Siirry sisältöön

Teosto uudistaa raportointi- ja tilitysjärjestelmänsä yhdessä Spanish Point Technologiesin kanssa

02.12.2022

Teosto uudistaa vuosina 2023–2024 liiketoimintakriittiset perusjärjestelmänsä, joilla hoidetaan käytetyn musiikin raportointi sekä korvausten tilittämisen musiikin tekijöille ja kustantajille. Uudistus toteutetaan yhteispohjoismaisessa hankkeessa ja sen järjestelmätoimittajaksi on valittu irlantilainen Spanish Point Technologies. Tavoitteena on modernisoida ja tehostaa järjestelmiä vastaamaan musiikin tekijöiden ja kustantajien, musiikkia käyttävien asiakkaiden sekä kansainvälisten kumppaneiden nykyisiä ja tulevia tarpeita.

Teostolle kyseessä on vuosikymmenen merkittävin hanke, jolla uudistetaan teknologiset puitteet isoon osaan oikeuksien hallinnoinnin ydinprosesseja. Hankkeen tavoitteena on modernisoida nykyiset musiikin käyttöraporttien tietojärjestelmät, automatisoida ja tehostaa raporttien käsittelyä sekä sujuvoittaa musiikista maksettavien korvausten tilittämistä tekijöille ja kustantajille.

Toimittajaksi valittu Spanish Point on tunnettu toimija oikeuksien hallinnan alueella ja sillä on asiakkaanaan muun muassa tekijänoikeusjärjestöjen globaali kattojärjestö CISAC sekä useita muita alan toimijoita. Spanish Pointin ’Matching Engine’ -ratkaisu on moderni, pilvipohjainen alusta, jossa on runsaasti ominaisuuksia sekä musiikkitiedojen automatisointiin ja niiden tarkkuuden parantamiseen.

”Teknologisten ratkaisujen uusiminen on välttämätöntä, jotta voimme vastata tämän päivän ja tulevaisuuden vaatimuksiin globalisoituvalla ja digitalisoituvalla musiikkioikeuksien markkinalla ja säilyttää asemamme yhtenä edistyksellisimmistä tekijänoikeusjärjestöistä”, sanoo Teoston toimitusjohtaja Risto Salminen.

”Odotamme innolla yhteistyötä Teoston kanssa.  Palvelumme ytimessä on datan laadun parantaminen sekä tiedon ja työprosessien automatisointi erityisesti kollektiivihallinnon organisaatioissa”, sanoo Spanish Point Technologiesin teknologiajohtaja John Corley.

Järjestelmäuudistusta on valmisteltu yhteistyössä eri maiden tekijänoikeusjärjestöjen kanssa. Hankkeessa ovat mukana Teoston lisäksi musiikin tekijänoikeusjärjestöt Koda Tanskasta ja Tono Norjasta. Hanke etenee vaiheittain ja valmistuu kokonaisuudessaan vuonna 2024.

Laaja järjestelmäuudistus mahdollistaa joustavamman palvelun

Sopimus koskee tässä vaiheessa tilityksen ja raportoinnin back office -toimintoja, mutta hankittava järjestelmä tarjoaa myös mahdollisuuksia kehittää tulevaisuudessa uusia data- ja raportointitoimintoja asiakkaille ja oikeudenomistajille.

Kyseessä on jatkumo Teoston vuonna 2018 aloitetuille mittaville järjestelmäuudistuksille, joissa on kehitetty automaatiota ja uudistettu pala kerrallaan verkkopalveluita. Lähiaikoina Teoston kehittää myös teosdokumentaatioon liittyviä järjestelmiään.

”Yhdessä uudistukset mahdollistavat joustavamman jatkokehityksen ja laajempien digitaalisten palveluiden tarjoamisen Teoston asiakaskunnalle”, sanoo Salminen.

Tavoitteena datan laadun parantaminen

Yhtenä keskeisenä tavoitteena on myös datan laadun parantaminen. Teoston kaltaiset yhteishallinnointiorganisaatiot saavat asiakkailtaan kuten mediayhtiöiltä, alustoilta ja tapahtumajärjestäjiltä valtavia määriä raportteja käytetystä musiikista. Raporttien tiedot on linkitettävä oikein teostietokantoihin, jotka sisältävät tiedot musiikkikappaleiden säveltäjistä, sanoittajista, sovittajista ja kustantajista. Spanish Pointin ”matching engine” -ratkaisu sisältää laajan valikoiman automatisointiin ja tiedon laadun parantamiseen tarkoitettuja toimintoja, jotka tehostavat tiedon käsittelyä.

”Järjestelmiemme kautta kulkee miljoonia datarivejä joka kuukausi. Matching engine -ratkaisu on auttanut useita oikeuksia hallinnoivia organisaatioita ratkomaan dataan liittyviä ongelmia kuten virheitä musiikin metatiedoissa. Parantamalla datan laatua varmistetaan tilityksen läpinäkyvyys ja ennen kaikkea se, että korvaukset voidaan maksaa oikeille oikeudenhaltijoille”, sanoo Teoston palvelutuotantojohtaja Jouni Sirén.

Jaa somessa