Siirry sisältöön

Musiikkialan sanastoa

Tältä sivulta löydät musiikkialalle ominaisia termejä sekä niiden selityksiä. Katso myös Usein kysyttyä -sivuamme, mikäli sinulla on kysymyksiä Teoston toiminnasta.

Alikustantaja on tietyllä maantieteellisellä alueella toimiva alkuperäisen kustantajan edustaja, joka saa erillisellä sopimuksella yleensä määräaikaisia kustantajan oikeuksia omalle alueelleen.

Alikustannussopimuksessa kustantaja sopii teoksen levittämisestä toisen kustantajan kanssa. Esimerkiksi suomalainen kustantaja hoitaa teosten kansainvälisen levityksen solmimalla ulkomaisten kustantajien kanssa ns. alikustannussopimuksia. Kyseisellä sopimuksella ulkomaiselle kustantajalle siirretään velvoite julkistaa teos sopimusalueella.

Myös musiikintekijä tai esimerkiksi yhtye voi myös perustaa kustannusyrityksen ja hallinnoida itse keikkojaan, teoksiaan, äänitteitä ja muuta toimintaa.

Lue lisää sivuiltamme: Verotus

Bumper on musiikkia, jota käytetään siirryttäessä mainoskatkoille.

Graafisiin tekijänoikeuksiin kuuluvat mm. nuottien, sanoitusten ja partituurien painattaminen sekä muu visuaalinen esittäminen, esimerkiksi nettisivuilla. Graafiset oikeudet eivät kuulu Teoston asiakassopimukseen, vaan niiden lisensointi kuuluu musiikintekijälle itselleen tai hänen musiikinkustantajalleen.

Musiikin käyttö on intensiivistä silloin, kun jokin tapahtuma, ilmiö, tavara tai taideteos rakentuu niin olennaisesti tietyn tai tiettyjen musiikkiteosten käyttöön, että kyseinen musiikkiteos tai sen tekijä (henkilö) yhdistetään siihen. Musiikin intensiivistä käyttöä ovat esim. urheilujoukkueiden kannatuslaulut, yritysten, tuotteiden tai palveluiden tunnusmusiikit jne. Verrattavissa mainoksiin ja markkinointiin.

ISRC-koodi (International Standard Recording Code) on digitaalinen tallenne- ja suojakoodi, jonka tarkoitus on helpottaa äänitteiden tunnistamista, niiden esityskäytön hallinnointia sekä piratismin valvontaa. ISRC-koodia käytetään äänitteillä ja musiikkivideoilla julkaistavien kappaleiden tunnisteena. Niin sanotun vakavan musiikin puolella koodi voidaan antaa myös erikseen laajamittaisten teosten osille.

ISRC-koodin voi hakea Musiikkituottajat – IFPI Finland ry:stä.

Katso myöspiratismi

Isyysoikeus on tekijälle kuuluva moraalinen tekijänoikeus, joka edellyttää tekijän nimen mainitsemista siten kuin hyvä tapa edellyttää.

Katso myös: kunnioittamisoikeus, moraaliset oikeudet

Itsehallinnointi on Teoston palveluominaisuus, joka tarjoaa joustoa ja valinnanvapautta musiikintekijöille. Asiakkaanamme saat itse määrittää, kuinka laajasti haluat meidän hallinnoivan musiikkisi tekijänoikeuksia. Voit esimerkiksi:

  • irrottaa kokonaisia teoksia Teoston hallinnoinnista
  • irrottaa oikeusluokkia tai maantieteellisiä alueita Teoston hallinnoinnista
  • myöntää itse luvan teoksesi käytölle yksittäisessä käyttötilanteessa
  • myöntää itse luvan teoksesi ei-kaupalliseen käyttöön

Lähtökohtana on, että hallinnoimme kaikkia teoksiasi maailmanlaajuisesti ja varmistamme, että saat korvauksia aina, kun musiikkiasi käytetään. Voit kuitenkin tehdä muutoksia oikeuksien hallinnointiin kirjautumalla verkkopalveluumme. Lue lisää: Näin hallinnoit oikeuksiasi

Kokonaisjakosumma (kokonaisjako) on nettosumma, jonka Teosto vuosittain maksaa asiakkailleen ja muille edustamilleen oikeudenhaltijoille. Kokonaisjakosumma jakaantuu tilitysaluekohtaisiin jakosummiin. Kokonaisjakosummasta on vähennetty kulut ja kansalliset varat ja siihen on lisätty (musiikinkäyttökorvausten lisäksi) tuottoja Teoston sijoituksista.

