Siirry sisältöön

Tapahtumalupa

Luvan käyttötarkoitus

 • Tapahtumalupa sopii yrityksille, yhteisöille, järjestöille tai yksityishenkilöille, jotka järjestävät musiikkia sisältäviä tapahtumia.
 • Tapahtumalupa antaa valintasi mukaan oikeuden esittää livemusiikkia, äänitemusiikkia ja karaokea kaikenkokoisissa kertaluontoisissa tapahtumissa, kuten konserteissa, festivaaleissa, näytöksissä, näyttelyissä ja messuilla. 
 • Lupa tarvitaan sekä maksullisiin että maksuttomiin tapahtumiin. 
 • Tapahtumalupa sisältää sekä Teoston että Gramexin edustamia musiikinkäytön oikeuksia. Et tarvitse erillistä Gramexin lupaa. Riittää, että merkitset tapahtumailmoitukseen, onko tapahtumassa soinut livemusiikki, karaoke, DJ tai taustamusiikki.

Luvan hakeminen ja hinnoittelu

 • Lupa haetaan vain kerran. Lupa tarvitsee erikseen irtisanoa esimerkiksi silloin, kun yrityksen toiminta on päättynyt. Muutoin lupa on voimassa toistaiseksi.
 • Vaikka Tapahtumalupa on voimassa toistaiseksi, huomioithan, että luvan haltijan tulee ilmoittaa jokainen tapahtuma erikseen Teoston verkkopalvelussa.
 • Ilmoitusten perusteella muodostuu kunkin tapahtuman hinta.
 • Hinta muodostuu, kun ilmoitat verkkopalvelussamme kunkin tapahtuman tiedot: musiikinkäyttötavan (live, äänite vai molemmat), lipputulot (myös maksullinen käsiohjelma luetaan lipputuloksi) tai maksuttoman tapahtuman yleisömäärän. 
 • Suoralisensoidut esiintymiset: Mikäli tapahtuman esiintyjä esittää musiikkia, johon tarvitset käyttöluvan muulta taholta kuin Teostolta, ilmoita tieto Teostolle viipymättä ennen tapahtuman ajankohtaa.  
 • Muun käyttöluvan alainen musiikki huomioidaan vähennyksenä Teoston veloittamasta hinnasta edellyttäen, että olet toimittanut vähennyksen määrittämiseksi Teoston tarvitsemat tiedot tapahtuman esiintyjien lukumäärästä, näiden esittämien ohjelmistojen kestoista, muun käyttöluvan alaisesta musiikista sekä tapahtumaan sovellettavista korvausperusteista (esimerkiksi lipputulot). Teoston vähimmäisveloitus on 140,91 euroa. 
 • Vähennys on prosenttiosuus, joka lasketaan muun käyttöluvan alaisen musiikin esittämisen kestosta (minuuteissa) suhteessa kaiken tapahtumassa esitetyn musiikin kestoon. Prosenttiosuus vähennetään Teoston tapahtumaan soveltamien korvausperusteiden (esim. tapahtuman lipputulot) mukaisesta kokonaisveloituksesta.   
 • Saat verkkopalvelussa ilmoittamiisi tietoihin perustuvan laskun 2–4 viikkoa kunkin tapahtuman jälkeen. 
 • Toimijat, joilla on jo voimassa oleva Teoston lupa, voivat lisäksi hankkia tapahtumaluvan. Luvan voi hankkia esimerkiksi ravintolan live- tai ääniteluvan lisäksi.

