Skip to content
Teosto
Kontakta oss

Fast licens för restaurang, inspelning

 • Ger rätt att framföra och anordna föreställningar med inspelningsmusik (disco, DJ, karaoke) på spelningar och evenemang. Licensen omfattar inte livemusik.
 • Vanligtvis det mest lönsamma alternativet för restauranger med 1–1 500 kundplatser.
 • Förutbestämt pris, bestäms av antalet kundplatser (publikkapacitet) och antalet föreställningar per år.
 • Minimifaktureringen för licensen per år är priset för tio föreställningar baserat på antalet kundplatser i restaurangen.
 • Licensens pris faktureras fyra gånger per år.
 • Om en föreställning med inspelningsmusik eller karaoke arrangeras på föreställningsplatsen, där det skattepliktiga priset för den mest sålda biljetten överstiger biljettprisgränsen, är musikanvändningsersättningen procentuell i stället för ett fast pris.
 • Av de biljettintäkter som meddelas till Teosto kan dras av endast moms och eventuell serviceavgift (till exempel avgift för leveranssätt, leveranskostnad, beställningsavgift) som slutkunden ser vid sitt köp och biljettförsäljaren debiterar slutkunden direkt. Inga andra avdrag får göras på deklarerade biljettintäkter. 
 • För att spela inspelningsmusik krävs dessutom en licens för dansmusik i restauranger från Gramex, som täcker musikartisternas och producenternas rättigheter och säljs av Musiikkiluvat.fi.

Uppgifterna rapporteras månadsvis

 • Uppgifterna ska rapporteras och bekräftas för varje månad under året senast den 15:e följande månad. Om uppgifter inte lämnas och bekräftas för en viss månad skickar vi en uppskattad faktura för den månadens föreställningar.
 • Licensen har en så kallad utjämningsmekanism. Utjämningsfakturering görs efter varje år enligt antalet faktiska föreställningar. Läs mer i avsnittet Utjämningsfakturering för licens nedan.
 • Licensens uppsägningstid är en månad.

Vem är licensen avsedd för?

Licensen är avsedd för aktörer som anordnar evenemang med inspelningsmusik och/eller karaoke på en fast föreställningsplats som de själva administrerar.  Platsen för föreställningen är till exempel en restaurang eller dansbana, och organisatören kan vara ett företag, en förening eller en privatperson.

Vad omfattar licensen?

Licensen omfattar offentligt framförande av inspelningsmusik och karaoke på diskotek, danser och liknande evenemang där musik spelas från en skiva eller annan inspelning eller enhet. Ofta spelas musik av en DJ.

Föreställningen kan vara avsedd för allmänheten och/eller organisatörens egen personal och kan kräva en inträdesavgift eller ha fritt inträde.  Licensen omfattar även uppspelning av bakgrundsmusik i lokalen före, under eller efter själva föreställningen. Om flera DJ:ar uppträder på samma evenemang, gäller en licens för alla DJ:ars föreställningar.

Licensen är platsspecifik, dvs. om du har flera restauranger eller dansplatser där du anordnar evenemang måste du skaffa en licens för varje plats.

För att spela inspelningsmusik krävs dessutom en licens för dansmusik i restauranger från Gramex, som täcker musikartisternas och producenternas rättigheter och säljs av Musiikkiluvat.fi.

Hur bildas priset och vad kostar licensen?

Licensens pris påverkas av föreställningsplatsens (till exempel restaurangens eller dansbanans) publikkapacitet och antalet föreställningar under året. Licensen har emellertid alltid ett minimipris, vilket är priset för tio föreställningar baserat på platsens publikkapacitet.

Biljettprisets mekanism och gräns

En licens med fast pris har också en så kallad biljettprismekanism: när föreställningens plats har en publikkapacitet på över 200 personer och det skattepliktiga priset för den mest sålda inträdesbiljetten till föreställningen är 33,01 euro (2023) 34,01 (2024) eller mer, övergår man till att använda den procentuella ersättningen enligt licensens prislista. Biljettprisets gräns 1.1–31.12.2023 är 33 euro.
Gränsen för biljettpriset från och med den 1 januari 2024 är 34 euro.