Johtoaihe on teemamusiikki, joka assosioituu tunnelmaan, henkilöön, hahmoon tai tapahtumapaikkaan ja sitä käytetään ohjelmassa toistuvasti.

Teosto vähentää keräämistään tekijänoikeuskorvauksista oikeuksien hallinnoinnista aiheutuvat kulut. Näin saadusta nettotulosta Teosto saa lisäksi vähentää enintään 10 prosenttia käytettäväksi suomalaisen musiikin edistämiseen. Tämä käytäntö perustuu tekijänoikeusjärjestöjen kansainvälisen kattojärjestön CISACin vastavuoroisuusjärjestelmään sekä niihin asiakassopimuksiin, jotka tekijät ja kustantajat ovat allekirjoittaneet Teostoon liittyessään.

Teoston soveltama kansallisten varojen pidätysprosentti on viime vuosina vaihdellut kuuden ja seitsemän välillä. Kansallisten varojen pidätys koskee kaikkia Suomesta kerättyjä esityskorvauksia, mutta ei tallennuskorvauksia.

Kansallisista varoista maksetaan mm. vuosittainen Teosto-palkinto, tuetaan Teoston jäsenjärjestöjä sekä edistetään muulla tavoin suomalaista musiikkia mm. Musiikin edistämiskeskuksen ja Music Finlandin kautta. Kansallisia varoja rahastoidaan Teosto-Rahaston kautta ja vuosina 2020-2021 rahastosta on maksettu muun muassa koronatukea Teoston asiakkaille.

Kollektiivihallinto viittaa Teoston yhdistysmuotoon, jossa yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttää jäsenistö eli musiikin oikeudenomistajat. Jäsenillä on päätös- ja vaikutusmahdollisuudet Teoston toimintaan. Termi kollektiivihallinto juontaa juurensa yhteishallinnointilakiin, jonka mukaan oikeudenomistajilla on laaja päätösvalta.

Kollektiivihallinto tarkoittaa myös sitä, että oikeudenhaltijat luovuttavat tekijänoikeuksiaan (sovitussa laajuudessa) yhteiseen pooliin, ja tähän sisältyy myös oikeuksia koskevan päätösvallan luovuttaminen. Kollektiivi siis käyttää päätösvaltaa jäsentensä oikeuksien käyttämisestä siinä laajuudessa, kun sitä asiakassopimuksella luovutettu.

Konsertti tai show, jota ei ole alunperin tehty televisiota varten.

Katso myös: live-taltiointi

Kunnioittamisoikeus on tekijälle kuuluva moraalinen tekijänoikeus, jonka ansiosta teosta ei saa käyttää tekijää loukkaavassa yhteydessä.

Katso myös: isyysoikeus, moraaliset oikeudet

Kustannussopimus on tekijän ja kustantajan välinen sopimus, jossa sovitaan teoksen kustantamisesta ja jolla tekijä luovuttaa tietyt tekijänoikeutensa kustantajalle. Kustannussopimus perustuu ajatukseen musiikintekijän ja kustantajan kumppanuudesta. Kustantaja voi hankkia tekijän teoksille lisäarvoa, jolloin hän on oikeutettu saamaan osan syntyneistä tuloista. Kustannussopimuksen tekeminen on musiikintekijälle vapaaehtoista.

Katso myös: musiikkikustantaja

Lisenssi tarkoittaa sopimusta, jolla myönnetään laillinen lupa musiikkiteoksen käytölle.

Esitys, joka taltioidaan suorana ja esitetään yleisön edessä.

Katso myös: konserttitaltiointi

Moraaliset oikeudet on yläkäsite isyysoikeudelle ja kunnioittamisoikeudelle. Isyysoikeuden mukaan tekijän nimi on mainittava teoksen käyttämisen yhteydessä. Kunnioittamisoikeuden ansioista teosta ei esimerkiksi saa käyttää tekijää loukkaavassa yhteydessä. Toisin kuin taloudelliset oikeudet, jotka tekijä voi halutessaan luovuttaa esimerkiksi Teoston hallinnoitaviksi, moraaliset oikeudet pysyvät aina tekijällä itsellään.