Alennukset ja vähennykset

 • Saat 3 % ilmoitusalennuksen luvan hintaan, kun ilmoitat tapahtuman laskutukseen tarvittavat tiedot viimeistään 14 vuorokautta tapahtuman jälkeen. Monipäiväisten festivaalien osalta saat 3 % ilmoitusalennuksen, kun ilmoitat tapahtuman laskutukseen tarvittavat tiedot viimeistään 30 vuorokautta tapahtuman jälkeen.
 • Voit vähentää Teostolle ilmoitettavista lipputuloista vain arvonlisäveron ja mahdollisen palvelumaksun (esimerkiksi toimitustapakulu, toimituskulu tai tilausmaksu), jonka loppuasiakas näkee ostoksessaan ja lippukauppa veloittaa suoraan loppuasiakkaalta. Muita vähennyksiä ilmoitettavista lipputuloista ei saa tehdä. 

Muuta

 • Taustamusiikkia voi soittaa tapahtumatilassa ennen varsinaisen tapahtuman alkua ja sen väliajoilla. Huomioithan, että tämä pitää kuitenkin ilmoittaa tapahtumailmoituksen yhteydessä.
 • Äänitteiden tallentaminen tapahtumassa käytettäviksi ja yksityiseen käyttöön tarkoitettujen tallenteiden käyttö tapahtumassa -luvan voi tarvittaessa ostaa omana lupanaan, jonka myy Musiikkiluvat.fi.

Hinnastoista näet erittelyn Tapahtumalupaan kuuluvista Teoston ja Gramexin lupien hinnoista.

Luvan hinnasto 2023 (pdf)

Luvan hinnasto 2024 (pdf)

Kenelle Tapahtumalupa on tarkoitettu?

Teoston ja Gramexin yhteinen musiikinkäyttölupa on tarkoitettu tapahtumajärjestäjälle – esimerkiksi yritykselle, yhteisölle, järjestölle tai yksityishenkilölle – joka järjestää konsertin, festivaalin, näytöksen, näyttelyn, messut tai muun tapahtuman, jossa soi musiikki.

Milloin Tapahtumalupa tarvitaan?

Tapahtumalupa tarvitaan, jos tapahtumassa esiintyy bändi, orkesteri tai artisti (livemusiikkia) tai jos tapahtumassa soitetaan musiikkia CD- tai DVD-levyltä, digitaalisesta tiedostosta tai muulta tallenteelta (äänitemusiikki) tai tapahtumassa esitetään karaokea. Tapahtumalupa tarvitaan sekä pääsymaksullisiin että maksuttomiin tapahtumiin ja myös yritysten henkilökunnalleen tai asiakkailleen järjestämiin tapahtumiin.

Mistä ja milloin Tapahtumalupa haetaan, kuinka kauan se on voimassa?

Lupa haetaan verkkosivuiltamme ennen ensimmäistä luvalla järjestettävää tapahtumaa. Kun saat tapahtumaluvan ja verkkopalvelutunnukset, teet Teoston kanssa järjestämiesi tapahtumien musiikinkäyttöä koskevan jatkuvan sopimuksen. Sopimus on voimassa siihen saakka kunnes irtisanot sen, eli sinulla on jatkuva musiikinkäyttölupa järjestämiisi tapahtumiin. Lupa siis haetaan vain kerran.

Mihin Tapahtumalupa oikeuttaa?

Lupa oikeuttaa seuraavat musiikinkäyttötavat:

 • Livemusiikin esittämisen (konsertti, festivaali, livekeikka)
 • Äänitemusiikin ja karaoken esittämisen (DJ-keikka, disko, karaoke, musiikkivideot)
 • Livemusiikin tai tallennetun taustamusiikin esittämisen tapahtumatilassa ennen varsinaista tapahtumaa tai sen väliajalla
  • Äänitemusiikin esittämisen tapahtumassa
  • Äänitemusiikin esittämisen tapahtumassa tausta- tai väliaikamusiikkina

Huomioithan kuitenkin, että lupa kattaa vain laillisista lähteistä (esimerkiksi lailliset latauskaupat) hankitun musiikin.

Mitä velvollisuuksia tapahtumalupaan kuuluu?

