Siirry sisältöön

Tapahtumalupa

 • Antaa oikeuden esittää live-musiikkia, äänitemusiikkia ja karaokea kaikenkokoisissa kertaluontoisissa tapahtumissa (konsertit, festivaalit, näytökset, näyttelyt, messut jne.)
 • Tarvitaan sekä maksullisiin että maksuttomiin tapahtumiin, sisältää sekä Teoston että Gramexin luvat
 • Tapahtumakohtainen hinta, joka perustuu järjestäjän Teostolle ilmoittamiin tietoihin (kunkin tapahtuman musiikinkäyttötavat, lipputulot tai maksuttoman tapahtuman yleisömäärä)
 • Maksetaan 2-4 viikkoa kunkin tapahtuman jälkeen
 • 3 % alennus luvan hintaan, kun ilmoittaa tapahtuman tiedot viimeistään 14 vrk tapahtuman jälkeen
 • Äänitteiden tallentaminen tapahtumassa käytettäviksi ja yksityiseen käyttöön tarkoitettujen tallenteiden käyttö tapahtumassa -luvan voi tarvittaessa ostaa omana lupanaan, jonka myy Teoston sijaan Musiikkiluvat.fi.  

Kenelle Tapahtumalupa on tarkoitettu?

Teoston ja Gramexin yhteinen musiikinkäyttölupa on tarkoitettu tapahtumajärjestäjälle – esimerkiksi yritykselle, yhteisölle, järjestölle tai yksityishenkilölle – joka järjestää konsertin, festivaalin, näytöksen, näyttelyn, messut tai muun tapahtuman, jossa soi musiikki.

Milloin Tapahtumalupa tarvitaan?

Tapahtumalupa tarvitaan, jos tapahtumassa esiintyy bändi, orkesteri tai artisti (elävää musiikkia) tai jos tapahtumassa soitetaan musiikkia cd- tai dvd-levyltä, digitaalisesta tiedostosta tai muulta tallenteelta (mekaaninen musiikki) tai tapahtumassa esitetään karaokea. Tapahtumalupa tarvitaan sekä pääsymaksullisiin että maksuttomiin tapahtumiin ja myös yritysten henkilökunnalleen tai asiakkailleen järjestämiin tapahtumiin.

Mistä ja milloin Tapahtumalupa haetaan, kuinka kauan se on voimassa?

Lupa haetaan Teoston sähköisessä palvelussa. Lupa on haettava ja saatava ennen ensimmäistä sillä järjestettävää tapahtumaa. Kun haet ja saat tapahtumaluvan, teet Teoston kanssa järjestämiesi tapahtumien musiikinkäyttöä koskevan jatkuvan sopimuksen. Sopimus on voimassa siihen saakka kunnes irtisanot sen eli sinulla on jatkuva musiikinkäyttölupa järjestämiisi tapahtumiin. Lupa siis haetaan vain kerran.

Mihin Tapahtumalupa oikeuttaa?

 • Lupa oikeuttaa seuraavat musiikinkäyttötavat:
  Elävän musiikin esittämisen (konsertti, festivaali, live-keikka)
 • Mekaanisen tanssimusiikin ja karaoken esittämisen (dj-keikka, disko, karaoke, musiikkivideot)
 • Elävän tai tallennetun taustamusiikin esittämisen tapahtumatilassa ennen varsinaista tapahtumaa tai sen väliajalla
  -Äänitemusiikin esittämisen tapahtumassa
  -Äänitemusiikin esittämisen tapahtumassa tausta- tai väliaikamusiikkina
  Huomioithan kuitenkin, että lupa kattaa vain laillisista lähteistä (kuten lailliset latauskaupat) hankitun musiikin.

Mitä velvollisuuksia Tapahtumalupaan kuuluu?

Tapahtumalupaan kuuluvat luvan käyttötapakohtaiset sopimusehdot ja Teoston yleiset sopimusehdot. Ehdoissa määritellään tarkemmin luvan sisältö ja kattavuus sekä sen hinnoitteluun ja laskutukseen liittyvät periaatteet. Tapahtumalupaan kuuluu myös tapahtumajärjestäjän velvollisuus ilmoittaa Teostolle tietoja jokaisesta tapahtumasta, jonka hän järjestää. Teostolle ilmoitetaan tapahtuman perustiedot (tapahtumapäivä(t), tapahtuman nimi, järjestäjän tiedot jne.) ja laskutukseen tarvittavat tiedot eli tapahtuman lipputulot tai yleisömäärä.

Miten Tapahtumaluvan hinta muodostuu ja mitä lupa maksaa?