Katso myös: isyysoikeus, kunnioittamisoikeus, taloudelliset oikeudet

Musiikkikustantaja on henkilö tai yritys, joka huolehtii teoksen kaupallisesta levittämisestä, eli siitä, että musiikki on yleisön saatavissa.

Nordisk Copyright Bureau on pohjoismaiden yhteinen tallennusoikeuksia valvova organisaatio. NCB myöntää tallennuslupia esimerkiksi elokuviin, mainoksiin ja tv-ohjelmiin.

Lisätietoa löydät NCB:n verkkosivuilta.

Olemassa olevaksi musiikiksi kutsutaan elokuvassa tai muussa tallenteessa käytettyä musiikkia, jota ei ole sävelletty tilauksesta tallennetta varten. Lupaa olemassa olevan musiikin käyttöön tulee hakea tekijöiltä tai kustantajilta, jotka määrittävät teostensa hinnat. Tekijä tai kustantaja voi myös kieltää teoksen käytön tallenteessa. Kyselyt teoksen käytöstä tekee aina Teosto.

Lupaa olemassa olevan musiikin käyttöön kannattaa hakea hyvissä ajoin, sillä luvan saaminen voi kestää jopa kuukausia. Varaudu myös siihen, että ulkomaisten teosten hinnat ovat usein tuhansia euroja.

Kun kopioit musiikin levyltä, tarvitset äänitemasterin käyttöluvan levy-yhtiöltä. Jos levy-yhtiön lupa ei sisällä levyllä soittavien muusikoiden osuutta, voi luvan hakea Muusikkojen liiton kautta.

Plagiointi tarkoittaa teosvarkautta eli toisen henkilön luoman teoksen käyttöä omissa nimissä. Lue aiheesta lisää Teostory-lehden jutusta: Plagiointiepäilyssä olennaista ei ole tahtien määrä

Pseudonyymi tarkoittaa salanimeä, jolla tekijä voi julkaista teoksensa. Tekijänoikeuslain mukaan tekijä ei kuitenkaan saa käyttää sellaista salanimeä, että teos tai tekijä voidaan helposti sekoittaa aikaisemmin julkaistuun teokseen tai tekijään.

Kunnioittamisoikeus. Teosta ei saa käyttää tekijän taiteellista arvoa loukkaavalla
tavalla tai tällaisessa yhteydessä. Kunnioittamis- eli respektioikeus on ns. moraalinen oikeus, joka pysyy aina tekijällä itsellään eikä sitä voi luovuttaa muille.

Tavallisesti myyntiin perustuva prosenttikorvaus, jonka teoksen tekijä tai kustantaja saa teoksen myynnistä tai esityksen lipputuloista.

Royalty free –musiikki on ääni- ja kuvatuotantoihin tarkoitettua taustamusiikkia, jonka tekijänoikeuksista on kokonaan sovittu tekijänoikeusjärjestöjen ulkopuolella. Näitä voivat olla esimerkiksi Epidemic Sound –kirjaston kappaleet.

Tekijänoikeuslakiin perustuva musiikin käyttöluvan laajennus. Sopimuslisenssin
nojalla musiikin käyttäjä voi luvan mukaisin ehdoin käyttää sellaistakin teosta,
jonka tekijää järjestö ei edusta. Sopimuslisenssijärjestelmä parantaa esimerkiksi radio- ja
tv-yhtiöiden oikeusturvaa, kun se mahdollistaa kaikenlaisen musiikin käyttämisen, vaikka se
ei ole tekijänoikeusjärjestön edustamaa. Jos musiikin tekijä haluaa myöhemmin korvauksia musiikkinsa esittämisestä, tekijänoikeusjärjestö on velvollinen maksamaan korvaukset takautuvasti kolmen vuoden ajalta.

Suoja-aika tarkoittaa tekijänoikeuksien voimassaoloaikaa. Tekijänoikeus on voimassa tekijän eliniän ja 70 vuotta kuolinvuoden päättymisestä.

