Siirry sisältöön

Tee teosilmoitus

Tee ilmoitus verkkopalvelussa

Säveltäjä Sauli Zinovjev
Teoston asiakas vuodesta 2009

Kun luot uuden sävellyksen, sanoituksen tai sovituksen, syntyy teos, jota tekijänoikeus suojaa. Asiakkaanamme voit saada tekijänoikeuskorvauksia aina, kun teostasi esitetään tai se tallennetaan äänitteelle tai av-tallenteelle. Ennen kuin korvauksia voidaan maksaa, sinun täytyy tehdä teoksistasi teosilmoitukset.

Voit tehdä teosilmoitukset verkkopalvelussamme ja myös selata siellä tekemiäsi teoksia. Jos et tee teosilmoitusta, teoksesi ei rekisteröidy kansainväliseen teostietokantaan emmekä voi maksaa sinulle teoksen esittämisestä keräämiämme korvauksia. Teoksen rekisteröitymisprosessi kestää noin 5 arkipäivää. Poikkeustapauksessa teosilmoitus on mahdollista tehdä muulla tavoin, kuin verkkopalvelussa. Lisätietoa saat soittamalla asiakaspalveluumme. Asiakaspalvelun yhteystiedot ja aukioloajat.

Huomioitavaa

 • Jotkut kustantajat tekevät teosilmoitukset kirjoittajiensa puolesta. Jos sinulla on kustantaja, sovithan kustantajasi kanssa kumpi teistä tekee teosilmoitukset.
 • Tee teosilmoitus myös kaikista itsehallinnoimistasi teoksista. Teosilmoituksen tekeminen ei vaikuta rajaavasti tai negatiivisesti niihin oikeuksiin, joita hallinnoit itse, mutta se mahdollistaa teoksen tunnistamisen silloin, jos sitä käytetään muussa kuin itsehallinnoinnin piiriin kuuluvassa yhteydessä.
  • Esimerkki 1: Suurten oikeuksien teoksesta (esim. ooppera, baletti) esitetään vain lyhyt katkelma televisio- tai radio-ohjelmassa. Tässä tapauksessa esitysoikeudet eivät ole itsehallinnoinnin piirissä, vaan Teosto kerää ja tilittää sinulle esityskorvaukset.
  • Esimerkki 2: Peliin sävellettyä musiikkia esitetään muussa yhteydessä kuin pelissä – esimerkiksi livenä. Teosto kerää ja tilittää sinulle esityskorvaukset.

Mitä teosilmoituksessa ilmoitetaan?

 • Teoksen nimi
 • Tekijät, eli säveltäjä, sanoittaja, sovittaja ja mahdollinen kääntäjä
 • Jako-osuudet eli kullekin tekijälle (ja kustantajalle, jos tekijällä on kustannussopimus) maksettava prosenttiosuus teoksen käyttökorvauksesta

Tarvittaessa voit korjata teoksen tietoja verkkopalvelussa vielä sen jälkeenkin, kun olet lähettänyt teosilmoituksen.

Tee teosilmoitus mahdollisimman pian

Tee teosilmoitus verkkopalvelussa mielellään heti teoksen valmistuttua, viimeistään kuitenkin

 • 30.1. mennessä, kun teos on julkaistu loka-joulukuussa
 • 30.4. mennessä, kun teos on julkaistu tammi-maaliskuussa
 • 30.7. mennessä, kun teos on julkaistu huhti-kesäkuussa
 • 30.10. mennessä, kun teos on julkaistu heinä-syyskuussa

HUOM! Kun biisi (teos) julkaistaan striimauspalveluissa, teosilmoitus kannattaa ehdottomasti tehdä mahdollisimman hyvissä ajoin ennen julkaisua, jotta biisi ehtii rekisteröityä kansainväliseen teostietokantaan ja striimauspalveluiden omat tunnistusjärjestelmät voivat tunnistaa sen.

Esimerkiksi Spotifyssa julkaistujen biisien osalta niiden tunnistamisen aikataulu on seuraava:

 • 14 vrk biisin julkaisemisen jälkeen: biisi yritetään tunnistaa teosrekisteristä ensimmäisen kerran
 • 300 vrk biisin julkaisemisen jälkeen: biisin viimeinen tunnistamisyritys teosrekisteristä eli ns. final claim
 • Jos teosilmoitusta ei ole vieläkään tehty eivätkä biisin tiedot löydy kansainvälisestä teosrekisteristä, et saa biisin Spotify-soitoista tekijänoikeustuloja ollenkaan!

