Skip to content
Teosto
Kontakta oss
Kuvituskuva, kuvaaja: Vessi Hämäläinen

Anvisningar för anmälan om framförande

Om du ännu inte har något användarnamn som artist till webbtjänsten, får du ett genom att identifiera dig med dina finska nätbankskoder eller mobilcertifikat. Om du inte har dem, vänligen kontakta vår kundtjänst. Detta kräver inte att du är kund hos Teosto.

OBS! Om du redan har anslutit dig som upphovsman, men inte ser sidan Framträdanden i webbtjänsten, har du endast valt upphovsmannens roll när du registrerade dig. Du kan lägga till rollen som artist genom att identifiera dig med nätbankskoder eller mobilcertifikat via länken Hämta användarnamn för artist nedan och ändra din profil till Upphovsman och artist.

 • Gör anmälan om framförande i tid! Se schema för anmälningar nedan.
 • Om du gör en anmälan om framförande för första gången, ska du söka efter alla låtar du har framfört via Allmän verksökning för att vara säker på att du har rätt information.
 • Observera att anmälan om framförande inte kan sparas som halvfärdig, utan måste slutföras på en gång för varje föreställning.
 • Webbtjänsten fungerar även på mobilen, så du kan logga in när som helst och från vilken enhet som helst. Den gamla Keikkamobiili-appen används inte längre.
 • När du har skickat en anmälan om framförande kan du inte längre ändra information om föreställningen, såsom namn eller datum. Om du upptäcker att du har fyllt i felaktiga uppgifter om föreställningen, kontakta vår kundtjänst så korrigerar vi uppgifterna åt dig.
 • När du har påbörjat anmälan kan ett meddelande visas på skärmen med information om att en föreställning redan har anmälts för samma dag på samma föreställningsplats. Då har någon annan (vanligtvis arrangören) redan hunnit anmäla grundläggande information om föreställningen. I så fall väljer du den föreställning som visas på skärmen som grund för din anmälan (så att du inte gör en ”dubbelanmälan”), lägger till låtarna du framfört och korrigerar eventuella fel.

Så här byter du roll

 • Du kan växla mellan din roll som upphovsman och artist genom att klicka på profilikonen eller ditt namn längst upp till höger på sidan. Anmälan om framförande kan endast göras i rollen som artist.
 • När du har rollen som artist kan du göra nya anmälningar om framförande och komplettera eller ta bort redan gjorda anmälningar i webbtjänsten.

Så här lägger du till en ny konfiguration

 • På den nya startsidan kan du lägga till en ny konfiguration. Du kommer till den nya startsidan genom att klicka på knappen Gå till de uppdaterade sidorna på den gamla startsidan som öppnas först.
 • Om du redan befinner dig på de uppdaterade sidorna kommer du till den nya startsidan genom att klicka på Teostos logotyp längst upp till vänster på sidan.

Lägga till verk i anmälan om framförande (setlistor)

 • I den nya tjänsten görs eller sparas inga setlistor separat.
 • Om du har gjort anmälan om framförande tidigare, kan du kopiera dina framförda verk från en tidigare anmälan om framförande som underlag för en ny anmälan. Du kan enkelt redigera de kopierade uppgifterna genom att lägga till eller ta bort låtar och ändra deras speltid.
 • Verksökningen i avsnittet Framförda verk visar först dina egna verk som du har anmält i tidigare anmälningar om framförande. Om du inte har framfört ett verk tidigare, lägg till det via Allmän verksökning.
 • Du kan begränsa sökresultaten i Allmän verksökning genom att ange namnet på minst en upphovsman eller ett IPI-nummer utöver namnet på verket. Om du letar efter ett specifikt arrangemang ska du också ange namnet på arrangören.

Om du framför samma verk två eller flera gånger

Det går inte att lägga till samma verk flera gånger i samma anmälan. Om du framför samma verk två eller flera gånger på samma spelning gör du så här:

 • Gör en anmälan om framförande och förläng speltiden för verket så att den motsvarar den sammanlagda speltiden. Om du t.ex. framför en låt med en speltid på 3’13 två gånger, ska du ange speltiden som 6’26.
 • En anmälan räcker även om du uppträder samma dag på samma föreställningsplats, men flera gånger (t.ex. dags- och kvällsspelning). Lägg i så fall till den totala föreställningstiden för verken i anmälan enligt exemplet ovan.

Livestreamade föreställningar

 • Från och med 2023 artisten behöver inte göra någon anmälan om framförande för kostnadsfri streaming på plattformar som är licensierade av Teosto (YouTube, Facebook, Instagram, TikTok), eftersom plattformarna rapporterar framförda verk till Teosto. För avgiftsbelagda streams måste artisten alltid göra en anmälan om framförande, även på tidigare nämnda plattformar. 
 • Du kan anmäla både liveföreställningar och livestreamade föreställningar i webbtjänsten. Om en föreställning där du uppträdde var en hybrid (live + streaming), skadu anmäla både liveföreställningen och streamen separat.

