Skip to content
Teosto
Kontakta oss

Upphovsrättsintäkter som förvärvsinkomster eller användningsersättning

När upphovsrättsersättningarna för musik som du har skapat är små eller när du vill ha en enklare verksamhetsmodell, är det bra att sköta beskattningen med skattekort. Du kan använda skattekort när du gör musik för dig själv eller andra, är house writer på ett förlagsbolag eller är pensionär.

Förskottsinnehållning av avräkning

När du blir kund hos oss, kom ihåg att skicka in ditt skattekort för innevarande år i vår webbtjänst. I webbtjänsten kan du också se din aktuella skatteprocent under Ersättningar. Om du inte lämnar in ditt skattekort måste vi följa skatteförvaltningens anvisningar och ta ut en förskottsinnehållning på 60 procent av din avräkning.

Efter anslutningsåret får vi din förskottsinnehållningsprocent direkt från Skatteförvaltningen i början av varje skatteår. Den nya skatteprocenten uppdateras till webbtjänsten årligen med start 1.2. I januari tillämpar vi föregående års skatteprocent (antingen den skatteprocent som deklarerats av skattemyndigheten i början av året eller enligt det ändringsskattekort som du lämnat in).

Ändringsskattekort

Du kan se din aktuella skatteprocent i webbtjänsten under Ersättningar. Kontrollera regelbundet att vi har tillgång till din aktuella skatteprocent!

Bor du permanent utomlands?

  • Om du har bott utomlands i mer än tre år och är skattskyldig i ett annat land, ska du uppvisa ett intyg om bostadsort från din lokala personuppgiftsansvarige.
  • Om du har bott utomlands i mindre än tre år, ska du ansöka om ett källskattekort hos skattebyrån i Finland och skicka det till oss

Läs mer:

Vänligen ge respons!

Den respons som vi får från användarna är viktig när vi utvecklar våra webbtjänster. Berätta om din erfarenhet av vår tjänst!