Voimassa oleva Tapahtumalupa antaa sinulle jatkuvan oikeuden käyttää musiikkia järjestämissäsi tapahtumissa luvan sopimusehtojen mukaisesti. Kunkintapahtuman musiikinkäyttökorvauksen suuruus määritellään kuitenkin jokaiselle tapahtumalle erikseen. Korvauksen suuruus riippuu siitä, miten ja millaista musiikkia tapahtumassa käytetään sekä siitä, onko tarvittavat tiedot ilmoitettu Teostolle ajoissa. Kullakin musiikinkäyttötavalla on oma, erillinen hinnastonsa. Tapahtumajärjestäjä maksaa käyttökorvauksen vain siitä musiikinkäytöstä, mitä hänen järjestämässään tapahtumassa on.

 • Tapahtuman musiikinkäyttöluvan hintaan vaikuttaa
 • tapahtuman tuotot (lipputulot ja/tai ohjelmalehtisten myyntitulot) tai  yleisömäärä
 • miten ja millaista musiikkia on käytetty (live-keikka, dj-keikka, disko, karaoke, taustamusiikki jne.)
 • onko tapahtumasta tarvittavat tiedot ilmoitettu ajoissa

Miten ja koska Tapahtumalupa maksetaan?

Musiikinkäyttökorvaukset laskutetaan noin kahden viikon välein. Laskut perustuvat tapahtumajärjestäjän ilmoittamiin tietoihin. Kun lupa on haettu ennen ensimmäistä sillä järjestettyä tapahtumaa ja luvalla järjestettyjen tapahtumien tiedot ilmoitettu viimeistään 14 vuorokautta tapahtuman järjestämisen jälkeen, musiikinkäyttökorvauksesta saa 3 % alennuksen. Jos tapahtuman tietoja ei ilmoiteta ajoissa, ilmoittamisesta lähetetään muistutusviesti. Jos tietoja ei ilmoiteta ollenkaan, musiikinkäyttökorvauksesta lähetetään arvioon perustuva lasku.

Tapahtumalupa on Teoston ja Gramexin yhteinen, mutta Teosto hoitaa luvan hakemiseen ja laskutukseen liittyvät käytännön asiat.

Tapahtumalupa, käyttötapakohtaiset erityisehdot

Näissä käyttötapakohtaisissa erityisehdoissa tapahtumalla tarkoitetaan Asiakkaan järjestämää sellaista kertaluonteista ja yksittäistä tapahtumaa (tapahtuma voi olla useampipäiväinen), joka sisältää Teosten ja/tai äänitteiden julkista esittämistä tapahtumassa läsnä olevalle yleisölle (”Tapahtuma”).

Asiakkaan järjestämänä tällaista tapahtumaa pidetään myös silloin, kun Asiakas järjestää tapahtuman yhdessä tai muutoin toimii yhteistyössä tapahtuman järjestämiseksi Musiikin käyttäjän tai muun kolmannen osapuolen kanssa. Tapahtumalla on aina erikseen Teostolle ilmoitettu alkuajankohta ja loppuajankohta sekä esityspaikka.

Käyttöluvan sisältö

Lupa kattaa musiikin julkisen esittämisen Asiakkaan järjestämissä Tapahtumissa, jotka järjestetään Asiakkaan ilmoittamana ajankohtana Asiakkaan ilmoittamassa esityspaikassa. Tapahtumat voivat olla luonteeltaan a) elävää musiikkia, b) äänitemusiikkia, c) konsertti tai festivaali, d) taustamusiikkia tapahtumassa. Lupa oikeuttaa Asiakkaan järjestämään Tapahtumia toistaiseksi (luvan voimassaolon ajan).

Lupa kattaa vain laillisesta lähteestä peräisin olevien Teosten ja äänitteiden käytön.

Tämä lupa on samalla sopimus Gramexille maksettavasta, tekijänoikeuslain 47 §:ssä tarkoitetusta korvauksesta esittäville taiteilijoille ja äänitteen tuottajille äänitteiden julkisesta esittämisestä Asiakkaan järjestämissä Tapahtumissa.

Lupa ei kata Tapahtumassa esitettävän musiikin tallentamista. Lupa ei myöskään kata äänitemusiikin esittämistä musiikkiautomaatista silloin, kun sen sijoituspaikan yleisö saa suorittamaansa maksua vastaan kuultavakseen kulloinkin valitsemansa, laitteeseen sisältyvän teoksen. Edellä mainittuihin tarkoituksiin on hankittava erillinen lupa.

Lupa ei oikeuta käyttämään teoksia tai äänitteitä teoksen tekijöiden tai esittävien taiteilijoiden tekijänoikeuslaissa määriteltyjä moraalisia oikeuksia loukkaavalla tavalla.

