Siirry sisältöön

Uusi ISNI-tunnus luo paremmat mahdollisuudet tekijöiden kansainväliseen tunnistamiseen

12.03.2024

Kansalliskirjaston tuore selvitys tarkastelee luovien sisältöjen tekijöihin liitettyn ISNI-tunnuksen hyötyjä tekijänoikeusjärjestöissä. Pysyvä, kansainvälinen ja yksiselitteinen tunniste edistää muun muassa teos- ja tekijätietoihin perustuvien palveluiden kehittämistä tulevaisuudessa.

ISNI on kansainvälisesti käytetty tunnus, jota käytetään luovaa työtä tekevien henkilöiden julkisten identiteettien ja yhteisöjen yksiselitteiseen tunnistamiseen. Nyt ilmestyneessä selvityksessä tarkasteltiin tunnuksen käyttöönoton hyötyjä.

Selvitys liittyy Kansalliskirjaston koordinoimaan projektiin, jossa tavoitteena on kansainvälisen ISNI-tunnisteen käyttöönotto suomalaisissa tekijänoikeusjärjestöissä ja tunnisteiden hankkiminen kaikille järjestöjen asiakkaille. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt hankkeelle kulttuuri- ja luovien alojen kehittämiseen tarkoitettua rakennetukea EU:n Next Generation -elpymisvälineen puitteissa.

Yksiselitteinen, kansainvälinen ja turvallinen tunniste

ISNI on pysyvä tunniste, jota voidaan käyttää julkisesti ja tietoturvallisesti. Siksi siitä tulee selvityksen mukaan olemaan mittavaa hyötyä tulevaisuuden monialaisessa sisältöekosysteemissä. Selvityksessä listattiin tunnukselle lukuisia etuja:

  • tunnus takaa entistä paremmat mahdollisuudet luovien alojen tekijöiden tunnistamisen erityisesti kansainvälisissä yhteyksissä
  • tekijöihin liittyvä metadatan laatu paranee ja yhdenmukaistuu
  • yhteistyötä sujuvoitetaan sektorirajoja ylittävässä tiedonvaihdossa
  • tunnisteilla luodaan uusia käytäntöjä tekijänoikeusalalle, tehostetaan toimintaa ja kehitetään digitaalisen datan käyttöä ja hallintaa.

Tunnuksen hyödyt jaetaan kolmeen ryhmään:
1) itse ISNI-tunnukseen liittyvät
2) yhteiskäytöstä saatavat
3) käyttöympäristön kautta koituvat hyödyt

Suomalaiset tekijänoikeusjärjestöt ISNI-tunnuksen edelläkävijöitä

Mitä laajemmin ISNIä käytetään, sitä enemmän sen käytöstä koituvat hyödyt kasvavat. ISNI-tunnus auttaa luovan alan tekijöiden yksiselitteisessä tunnistamisessa ja auttaa siten tekijänoikeusjärjestöjä parantamaan metadatansa laatua. Suomalaiset tekijänoikeusjärjestöt ovat alan edelläkävijöitä ja niissä onkin viime vuosina panostettu paljon metadatan parantamiseen ja entistä parempaan tekijänoikeuksien hallintaan.

Teoston asiakkaille uudet ISNI-tunnisteet annetaan tämän vuoden aikana.

ISNI-projektiin osallistuvat tekijänoikeusjärjestöt:

  • Gramex on esittävien taiteilijoiden ja äänitetuottajien tekijänoikeusjärjestö
  • Kopiosto on luovan työn tekijöiden, esittäjien ja kustantajien tekijänoikeusjärjestö
  • Kuvasto on visuaalisen alan taiteilijoiden tekijänoikeusyhdistys
  • Sanasto on kirjallisuuden tekijänoikeusjärjestö
  • Teosto on musiikin säveltäjien, sanoittajien, sovittajien ja musiikin kustantajien tekijänoikeusjärjestö

Selvitys:
Kun pelkkä nimi ei riitä: selvitys ISNI tunnisteen hyödyistä tekijänoikeusjärjestöille
on luettavissa Kansalliskirjaston julkaisuarkistosta tästä linkistä.

Lisätietoa ISNI-hankkeesta hankkeen sivuilla

Jaa somessa
Lue lisää