Årsrabatt och uppskattad faktura

Din egen aktivitet påverkar också priset på en licens med fast pris. När du senast den 15:e följande månad meddelar och bekräftar uppgifter (t.ex. datum, artister, biljettintäkter) för föreställningar du har anordnat varje månad i Teostos webbtjänst, får du en årsrabatt på 3 % på licensens pris.

Av de biljettintäkter som meddelas till Teosto kan dras av endast moms och eventuell serviceavgift (till exempel avgift för leveranssätt, leveranskostnad, beställningsavgift) som slutkunden ser vid sitt köp och biljettförsäljaren debiterar slutkunden direkt. Inga andra avdrag får göras på deklarerade biljettintäkter.

Om du inte meddelar uppgifter om genomförda föreställningar varje månad senast den 15:e varje månad under året, får du en uppskattad faktura för föreställningar under månaderna då du inte har meddelat och bekräftat föreställningar, med en försummelseavgift på + 20 %.

OBS! Anmälan ska även göras för de månader då du inte har anordnat föreställningar. Klicka då på knappen Inga föreställningar denna månad i webbtjänsten.

Så bildas en uppskattad faktura

Antalet föreställningar för hela året som du uppskattar när du skaffar licensen fördelas inledningsvis jämnt över årets alla månader. Antalet föreställningar som delas upp på olika månader ändras allt eftersom du meddelar och bekräftar föreställningar i vår webbtjänst.

Om du inte meddelar och bekräftar uppgifter för någon månad eller inte meddelar uppgifter i tid, kommer du att få en uppskattad faktura för månadens föreställningar, som beräknas enligt följande beräkningsmetod: uppskattat antal föreställningar för månaden x uppskattat biljettpris x maximal publikkapacitet på föreställningens plats x ersättningsprocent enligt uppskattat antal föreställningar när licensen skaffades.

Om du efter att ha mottagit en uppskattad faktura meddelar och bekräftar de faktiska uppgifterna om föreställningarna i webbtjänsten, krediteras den uppskattade fakturan på din nästa faktura. 

Hur och när betalas licensen?

Vi fakturerar fyra gånger per år för musikanvändning vid föreställningar med denna licens: i januari, april, juli och oktober.

Om du har fått uppskattade fakturor och försummelseavgifter kan du korrigera dem genom att meddela uppgifterna om föreställningarna även efter att du har fått en uppskattad faktura, så att de krediteras på nästa faktura. Det är möjligt att meddela och korrigera uppgifter om föreställningar fram till januari följande år, men om du inte meddelar uppgifter senast då kommer de uppskattade fakturorna att fortsätta gälla. Underlåtenhet att rapportera uppgifter om föreställningar för ens en månad leder emellertid till förlust av årsrabatten.

Utjämningsfaktura

Vid årets slut jämförs antalet föreställningar som du uppskattade vid tidpunkten för köpet av licensen med antalet föreställningar som du meddelade. Om antalet föreställningar som du uppskattar och antalet föreställningar som du meddelar skiljer sig så mycket åt att storlekskategorin för licensen och därmed priset per föreställning ändras, får du en utjämningsfaktura (antingen en kreditfaktura eller en tilläggsfaktura) för det gångna året.

Hur länge är licensen i kraft?

När du har ingått ett avtal med Teosto gäller licensen tillsvidare, dvs. tills du säger upp den. Licensens uppsägningstid är en månad.

