Siirry sisältöön

Musiikkialan ja kulttuurin avainlukuja

Kulttuurin osuus taloudesta, musiikkialalla työskentelevät ja heidän asemansa.

Kulttuuri ja luovat alat ovat kasvava toimiala sekä Suomessa että maailmalla. Ne muodostavat yhä suuremman osan kehittyvien talouksien bruttokansantuotteesta. Musiikin tekijöiden asema on kuitenkin monin paikoin heikko.

Luova ala ja kulttuuri Suomessa
136 000
henkilöä kulttuuriammateissa 2022
25 %
työvoimasta yrittäjiä
52 %
tulot ovat alle 20 000 vuodessa
3,1 %
Suomen BKT:sta
3 x
suurempi toimiala kuin maatalous
3 x
enemmän työllisiä kuin sähkö- ja elektroniikka-alalla
2,7 %
Suomen työllisyydestä
52 %
työvoimasta naisia
55 %
korkeakoulututkinnon suorittaneita

Lähde: Kulttuuritilasto 2023, Kulttuurin satelliittitilinpito, Tilastokeskus
Taiteen ja kulttuurin barometri 2019, Cupore

SUOMEN KULTTUURIALA ON KÄRSINYT KORONASTA:

 • Musiikkialan menetykset vuonna 2020 ovat noin kolmanneksen eli 255 miljoonaa euroa.
  Pelkästään musiikkialan freelancereiden tulonmenetykset 13.3.-31.3. ovat 107 milj € (lähde: Music Finland)
 • Elokuvateattereiden liikevaihto väheni  54 % eli 45 miljoonaa euroa. (lähde: Apfi)
 • Freelance-näyttelijöiden tulonmenetykset ovat olleet tähän mennessä 30-40 miljoonaa euroa. (Lähde: Näyttelijäliitto)
 • Kuvataiteen kentän  tulonmenetykset vuoden  kohoavat 28,3 miljoonaan euroon. (Lähde: Suomen Taitelijaseura)
 • Teatterin, tanssin ja sirkuksen freelancereiden menetykset ovat 32 miljoonaa euroa. (Lähde: Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto TEME)
Luova ala ja kulttuuri Euroopassa
7,6
milj. työpaikkaa
33 %
työvoimasta yrittäjiä tai itsensätyöllistäjiä
90 %
yrityksistä pk-yrityksiä
4,4 %
Euroopan BKT:sta
17 %
liikevaihdon kasvu 2013-2019
643 mrd
liikevaihto
8,4 x
enemmän työllisiä kuin tietoliikennealalla
48 %
työvoimasta naisia
60 %
korkeakoulututkinnon suorittaneita

Eurooppalainen kulttuuriala on kärsinyt koronasta

Liikevaihdon lasku 2020

 • Esittävät taiteet -90 %
 • Musiikkiala -76 %
 • Kuvataiteet -38 %
 • Kirjallisuus -25 %
 • Tekijänoikeuskorvaukset -35 %

Lähde: Rebuilding Europe: The cultural and creative economy before and after the COVID-19 crisis​. Ks. myös suomenkielinen tiedote ja tiivistelmä.

Musiikkiala Suomessa

Musiikkiala on yksi suomalaisen kulttuurin suurimmista vientialoista. Musiikkiala työllistää myös välillisesti suuren määrän esim. teknistä henkilöstöä.

Musiikkialalla työskentelee

30 000 suomalaista

 • vain 20 % saa kaikki tulonsa musiikin tekemisestä
 • yli 60 % on tehnyt palkatonta työtä
 • 23 % on saanut työttömyystukia

Lähde: Taiteen ja kulttuurin barometri 2019, Cupore

Suomen musiikkialan menetykset koronasta 2020

254,6 miljoonaa euroa

 • Elävän musiikin arvo laski  243 miljoonalla eurolla.
 • Tekijänoikeussektorin tulot putosivat  noin 12,2 miljoonaa euroa
 • Äänitesektorin tulojen lasku oli noin 5 miljoonaa euroa
 • Musiikkiviennin arvon arvioidaan laskeneen kaikkiaan noin 27 miljoonaa euroa vuonna 2020.
  Tästä summasta
 • Musiikkitapahtumien tuottajien ja alalla toimivien yritysten tappiot ovat noin 170 miljoonaa euroa
 • Musiikkialan freelancereiden menetykset olivat vuoden aikana noin 85 miljoonaa euroa. Korona-ajalle 13.3.-31.3. menetykset ovat 107 miljoonaa euroa. (lähde: Music Finland)
 • Musiikkikustantajien menetykset ovat noin 1 miljoona euroa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö, kunnat ja yksityiset säätiöt ovat kompensoineet alan menetyksiä tuilla yhteensä 29,3 miljoonaa euroa.

Lähde: Music Finland

Korona laski erityisesti musiikkialan freelancereiden ja yrittäjien tuloja rajusti

Lähde: Teoston kysely oikeudenomistajilleen, toukokuu 2021

Suomalaisen musiikkialan kokonaisarvo 2022

1,25 mrd. € (vuonna 2020: 890 milj. €)

 • elävä musiikki 518 milj. € (+65 %), josta yksityissektori 296,9 milj. € (+170 %) ja julkinen sektori 221,1 milj. € (+8 %)
 • tekijänoikeuskorvaukset 110,4 milj. € (+14 %)
 • äänitteet 118,4 milj. € (+7 %)
 • julkinen ja yksityinen tuki 58 milj. € (-47 %)
 • musiikkikoulutus 455 milj. €

Ydinalueiden – elävä musiikki, äänitteet, tekijänoikeudet sekä julkinen ja yksityinen tuki – arvo oli 791 miljoonaa.

Musiikkialan kokonaisarvon kasvu 2022 (vuodessa)

16 %

Musiikkiviennin markkina-arvo 2022

130,6 milj. € (vuonna 2021: 93,1 milj. €)

 • elävän musiikin vienti 8,1 milj. € (vuonna 2021: 3,2 milj. €)
 • äänitevienti 7,2 milj. €
 • tekijänoikeuksien vientitulot 8,6 milj. €
 • musiikkiin liittyvien palveluiden ja teknologian vienti 104,9 milj. €
 • muut vientitulot 1,8 milj. €

Lähde: Suomen musiikkialan talous ja vienti 2022, Music Finland

Annathan meille palautetta!

Kehitämme verkkosivujamme ja otamme mielellämme vastaan palautetta. Vastaaminen onnistuu nopeasti!