Kukin osapuoli voi irtisanoa luvan kirjallisesti käyttäen yhden (1) kuukauden irtisanomisaikaa.

Tämä sopimus ei ole siirrettävissä kolmannelle osapuolelle ilman Teoston ja Gramexin kirjallista suostumusta.

Hinnat ja laskutus

Luvasta maksettava korvaus määräytyy kulloinkin voimassa olevan Tapahtumaan sovellettavan hinnaston mukaisesti Asiakkaan ilmoittamien Tapahtuman tyypin, Tapahtuman lipputulojen tai kuulijamäärän taikka muun Teoston Asiakkaalle ilmoittaman korvausperusteen mukaisesti.

Asiakkaan ilmoitusvelvollisuus

Teostolla on oikeus velvoittaa Asiakas toimittamaan Teostolle Tapahtumaan, esityspaikkaan, korvausperusteisiin, teosten käyttöön tai käyttöyhteyteen liittyviä tai muita sellaisia tietoja. Teosto ilmoittaa Asiakkaalle tällaisista velvollisuuksista tai niitä koskevista muutoksista.

Arviolaskutus

Mikäli Asiakas laiminlyö toimittaa Teostolle sen Asiakkaalta pyytämät tiedot, tai Asiakkaan Teostolle ilmoittamat tiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia

Teostolla on oikeus
a. arvioida Tapahtuman perusteella Asiakkaan Teostolle maksettavat tekijänoikeuskorvaukset ja laskuttaa Asiakasta arvion perusteella (arviolasku), ja
b. lisäksi laskuttaa Asiakkaalta kulloinkin voimassa olevan Tapahtumaan sovellettavan hinnaston mukaisesti määräytyvä laiminlyöntimaksu joko Asiakkaan musiikin käyttöä koskevan laskun tai arviolaskun yhteydessä tai erillisenä eränä.

Ehtojen soveltamisjärjestys

Näiden käyttötapakohtaisten erityisehtojen lisäksi sovelletaan Teoston myöntämien käyttöoikeuksien osalta Teoston yleisiä sopimusehtoja. Sopimusehtojen soveltamisjärjestys on seuraava:

1. käyttötapakohtaiset erityisehdot
2. Teoston yleiset sopimusehdot.

Arviolaskun oikaisu, jos sinulla ON voimassa oleva Tapahtumalupa, mutta tapahtuman tiedot ovat ilmoittamatta

 • Mene Teoston verkkopalveluun osoitteessa extranet.teosto.fi tai klikkaamalla tämän sivuston oikeassa yläreunassa Kirjaudu sisään-linkkiä.
 • Kirjaudu verkkopalveluun käyttäjätunnuksilla, jotka olet saanut meiltä sähköpostitse haettuasi Tapahtumaluvan.
 • Ilmoita verkkopalvelussa pyydetyt tiedot ja vahvista ne yhteenvetosivulla.

Aarviolaskun oikaisu, jos ET OLE vielä hakenut Tapahtumalupaa

 • Hae Tapahtumalupa verkossa
 • Kirjaudu luvanhakuun käyttäjätunnuksilla, jotka olet saanut ensimmäisessä lähettämässämme muistutuskirjeessä (Hae Tapahtumalupa ja ilmoita puuttuvat tapahtumatiedot ).
 • Ilmoita luvanhakupalvelussa pyydetyt tiedot.
 • Kun asiakaspalvelumme on käsitellyt lupahakemuksesi, lähetämme sinulle sähköpostitse uudet, pysyvät käyttäjätunnukset.
 • Kirjaudu saamillasi pysyvillä käyttäjätunnuksilla Teoston verkkopalveluun extranet.teosto.fi tai klikkaamalla tämän sivuston oikeassa yläreunassa Kirjaudu sisään-linkkiä.
 • Käy vahvistamassa luvanhaun yhteydessä ilmoittamasi tiedot. Tiedot ilmoittamalla saat hyvityksen arviolaskuun ja ilmoittamiisi tietoihin perustuvan oikeellisen laskun.

Arviolaskun oikaisu, jos ET OLE TAPAHTUMAN JÄRJESTÄJÄ

 • Jos et ole järjestänyt tapahtumaa, josta olet saanut arviolaskun, ota yhteyttä asiakaspalveluumme, niin poistamme tapahtuman tiedoistasi ja hyvitämme arviolaskun.

Näin saat uudet käyttäjätunnukset verkkopalveluun

Jos et ole saanut verkkopalvelun käyttäjätunnuksia, olet hukannut ne tai saamasi tunnukset eivät toimi, tilaa käyttäjätunnukset yhteydenottolomakkeella. 

