Skip to content

Teosto deltar i ett internationellt ISNI-projekt – målet är att förbättra musikens metadata

02.03.2022

Den kreativa sektorns upphovsrättsorganisationer förbättrar sin metadata genom att förse upphovspersoner med internationella ISNI-identifikatorer.  Projektet koordineras av Nationalbiblioteket och förutom Teosto deltar de andra finländska upphovsrättsorganisationerna Gramex, Kopiosto, Kuvasto och Sanasto.

ISNI (International Standard Name Identifier) är en identifikationskod som används i stor utsträckning internationellt. Med hjälp av ISNI-identifikatorer kan man entydigt identifiera personer och gemenskaper i anslutning till vilket kreativt verk som helst. Hit hör till exempel författare, översättare, kompositörer, artister, skapare av visuell konst, utövande konstnärer, producenter och förläggare. Under de senaste åren har användningen av ISNI-identifikatorer blivit vanligare särskilt inom musikbranschen efter att de mest betydande streamingtjänsterna för musik tog i bruk systemet.

Inom Teosto har man under de senaste åren satsat på att förnya datasystem och att förbättra kvaliteten på administrativ metadata. Ibruktagandet av ISNI-identifikatorer i finländska upphovsrättsorganisationer skapar goda förutsättningar för att identifiera konstskapare och förbättra tillförlitligheten och kompabiliteten hos uppgifter om upphovspersoner.

”Att förbättra kvaliteten och användbarheten hos metadata är centralt för Teosto och utvecklingen kräver brett och långsiktigt samarbete. Därför är det viktigt för oss att tillsammans med andra inhemska upphovsrättsorganisationer delta i ISNI-projektet som Nationalbiblioteket ansvarar för”, konstaterar Teostos utvecklings- och teknologichef Ano Sirppiniemi.

Upphovsrättsorganisationerna som deltar i projektet representerar mer än 100 000 inhemska ersättningstagare och omfattar upphovspersoner i musik-, litteratur- och den visuella samt delvis den audiovisuella branschen. Projektet påbörjades i februari 2022 och fortsätter till och slutet av år 2023. 

Projektet möjliggörs av bidrag som undervisnings- och kulturministeriet beviljat upphovsrättsorganisationerna. Bidraget är avsett för att främja kultur- och skapande tjänster samt för att förnya produktions- och verksamhetsmodeller. Bidraget ingår i Finlands plan för återhämtning och resiliens vars finansiering kommer från Next Generation EU-programmen.

Läs mer på Nationalbibliotekets hemsida

Share on social media
KAKOR PÅ TEOSTOS WEBBPLATS

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator eller annan enhet och som sparar information om ditt besök på webbplatsen. Med hjälp av kakorna förbättrar Teosto användbarheten av sina tjänster.

Uppgifter som samlats in genom kakor kopplas som utgångspunkt inte ihop med en identifierbar persons personuppgifter, men vissa uppgifter som samlats in genom kakor kan indirekt kopplas till en identifierbar persons personuppgifter.

Läs mer i vår dataskyddsbeskrivning och vår beskrivning över kakor (på finska).

KATEGORIER AV KAKOR
Nödvändiga kakor

Dessa kakor är nödvändiga för att säkerställa tillgängligheten av vår webbplats. De laddar t.ex. en del av vår webbplats funktioner på förhand för att försnabba laddningen av webbplatsen. Nödvändiga kakor används även för att fastställa och komma ihåg de inställningar du valt. Du kan förbjuda användningen av nödvändiga kakor i dina webbläsarinställningar, men observera att alla funktioner på och delar av webbplatsen inte nödvändigtvis fungerar korrekt efter det.

Läs mer om kakor (på finska)

Kakor för analytik

Vi använder kakor för analytik för att utveckla funktionen av vår webbplats. Med hjälp av kakor för analytik samlar vi t.ex. uppgifter om hur användare använder vår webbplats och hur de navigerar mellan webbplatsens olika flikar. Uppgifterna används huvudsakligen i anonym form.

För mer information: dataskyddsbeskrivning och beskrivning över kakor (på finska)

Funktionella kakor

Med hjälp av funktionella kakor kan vi erbjuda olika funktioner på vår webbplats, t.ex. spellistor och en chattfunktion i realtid. Om du förbjuder användningen av funktionella kakor fungerar inte en del eller alla av dessa funktioner korrekt.

Läs mer om kakor (på finska)

Marknadsföringskakor

Marknadsföringskakor hjälper oss skräddarsy vår marknadsföring och erbjuda användarna av vår webbplats mer riktade tjänster i framtiden. Med hjälp av marknadsföringskakorna samlar vi t.ex. uppgifter om användarens beteende och preferenser på vår webbplats.

Läs mer om kakor (på finska)