Tapahtumalupaan kuuluu tapahtumajärjestäjän velvollisuus ilmoittaa Teoston verkkopalvelussa tietoja jokaisesta tapahtumasta, jonka hän järjestää eli tapahtuman perustiedot (tapahtumapäivä(t), tapahtuman nimi, järjestäjän tiedot ja muut vastaavat tiedot) sekä laskutukseen tarvittavat tiedot eli tapahtuman lipputulot (myös maksullinen käsiohjelma luetaan lipputuloksi) tai yleisömäärä.

Miten tapahtumaluvan hinta muodostuu ja mitä lupa maksaa?

Musiikinkäyttökorvauksen hinta määrittyy Teoston verkkopalvelussa hinnaston mukaan miten ja millaista musiikkia tapahtumassa käytetään sekä onko tarvittavat tiedot ilmoitettu ajoissa. Tapahtumajärjestäjä maksaa käyttökorvauksen vain siitä musiikinkäytöstä, mitä hänen järjestämässään tapahtumassa on.

Tapahtuman musiikinkäyttöluvan hintaan vaikuttaa

 • tapahtuman tuotot (lipputulot ja/tai maksullisten käsiohjelmien myyntitulot) tai yleisömäärä
 • miten ja millaista musiikkia on käytetty (livekeikka, DJ-keikka, disko, karaoke, taustamusiikki)
 • onko tapahtumasta tarvittavat tiedot ilmoitettu ajoissa

Miten ja milloin tapahtumalupa maksetaan?

Musiikinkäyttökorvaukset laskutetaan noin kahden viikon välein. Laskut perustuvat tapahtumajärjestäjän verkkopalvelussa ilmoittamiin tietoihin. Korvauksesta saa  3 % ilmoitusalennuksen kun luvalla järjestettyjen tapahtumien laskutukseen tarvittavat tiedot ilmoitettu viimeistään 14 vuorokautta tapahtuman järjestämisen jälkeen, monipäiväisen festivaalien osalta viimeistään 30 vuorokautta tapahtuman järjestämisen jälkeen. Jos tapahtuman laskutukseen tarvittavia tietoja ei ilmoiteta ajoissa, ilmoittamisesta lähetetään muistutusviesti. Jos tietoja ei ilmoiteta ollenkaan, musiikinkäyttökorvauksesta lähetetään arvioon perustuva lasku.

Asiakas voi vähentää Teostolle ilmoitettavista lipputuloista vain arvonlisäveron ja mahdollisen palvelumaksun (esimerkiksi toimitustapakulu, toimituskulu tai tilausmaksu), jonka loppuasiakas näkee ostoksessaan ja lippukauppa veloittaa suoraan loppuasiakkaalta. Muita vähennyksiä ilmoitettavista lipputuloista ei saa tehdä.

Tapahtumalupa on Teoston ja Gramexin yhteinen, mutta Teosto hoitaa luvan hakemiseen ja laskutukseen liittyvät käytännön asiat.

Tapahtumalupa, käyttötapakohtaiset erityisehdot

Näissä käyttötapakohtaisissa erityisehdoissa tapahtumalla tarkoitetaan Asiakkaan järjestämää sellaista kertaluonteista ja yksittäistä tapahtumaa (tapahtuma voi olla useampipäiväinen), joka sisältää Teosten ja/tai äänitteiden julkista esittämistä tapahtumassa läsnä olevalle yleisölle (”Tapahtuma”).

Asiakkaan järjestämänä tällaista tapahtumaa pidetään myös silloin, kun Asiakas järjestää tapahtuman yhdessä tai muutoin toimii yhteistyössä tapahtuman järjestämiseksi Musiikin käyttäjän tai muun kolmannen osapuolen kanssa. Tapahtumalla on aina erikseen Teostolle ilmoitettu alkuajankohta ja loppuajankohta sekä esityspaikka.

