Skip to content
Teosto
Kontakta oss

Firma och upphovsrättsersättningar

Om du vill kan du även hänvisa dina personliga upphovsrättsersättningar som Teosto betalar till din egen firma. En förutsättning är emellertid att ditt firmanamn finns med i förskottsuppbördsregistret.

Om ersättningar betalas ut till din firma:

  • Teosto gör ingen  förskottsinnehållning på dina upphovsrättsersättningar, utan du sköter beskattningen själv
  • Du kan göra skatteavdrag på dina näringsverksamhetskostnader

En person som verkar under ett firmanamn ska i förväg ge skattemyndigheten en uppskattning av räkenskapsperiodens resultat. Baserat på denna uppskattning betalar du skatt i förskott på ditt resultat, dvs. förskottsskatt. Att uppskatta resultatet i förväg kan vara en utmaning, men du kan rätta till din uppskattning genom att kontakta Skatteförvaltningen.

Om vi betalar upphovsrättsersättningar till ditt firmanamn, betalar vi ut dem i brutto och deklarerar ersättningen till skattemyndigheten som personlig inkomst. Då utreder skattemyndigheten om du har betalat tillräckligt med förskottsskatt på firmanamnets resultat.

Via ditt firmanamn kan du också fakturera arvoden för kompositionsarbeten, spelningar och andra typer av arbeten och göra avdrag för dina verksamhetskostnader.

Läs mer:

Vänligen ge respons!

Den respons som vi får från användarna är viktig när vi utvecklar våra webbtjänster. Berätta om din erfarenhet av vår tjänst!