Fast licens för restaurang, inspelning 2023

Minimipriset för licensen är priset för tio föreställningar baserat på publikkapaciteten. Läs också noga Utjämningsfakturering för licens -sektion.
Antal föreställningar per år, pris €/föreställning
Publikkapacitet på platsen för framförandet XS 10-40 st. S 41-70 st. M 71-200 st. L över 200 st.
1-24 3,86 3,74 3,40 3,02
25-50 5,33 5,07 4,59 4,36
51-75 7,85 7,50 6,55 6,06
76-100 9,90 9,57 8,10 7,50
101-150 11,48 11,25 10,30 8,36
151-200 13,43 13,06 12,11 9,90
201-300 20,32 17,57 13,60 12,11
301-400 28,97 23,46 17,18 15,09
401-500 35,29 28,54 21,52 18,44
501-600 50,81 41,77 26,58 22,68
601-700 62,89 49,03 31,43 26,60
701-800 72,52 56,82 36,26 30,84
801-900 82,11 64,09 41,12 35,09
901-100 91,72 71,46 45,96 38,71
1001-1100 101,33 78,61 49,56 42,33
1101-1200 110,89 85,87 54,43 45,96
1201-1300 120,51 93,10 59,25 49,56
1301-1400 130,06 100,37 64,09 54,43
1401-1500 139,56 107,63 67,73 58,03
Meddela och bekräfta uppgifterna varje månad i Teostos webbtjänst senast den 15:e följande månad. Om du inte har anordnat föreställningar, meddela Inga föreställningar. Om du inte gör en anmälan för en viss månad, får du en uppskattad faktura för månadens föreställningar. För mer information se Anvisning för korrigering av uppskattad faktura.
När föreställningens plats har en publikkapacitet på över 200 personer och det skattepliktiga priset för den mest sålda inträdesbiljetten till föreställningen är 33,01€ eller mer (**skattepliktigt pris)
Med inträdesavgift, % av biljettintäkterna 3,70 % 3,50 % 3,30 % 3,20 %
Minimipriset/föreställning 12,75 € 12,16 € 11,48 € 10,89 €
På priset tillkommer moms på 10 %.

Fast licens för restauranger, live 2024

Minimipriset för licensen är priset för tio föreställningar baserat på publikkapaciteten. Läs också noga Utjämningsfakturering för licens -sektion.
Antal föreställningar per år, pris €/föreställning
Publikkapacitet på platsen för framförandet XS 10-40 st. S 41-70 st. M 71-200 st. L över 200 st.
1-24 4,05 3,92 3,56 3,16
25-50 5,59 5,31 4,81 4,57
51-75 8,23 7,86 6,86 6,35
76-100 10,38 10,03 8,49 7,86
101-150 12,03 11,79 10,79 8,76
151-200 14,07 13,69 12,69 10,38
201-300 21,30 18,37 14,25 12,69
301-400 30,36 24,59 18,00 15,81
401-500 36,98 29,91 22,55 19,33
501-600 53,25 43,77 27,86 23,77
601-700 65,91 51,38 32,94 27,88
701-800 76,00 59,55 38,00 32,32
801-900 86,05 67,17 43,09 36,77
901-100 96,12 74,89 48,17 40,57
1001-1100 106,19 82,38 51,94 44,36
1101-1200 116,21 89,99 57,04 48,17
1201-1300 126,29 97,57 62,09 51,94
1301-1400 136,30 105,19 67,17 57,04
1401-1500 146,26 112,80 70,98 60,82
Meddela och bekräfta uppgifterna varje månad i Teostos webbtjänst senast den 15:e följande månad. Om du inte har anordnat föreställningar, meddela Inga föreställningar. Om du inte gör en anmälan för en viss månad, får du en uppskattad faktura för månadens föreställningar. För mer information se Anvisning för korrigering av uppskattad faktura.
När föreställningens plats har en publikkapacitet på över 200 personer och det skattepliktiga priset för den mest sålda inträdesbiljetten till föreställningen är 34,01 € eller mer (**skattepliktigt pris)
Med inträdesavgift, % av biljettintäkterna 3,70 % 3,50 % 3,30 % 3,20 %
Minimipriset/föreställning 13,36 € 12,74 € 12,03 € 11,41 €
Till priserna tillkommer gällande mervärdesskatt.