Suojattu musiikki tarkoittaa musiikkia, jonka tekijänoikeussuoja on voimassa. Suoja on voimassa säveltäjän, sanoittajan ja sovittajan eliniän sekä 70 vuotta kuolinvuoden päättymisestä.

Katso myös: suoja-aika, vapaa teos

Suurilla oikeuksilla tarkoitetaan näyttämöteosten, kuten oopperoiden, operettien, balettien ja musikaalien musiikin esitysoikeuksia. Kun näyttämöteoksen musiikki esitetään näyttämöesityksenä, sen esitysoikeudet eivät kuulu asiakassopimuksemme piiriin. Musiikin tekijän tai kustantajan pitää tässä tapauksessa siis itse sopia esitysoikeuksista ja -korvauksista.

Jos näyttämömusiikista sen sijaan esitetään osia radiossa, konserteissa jne., nämä esitykset kuuluvat Teoston myöntämien oikeuksien piiriin ja musiikintekijä saa näistä esityksistä kauttamme esityskorvauksen.

Synkronointi tarkoittaa äänen (esimerkiksi puheen, musiikin tai ääniefektien) liittämistä esimerkiksi videon yhteyteen.

Äänitteen tuottaja tarvitsee tallennusluvan silloin, kun äänitteelle tallennetaan sellaista musiikkia, jonka tekijät kuuluvat Teostoon tai vastaavaan ulkomaiseen tekijänoikeusjärjestöön ja tekijänoikeussuoja on voimassa.

Audio- ja audiovisuaalisiin tuotoksiin, kuten esimerkiksi elokuviin, mainoksiin, tv-ohjelmiin tallennuslupia myöntää NCB. Myös Gramexilta voi hakea lupaa audiovisuaalisiin tuotantoihin. Teoston ja Gramexin www.musiikkiluvat.fi -sivustolta voi hakea lupia, jotka kattavat musiikin kopioimisen julkista esittämistä varten.

Taloudelliset oikeudet tarkoittavat teoksen tekijän yksinoikeutta määrätä luovan työnsä tuloksen taloudellisesta hyväksikäytöstä. Musiikintekijän taloudellisiin oikeuksiin kuuluvat kappaleiden:

  • valmistaminen (painaminen, monistaminen, kopioiminen, tallentaminen), sekä
  • saattaminen yleisön saataviin (esittäminen ja näyttäminen, levittäminen ja välittäminen).

Nämä oikeudet tekijä voi halutessaan luovuttaa hallinnoitavaksi kokonaan tai osittain esimerkiksi Teostolle tai musiikkikustantajalle.

Katso myös: itsehallinnointi, moraaliset oikeudet, musiikkikustantaja

Teoskynnys tarkoittaa riittävää omaperäisyyden tasoa, joka teoksen on saavutettava saadakseen tekijänoikeussuojan.

Tilausmusiikiksi kutsutaan elokuvassa tai muussa tallenteessa käytettyä musiikkia, joka on sävelletty tallennetta varten.

Musiikin käyttö tietynlaisessa käyttötilanteessa, esimerkiksi kaupallisilla radiokanavilla, Ylen valtakunnallisilla tv-kanavilla tai verkkotallennuspalveluissa. Tilitysalueita hyödynnetään korvausten kohdentamisessa oikeille teoksille ja niiden tekijöille. Tilitysalueluettelo on lista Teostossa käytössä olevista tilitysalueista. Lue lisää: Tilityssääntö

Tilityssääntö (aiemmalta nimeltään tilitys- ja jakosääntö) on Teoston jäsenkokouksen vahvistama periaate, jonka mukaan esitys- ja tallennuskorvaukset jaetaan teoksen kunkin tekijän ja kustantajan kesken. Lue lisää: Tilityssääntö

Tunnusmusiikki on olemassa olevaa musiikkia, jota käytetään TV-ohjelman tai podcastin alku- tai lopputunnuksena.

Katso myös: olemassa oleva musiikki

Vapaalla teoksella tarkoitetaan teosta, jonka tekijänoikeussuoja on päättynyt 70 vuotta tekijän kuolinvuoden jälkeen. Vapaata teosta voi käyttää ilman oikeudenomistajan lupaa.

Katso myös: suoja-aika, suojattu musiikki

Palvelu, jonka avulla tilattu ohjelma voidaan katsoa käyttäjän haluamaan aikaan. Esimerkiksi tv-kanavan ohjelmapalvelu tai videovuokraamo verkossa. Ohjelmat voivat olla sekä streaming- että download-muodossa.

