Skip to content
Teosto
Kontakta oss

Upphovsrättsorganisationernas ISNI-projekt fortsätter till utgången av 2024

12.01.2023

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat tilläggsfinansiering för upphovsrättsorganisationernas ISNI-projekt som inleddes våren 2022. Under projektet kommer aktörerna inom de kreativa branscherna i Finland att få fullständiga ISNI-identifikatorer. I projektet deltar upphovsrättsorganisationerna Gramex, Kopiosto, Kuvasto, Sanasto och Teosto. Nationalbiblioteket har rollen som ISNI-registreringsbyrå och samordnar projektet.

ISNI-projektin osapuolet: Gramex, Kopiosto, Kuvasto, Sanasto, Teosto, Kansalliskirjasto ja rahoittajana NextGenerationEU

Målet är att förbättra och harmonisera kvaliteten på metadata

De viktigaste målen för den andra fasen är en smidig och uppdaterad utfärdandeprocess för och användning av ISNI-koder i upphovsrättsorganisationerna. Målet är också att förbättra och harmonisera kvaliteten på metadata i upphovsrättsorganisationernas databaser över aktörer. De viktigaste utvecklingsområdena i projektets andra fas är uppbyggandet av mångsidiga kontaktytor och utvecklingen av en kontinuerlig ISNI-process. Den andra fasen inleds 2023 och fortsätter till slutet av år 2024.

ISNI (International Standard Name Identifier) är en internationell identifikator för entydig identifiering av personer och organisationer som är knutna till vilket som helst kreativt verk. Permanenta, specificerade och funktionella identifikatorer är av största vikt för digitaliseringen. Genom förbättrad tillgång till metadata som anknyter till upphovspersonen och genom att skapa gränssnitt som möjliggör informationsspridning främjas tjänster och praxis som grundar sig på upphovsrättsorganisationernas uppgifter om verk och upphovspersoner.

Nationalbiblioteket samordnar projektet och arbetar i tätt samarbete med de medverkande upphovsrättsorganisationerna. Under Nationalbibliotekets styrning utvecklas kontinuerliga ISNI-processer för att möjliggöra utfärdande och användning av ISNI-koder i upphovsrättsorganisationerna. Under den andra fasen kommer också allt mer vikt att fästas vid att stärka kvaliteten och kompatibiliteten hos metadata i upphovsrättsorganisationernas databaser för upphovspersoner. Införandet av ISNI över hela fältet för upphovsrättsorganisationer är ett viktigt steg mot en mer kompatibel informationsspridning inom de kreativa branscherna och möjliggör ett bredare samarbete över sektorsgränserna.

Stödet till upphovsrättsorganisationerna är avsett att främja utvecklingen av kulturtjänster och kreativa tjänster samt produktions- och verksamhetsmodeller. Stödet är en del av Finlands plan för återhämtning och resiliens som finansieras av programmen Next Generation EU (Mer information på UKM:s webbplats).

Se också: Teosto deltar i ett internationellt ISNI-projekt – målet är att förbättra musikens metadata

Share on social media