Siirry sisältöön

Livestriimauslupa

 • Luvalla saat oikeuden livestriimata keikkoja, konsertteja ja tapahtumia, joissa on musiikkia. Lisämaksusta antaa oikeuden säilyttää livestriimistä tehtyä tallennetta on-demand -katselua varten 7 vrk:n ajan
 • Livestriimattujen tapahtumien liikevaihto- ja musiikkitiedot on raportoitava Teostolle viimeistään livestriimausta seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä raportointilomakkeella
 • Maksullisuudeksi ja liikevaihdoksi tulkitaan myös katsojilta pyydetyt lahjoitukset ja/tai sponsorointitulot
 • Lupa tarvitaan myös ilmaisten konserttien ja keikkojen livestriimaukseen, jos livestriimilla on yli 2000 katsojaa ja livestriimaus on muulla kuin Teoston lisensoimalla alustalla (esim. Vimeo, Zoom, Teams)
 • Teoston lisensoimia alustoja ovat YouTube, Facebook ja Instagram

HUOM!

 • Minkä tahansa sisällön pelkkään maksuttomaan livestriimaukseen Teoston lisensoimilla alustoilla (Youtube, Facebook, Instagram) ei tarvita lupaa ollenkaan
 • Livestriimaatko muuta sisältöä, jossa on musiikkia? Katso, onko tarvitsemasi lupa Mediapienlupa.

Mitä livestriimauslupa kattaa?

Lupa antaa oikeuden tarjota kuluttajille kertamaksullisia musiikin live-esiintymisiä suoratoistotekniikalla (livestriimaus, striimaus, streaming).

Suoratoistettavia live-esiintymisiä voivat olla mm. artistien ja bändien konsertit, keikat, festivaalit tai muut tapahtumat, joissa musiikki on osa tapahtuman sisältöä.

Lupa on kokeilulupa, jonka tämänhetkiset ehdot ja hinnat ovat voimassa 31.8.2021 saakka. Pidätämme oikeuden tarkentaa musiikinkäyttötapauksia, jotka lupa kattaa ja tehdä muutoksia luvan hinnastoon ja muihin ehtoihin niin, että ne tulevat voimaan 1.9.2021.

Kenelle tai mihin livestriimauslupa on tarkoitettu?

Luvan tarvitsee yritys, yhteisö tai yksityishenkilö, joka haluaa tarjota kuluttajille maksullisia livestriimeja ja mahdollisesti niiden jälkikatselua 7 vuorokauden ajan.

Miten luvan hinta muodostuu ja mitä se maksaa?

Kertamaksuja ovat mm. livestriimiin tai siitä tehtyyn tallenteeseen myydyt katseluoikeudet (pääsyliput tai muut katselumaksut), katsojilta pyydetyt lahjoitukset tai muut vastaavat tulot, joita katseluoikeudesta pyydetään.

Lupaan voi lisämaksusta sisällyttää oikeuden tarjota striimiä katsottavaksi tallenteena 7 vuorokauden ajan live-striimauksen jälkeen (on demand, kts. hinnasto).

Maksullisten striimien musiikinkäyttökorvaus määräytyy musiikin käyttötavan ja  katseluoikeuksista saatujen tulojen tai  katseluoikeuksien tilaajamäärän perusteella. Korvaus on kuitenkin vähintään hinnastossa mainittu minimikorvaus.

Jos kuluttajille  ilmaisen konsertin tai keikan livestriimin toteutunut katsojamäärä muulla kuin Teoston lisensoimalla alustalla on yli 2000 katsojaa,  korvaus määräytyy tämän hinnaston katsojakohtaisen minimihinnan mukaan.