Fast licens för restaurang, inspelning – särskilda villkor för enskild användning

I dessa särskilda villkor för enskild användning avses med föreställning ett evenemang med inspelningsmusik eller karaoke som vid varje tillfälle anordnas av Kunden, där föreställningen av musiken är det huvudsakliga innehållet eller syftet med föreställningen och som inkluderar en offentlig föreställning av verk för publiken som närvarar vid föreställningen (”Föreställning”).

En sådan föreställning anses också vara anordnad av Kunden när Kunden anordnar föreställningen tillsammans eller på annat sätt samarbetar med Musikanvändaren eller en annan tredje part för att anordna föreställningen.

Användningslicensens innehåll

Licensen omfattar

 • offentligt framförande av musik som inspelningsmusik eller karaoke på en Föreställning, som anordnas på en meddelad fast föreställningsplats eller som Kunden anordnar på en annan föreställningsplats.
 • offentligt framförande av musik på en Föreställning som är avsedd för Kundens personal.
 • mindre offentligt framförande av inspelningsmusik som bakgrundsmusik i omedelbar närhet (t.ex. pausmusik) av inspelningsmusik eller karaoke i samma lokal. De inspelningar som används måste vara lagligt tillverkade för att användas i enlighet med licensens syfte.

Licensen omfattar således inte

 • annan bakgrundsmusik i kundlokaler, bakgrundsmusik i restaurang-, café- eller liknande verksamhet eller i andra sammanhang eller lokaler.
 • konserter, upptagning av musik eller förmedling av musik till publiken före uppträdanden utan Teostos separata samtycke.
 • uppspelning av inspelningsmusik från en jukebox, när publiken på platsen där musiken spelas mot betalning får höra ett verk som ingår i jukeboxen.

Priser och fakturering

Ersättningen för licensen bestäms enligt Teostos gällande priser för inspelningsmusik och karaoke

 1. publikkapaciteten på föreställningens plats som meddelats av kunden
 2. antal föreställningar
 3. i enlighet med biljettintäkterna för föreställningen eller antalet åhörare eller annan ersättningsgrund som Teosto meddelar Kunden.

Kunden ska i förväg meddela Teosto om ändringar i ovannämnda ersättningsgrunder.

Med publikkapacitet avses det maximala antalet besökare eller publik som får plats på föreställningens plats (1 kundplats = 1 kund/m2 eller maximiantal som anmälts av myndigheten).

Kundens anmälningsskyldighet

Teosto har rätt att ålägga Kunden att förse Teosto med information om Föreställningen, föreställningens plats, ersättningsgrunderna, användningen av verken eller information om sammanhanget eller annat liknande. Teosto ska informera Kunden om sådana skyldigheter eller ändringar av dessa.

Uppskattad fakturering

Teosto har rätt att uppskatta de upphovsrättsersättningar som Kunden ska betala till Teosto på grundval av en Föreställning, om Kunden underlåter att tillhandahålla Teosto den information som Teosto begärt av Kunden, eller om informationen som Kunden lämnat till Teosto är felaktig eller ofullständig.

Ordningsföljd för tillämpning av villkoren

Utöver dessa särskilda villkor som gäller för specifika användningssätt tillämpar man också Teostos allmänna avtalsvillkor. Avtalsvillkoren tillämpas i följande ordning:

 1. Särskilda villkor för enskild användning
 2. Teostos allmänna avtalsvillkor.

Det maximala antalet kundplatser är 200

När du köper licensen uppskattar du antalet föreställningar med inspelningsmusik och/eller karaoke som anordnas under året. Priset per föreställning baseras på antalet föreställningar per år och publikkapaciteten på din föreställningsplats. Minsta faktureringsmängd för licensen per år är priset för tio föreställningar.

