Skip to content
Teosto
Kontakta oss
Verotus ja ansaintamallit vaikuttavat tekijänoikeustuloihin

Skatt och upphovsrättsintäkter

Det finns några olika alternativ för beskattning av upphovsrättsintäkter, och musikskaparen kan välja det alternativ som passar bäst för hens karriär och livsskede. Det är bra att bekanta sig med beskattningsalternativen med tanke på både den egna nuvarande och framtida situationen.

Skattekort för förvärvsinkomster eller användningsersättning

När upphovsrättsersättningarna för musik som du har skapat är små eller när du vill ha en enklare verksamhetsmodell, är det bra att sköta beskattningen med skattekort. Du kan använda skattekort när du gör musik för dig själv eller andra, är house writer på ett förlagsbolag eller är pensionär.

Firma och upphovsrättsersättningar

Om du vill kan du även hänvisa dina personliga upphovsrättsersättningar som Teosto betalar till din egen firma. Via ditt firmanamn kan du också fakturera spelningar och andra typer av arbeten och göra avdrag för dina verksamhetskostnader.

Förvärvsinkomst och eget förlagsbolag

Du kan teckna ett förlagsavtal med ditt eget bolag för din egen musik, så att din personliga andel av dina avräkningar betalas till dig som förvärvsinkomst och förläggarens andel av dina avräkningar betalas till ditt förlagsbolag. Du är kund hos Teosto som både musikskapare och musikförläggare.

Eget förlagsbolag och aktiebolag

Du har ett eget förlagsbolag till vilket förläggarens andel av dina avräkningar betalas, men du får också en måttlig mängd personliga upphovsrättsersättningar. I denna modell kan du överföra dina personliga andelar till ett aktiebolag.

Eget aktiebolag

Den så kallage bolagsmodellen lämpar sig för professionella musikskapare för vilka upphovsrättsersättningarna för musik är en betydande inkomstkälla. I den här modellen måste du ha ett eget aktiebolag till vilket dina upphovsrättsersättningar betalas.

Vänligen ge respons!

Den respons som vi får från användarna är viktig när vi utvecklar våra webbtjänster. Berätta om din erfarenhet av vår tjänst!