Siirry sisältöön

Musiikkialan sanastoa

Tältä sivulta löydät musiikkialalle ominaisia termejä sekä niiden selityksiä. Katso myös Usein kysyttyä -sivuamme, mikäli sinulla on kysymyksiä Teoston toiminnasta.

Alikustantaja on tietyllä maantieteellisellä alueella toimiva alkuperäisen kustantajan edustaja, joka saa erillisellä sopimuksella yleensä määräaikaisia kustantajan oikeuksia omalle alueelleen.

Alikustannussopimuksessa kustantaja sopii teoksen levittämisestä toisen kustantajan kanssa. Esimerkiksi suomalainen kustantaja hoitaa teosten kansainvälisen levityksen solmimalla ulkomaisten kustantajien kanssa ns. alikustannussopimuksia. Kyseisellä sopimuksella ulkomaiselle kustantajalle siirretään velvoite julkistaa teos sopimusalueella.

Myös musiikintekijä tai esimerkiksi yhtye voi myös perustaa kustannusyrityksen ja hallinnoida itse keikkojaan, teoksiaan, äänitteitä ja muuta toimintaa.

Lue lisää sivuiltamme: Verotus

Bumper on musiikkia, jota käytetään siirryttäessä mainoskatkoille.

Graafisiin tekijänoikeuksiin kuuluvat mm. nuottien, sanoitusten ja partituurien painattaminen sekä muu visuaalinen esittäminen, esimerkiksi nettisivuilla. Graafiset oikeudet eivät kuulu Teoston asiakassopimukseen, vaan niiden lisensointi kuuluu musiikintekijälle itselleen tai hänen musiikinkustantajalleen.

ISRC-koodi (International Standard Recording Code) on digitaalinen tallenne- ja suojakoodi, jonka tarkoitus on helpottaa äänitteiden tunnistamista, niiden esityskäytön hallinnointia sekä piratismin valvontaa. ISRC-koodia käytetään äänitteillä ja musiikkivideoilla julkaistavien kappaleiden tunnisteena. Niin sanotun vakavan musiikin puolella koodi voidaan antaa myös erikseen laajamittaisten teosten osille.

ISRC-koodin voi hakea Musiikkituottajat – IFPI Finland ry:stä.

Katso myöspiratismi

Isyysoikeus on tekijälle kuuluva moraalinen tekijänoikeus, joka edellyttää tekijän nimen mainitsemista siten kuin hyvä tapa edellyttää.

Katso myös: kunnioittamisoikeus, moraaliset oikeudet

Itsehallinnointi on Teoston palveluominaisuus, joka tarjoaa joustoa ja valinnanvapautta musiikintekijöille. Asiakkaanamme saat itse määrittää, kuinka laajasti haluat meidän hallinnoivan musiikkisi tekijänoikeuksia. Voit esimerkiksi:

  • Irrottaa kokonaisia teoksia Teoston hallinnoinnista
  • Irrottaa oikeusluokkia tai maantieteellisiä alueita Teoston hallinnoinnista
  • Myöntää itse luvan teoksesi käytölle yksittäisessä käyttötilanteessa
  • Myöntää itse luvan teoksesi ei-kaupalliseen käyttöön

Oletusasetuksena hallinnoimme kaikkia teoksiasi maailmanlaajuisesti ja varmistamme, että saat korvauksia aina, kun musiikkiasi käytetään. Tee muutoksia hallinnoimiimme oikeuksiin verkkopalvelussamme.

Jakosääntö on Teoston jäsenkokouksen vahvistama periaate, jonka mukaan esitys- ja tallennuskorvaukset jaetaan teoksen kunkin tekijän ja kustantajan kesken. Lue lisää tilityksestä ja jakosäännöstä.

Johtoaihe on teemamusiikki, joka assosioituu tunnelmaan, henkilöön, hahmoon tai tapahtumapaikkaan ja sitä käytetään ohjelmassa toistuvasti.

Konsertti tai show, jota ei ole alunperin tehty televisiota varten.

Katso myös: live-taltiointi

Kunnioittamisoikeus on tekijälle kuuluva moraalinen tekijänoikeus, jonka ansiosta teosta ei saa käyttää tekijää loukkaavassa yhteydessä.