Käyttöluvan sisältö

Lupa kattaa musiikin julkisen esittämisen Asiakkaan järjestämissä Tapahtumissa, jotka järjestetään Asiakkaan ilmoittamana ajankohtana Asiakkaan ilmoittamassa esityspaikassa. Tapahtumat voivat olla luonteeltaan a) elävää musiikkia, b) äänitemusiikkia, c) konsertti tai festivaali, d) taustamusiikkia tapahtumassa. Lupa oikeuttaa Asiakkaan järjestämään Tapahtumia toistaiseksi (luvan voimassaolon ajan).

Lupa kattaa vain laillisesta lähteestä peräisin olevien Teosten ja äänitteiden käytön.

Tämä lupa on samalla sopimus Gramexille maksettavasta, tekijänoikeuslain 47 §:ssä tarkoitetusta korvauksesta esittäville taiteilijoille ja äänitteen tuottajille äänitteiden julkisesta esittämisestä Asiakkaan järjestämissä Tapahtumissa.

Lupa ei kata Tapahtumassa esitettävän musiikin tallentamista. Lupa ei myöskään kata äänitemusiikin esittämistä musiikkiautomaatista silloin, kun sen sijoituspaikan yleisö saa suorittamaansa maksua vastaan kuultavakseen kulloinkin valitsemansa, laitteeseen sisältyvän teoksen. Edellä mainittuihin tarkoituksiin on hankittava erillinen lupa.

Lupa ei oikeuta käyttämään teoksia tai äänitteitä teoksen tekijöiden tai esittävien taiteilijoiden tekijänoikeuslaissa määriteltyjä moraalisia oikeuksia loukkaavalla tavalla.

Kukin osapuoli voi irtisanoa luvan kirjallisesti käyttäen yhden (1) kuukauden irtisanomisaikaa.

Tämä sopimus ei ole siirrettävissä kolmannelle osapuolelle ilman Teoston ja Gramexin kirjallista suostumusta.

Hinnat ja laskutus

Luvasta maksettava korvaus määräytyy kulloinkin voimassa olevan Tapahtumaan sovellettavan hinnaston mukaisesti Asiakkaan ilmoittamien Tapahtuman tyypin, Tapahtuman lipputulojen tai kuulijamäärän taikka muun Teoston Asiakkaalle ilmoittaman korvausperusteen mukaisesti.

Asiakkaan ilmoitusvelvollisuus

Teostolla on oikeus velvoittaa Asiakas toimittamaan Teostolle Tapahtumaan, esityspaikkaan, korvausperusteisiin, teosten käyttöön tai käyttöyhteyteen liittyviä tai muita sellaisia tietoja. Teosto ilmoittaa Asiakkaalle tällaisista velvollisuuksista tai niitä koskevista muutoksista.

Arviolaskutus

Mikäli Asiakas laiminlyö toimittaa Teostolle sen Asiakkaalta pyytämät tiedot, tai Asiakkaan Teostolle ilmoittamat tiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia

Teostolla on oikeus
a. arvioida Tapahtuman perusteella Asiakkaan Teostolle maksettavat tekijänoikeuskorvaukset ja laskuttaa Asiakasta arvion perusteella (arviolasku), ja
b. lisäksi laskuttaa Asiakkaalta kulloinkin voimassa olevan Tapahtumaan sovellettavan hinnaston mukaisesti määräytyvä laiminlyöntimaksu joko Asiakkaan musiikin käyttöä koskevan laskun tai arviolaskun yhteydessä tai erillisenä eränä.

Ehtojen soveltamisjärjestys

Näiden käyttötapakohtaisten erityisehtojen lisäksi sovelletaan Teoston myöntämien käyttöoikeuksien osalta Teoston yleisiä sopimusehtoja. Sopimusehtojen soveltamisjärjestys on seuraava:

1. Käyttötapakohtaiset erityisehdot
2. Teoston yleiset sopimusehdot.

Arviolaskun oikaisu, jos sinulla on voimassa oleva Tapahtumalupa, mutta tapahtuman tiedot ovat ilmoittamatta

 • Siirry Teoston verkkopalveluun osoitteessa extranet.teosto.fi tai klikkaamalla sivuston oikeassa yläreunassa Asioi verkossa -nappia.
 • Kirjaudu verkkopalveluun käyttäjätunnuksilla, jotka olet saanut meiltä sähköpostitse haettuasi tapahtumaluvan.
 • Ilmoita verkkopalvelussa pyydetyt tiedot ja vahvista ne yhteenvetosivulla.