C = säveltäjä (composer)
A = sanoittaja (author)
AR = sovittaja (arranger)
E = kustantaja (editor)
CA = säveltäjä-sanoittaja (composer-author)
SA = tekstin muuntelija/kääntäjä (sub-author)

Teoksen tekijöille ja kustantajille maksetaan tilitystä sen mukaan, millainen jako-osuus kullekin osapuolelle on määritetty teosilmoituksessa. Tekijät sopivat teoksen jako-osuuksista itse. Jako-osuuksista kannattaa sopia jo teoksen tekovaiheessa, ja niiden sopimisessa tulee noudattaa Teoston tilitysäännössä määriteltyjä rajoja.

Kustantajan osuudesta sovitaan tekijän ja kustantajan välisessä kustannussopimuksessa. Kustantajalle maksetaan osuus vain sen tekijän osuudesta, jonka kanssa hänellä on kustannussopimus.

Teosilmoituksissa sekä sävellyksen että mahdollisen sanoituksen jako-osuudeksi on rekisteröitävä vähintään 20 % ja enintään 80 % siten, että jako-osuudet ovat yhteensä 100 %. Jos sävellystä ei ole sanoitettu, sävellyksen osuus voi yksin olla 100 %.

Kansainvälisen käytännön mukaan uudella teoksella ei tarvitse olla sovittajaa. Jos sovitustyön on tehnyt teoksen säveltäjä ja/tai sanoittaja, teosilmoitukseen ei merkitä erillistä sovittajaa eikä sovittajan jako-osuutta: riittää, kun sävellyksen ja sanoituksen osuus on yhteensä 100 %.

HUOM! Teoksen sävellys- ja sanoitusosuutta ei tarvitse jakaa tasan, vaan jommankumman osuus voi olla toista suurempi: esim. sävellysosuus voi olla 80 % ja sanoitusosuus 20 % tai sävellysosuus 60 % ja sanoitusosuus 40 %. Myöskään henkilökohtaisia osuuksia ei tarvitse jakaa tasan kaikkien tekijöiden kesken, vaan tekijät voivat vapaasti päättää, miten osuudet jaetaan.

Esimerkki 1: Teoksessa on sekä sävellys että sanoitus

 • Tekijät ovat päättäneet antaa sävellykselle ja sanoitukselle yhtä suuret jako-osuudet, 50 % sävellykselle ja 50 % sanoitukselle eli yhteensä 100 %.
 • Tekijät ovat päättäneet jakaa myös henkilökohtaiset osuudet tasan kaikkien tekijöiden kesken.
  • Säveltäjiä on 5, jolloin kunkin heistä henkilökohtainen jako-osuus sävellyksen osuudesta on 10 % (50 / 5 = 10)
  • Sanoittajia on 3, jolloin kunkin heistä henkilökohtainen jako-osuus sanoituksen osuudesta on 16,67 % (50 / 3 = 16,67)

Esimerkki 2: Teos on sävelteos, jossa ei ole sanoitusta

 • Tekijät ovat päättäneet jakaa henkilökohtaiset osuudet tasan kaikkien tekijöiden kesken.
  • Tällöin sävellyksen jako-osuus on 100 %.
  • Säveltäjiä on 5, jolloin kunkin heistä henkilökohtainen jako-osuus sävellyksen osuudesta on 20 % (100 / 5 = 20)

Esimerkki 3: Teoksessa on sekä sävellys että sanoitus

 • Tekijät ovat päättäneet antaa sävellysosuudeksi 60 % ja sanoitusosuudeksi 40 % eli yhteensä 100 %.
 • Tekijät voivat jakaa sekä sävellyksen että sanoituksen osuudet haluamallaan tavalla tekijöiden henkilökohtaisiksi osuuksiksi 5 säveltäjän ja 3 sanoittajan kesken.
  • Sävellysosuus 60 % esim. 30 + 15 + 5 + 5+ 5 = 60 tai 20 + 20 + 10 + 5 + 5 = 60 jne., kunhan henkilökohtaisten osuuksien summa on 60.
  • Sanoitusosuus 40 % esim. 30 + 5 + 5 = 40 tai 15 + 15 +10 = 40 jne. kunhan henkilökohtaisten osuuksien summa on 40.