Tietojen raportointi Teostolle

Lupa edellyttää musiikinkäytön kuukausittaista raportointia Teostolle. Raportit toimitetaan aina seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä sähköpostitse osoitteeseen medialicensing@teosto.fi. Raportissa ilmoitetaan seuraavat tiedot jokaisen livestriimatun esiintymisen osalta

 • livestriimauksen päivämäärä
 • striimausalusta
 • livestriimatun esiintymisen nimi ja esiintyjän tai esiintyjien nimet
 • katseluoikeuksien tilaajamäärä
 • katseluoikeuksista saatu tulo
 • esitettyjen kappaleiden nimet ja kappaleiden tekijöiden nimet (vähintään säveltäjän nimi)

Kuinka kauan lupa on voimassa?

Lupa on voimassa toistaiseksi.

Livestriimauslupa
Musiikin käyttötapa Korvaus katseluoikeuksista saaduista tuloista/ vain live (tulot ilman alv) Korvaus katseluoikeuksista saaduista tuloista/ live + 7 vrk on demand (tulot ilman alv) Minimikorvaus/
livekatseluoikeus
Minimikorvaus/
on demand -katseluoikeus
Maksulliset, livestriimatut tilaisuudet ja tapahtumat, joissa musiikki on varsinaisen toiminnan taustamusiikkina (esim. urheilu-tapahtumat, seminaarit)

0,65 %

0,80 %

0,01 €

0,012 €

Maksulliset, livestriimatut tilaisuudet ja tapahtumat, joissa esitetään vähäinen määrä musiikkia osana varsinaista ohjelmaa tai joissa suojatun musiikin määrä on vähäinen* 1,75 % 2,10 % 0,04 € 0,05 €
Maksulliset, livestriimatut tilaisuudet ja tapahtumat, jossa musiikki on tapahtuman pääasiallinen sisältö (esim. livekeikka tai konsertti) 4,00 % 4,80 % 0,10 € 0,12 €
Maksullisten livestriimien ja tallenteiden korvaus on musiikin käyttötavan mukainen prosenttiosuus katseluoikeuksista saaduista arvonlisäverottomista tuloista, vähintään kuitenkin minimikorvaus/katseluoikeus. Jos ilmainen konsertin tai keikan livestriimi muulla kuin Teoston lisensoimalla alustalla saa yli 2000 katsojaa/striimi, korvaus on minimikorvaus/katsoja. Hintoihin lisätään arvonlisävero 10 %.
*Suojatun musiikin määrä on vähemmän kuin 1/3 ohjelman kokonaiskestosta.

Livestriimauslupa, käyttötapakohtaiset erityisehdot

Luvan mukainen oikeus käyttää musiikkia määräytyy näiden Teoston ja Nordisk Copyright Bureaun (jäljempänä yhdessä ”Teosto/NCB”) käyttötapakohtaisten erityisehtojen ja Teoston yleisten sopimusehtojen (jäljempänä yhdessä ”Lupa”) mukaisesti.

Mikäli näiden käyttötapakohtaisten erityisehtojen ja Teoston yleisten sopimusehtojen välillä on ristiriitaa, sovelletaan ensisijaisesti näitä erityisehtoja ja toissijaisesti Teoston yleisiä sopimusehtoja.

 Määritelmiä; näissä erityisehdoissa

Live-esiintymisellä tarkoitetaan internetissä reaaliaikaisena suoratoistettavaa elävän musiikin esiintymistä (kuten artistin tai yhtyeen keikkaa, festivaalia, konserttia tai muuta vastaavaa esiintymistä), johon Asiakas tarjoaa kuluttajalle katseluoikeuden kertamaksua vastaan;

 On-demandilla tarkoitetaan tiedostojen jakelutapaa, jossa Live-esiintyminen on kuluttajan suoratoistettavissa tämän itse valitsemastaan paikasta ja itse valitsemanaan aikana kuitenkin siten, että kuluttajalle ei jää pysyvää kopiota Live-esiintymisestä.

