Skip to content

Upphovsrättsorganisationernas ISNI-projekt fortsätter till utgången av 2024

12.01.2023

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat tilläggsfinansiering för upphovsrättsorganisationernas ISNI-projekt som inleddes våren 2022. Under projektet kommer aktörerna inom de kreativa branscherna i Finland att få fullständiga ISNI-identifikatorer. I projektet deltar upphovsrättsorganisationerna Gramex, Kopiosto, Kuvasto, Sanasto och Teosto. Nationalbiblioteket har rollen som ISNI-registreringsbyrå och samordnar projektet.

ISNI-projektin osapuolet: Gramex, Kopiosto, Kuvasto, Sanasto, Teosto, Kansalliskirjasto ja rahoittajana NextGenerationEU

Målet är att förbättra och harmonisera kvaliteten på metadata

De viktigaste målen för den andra fasen är en smidig och uppdaterad utfärdandeprocess för och användning av ISNI-koder i upphovsrättsorganisationerna. Målet är också att förbättra och harmonisera kvaliteten på metadata i upphovsrättsorganisationernas databaser över aktörer. De viktigaste utvecklingsområdena i projektets andra fas är uppbyggandet av mångsidiga kontaktytor och utvecklingen av en kontinuerlig ISNI-process. Den andra fasen inleds 2023 och fortsätter till slutet av år 2024.

ISNI (International Standard Name Identifier) är en internationell identifikator för entydig identifiering av personer och organisationer som är knutna till vilket som helst kreativt verk. Permanenta, specificerade och funktionella identifikatorer är av största vikt för digitaliseringen. Genom förbättrad tillgång till metadata som anknyter till upphovspersonen och genom att skapa gränssnitt som möjliggör informationsspridning främjas tjänster och praxis som grundar sig på upphovsrättsorganisationernas uppgifter om verk och upphovspersoner.

Nationalbiblioteket samordnar projektet och arbetar i tätt samarbete med de medverkande upphovsrättsorganisationerna. Under Nationalbibliotekets styrning utvecklas kontinuerliga ISNI-processer för att möjliggöra utfärdande och användning av ISNI-koder i upphovsrättsorganisationerna. Under den andra fasen kommer också allt mer vikt att fästas vid att stärka kvaliteten och kompatibiliteten hos metadata i upphovsrättsorganisationernas databaser för upphovspersoner. Införandet av ISNI över hela fältet för upphovsrättsorganisationer är ett viktigt steg mot en mer kompatibel informationsspridning inom de kreativa branscherna och möjliggör ett bredare samarbete över sektorsgränserna.

Stödet till upphovsrättsorganisationerna är avsett att främja utvecklingen av kulturtjänster och kreativa tjänster samt produktions- och verksamhetsmodeller. Stödet är en del av Finlands plan för återhämtning och resiliens som finansieras av programmen Next Generation EU (Mer information på UKM:s webbplats).

Se också: Teosto deltar i ett internationellt ISNI-projekt – målet är att förbättra musikens metadata

Share on social media
KAKOR PÅ TEOSTOS WEBBPLATS

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator eller annan enhet och som sparar information om ditt besök på webbplatsen. Med hjälp av kakorna förbättrar Teosto användbarheten av sina tjänster.

Uppgifter som samlats in genom kakor kopplas som utgångspunkt inte ihop med en identifierbar persons personuppgifter, men vissa uppgifter som samlats in genom kakor kan indirekt kopplas till en identifierbar persons personuppgifter.

Läs mer i vår dataskyddsbeskrivning och vår beskrivning över kakor (på finska).

KATEGORIER AV KAKOR
Nödvändiga kakor

Dessa kakor är nödvändiga för att säkerställa tillgängligheten av vår webbplats. De laddar t.ex. en del av vår webbplats funktioner på förhand för att försnabba laddningen av webbplatsen. Nödvändiga kakor används även för att fastställa och komma ihåg de inställningar du valt. Du kan förbjuda användningen av nödvändiga kakor i dina webbläsarinställningar, men observera att alla funktioner på och delar av webbplatsen inte nödvändigtvis fungerar korrekt efter det.

Läs mer om kakor (på finska)

Kakor för analytik

Vi använder kakor för analytik för att utveckla funktionen av vår webbplats. Med hjälp av kakor för analytik samlar vi t.ex. uppgifter om hur användare använder vår webbplats och hur de navigerar mellan webbplatsens olika flikar. Uppgifterna används huvudsakligen i anonym form.

För mer information: dataskyddsbeskrivning och beskrivning över kakor (på finska)

Funktionella kakor

Med hjälp av funktionella kakor kan vi erbjuda olika funktioner på vår webbplats, t.ex. spellistor och en chattfunktion i realtid. Om du förbjuder användningen av funktionella kakor fungerar inte en del eller alla av dessa funktioner korrekt.

Läs mer om kakor (på finska)

Marknadsföringskakor

Marknadsföringskakor hjälper oss skräddarsy vår marknadsföring och erbjuda användarna av vår webbplats mer riktade tjänster i framtiden. Med hjälp av marknadsföringskakorna samlar vi t.ex. uppgifter om användarens beteende och preferenser på vår webbplats.

Läs mer om kakor (på finska)