Yleistä: tapahtuman tietojen ilmoittaminen ja laskutus

Teoston ja Gramexin yhteiseen Tapahtumalupaan sisältyy velvollisuus ilmoittaa tapahtuman musiikinkäyttöä koskevat tiedot Teostolle. Tapahtumien musiikinkäyttökorvauksen määrä perustuu musiikinkäyttötapaan (oliko musiikki esimerkiksi taustamusiikkia vai tapahtuman pääasiallinen sisältö jne.) sekä tapahtuman toteutuneisiin lipputuloihin tai yleisömäärään.

Lähetämme sinulle tapahtuman jälkeen useampia viestejä, joissa muistutamme tapahtuman tietojen ilmoittamisesta Teoston verkkopalvelussa tai pyydämme sinua ilmoittamaan sen, jos et ole järjestänyt tapahtumaa, josta olet saanut muistutuksen.

Jos et reagoi lähettämiimme muistutuksiin, lähetämme sinulle tapahtuman musiikinkäytöstä arviolaskun. Laskun summa muodostuu tapahtuman arvioidusta pääsylipun hinnasta ja oletuksesta, että tapahtuma (tai esimerkiksi konserttikiertueen kaikki eri konsertit) ovat olleet loppuunmyytyjä.

Koska arviolaskun summa on yllämainitun laskutavan vuoksi yleensä todellisiin tietoihin perustuvaa summaa huomattavasti suurempi, tapahtuman todelliset tiedot kannattaa ilmoittaa. Jos  ilmoitat järjestämiesi tapahtumien tiedot viimeistään 14 vuorokautta tapahtuman jälkeen, saat tapahtuman musiikinkäyttökorvauksesta 3 % alennuksen.

Annathan meille palautetta!

Kehitämme verkkosivujamme ja otamme mielellämme vastaan palautetta. Vastaaminen onnistuu nopeasti!

Evästeet Teoston verkkosivustolla

Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallentuu tietokoneellesi tai muulle laitteellesi ja tallentaa tietoa käynnistäsi Verkkosivustolla. Evästeiden avulla Teosto parantaa palveluidensa käytettävyyttä.

Evästeillä kerättyjä tietoja ei lähtökohtaisesti yhdistetä tunnistettuun henkilöön liittyviin henkilötietoihin, mutta jotkut evästeillä kerättävät tiedot saattavat olla välillisesti yhdistettävissä tunnistettuun henkilöön liittyviin henkilötietoihin.

Lue lisää tietosuojalausekkeestamme ja evästeselosteestamme.

Evästekategoriat
Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä verkkosivustomme saatavuuden varmistamiseksi. Ne esimerkiksi lataavat osan verkkosivustomme toiminnoista etukäteen nopeuttaakseen verkkosivuston latautumista. Välttämättömiä evästeitä käytetään myös valitsemiesi asetusten määrittämiseen ja muistamiseen. Voit kieltää välttämättömien evästeiden käytön selainasetuksissasi, mutta huomioithan, etteivät verkkosivuston kaikki toiminnot ja osat sen jälkeen toimi välttämättä kunnolla.
Lisätietoja evästeistä

Analytiikkaevästeet

Käytämme analytiikkaevästeitä kehittääksemme verkkosivustomme toimintaa. Analytiikkaevästeillä kerätään tietoa muun muassa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivustoamme ja miten he navigoivat verkkosivuston eri välilehtien välillä. Tietoja käytetään lähtökohtaisesti anonyymissä muodossa.
Lisätietoa: tietosuojalauseke ja evästeseloste

Toiminnalliset evästeet

Toiminnallisten evästeiden avulla voimme tarjota verkkosivustollamme erilaisia toimintoja, kuten soittolistoja ja reaaliaikaisen chatin. Jos kiellät toiminnallisten evästeiden käytön, osa tai kaikki näistä toiminnoista ei välttämättä toimi oikein.
Lisätietoa evästeistä

Markkinointievästeet

Markkinointievästeet auttavat meitä räätälöimään markkinointia ja tarjoamaan verkkosivustomme käyttäjille tulevaisuudessa yksilöllisempiä palveluita. Keräämme markkinointievästeiden avulla tietoja esimerkiksi käyttäjän käyttäytymisestä ja mieltymyksistä verkkosivustollamme.
Lisätietoa evästeistä

Käytämme sivustolla omia ja kolmannen osapuolten evästeitä sivuston välttämättömiin toimintoihin, analyyseihin ja seurataksemme palveluiden käyttöä sekä parhaan mahdollisen käyttökokemuksen ja yksilöllisempien palveluiden tarjoamiseksi. Voit hyväksyä kaikki evästeet painamalla ”hyväksy kaikki” tai muokata evästeasetuksia painamalla ”vaihda evästeasetuksia”. Lue lisää evästeistämme.