Skip to content
Teosto
Kontakta oss

Teosto deltar i ett internationellt ISNI-projekt – målet är att förbättra musikens metadata

02.03.2022

Den kreativa sektorns upphovsrättsorganisationer förbättrar sin metadata genom att förse upphovspersoner med internationella ISNI-identifikatorer.  Projektet koordineras av Nationalbiblioteket och förutom Teosto deltar de andra finländska upphovsrättsorganisationerna Gramex, Kopiosto, Kuvasto och Sanasto.

ISNI (International Standard Name Identifier) är en identifikationskod som används i stor utsträckning internationellt. Med hjälp av ISNI-identifikatorer kan man entydigt identifiera personer och gemenskaper i anslutning till vilket kreativt verk som helst. Hit hör till exempel författare, översättare, kompositörer, artister, skapare av visuell konst, utövande konstnärer, producenter och förläggare. Under de senaste åren har användningen av ISNI-identifikatorer blivit vanligare särskilt inom musikbranschen efter att de mest betydande streamingtjänsterna för musik tog i bruk systemet.

Inom Teosto har man under de senaste åren satsat på att förnya datasystem och att förbättra kvaliteten på administrativ metadata. Ibruktagandet av ISNI-identifikatorer i finländska upphovsrättsorganisationer skapar goda förutsättningar för att identifiera konstskapare och förbättra tillförlitligheten och kompabiliteten hos uppgifter om upphovspersoner.

”Att förbättra kvaliteten och användbarheten hos metadata är centralt för Teosto och utvecklingen kräver brett och långsiktigt samarbete. Därför är det viktigt för oss att tillsammans med andra inhemska upphovsrättsorganisationer delta i ISNI-projektet som Nationalbiblioteket ansvarar för”, konstaterar Teostos utvecklings- och teknologichef Ano Sirppiniemi.

Upphovsrättsorganisationerna som deltar i projektet representerar mer än 100 000 inhemska ersättningstagare och omfattar upphovspersoner i musik-, litteratur- och den visuella samt delvis den audiovisuella branschen. Projektet påbörjades i februari 2022 och fortsätter till och slutet av år 2023. 

Projektet möjliggörs av bidrag som undervisnings- och kulturministeriet beviljat upphovsrättsorganisationerna. Bidraget är avsett för att främja kultur- och skapande tjänster samt för att förnya produktions- och verksamhetsmodeller. Bidraget ingår i Finlands plan för återhämtning och resiliens vars finansiering kommer från Next Generation EU-programmen.

Läs mer på Nationalbibliotekets hemsida

Share on social media