Jäsentensä omistuksessa tai määräysvallassa oleva voittoa tavoittelematon organisaatio, jonka ainoana tai pääasiallisena tarkoituksena on hallinnoida tekijänoikeuksia asiakkaidensa tai jäsentensä puolesta. Toimintaa säätelee laki tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista (yhteishallinnointilaki), joka tuli voimaan vuoden 2017 alussa.

Suomessa yhteishallinnointiorganisaatioita ovat seitsemän voittoa tavoittelemattomia tekijänoikeusjärjestöä: APFI, Gramex, Filmex, Kopiosto, Kuvasto, Sanasto ja Teosto.

Luvallinen yksityinen kopiointi on määritelty tekijänoikeuslaissa: CD-, DVD- ym. levyistä saa tehdä muutaman kopion yksityistä käyttöä varten, jos kopiointi voi tapahtua tehokasta teknistä suojausta murtamatta. Internetistä voi ladata teoksia omaan käyttöön, jos teokset ovat laillisesti saatavilla.

Yksityisen kopioinnin hyvitys on lain takaama rahallinen korvaus luovan työn tekijöille siitä, että jokainen kansalainen saa kopioida laillisia teoksia omaan käyttöönsä. Varat hyvitykseen tulevat valtion budjetista, ja ne ohjataan luovan työn tekijöille muun muassa Teoston ja Kopioston kautta. Katso infograafi yksityisen kopioinnin hyvityksestä ja sen merkityksestä musiikkialalle.

 

Annathan meille palautetta!

Kehitämme verkkosivujamme ja otamme mielellämme vastaan palautetta. Vastaaminen onnistuu nopeasti!

Evästeet Teoston verkkosivustolla

Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallentuu tietokoneellesi tai muulle laitteellesi ja tallentaa tietoa käynnistäsi Verkkosivustolla. Evästeiden avulla Teosto parantaa palveluidensa käytettävyyttä.

Evästeillä kerättyjä tietoja ei lähtökohtaisesti yhdistetä tunnistettuun henkilöön liittyviin henkilötietoihin, mutta jotkut evästeillä kerättävät tiedot saattavat olla välillisesti yhdistettävissä tunnistettuun henkilöön liittyviin henkilötietoihin.

Lue lisää tietosuojalausekkeestamme ja evästeselosteestamme.

Evästekategoriat
Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä verkkosivustomme saatavuuden varmistamiseksi. Ne esimerkiksi lataavat osan verkkosivustomme toiminnoista etukäteen nopeuttaakseen verkkosivuston latautumista. Välttämättömiä evästeitä käytetään myös valitsemiesi asetusten määrittämiseen ja muistamiseen. Voit kieltää välttämättömien evästeiden käytön selainasetuksissasi, mutta huomioithan, etteivät verkkosivuston kaikki toiminnot ja osat sen jälkeen toimi välttämättä kunnolla.
Lisätietoja evästeistä

Analytiikkaevästeet

Käytämme analytiikkaevästeitä kehittääksemme verkkosivustomme toimintaa. Analytiikkaevästeillä kerätään tietoa muun muassa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivustoamme ja miten he navigoivat verkkosivuston eri välilehtien välillä. Tietoja käytetään lähtökohtaisesti anonyymissä muodossa.
Lisätietoa: tietosuojalauseke ja evästeseloste

Toiminnalliset evästeet

Toiminnallisten evästeiden avulla voimme tarjota verkkosivustollamme erilaisia toimintoja, kuten soittolistoja ja reaaliaikaisen chatin. Jos kiellät toiminnallisten evästeiden käytön, osa tai kaikki näistä toiminnoista ei välttämättä toimi oikein.
Lisätietoa evästeistä

Markkinointievästeet

Markkinointievästeet auttavat meitä räätälöimään markkinointia ja tarjoamaan verkkosivustomme käyttäjille tulevaisuudessa yksilöllisempiä palveluita. Keräämme markkinointievästeiden avulla tietoja esimerkiksi käyttäjän käyttäytymisestä ja mieltymyksistä verkkosivustollamme.
Lisätietoa evästeistä