Katso myös: isyysoikeus, moraaliset oikeudet

Kustannussopimus on tekijän ja kustantajan välinen sopimus, jossa sovitaan teoksen kustantamisesta ja jolla tekijä luovuttaa tietyt tekijänoikeutensa kustantajalle. Kustannussopimus perustuu ajatukseen musiikintekijän ja kustantajan kumppanuudesta. Kustantaja voi hankkia tekijän teoksille lisäarvoa, jolloin hän on oikeutettu saamaan osan syntyneistä tuloista. Kustannussopimuksen tekeminen on musiikintekijälle vapaaehtoista.

Katso myös: musiikkikustantaja

Lisenssi tarkoittaa sopimusta, jolla myönnetään laillinen lupa musiikkiteoksen käytölle.

Esitys, joka taltioidaan suorana ja esitetään yleisön edessä.

Katso myös: konserttitaltiointi

Moraaliset oikeudet on yläkäsite isyysoikeudelle ja kunnioittamisoikeudelle. Isyysoikeuden mukaan tekijän nimi on mainittava teoksen käyttämisen yhteydessä. Kunnioittamisoikeuden ansioista teosta ei esimerkiksi saa käyttää tekijää loukkaavassa yhteydessä. Toisin kuin taloudelliset oikeudet, jotka tekijä voi halutessaan luovuttaa esimerkiksi Teoston hallinnoitaviksi, moraaliset oikeudet pysyvät aina tekijällä itsellään.

Katso myös: isyysoikeus, kunnioittamisoikeus, taloudelliset oikeudet

Musiikkikustantaja on henkilö tai yritys, joka huolehtii teoksen kaupallisesta levittämisestä, eli siitä, että musiikki on yleisön saatavissa.

Nordisk Copyright Bureau on pohjoismaiden yhteinen tallennusoikeuksia valvova organisaatio. NCB hoitaa äänitteiden, kuvatallenteiden ja  tallennuslupia.

Lisätietoa löydät NCB:n verkkosivuilta.

Olemassa olevaksi musiikiksi kutsutaan elokuvassa tai muussa tallenteessa käytettyä musiikkia, jota ei ole sävelletty tilauksesta tallennetta varten. Lupaa olemassa olevan musiikin käyttöön tulee hakea tekijöiltä tai kustantajilta, jotka määrittävät teostensa hinnat. Tekijä tai kustantaja voi myös kieltää teoksen käytön tallenteessa. Kyselyt teoksen käytöstä tekee aina Teosto.

Lupaa olemassa olevan musiikin käyttöön kannattaa hakea hyvissä ajoin, sillä luvan saaminen voi kestää jopa kuukausia. Varaudu myös siihen, että ulkomaisten teosten hinnat ovat usein tuhansia euroja.

Kun kopioit musiikin levyltä, tarvitset äänitemasterin käyttöluvan levy-yhtiöltä. Jos levy-yhtiön lupa ei sisällä levyllä soittavien muusikoiden osuutta, voi luvan hakea Muusikkojen liiton kautta.

Plagiointi tarkoittaa teosvarkautta eli toisen henkilön luoman teoksen käyttöä omissa nimissä.

Pseudonyymi tarkoittaa salanimeä, jolla tekijä voi julkaista teoksensa. Tekijänoikeuslain mukaan tekijä ei kuitenkaan saa käyttää sellaista salanimeä, että teos tai tekijä voidaan helposti sekoittaa aikaisemmin julkaistuun teokseen tai tekijään.

Tavallisesti myyntiin perustuva prosenttikorvaus, jonka teoksen tekijä tai kustantaja saa teoksen myynnistä tai esityksen lipputuloista.

Royalty free –musiikki on ääni- ja kuvatuotantoihin tarkoitettua taustamusiikkia, jonka tekijänoikeuksista on kokonaan sovittu tekijänoikeusjärjestöjen ulkopuolella. Näitä voivat olla esimerkiksi Epidemic Sound –kirjaston kappaleet.

Suoja-aika tarkoittaa tekijänoikeuksien voimassaoloaikaa. Tekijänoikeus on voimassa tekijän eliniän ja 70 vuotta kuolinvuoden päättymisestä.

