Siirry sisältöön

Luovan alan metadataa kehittävä ISNI-hanke jatkuu vuoteen 2024 asti

12.01.2023

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt lisärahoitusta keväällä 2022 käynnistetylle tekijänoikeusjärjestöjen ISNI-projektille, jonka aikana hankitaan ISNI-tunnisteet kattavasti suomalaisille luovan alan tekijöille. Hankkeissa ovat mukana tekijänoikeusjärjestöt Gramex, Kopiosto, Kuvasto, Sanasto ja Teosto. Hanketta koordinoi Kansalliskirjasto.

Hankkeessa tähdätään luovan alan tekijöihin liittyvän tiedon hallinnan kehittämiseen. Tavoitteena on hankkia eri tekijänoikeusjärjestöjen tekijöille kattavasti kansainväliset ISNI-tunnisteet. Hanke alkoi vuonna 2022 ja nyt sille on saatu jatkorahoitus

Hankkeen toisessa vaiheessa tärkeimmät kehityskohteet ovat rajapintojen rakentaminen, ISNI-prosessin kehittäminen sekä järjestöjen tietokannoissa metatiedon laadun parantaminen ja yhdenmukaistaminen. Toinen vaihe alkaa vuoden 2023 puolella ja jatkuu vuoden 2024 loppuun.

ISNI-projektin osapuolet: Gramex, Kopiosto, Kuvasto, Sanasto, Teosto, Kansalliskirjasto ja rahoittajana NextGenerationEU

ISNI (International Standard Name Identifier) on laajassa käytössä oleva kansainvälinen tekijätunniste ja sitä voidaan käyttää mihin tahansa luovaan teokseen liittyvien henkilöiden ja yhteisöjen yksiselitteiseen identifiointiin. ISNIn käyttöönotto koko tekijänoikeusjärjestöjen kentällä on merkittävä askel kohti laajempaa tietojenvaihdon yhteentoimivuutta läpi luovien alojen ja se mahdollistaa entistä laajemman sektorirajoja ylittävän yhteistyön.

Pysyvät, yksilöivät ja toiminnalliset tunnisteet ovat ensiarvoisen tärkeitä luovan alan digitalisoituvassa toimintaympäristössä. Parantamalla metatiedon saatavuutta ja rakentamalla tiedonvälityksen mahdollistavia rajapintoja kehitetään tekijänoikeusjärjestöjen palveluja ja toimintakäytäntöjä.

Tekijänoikeusjärjestöille myönnetty avustus on tarkoitettu kulttuuri- ja luovien palveluiden sekä tuotanto- ja toimintamallien uudistamiseen. Avustus on osa Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelmaa, jonka rahoitus tulee Next Generation EU -ohjelmista (lisätietoa OKM-sivuilla).

Lisätietoja:

Uutinen ISNI-projektin käynnistämisestä (2022)

Projektin sivutISNI-tunnusten käyttöönotto tekijänoikeusjärjestöissä ja Tekijänoikeusjärjestöt ja ISNI(avautuu uuteen välilehteen).
.

Jaa somessa