Skip to content
Teosto
Kontakta oss

Eget aktiebolag

Bolagsmodellen, dvs. styrningen av de upphovsrättsersättningar som Teosto betalar till upphovspersonens eget aktiebolag, lämpar sig för professionella musikskapare för vilka upphovsrättsersättningarna för musik är en betydande inkomstkälla.

När du har ett eget aktiebolag kan Teosto betala dina personliga upphovsrättsersättningar till ditt eget bolag utan förskottsinnehållning. Ditt företag betalar näringsskatt på intäkterna.

Arrangemanget gäller inte betalning av ersättningar som administreras av andra upphovsrättsorganisationer, dvs. ersättningar som till exempel Gramex, Kopiosto och utländska organisationer debiterar dig om du är direkt kund hos dem.

Modellen är tidsbegränsad och kräver en tidsbegränsad överföring av dina upphovsrätter från en person till ett bolag.

Läs mer:

Vänligen ge respons!

Den respons som vi får från användarna är viktig när vi utvecklar våra webbtjänster. Berätta om din erfarenhet av vår tjänst!