Meddela uppgifter om föreställning

I licensen Fast licens för restaurang, inspelning ingår att meddela antalet föreställningar per månad när föreställningsplatsens kapacitet är 1–200. Du meddelar och bekräftar uppgifterna varje månad i Teostos webbtjänst senast den 15:e följande månad.

Kontakta vår kundtjänst för att ansöka om användarnamn till webbtjänsten.

För föreställningar som anordnas med licens ska du meddela följande information:

 • Datum för föreställningen
 • Föreställningens namn och/eller artistens/artisternas namn
 • Skattepliktigt pris för en enskild biljett till föreställningen
  • Om föreställningen är avgiftsfri, ange biljettpriset som 0

Av de biljettintäkter som meddelas till Teosto kan dras av endast moms och eventuell serviceavgift (till exempel avgift för leveranssätt, leveranskostnad, beställningsavgift) som slutkunden ser vid sitt köp och biljettförsäljaren debiterar slutkunden direkt. Inga andra avdrag får göras på deklarerade biljettintäkter.

Du kan meddela alla föreställningar som anordnats i olika lokaler (exempelvis pub och restaurangsal, inomhuslokal och sommarterrass) och eventuellt med olika licensprodukter på samma föreställningsplats med samma blankett.

Du kan också bekräfta uppgifter om föreställningar i förväg, till exempel kan du i god tid meddela och bekräfta de månader då det inte finns någon aktivitet eller föreställningar på föreställningsplatser som endast används sommartid.

OBS! Anmälan ska även göras för de månader då du inte har anordnat föreställningar. Klicka på knappen Inga föreställningar denna månad intill dessa månader i webbtjänsten. Om du inte anordnar några föreställningar under året, trots att din licens är giltig, kommer du inte att få någon faktura för licensen om du meddelar och bekräftar Inga föreställningar denna månad för varje enskild månad.

Priser och fakturering

Licensen faktureras var tredje månad. Fakturorna skickas i april, juli, oktober och januari följande år. Fakturorna baseras på det antal föreställningar som du har angett varje månad och det pris per föreställning som fastställdes när du köpte licensen

Om du inte meddelar uppgifter om genomförda föreställningar varje månad enligt schemat, får du en uppskattad faktura för föreställningarna under månaden (uppskattat antal föreställningar för hela året då licensen skaffades dividerat med 12 x priset enligt prislistan) med en försummelseavgift på + 20 % på grund av underlåtenhet att meddela föreställningar.

Så meddela uppgifterna varje månad, även de månader du inte anordnar föreställningar. Meddela och bekräfta Inga föreställningar under dessa månader.

Om du efter att ha mottagit en uppskattad faktura meddelar och bekräftar de faktiska uppgifterna om föreställningarna, kommer den uppskattade fakturan att krediteras på din nästa faktura. Du kan meddela och bekräfta årets föreställningar fram till den 15 januari följande år.

Utjämningsfaktura

Vid årets slut jämförs antalet föreställningar som du uppskattade vid tidpunkten för köpet av licensen med antalet föreställningar som du meddelade. Om antalet föreställningar som du uppskattar och antalet föreställningar som du rapporterar skiljer sig så mycket åt att storlekskategorin för licensen och därmed priset per föreställning ändras, får du en utjämningsfaktura (antingen en kreditfaktura eller en tilläggsfaktura) för det gångna året.

Om du meddelar uppgifterna för alla månader i god tid får du 3 % årsrabatt per föreställningsplats och produkt.

Antal kundplatser 201–1 500

När du köper licensen uppskattar du antalet föreställningar med inspelningsmusik som anordnas under året. Priset per föreställning baseras på antalet föreställningar per år och publikkapaciteten på din föreställningsplats. Minsta faktureringsmängd för licensen per år är priset för tio föreställningar.