Arviolaskun oikaisu, jos et ole vielä hakenut Tapahtumalupaa

 • Hae Tapahtumalupa Teoston verkkosivuilla
 • Kirjaudu luvanhakuun käyttäjätunnuksilla, jotka olet saanut ensimmäisessä lähettämässämme muistutuskirjeessä (Hae tapahtumalupa ja ilmoita puuttuvat tapahtumatiedot).
 • Ilmoita luvanhakupalvelussa pyydetyt tiedot.
 • Kun asiakaspalvelumme on käsitellyt lupahakemuksesi, lähetämme sinulle sähköpostitse Turvapostilla uudet, pysyvät käyttäjätunnukset.
 • Kirjaudu saamillasi pysyvillä käyttäjätunnuksilla Teoston verkkopalveluun extranet.teosto.fi tai klikkaamalla tämän sivuston oikeassa yläreunassa Asioi verkossa-nappia.
 • Käy vahvistamassa luvanhaun yhteydessä ilmoittamasi tiedot. Tiedot ilmoittamalla saat hyvityksen arviolaskuun ja ilmoittamiisi tietoihin perustuvan oikeellisen laskun.

Arviolaskun oikaisu, jos et ole tapahtuman järjestäjä

 • Jos et ole järjestänyt tapahtumaa, josta olet saanut arviolaskun, ota yhteyttä asiakaspalveluumme, niin poistamme tapahtuman tiedoistasi ja hyvitämme arviolaskun.

Näin saat uudet käyttäjätunnukset verkkopalveluun

Jos et ole saanut verkkopalvelun käyttäjätunnuksia, olet hukannut ne tai saamasi tunnukset eivät toimi, tilaa käyttäjätunnukset yhteydenottolomakkeella. 

Yleistä: tapahtuman tietojen ilmoittaminen ja laskutus

Teoston ja Gramexin yhteiseen tapahtumalupaan sisältyy velvollisuus ilmoittaa tapahtuman musiikinkäyttöä koskevat tiedot Teoston verkkopalvelussa. Tapahtumien musiikinkäyttökorvauksen määrä perustuu musiikinkäyttötapaan (oliko musiikki esimerkiksi taustamusiikkia vai livekeikka) sekä tapahtuman toteutuneisiin lipputuloihin tai yleisömäärään.

Lähetämme sinulle tapahtuman jälkeen useampia viestejä, joissa muistutamme tapahtuman tietojen ilmoittamisesta Teoston verkkopalvelussa tai pyydämme sinua ilmoittamaan, jos et ole järjestänyt tapahtumaa, josta olet saanut muistutuksen.

Jos et reagoi lähettämiimme muistutuksiin, lähetämme sinulle tapahtuman musiikinkäytöstä arviolaskun. Laskun summa muodostuu tapahtuman arvioidusta pääsylipun hinnasta ja oletuksesta, että tapahtuma (tai esimerkiksi konserttikiertueen kaikki eri konsertit) ovat olleet loppuunmyytyjä.

Koska arviolaskun summa on yllä mainitun laskutavan vuoksi yleensä todellisiin tietoihin perustuvaa summaa huomattavasti suurempi, tapahtuman todelliset tiedot kannattaa ilmoittaa. Jos ilmoitat järjestämiesi tapahtumien tiedot viimeistään 14 vuorokautta tapahtuman jälkeen, saat tapahtuman musiikinkäyttökorvauksesta 3 % ilmoitusalennuksen, monipäiväisten festivaalien osalta viimeistään 30 vuorokautta tapahtuman jälkeen.