Siirry sisältöön

Vilkas tapahtumakesä ja online-musiikin käyttö kasvattivat merkittävästi tekijänoikeustuottoja – Teosto teki ennätystuloksensa vuonna 2022

19.05.2023

Musiikin tekijänoikeuskorvauksia säveltäjille, sanoittajille, sovittajille ja musiikkikustantajille keräävä Teosto teki vuonna 2022 ennätystuloksensa. Tämä selviää Teoston vuosikertomuksesta ja tilinpäätöksestä, joka hyväksyttiin yhdistyksen jäsenkokouksessa 17.5.2023.

Teoston keräämät kokonaiskorvaukset musiikin käytöstä kasvoivat vuonna 2022 kaikkien aikojen korkeimmalle tasolle 80,7 miljoonaan euroon (2021: 70,1 M€). Kokonaiskorvauksista Teoston suoraan musiikin käyttäjiltä keräämiä korvauksia oli ennätykselliset 72,8 miljoonaa euroa (2021: 62,3 M€). Ulkomaisilta tekijänoikeusjärjestöiltä, lainauskorvauksista ja yksityisen kopioinnin hyvityksestä tuotot kokonaiskertymästä olivat yhteensä 7,9 miljoonaa euroa.

Hyvien korvaustuottojen myötä kokonaisjako musiikin tekijöille ja kustantajille kasvoi peräti 16 prosenttia yltäen uuteen ennätykseensä 70,3 miljoonaan euroon. (2021: 60,8 M€). Teoston omat toimintakulut olivat sen sijaan maltilliset: kuluprosentti putosi edellisvuoden 13,7 prosentista ennätyksellisen alhaiselle tasolle 12,6 prosenttiin.

”Korvaustuottojen kasvu johtuu korona-ajan jälkeisestä vilkkaasta tapahtumakesästä sekä online-musiikinkäytön voimakkaasta kasvusta. Raskaiden pandemiavuosien jälkeen historiamme paras tulos ja tekijänoikeuskorvausten kokonaisjaon merkittävä kasvu musiikin tekijöille ja kustantajille ovat ensiarvoisen tärkeitä. Kotimainen musiikkiala on Suomelle tulevaisuuden kasvuala, johon kannattaa panostaa”, arvioi Teoston toimitusjohtaja Risto Salminen.

Konserttien ja festivaalien koronakurimus päättyi, online-musiikinkäytössä voimakasta kasvua

Konserttien ja festivaalien esityskorvaukset palautuivat vuonna 2022 koronapandemia-aikaa edeltävälle tasolle 5,1 miljoonaan euroon. (vuonna 2020: 0,9 M€ ja vuonna 2021: 1,6 M€). Ennen koronapandemiaa vuonna 2019 konserteista ja festivaaleista tekijänoikeuskorvauksia kerättiin 5,2 miljoonaa euroa.

Online-alueelta eli audiopalveluista (esim. Spotify, YouTube) ja video-on-demand-palveluista (esim. Netflix, HBO Max) kerätyt musiikin tekijänoikeuskorvaukset kasvoivat vuoden 2021 tasosta yli 19 prosenttia 14,5 miljoonasta 17,3 miljoonaan euroon. Vuosittainen kasvu on vahvaa: vuonna 2021 online-alueen tuotot kasvoivat vuoden aikana jopa 26 prosenttia. Musiikinkäytön digitalisoituminen on ollut jo pitkään megatrendi: Teoston keräämät online-alueen tuotot ovat nousseet jopa 143 prosenttia vuodesta 2016 (2016: 7,1 M€).

Eduskuntavaalivaikuttamista kotimaisen musiikkialan hyväksi

Teoston visiona on kasvattaa musiikin kulttuurista ja kaupallista merkitystä. Teosto teki vaikuttamistyötä huhtikuun 2023 eduskuntavaaleja kohden luomalla ensi kertaa yhteiset hallitusohjelmatavoitteet jäsenjärjestöjensä Suomen Musiikintekijöiden, Suomen Säveltäjien ja Suomen Musiikkikustantajien kanssa. Yhteistyön tulokset voidaan arvioida toteutuvia hallitusohjelmakirjauksia vasten.

Alkuvuodesta 2022 toteutui Teoston pitkäaikainen vaikuttamistavoite, kun tekijänoikeuskorvausten vaikutus työttömyysturvan sovittelussa päätettiin sosiaali- ja terveysministeriön esityksestä poistaa. Muutos astui voimaan vuoden 2023 alussa. 

Vuonna 2022 Teosto käytti Teosto-rahastosta kotimaisen musiikin edistämiseen 2,8 miljoonaa euroa, josta suurin osuus, miljoona euroa, suunnattiin koronatukena musiikin tekijöille. Yhteensä Teosto jakoi pandemian aikana koronatukea 4,6 miljoonaa euroa.

Teostolla on jo lähes 40 000 asiakasta ja ennätysmäärä uusia päättäviä jäseniä

Vuonna 2022 Teostoon liittyi yli 1500 uutta asiakasta ja erosi 18 musiikin tekijää. Teosto ry:n yhdistyksen päättäviksi jäseniksi liittyi ennätykselliset 125 uutta jäsentä. Päättäviä jäseniä Teostolla on nyt 900 (vuonna 2021: 775).

Kaikkiaan Teostolla oli vuoden lopussa yhteensä 39 060 oikeudenomistaja-asiakasta: musiikin säveltäjiä, sanoittajia, sovittajia ja kustantajia. Tekijäasiakkaista ainoastaan 21 prosenttia oli naisia, mutta vuonna 2022 liittyneistä jo 26 prosenttia.

Teoston hiilijalanjälki oli 54,16 tonnia

Teoston kasvihuonepäästöt 2022

Vuonna 2022 Teoston hiilijalanjälki oli yhteensä 54,16 tonnia. Vuonna 2021 pandemiarajoitusten aiheuttama liikkumisen väheneminen laski Teoston hiilijalanjälkeä merkittävästi 80,8 tonnista 53,4 tonniin, mutta henkilöstön toimistolle paluu, työmatkustus tai tapahtumien lisääntyminen eivät vuonna 2022 enää nostaneetkaan päästöjä pandemiaa edeltävälle tasolle. Teoston toiminnan hiilidioksidipäästöt ovat pudonneet noin neljäsosaan vuodesta 2018, jolloin mittaus aloitettiin.

Teoston tuoreessa vastuullisuusraportissa yhdistys avaa toimintaansa kulttuurisen vastuun, taloudellisen vastuun, sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun näkökulmasta.

Jaa somessa
Lue lisää