Luvalla myönnetyt oikeudet ja voimassaolo

Lupa kattaa ei-yksinomaisen oikeuden käyttää Teosto/NCB:n kulloinkin edustamaa musiikkia seuraavasti:

 • oikeus välittää Live-esiintymisiin sisältyviä Teoksia yleisölle Suomen alueella (”Välitysoikeus”);
 • oikeus tallentaa palvelimille Live-esiintymiseen sisältyviä Teoksia välitettäväksi yleisölle Suomen alueella On-demand -suoratoistona seitsemän vuorokauden ajan Live-esiintymisen ajankohdasta lukien (”Tallennusoikeus”) *.

* Tallennusoikeus edellyttää sitä, että Asiakas on Lupaa hakiessaan erikseen hankkinut Luvan kattamaan kyseisen käytön.

Välitysoikeuden ja Tallennusoikeuden käytössä voidaan hyödyntää Asiakkaan itse hallinnoimaa verkkopalvelua tai kolmannen osapuolen tarjoamaa alustapalvelua. Tallennusoikeus kattaa Teosten käytön ainoastaan siinä palvelussa, johon Live-esiintyminen Asiakkaan toimesta välittömästi tallennetaan.

Lupa on voimassa toistaiseksi.

Luvasta maksettava korvaus

Luvasta maksettava korvaus määräytyy Teosto/NCB:n kulloinkin voimassa olevan Lupaa koskevan hinnaston mukaisesti.

Raportointi

Asiakkaan tulee ilmoittaa Teosto/NCB:lle seuraavat tiedot kunkin yksittäisen Live-esiintymisen osalta:

 • Live-esiintymisen nimi, sekä esiintyjän tai esiintyjien nimet
 • Päivämäärä
 • Lähteenä toimivan palvelun nimi ja internet-osoite
 • Esitettyjen kappaleiden nimet ja kappaleen tekijöiden nimet (vähintään säveltäjän nimi)
 • Katseluoikeuksien tarjoamisesta saatu liikevaihto (ilman arvonlisäveron osuutta)
 • Katseluoikeuksien tilausmäärä

Asiakkaan tulee tehdä Live-esiintymisiä koskevat ilmoitukset kalenterikuukausittain ja viimeistään seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä sähköpostitse osoitteeseen medialicensing@teosto.fi. Tiedot esimerkiksi huhtikuun Live-esiintymisistä ilmoitetaan siis Teosto/NCB:lle 15.5. mennessä.

Muut ehdot

Teosto/NCB:n Luvalla myöntämien oikeuksien kattavuus voi vaihdella Luvan voimassaollessa. Teosto/NCB voi sulkea Luvan ulkopuolelle sellaisia Teoksia tai niihin sisältyviä sellaisia oikeuksia, joita se ei enää hallinnoi.

Lupa on kokeiluluontoinen ja tarjolla väliaikaisesti Teosto/NCB:n päättämän ajanjakson. Teosto/NCB:llä on oikeus muuttaa, poistaa tai lisätä Lupaan sovellettavia ehtoja hinnastoineen tai lopettaa Luvan mukaisen tuotteen tarjoaminen kokonaisuudessaan ilmoittamalla tästä Asiakkaalle vähintään kolme viikkoa etukäteen.

Asiakas vastaa siitä, että sen toiminta on mahdollisten kolmansien osapuolten käyttöehtojen mukaista. Mikäli Asiakas hyödyntää Luvan kattamassa toiminnassaan kolmannen osapuolen alustapalvelua, Asiakas ymmärtää palveluntarjoajan toteuttamilla teknisillä toimenpiteillä mahdollisesti olevan vaikutusta Teosten käyttöön palvelussaan. Teosto/NCB ei vastaa kolmannen osapuolen toiminnasta johtuvista vaikutuksista Teosten käyttöön.

Luvan kattaman Teosten tallentamisen ja yleisölle välittämisen edellyttämät toimenpiteet tulee tehdä Asiakkaan toimesta. Lupa ei kata Teosten käyttöä sellaisessa yhteydessä, jota ei ole pidettävä Asiakkaan toimintana.