Meddela uppgifter om föreställning

I en licens med fast pris ingår rapportering av uppgifter om föreställningar. Du meddelar och bekräftar uppgifterna i Teostos webbtjänst senast den 15:e följande månad.

Kontakta vår kundtjänst för att ansöka om användarnamn till webbtjänsten.

För föreställningar som anordnas med licens ska du meddela följande information:

 • Datum för föreställningen
 • Föreställningens namn och/eller artistens/artisternas namn
 • Skattepliktigt pris för en enskild biljett till föreställningen
  • Om föreställningen är avgiftsfri, ange biljettpriset som 0

Det finns emellertid en så kallad biljettprismekanism för licensen Fast licens för restaurang, inspelning. Biljettprismekanismen innebär att när det skattepliktiga priset för den mest sålda inträdesbiljetten till evenemanget överstiger gällande biljettprisgräns betalas ett procentuellt ersättningsbelopp för föreställningens musikanvändning. Biljettprisgränsen och storleken på ersättningsprocenten framgår av gällande prislista.

För föreställningar som omfattas av biljettprismekanismen ska förutom ovanstående föreställningsuppgifter även skattefria biljettintäkter (totala biljettintäkter) meddelas. Du kan meddela alla föreställningar som anordnats i olika lokaler (exempelvis pub och restaurangsal, inomhuslokal och sommarterrass) och eventuellt med olika licensprodukter på samma föreställningsplats med samma blankett.

Du kan också bekräfta uppgifter om föreställningar i förväg, till exempel kan du i god tid meddela och bekräfta de månader då det inte finns någon aktivitet eller föreställningar på föreställningsplatser som endast används sommartid.

Priser och fakturering

Licensen faktureras var tredje månad. Fakturorna skickas i april, juli, oktober och januari följande år. Fakturorna baseras på det antal föreställningar som du har bekräftat varje månad och det pris per föreställning som fastställdes när du köpte licensen

Om du inte meddelar uppgifter om genomförda föreställningar varje månad senast den 15:e följande månad, får du en uppskattad faktura för föreställningarna under månaden (uppskattat antal föreställningar för hela året då licensen skaffades dividerat med 12 x priset enligt prislistan) med en försummelseavgift på + 20 % på grund av underlåtenhet att meddela föreställningar.

Så meddela uppgifterna varje månad, även de månader du inte anordnar föreställningar. Meddela och bekräfta Inga föreställningar under dessa månader.

Om du efter att ha mottagit en uppskattad faktura meddelar och bekräftar de faktiska uppgifterna om föreställningarna i webbtjänsten, krediteras den uppskattade fakturan på din nästa faktura. Du kan meddela och bekräfta årets föreställningar fram till den 15 januari följande år.

Utjämningsfaktura

Vid årets slut jämförs antalet föreställningar som du uppskattade vid tidpunkten för köpet av licensen med antalet föreställningar som du rapporterade. Om antalet föreställningar som du uppskattar och antalet föreställningar som du rapporterar skiljer sig så mycket åt att storlekskategorin (XS, S, M, L) för licensen och därmed priset per föreställning ändras, får du en utjämningsfaktura (antingen en kreditfaktura eller en tilläggsfaktura) för det gångna året.

Om du meddelar uppgifterna för alla månader i god tid i webbtjänsten, får du 3 % årsrabatt per föreställningsplats och produkt.

Om du inte meddelar uppgifter om genomförda föreställningar varje månad senast den 15:e följande månad, får du en uppskattad faktura för föreställningarna under månaden (uppskattat antal föreställningar för hela året då licensen skaffades dividerat med 12 x priset enligt prislistan) med en försummelseavgift på + 20 % på grund av underlåtenhet att meddela föreställningar.

Så meddela uppgifterna varje månad, även de månader du inte har föreställningar. Meddela och bekräfta Inga föreställningar under dessa månader.

Hur korrigerar jag en faktura och får ersättning för försummelseavgiften?