Suojattu musiikki tarkoittaa musiikkia, jonka tekijänoikeussuoja on voimassa. Suoja on voimassa säveltäjän, sanoittajan ja sovittajan eliniän sekä 70 vuotta kuolinvuoden päättymisestä.

Katso myös: suoja-aika, vapaa teos

Suurilla oikeuksilla tarkoitetaan näyttämöteosten, kuten oopperoiden, operettien, balettien ja musikaalien musiikin esitysoikeuksia. Kun näyttämöteoksen musiikki esitetään näyttämöesityksenä, sen esitysoikeudet eivät kuulu asiakassopimuksemme piiriin. Musiikin tekijän tai kustantajan pitää tässä tapauksessa siis itse sopia esitysoikeuksista ja -korvauksista.

Jos näyttämömusiikista sen sijaan esitetään osia radiossa, konserteissa jne., nämä esitykset kuuluvat Teoston myöntämien oikeuksien piiriin ja musiikintekijä saa näistä esityksistä kauttamme esityskorvauksen.

Synkronointi tarkoittaa äänen (esimerkiksi puheen, musiikin tai ääniefektien) liittämistä esimerkiksi videon yhteyteen.

Äänitteen tuottaja tarvitsee tallennusluvan silloin, kun äänitteelle tallennetaan sellaista musiikkia, jonka tekijät kuuluvat Teostoon tai vastaavaan ulkomaiseen tekijänoikeusjärjestöön ja tekijänoikeussuoja on voimassa.

Audio- ja audiovisuaalisiin tuotoksiin, kuten esimerkiksi elokuviin, mainoksiin, tv-ohjelmiin tallennuslupia myöntää NCB. Myös Gramexilta voi hakea lupaa audiovisuaalisiin tuotantoihin. Teoston ja Gramexin www.musiikkiluvat.fi -sivustolta voi hakea lupia, jotka kattavat musiikin kopioimisen julkista esittämistä varten.

Taloudelliset oikeudet tarkoittavat teoksen tekijän yksinoikeutta määrätä luovan työnsä tuloksen taloudellisesta hyväksikäytöstä. Musiikintekijän taloudellisiin oikeuksiin kuuluvat kappaleiden:

  • valmistaminen (painaminen, monistaminen, kopioiminen, tallentaminen), sekä
  • saattaminen yleisön saataviin (esittäminen ja näyttäminen, levittäminen ja välittäminen).

Nämä oikeudet tekijä voi halutessaan luovuttaa hallinnoitavaksi kokonaan tai osittain esimerkiksi Teostolle tai musiikkikustantajalle.

Katso myös: itsehallinnointi, moraaliset oikeudet, musiikkikustantaja

Teoskynnys tarkoittaa riittävää omaperäisyyden tasoa, joka teoksen on saavutettava saadakseen tekijänoikeussuojan.

Tilausmusiikiksi kutsutaan elokuvassa tai muussa tallenteessa käytettyä musiikkia, joka on sävelletty tallennetta varten.

Tunnusmusiikki on olemassa olevaa musiikkia, jota käytetään TV-ohjelman tai podcastin alku- tai lopputunnuksena.

Katso myös: olemassa oleva musiikki

Vapaalla teoksella tarkoitetaan teosta, jonka tekijänoikeussuoja on päättynyt 70 vuotta tekijän kuolinvuoden jälkeen. Vapaata teosta voi käyttää ilman oikeudenomistajan lupaa.

Katso myös: suoja-aika, suojattu musiikki

Palvelu, jonka avulla tilattu ohjelma voidaan katsoa käyttäjän haluamaan aikaan. Esimerkiksi tv-kanavan ohjelmapalvelu tai videovuokraamo verkossa. Ohjelmat voivat olla sekä streaming- että download-muodossa.

Luvallinen yksityinen kopiointi on määritelty tekijänoikeuslaissa: CD-, DVD- ym. levyistä saa tehdä muutaman kopion yksityistä käyttöä varten, jos kopiointi voi tapahtua tehokasta teknistä suojausta murtamatta. Internetistä voi ladata teoksia omaan käyttöön, jos teokset ovat laillisesti saatavilla.

 

Annathan meille palautetta!

Kehitämme verkkosivujamme ja otamme mielellämme vastaan palautetta. Vastaaminen onnistuu nopeasti!