Asiakas on velvollinen suojaamaan yleisölle välitettäväksi tarkoitetut Teokset Luvan vastaiselta käytöltä siltä osin, kuin se yleisesti käytettävissä olevin keinoin ja kohtuullisin kustannuksin on mahdollista. Tämä Asiakkaan vastuu ei kuitenkaan miltään osin rajoita Teosto/NCB:n oikeutta kohdistaa vaatimuksia kolmansiin osapuoliin tämän Luvan vastaisesta Teosten käytöstä.

Järjestimme elokuussa 2020 kaksi webinaaria, joissa kerroimme striimaukseen ja tallenteisiin liittyvistä luvista. Meille esitettiin webinaarin aikana chatissa runsaasti kysymyksiä, joihin vastaukset ohessa.

Kysymyksiä ja vastauksia: tapahtumajärjestäjät ja ravintolat (pdf)

Kysymyksiä ja vastauksia: kunnat ja seurakunnat (pdf)

Annathan meille palautetta!

Kehitämme verkkosivujamme ja otamme mielellämme vastaan palautetta. Vastaaminen onnistuu nopeasti!

Evästeet Teoston verkkosivustolla

Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallentuu tietokoneellesi tai muulle laitteellesi ja tallentaa tietoa käynnistäsi Verkkosivustolla. Evästeiden avulla Teosto parantaa palveluidensa käytettävyyttä.

Evästeillä kerättyjä tietoja ei lähtökohtaisesti yhdistetä tunnistettuun henkilöön liittyviin henkilötietoihin, mutta jotkut evästeillä kerättävät tiedot saattavat olla välillisesti yhdistettävissä tunnistettuun henkilöön liittyviin henkilötietoihin.

Lue lisää tietosuojalausekkeestamme ja evästeselosteestamme.

Evästekategoriat
Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä verkkosivustomme saatavuuden varmistamiseksi. Ne esimerkiksi lataavat osan verkkosivustomme toiminnoista etukäteen nopeuttaakseen verkkosivuston latautumista. Välttämättömiä evästeitä käytetään myös valitsemiesi asetusten määrittämiseen ja muistamiseen. Voit kieltää välttämättömien evästeiden käytön selainasetuksissasi, mutta huomioithan, etteivät verkkosivuston kaikki toiminnot ja osat sen jälkeen toimi välttämättä kunnolla.
Lisätietoja evästeistä

Analytiikkaevästeet

Käytämme analytiikkaevästeitä kehittääksemme verkkosivustomme toimintaa. Analytiikkaevästeillä kerätään tietoa muun muassa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivustoamme ja miten he navigoivat verkkosivuston eri välilehtien välillä. Tietoja käytetään lähtökohtaisesti anonyymissä muodossa.
Lisätietoa: tietosuojalauseke ja evästeseloste

Toiminnalliset evästeet

Toiminnallisten evästeiden avulla voimme tarjota verkkosivustollamme erilaisia toimintoja, kuten soittolistoja ja reaaliaikaisen chatin. Jos kiellät toiminnallisten evästeiden käytön, osa tai kaikki näistä toiminnoista ei välttämättä toimi oikein.
Lisätietoa evästeistä

Markkinointievästeet

Markkinointievästeet auttavat meitä räätälöimään markkinointia ja tarjoamaan verkkosivustomme käyttäjille tulevaisuudessa yksilöllisempiä palveluita. Keräämme markkinointievästeiden avulla tietoja esimerkiksi käyttäjän käyttäytymisestä ja mieltymyksistä verkkosivustollamme.
Lisätietoa evästeistä

Käytämme sivustolla omia ja kolmannen osapuolten evästeitä sivuston välttämättömiin toimintoihin, analyyseihin ja seurataksemme palveluiden käyttöä sekä parhaan mahdollisen käyttökokemuksen ja yksilöllisempien palveluiden tarjoamiseksi. Voit hyväksyä kaikki evästeet painamalla ”hyväksy kaikki” tai muokata evästeasetuksia painamalla ”vaihda evästeasetuksia”. Lue lisää evästeistämme.