmälan om framförande

När kören uppträder under en föreställning som anordnas av någon annan, exempelvis på ett företags eller en förenings julfest, sommarfest, spelning, konsert eller annan föreställning, skaffas musiklicensen av föreställningens organisatör. Kören måste dock göra en anmälan om framförande för de verk den uppträder med.

Du kan göra en anmälan om framförande i vår webbtjänst. För att göra en anmälan behöver du artistens användarnamn till webbtjänsten. Du kan skaffa dig användarnamn som artist genom att logga in på webbtjänsten med dina nätbankskoder eller mobilcertifikat. Detta kräver inte att du är kund hos Teosto.

Anmälan om framförande är kostnadsfri för artisten och höjer eller sänker inte heller priset på musiklicensen. Endast genom anmälan om framförande kan ersättningar för framförande av musik som betalats av organisatören korrekt avräknas till musikskapare och förläggare vars musik har framförts under föreställningen.

Frågor om anmälan om framförände

Anmälan om framförande ska innehålla följande information:

 • Datum för framförandet
 • Namnet på platsen för framförandet
 • Namnet på föreställningens organisatör
 • Artistens namn
 • Framförda verk och verkens speltid
 • Verkens upphovspersoner

I webbtjänsten kan man göra färdiga listor över verken i körens repertoar, vilket gör det enkelt att göra anmälan om framförande efter föreställningar.

I anmälan om framförande listas alla framförda verk, även så kallade fria verk som inte är skyddade av upphovsrätt eller som är självförvaltade av kompositören eller musikförläggaren.

Fria verk är sådana vars upphovsperson inte tillhör någon upphovsrättsorganisation eller om det har gått minst 70 år efter utgången av upphovspersonernas dödsår.

Du kan göra en anmälan om framförande direkt efter föreställningen. Det finns dock bindande tidsfrister för anmälan om framförande av både inhemska och utländska liveuppträdanden.

Se tidtabell för anmälan om framförande.

Ersättningen för framförande som betalas för konserter, spelningar och andra föreställningar med levande musik är en viktig inkomst för musikskapare och musikförläggare. Många kompositörer och textförfattare framför inte själva sin musik, så deras inkomster beror på om artisterna gör anmälningar om framförande av musik som de komponerat, skrivit texten till eller arrangerat.

För att kunna betala ut ersättning för framförande behöver vi information om vem som framfört vilka verk vid varje enskild tidpunkt. Information om den musik som framförs får vi bäst av den som framfört musiken – i detta fall kören.

Ersättning för framförande avräknas och betalas till musikens upphovspersoner och förläggare genom att sammanföra organisatörens meddelade biljettintäkter eller antal åskådare med uppgifterna om verken och deras upphovspersoner i anmälan om framförande.

För att uppgifterna ska kunna sammanföras är det viktigt att organisatörens namn och datum för föreställningen är korrekta i anmälan om framförande och att upphovspersonernas uppgifter är så exakta som möjligt. Det är särskilt viktigt att uppge exakta uppgifter om upphovspersoner, om flera olika versioner av verken har skapats, såsom nya arrangemang.

För privata tillställningar inom familjen eller vänkretsen (till exempel bröllop, födelsedagar eller examen) behöver en anmälan om framförande inte göras.

Läs mer

Vänligen ge respons!

Den respons som vi får från användarna är viktig när vi utvecklar våra webbtjänster. Berätta om din erfarenhet av vår tjänst!