Kansainvälisen käytännön mukaan uudella teoksella ei tarvitse olla sovittajaa. Jos sovitustyön on tehnyt teoksen säveltäjä ja/tai sanoittaja, teosilmoitukseen ei merkitä erillistä sovittajaa eikä sovittajan jako-osuutta: riittää, kun sävellyksen ja sanoituksen osuus on yhteensä 100 %.

Jos kokonaan uudelle teokselle halutaan nimetä sovittaja ja määritellä erillinen sovitusosuus, se voi olla enintään 33,33 % sävellysosuudesta, mutta ei enempää kuin 16,67 % koko teoksesta.

Olemassa olevan teoksen uuden sovituksen sovitusosuus voi lähtökohtaisesti olla 16,67 % koko teoksesta.

 • Olemassa olevan teoksen uudelle sovitukselle voi hakea korkeampaa sovitusosuutta erillisellä Teoston ohjelmistotoimikunnalle tehtävällä hakemuksella. Hakemuksen perusteella myönnettävä sovitusosuus voi olla 25 % tai enintään 33,33 %.

Esimerkki: Teoksessa on sävellys ja sanoitus. Osan sovitustyöstä on tehnyt säveltäjä, osan sovitustyöstä on tehnyt erillinen sovittaja.

 • Säveltäjä ja sanoittaja ovat päättäneet sävellysosuudeksi 60 % ja sanoitusosuudeksi 40 % eli yhteensä 100 %.
 • Säveltäjiä, sanoittajia ja sovittajia on 1 kutakin.
 • Säveltäjä on päättänyt antaa sävellysosuudesta erilliseksi sovitusosuudeksi 10 %, jolloin sävellysosuudeksi jää 50 %. Säveltäjän osalta sävellysosuus sisältää myös sovitustyön.
 • Koska sekä säveltäjiä että sovittajia on vain yksi, myös kummankin henkilökohtainen jako-osuus on sama kuin sävellyksen ja sovituksen koko osuus: säveltäjän henkilökohtainen osuus on %50 % ja sovittajan 10 %.
 • Sanoitusosuudesta ei lähtökohtaisesti vähennetä sovitusosuutta, ellei siitä erikseen sovita sanoittajan kanssa, joten myös sanoittajan henkilökohtainen osuus on sama kuin koko sanoitusosuus.

Olemassa olevan teoksen sovittaja on oikeutettu sovitusosuuteen, jos sovituksessa on muunneltu luovasti alkuperäistä teosta.

Lue lisää:

Mikä on sovittamista?

Mistä ja miten saan sovitus- ja käännösluvan?

 

Myös improvisoiduista teoksista tulee tehdä teosilmoitus. Teosilmoitus tehdään esityksen ”valmistuttua” eli sen jälkeen, kun se on esitetty. Teosilmoitukseen määritellään ketkä ovat sävellyksen ja mahdollisen sanoituksen tekijöitä ja kunkin tekijän jako-osuus teoksen sävellyksestä ja sanoituksesta.

Pseudonyymi on taiteilijanimi tai salanimi, jota musiikin säveltäjä, sanoittaja tai sovittaja  voi halutessaan käyttää tekijänimenään tehdessään teosilmoituksen ja rekisteröidessään teoksen. Pseudonyymin tulisi olla mahdollisimman yksilöivä ja persoonallinen, jotta sekaannuksia eri henkilöiden välillä ei tule.

Jos haluat käyttää pseudonyymiä teosilmoituksissasi, sinun täytyy  ilmoittaa se Teostoon, jotta voimme rekisteröidä sen tietoihisi. Ilman pseudonyymin rekisteröintiä emme voi kohdistaa ja tilittää oikeille henkilöille teoksen käytöstä kerättyjä korvauksia. 

Pseudonyymi voi olla julkinen, ns. Teosto-julkinen tai salainen. Jos pseudonyymi on julkinen, myös pseudonyymin takana olevan  tekijän oikea nimi on julkista tietoa. Teosto-julkisen pseudonyymin kohdalla muut Teoston musiikintekijäasiakkaat näkevät pseudonyymin takana olevan tekijän oikean nimen. Salaisen pseudonyymin kohdalla tietoa pseudonyymin takana olevasta tekijästä ei Teostosta anneta kenellekään.

Ilmoita pseudonyymi Teostoon

Miten ja miksi teosilmoitus?

Annathan meille palautetta!

Kehitämme verkkosivujamme ja otamme mielellämme vastaan palautetta. Vastaaminen onnistuu nopeasti!