Siirry sisältöön

Kehitys & innovaatiot

Olemme mukana uudistamassa musiikkialaa

Teknologinen kehitys muuttaa jatkuvasti musiikin tuottamista, jakelua ja kuluttamista monin eri tavoin. Olemme aktiivisesti mukana rakentamassa musiikkialan tulevaisuutta sekä Suomessa että kansainvälisesti.

Musiikkialan murros on jatkuvaa, ja teknologia avaa jatkossakin alalle uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja muuttaa musiikkialan rakenteita. Tutkimme alan muutoksia, kehitystä sekä uusien teknologioiden mahdollisuuksia yhdessä erilaisten toimijoiden kanssa.

Teoston kehitystoiminta perustuu verkostoissa ja kumppanien kanssa toteutettavaan innovaatiotoimintaan, ketterään asiakaslähtöiseen kehittämiseen ja systemaattiseen tulevaisuuden ennakointiin

Tutkimustietoa musiikkialasta

Kehittämisen tueksi tarvitaan ajantasaista tutkimus- ja markkinatietoa, jota tuotetaan sekä itse että hankitaan ulkopuolisista lähteistä. Teostolle syntyy perustoimintansa myötä runsaasti musiikkiin liittyvää tietoa, jota yhdistämällä ja analysoimalla pystymme tarjoamaan tietoa musiikkialasta ja sen trendeistä.

Aktiivinen kumppaniverkosto

Teemme kehittämisessä yhteistyötä teknologiayritysten, musiikki- ja teknologiastartupien, innovaatioverkostojen, tutkijoiden ja musiikkialan toimijoiden kanssa. Työtä tehdään esimerkiksi alan keskeisissä tapahtumissa, yhteistyöverkostoissa ja erilaisten kokeilujen ja pilottiprojektien muodossa. Pilottien ja kokeilujen avulla pyrimme tunnistamaan ja kehittämään uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja ennakoimaan tulevaisuuden vaatimuksia Teoston toiminnalle.

Teoston kehityshankkeet

Vuosi 2023

Luovan alan metadataa kehittävä ISNI-hanke jatkuu vuoteen 2024 asti

Teostossa varaudutaan tulevaisuuksiin skenaariotyöskentelyllä

Teostolla päivitetään tulevaisuuskenaarioita toimintaympäristöstä tPESTLE-analyysin avulla. PESTLE tulee sanoista political, economic, socio cultural, technology, legal ja environmental. Skenaarioita työstetään koko henkilöstön kesken henkilöstön ja hallituksen tulevaisuusfoorumeissa.

Vuosi 2022

Teosto mukana kansainvälisessä ISNI-projektissa – tavoitteena parantaa musiikin metadataa

Hankkeen tavoitteena on tekijänoikeusjärjestöjen hallinnoiman metatiedon laadun parantaminen: ISNI-tunnuksen käyttöönotto luo hyvät edellytykset tekijöiden tunnistamiselle erityisesti kansainvälisesti ja parantaa tekijään liittyvien tietojen luotettavuutta ja yhteentoimivuutta. Projektia koordinoi Kansalliskirjasto ja siihen osallistuvat Teoston lisäksi muut suomalaiset tekijänoikeusjärjestöt Gramex, Kopiosto, Kuvasto ja Sanasto.

Vuosi 2021

Raportointi- ja tilitysjärjestelmien uudistaminen

Laaja järjestelmäuudistus toteutetaan yhteistyössä eri maiden tekijänoikeusjärjestöjen kanssa. Hankkeen tavoitteena on modernisoida nykyiset musiikin käyttöraporttien tietojärjestelmät, automatisoida ja tehostaa raporttien käsittelyä sekä sujuvoittaa korvausten tilittämistä musiikin tekijöille ja kustantajille. Yhdessä uusittujen verkkopalvelujen ja dokumentaatiojärjestelmän kanssa tämä mahdollistaa entistä joustavamman jatkokehityksen ja laajempien digitaalisten palveluiden tarjoamisen Teoston asiakkaille. Hanke etenee vaiheittain ja valmistuu kokonaisuudessaan vuonna 2024.

Vuosi 2020

Teosto mukana järjestämässä eurooppalaista #NextStageChallenge-innovaatiokilpailua

Ryhmä Euroopan johtavia musiikkialan toimijoita on yhdistänyt voimansa ja lähtenyt etsimään uusia tulevaisuuden ratkaisuja koronapandemian livemusiikille aiheuttamaan hätään. Virtuaalinen #NextStageChallenge -kilpailu etsii keinoja musiikin digitaalisten live-elämysten tuottamiseksi. Teosto on Suomesta mukana järjestämässä kilpailua ja siihen liittyvää kiihdyttämöohjelmaa. 

Billboard: Suomi näyttää suuntaa tekijänoikeusalan kehittämisessä

Pienet ovat nopeita ja ketteriä – tämä on tullut todistetuksi tekijänoikeusalalla, jossa suomalainen Teosto on eturintamassa kehittämässä ratkaisuja, joilla musiikin tekijänoikeuskorvaukset voitaisiin maksaa lähes reaaliaikaisesti. Teoston kehityshankkeesta kirjoitti äskettäin maailman suurin musiikkijulkaisu Billboard.