Olika status för anmälan om framförande

Du kan komplettera eller ändra information om framförda verk även efter att du har skickat in din anmälan. I listan över anmälningar om framföranden kan du också se status för varje anmälan:

Väntar på dig = Någon annan (vanligtvis organisatören) har redan anmält grundläggande information om föreställningen och lagt till dig som artist. Uppgifterna om musiken som framfördes på evenemanget fattas emellertid helt och hållet.
Vad ska du göra? Anmäl verken som du har framfört på föreställningen eller avvisa föreställningen om du inte uppträdde där.

Obekräftad = Någon annan (vanligtvis organisatören) har redan anmält grundläggande information om föreställningen, lagt till dig som artist och delvis eller helt anmält låtarna som framförts på föreställningen.
Vad ska du göra? Kontrollera att de anmälda låtarna är korrekta och korrigera dem vid behov eller avvisa föreställningen om du inte uppträdde där. Bekräfta uppgifterna när du har kontrollerat dem. Om du inte bekräftar uppgifterna kommer musiken som spelats på föreställningen att avräknas med okontrollerade uppgifter.

Bekräftad = Du själv eller någon annan som gör anmälningar om framförande för dig har gjort anmälan om framförande och angett uppgifterna om musiken som framfördes på föreställningen.
Vad ska du göra? Redigera vid behov uppgifterna i anmälan genom att radera eller lägga till verk eller genom att redigera verkens speltider.

Stängd = Anmälan om framförande har gått vidare till avräkning och kan inte längre ändras.
Vad ska du göra? Om du märker att en anmälan om framförande med statusen Stängd har ett betydande fel (till exempel att det fattas låtar eller organisatörens uppgifter är felaktiga) ska du kontakta vår kundtjänst för att korrigera felet.

Egna liveuppträdanden

Om du själv har uppträtt på en spelning eller konsert utomlands, gör du en anmälan om framförande i webbtjänsten på samma sida som du anmäler inhemska uppträdanden. Gör anmälan om framförande så snart som möjligt efter föreställningen. Säkerställ för dina egna uppträdanden, t.ex. i samband med avtal om uppträdande, att den utländska organisatören tillhandahåller information om föreställningen till den lokala upphovsrättsorganisationen. Om en utländsk organisatör ber dig att göra en anmälan om framförande på plats, ska du ändå göra en anmälan om framförande även i Teostos webbtjänst.

Anmälningar om framföranden utomlands syns med statusen Stängd genast när du skickar in anmälan om framförande. Detta beror på att vi så snart som möjligt vidarebefordrar anmälningar om framförande som gjorts via webbtjänsten till utländska upphovsrättsorganisationer med vilka vi har ömsesidighetsavtal. Utgående från avtalen samlar utländska organisationer in upphovsrättsersättningar för musikskapare och kompositörer som är kunder hos Teosto och förmedlar dem till oss så att vi kan betala dem till dig.

Andras liveuppträdanden

Gör en anmälan om framförande i webbtjänsten även när någon annan har framfört din musik utomlands på en spelning eller konsert. Exempelvis kan en kompositör göra en anmälan om framförande av ett orkesterframförande av sitt verk utomlands. I anmälan om framförande väljer du Ytterligare information om framförande utomlands: Mina verk har spelats utomlands av en annan artist eller orkester och anger förutom övrig information även Artistens namn.

Vi vidarebefordrar anmälningar om framförande som gjorts via webbtjänsten till utländska upphovsrättsorganisationer med vilka vi har ömsesidighetsavtal. Utgående från avtalen samlar utländska organisationer in upphovsrättsersättningar för musikskapare och kompositörer som är kunder hos Teosto och förmedlar dem till oss så att vi kan betala dem till dig.

Radio-, tv- och onlineframföranden utomlands

För radio-, TV- och onlineframföranden utomlands görs ingen anmälan om framförande i webbtjänsten. För dessa uppträdanden ska du göra en begäran om tillsyn. Instruktioner finns på sidan Begäran om tillsyn.

Anmälan om framförande utomlands 2019, 2020 och 2021

 • Redan behandlade och avräknade anmälningar om framföranden utomlands för åren 2019, 2020 och 2021 har inte överförts till den nya webbtjänsten.
 • Uppgifterna om framföranden under dessa år finns kvar i den gamla tjänsten. Vi tillhandahåller information på särskild begäran om du behöver den, till exempel för att göra en reklamation.
Vänligen ge respons!

Den respons som vi får från användarna är viktig när vi utvecklar våra webbtjänster. Berätta om din erfarenhet av vår tjänst!