Siirry sisältöön

Jumalanpalvelus ja musiikin käyttö

Jumalanpalvelusten yhteydessä esitettävä musiikki on tekijänoikeuslain nojalla vapaata eli musiikkia saa esittää, ilman erillistä musiikin käyttölupaa. Tätä kutsutaan jumalanpalveluspoikkeukseksi.

Huomioithan, että jumalanpalveluspoikkeuksen piiriin kuuluvat vain jumalanpalvelukset, jotka pidetään läsnätilaisuutena. Muut seurakunnan tilaisuudet, kuten kerhot, kuorot, konsertit, etätilaisuudet tai muut tapahtumat tarvitsevat siihen soveltuvan musiikin käyttöluvan.

Mikä luokitellaan jumalanpalvelukseksi?

Jumalanpalveluksella tarkoitetaan evankelisluterilaisen kirkon osalta kirkkolain ja kirkkokäsikirjan mukaisia tilaisuuksia. Kirkkolaki ja kirkkokäsikirja asettavat yksityiskohtaiset säännöt evankelisluterilaisen kirkon jumalanpalveluksille.

Myös Tekijänoikeusneuvosto on todennut että jumalanpalveluksella tarkoitetaan useimmiten säännöllisesti toistuvaa tapahtumaa, jonka tapahtumisjärjestys ja käytettävät kirjalliset materiaalit ovat melko tarkkaan ennalta määriteltyjä. Jumalanpalvelus noudattaa yleensä ennalta säädettyä kaavaa ja päätoimijana on yleensä papin virkaan vihitty henkilö.

Uskonnollisten yhdyskuntien kohdalla jumalanpalvelukseksi rinnastetaan evankelisluterilaisen kirkon jumalanpalvelus. Uskonnollisten yhdyskuntien hengelliset kokoontumiset voivat olla toisistaan poikkeavia, mutta lainsäädäntö antaa rajoitukset sille, millainen tilaisuus on jumalanpalvelus ja näin ollen milloin jumalanpalveluspoikkeus toteutuu.

Mikäli uskonnollisen yhdyskunnan järjestämä tilaisuus poikkeaa selvästi muista sen järjestämistä uskonnon harjoittamiseen liittyvistä tilaisuuksista, sitä ei myöskään lasketa jumalanpalveluspoikkeuksen piiriin. 

Tilaisuudet eivät täytä jumalanpalvelukseen rinnastettavan tilaisuuden tunnusmerkkejä, mikäli ne sisältävät esimerkiksi viihdeohjelmanumeroita, ruokailutuokioita tai kirpputoritoimintaa, joilla ei ole yhteyttä varsinaiseen hengelliseen toimitukseen. 

Annathan meille palautetta!

Kehitämme verkkosivujamme ja otamme mielellämme vastaan palautetta. Vastaaminen onnistuu nopeasti!