Vuosi 2019

Teosto aloittaa yhteistyön Sessionin kanssa

Teosto aloittaa yhteistyön startup-yhtiö Sessionin kanssa. Pilotin aikana rakennetaan rajapinta Sessionin palveluun, jonka kautta musiikkia tekevät tahot voivat tulevaisuudessa jakaa teostietoja muun muassa tekijänoikeusjärjestöjen tietokantoihin. Tämä nopeuttaa myös kappaleisiin liittyvien tekijänoikeustilitysten saamista.

Uutinen yhteistyöstämme Sessionin kanssa 

Helsinki Music Tech Meetup

Ensimmäistä kertaa järjestettävä tapahtuma kokoaa musiikki- ja teknologia-alan sekä rahoittajat yhteen. Tapahtuman alullepanijana on Teosto ja mukana järjestäjissä ovat mm. Ammattikorkeakoulu Arcada, Music Finland ja Stockholm Music City. Teosto on jo nyt mukana monissa kansainvälisissä musiikkialan innovaatioverkostoissa ja tekee maailmanlaajuisesti yhteistyötä kehittäjien, startupien, teknologiayritysten, yliopistojen ja tutkijoiden kanssa. 

Tiedotteemme Helsinki Music Tech Meetup -tapahtumasta 

Turo Pekarin blogi: Music and Tech – A Perfect Love Story?  

Teosto pilotoi uutta teknologiaa yhdessä Revelatorin ja BMATin kanssa

Teosto on testannut uudenlaista tapaa tilittää rahaa musiikintekijöille ja -kustantajille lähes reaaliaikaisesti. Uuden palvelun mahdollistavat espanjalaisen BMATin radiomonitorointiteknologia sekä israelilaisen Revelatorin lohkoketjuteknologiaan perustuva Original Works -alusta. Yhdessä ne muodostavat ainutlaatuisen kokonaisuuden, jonka avulla musiikintekijä voi saada tekijänoikeuskorvauksensa radiosoitosta jo seuraavana päivänä.

Lue uutinen: Teosto pilotoi uutta teknologiaa 

Raportti datan jakamisesta musiikkialalla

Osana innovaatiotoimintaa Teosto julkaisi tammikuussa 2019 raportin, jossa tarkastellaan datan jakamista. Julkaisussa pohditaan, miten luoda datan jakamiseen perustuvia käytäntöjä musiikkialalle ja miten tekijänoikeusjärjestöt voisivat ottaa isompaa roolia tämänkaltaisessa toiminnassa ja uutta roolia musiikkialan arvoketjussa. Raportti on tehty yhteistyössä Lisbon Counc -ajatushautomon ja ESADE Business Schoolin kanssa.

Englannin kielinen julkaisu: Teosto Published A Report On Data-Driven Innovation In The Music Industry 

Turo Pekarin blogi: Share. More. Data.

Vuosi 2018

Teoston ja Ihan Oma Juttu Oy:n koulutushanke valittiin EU:n Digital Skills Awards -parhaimmistoon

Euroopan komissio nostaa vuosittain esille European Digital Skills Awards -tapahtumassa erinomaisia hankkeita, jotka edistävät digitaitoihin ja kilpailukykyyn liittyviä teemoja. Yli 260 hakemuksesta  valittiin kuusi hanketta Digital Skills in Education -kategorian finalisteiksi. Yksi näistä oli Teoston ja konseptin kehittäneen Ihan Oma Juttu -yrityksen Suomessa toteuttama koulutushanke, jonka keskiössä ovat luova tekeminen, digitaalinen oppimisympäristö ja musiikin tekeminen.

Lue uutisemme valinnasta EU Digital Skills Awards -finaaliin 

Teosto Music Tech Fest Stockholm -tapahtumassa

Teosto oli Tukholman Music Tech Fest -tapahtuman yhteistyökumppani. Osana yhteistyötä olimme haastekumppanina ja tuomareina MTF Hack Camp -tapahtumassa 7. – 9.9. ja osallistuimme MTF Research -symposiumiin, jossa esiteltiin mm. Teoston, The Lisbon Councilin ja ESADE Business Schoolin yhteistä musiikkialan datan hyödyntämiseen liittyvää tutkimushanketta. Lue uutisemme tapahtumasta.

Future Songwriting -hanke

Future Songwriting on uudenlainen tiedettä, taidetta sekä luovuutta yhdistävä tutkimus- ja kehityshanke. Teoston koordinoima kansainvälinen hanke tuo yhteen opettajankoulutusta ja musiikkiteknologiaa tutkivat yliopistot ja tutkijat, opettajat ja oppilaat sekä musiikintekijät ja heitä edustavat tekijänoikeusjärjestöt Suomesta, Saksasta, Ranskasta, Unkarista, Iso-Britanniasta ja Espanjasta. Hanketta rahoittaa Euroopan komission Luova Eurooppa -ohjelma sekä Opetushallitus. 

Lue uutinen Future Songwriting -hankkeesta 

Tietosuojalauseke Future Songwriting -hanke

Hankkeen omat sivut

Kiinnostuitko? Ota yhteys ja kysy lisää!

Ano Sirppiniemi
Senior Advisor, teknologiat ja ennakointi
Annathan meille palautetta!

Kehitämme verkkosivujamme ja otamme mielellämme vastaan palautetta. Vastaaminen onnistuu nopeasti!