Om du även efter att ha mottagit en uppskattad faktura meddelar och bekräftar information om musikanvändningen för dina föreställningar, korrigerar vi den uppskattade fakturan och återbetalar även försummelseavgiften på din nästa faktura. Meddela och bekräfta uppgifterna för föreställningar som du har anordnat via vår webbtjänst:

 • Logga in på webbtjänsten med ditt användarnamn på adressen extranet.teosto.fi eller klicka på länken Logga in längst upp till höger på Teosto.fi.
 • Meddela uppgifter om föreställningen enligt instruktionerna i webbtjänsten.

Jag har inget användarnamn till webbtjänsten – hur får jag det?

Om du ännu inte har ansökt om ett användarnamn till vår webbtjänst får du det av vår kundtjänst.

Om du inte har anordnat en föreställning som du har fått en uppskattad faktura för

Kontakta vår kundtjänst så tar vi bort föreställningen från dina uppgifter och krediterar din uppskattade faktura.

Spara pengar genom att meddela i tid!

Genom att rapportera dina föreställningar månadsvis får du exakta fakturor baserat på uppgifterna du har meddelat. Dessutom får du 3 % årsrabatt per licensprodukt om du i god tid meddelar uppgifter om föreställningar under varje månad.

Uppgifter om föreställningar meddelas alltid senast den 15:e följande månad i webbtjänsten, till exempel uppgifter om föreställningar i januari meddelas senast den 15 februari.

OBS! Anmälan ska även göras för de månader då du inte har anordnat föreställningar. Klicka då på knappen Inga föreställningar denna månad i webbtjänsten.

Utjämningsfakturering vid årets slut

Licensens prissättning baseras på publikkapaciteten på föreställningens plats och antalet föreställningar under året. När du skaffade en licens gav du oss en uppskattning av antalet föreställningar du anordnar under året. Priset för din musiklicens per tillställning bestämdes enligt din uppskattning (prislistans priskategorier XS–L).

I enlighet med villkoren i licensen har du meddelat och bekräftat uppgifter om föreställningar du har anordnat (antal föreställningar, artister, biljettintäkter och annan information) varje månad via vår webbtjänst.

Efter årsslutet kontrollerar vi i januari följande år om den uppskattning av föreställningar som du gav oss när du skaffade licensen överensstämde med det antal föreställningar som du rapporterade till oss varje månad. Det slutliga priset per föreställning bestäms av antalet föreställningar som du har meddelat till oss.

Om antalet föreställningar som du uppskattar när du skaffar licensen och antalet genomförda föreställningar som du har meddelat och bekräftat i webbtjänsten skiljer sig så mycket att priskategorin för licensen och därmed priset per föreställning ändras, får du en utjämningsfaktura (antingen en kreditfaktura eller en tilläggsfaktura) för prisändringen per föreställning för det gångna året.

Du kan meddela och bekräfta uppgifter om årets föreställningar fram till den 15 januari följande år, därefter gör vi en utjämningsfaktura.

Om du inte har meddelat och bekräftat uppgifter om föreställningar för alla månader under året

Om du inte har meddelat och bekräftat uppgifter om föreställningar för en eller flera månader, utan har fått en eller flera uppskattade fakturor, gäller det uppskattade antalet föreställningar för den aktuella månaden när antalet genomförda föreställningar räknas för hela året.

Försummelseavgiften för underlåtenhet att meddela uppgifter om föreställningar som tagits ut för månaderna när du har fått en uppskattad faktura fortsätter också att gälla.

Om du anordnade färre än tio föreställningar

Minimifaktureringen per år är minst priset för tio föreställningar baserat på antalet kundplatser.

Priskategori för inkommande år

Som uppskattat antal föreställningar per år anges alltid antalet föreställningar som du anordnat i januari under föregående år och faktureringen görs enligt motsvarande priskategori (XS–L).

Vid behov kan du ändra antalet föreställningar i din licens genom att kontakta vår kundtjänst.