Siirry sisältöön

Toimintaohjeita kuoroille

01.12.2020

Muiden järjestämissä tilaisuuksissa esiintymisen lisäksi monet kuorot järjestävät myös itse konsertteja ja tapahtumia, joissa esiintyvät. Mitä ilmoituksia erilaisissa tapahtumissa esiintyvien ja/tai itse konsertteja järjestävien kuorojen on toimitettava Teostolle? Alla toimintaohjeet yleisimpiin kuoroja koskeviin tilanteisiin.

A. Kun kuoro järjestää itse fyysisen konsertin, tapahtuman tai muun esiintymisen

 • Kuoro hankkii musiikin esitysluvan
 • Kuoro tekee esitysilmoituksen

Kuorojen täytyy itse hankkia musiikinkäyttölupa silloin, kun kuoro itse järjestää tapahtuman tai konsertin, jossa se esiintyy itse tai jossa joku muu esittää musiikkia. Jos kuoron esittämä musiikki ei ole säveltäjän tai musiikkikustantajan itsehallinnoimaa, lupatarpeen kattaa useimmiten Teoston Tapahtumalupa.

Kuoron täytyy tehdä tapahtumassa esittämästään musiikista myös esitysilmoitus ja huolehtia siitä, että myös mahdolliset muut esiintyjät tekevät esitysilmoituksen. Esitysilmoituksen kuoro voi tapahtuman järjestäjänä tehdä joko tapahtuma-asiakkaiden verkkopalvelussa tapahtuman tietojen ilmoittamisen yhteydessä erillisellä pdf- tai .jpg-muotoisella liitteellä tai esiintyjä-asiakkaiden verkkopalvelussa sähköisesti, jos kuorolla on esiintyjä-asiakkaiden käyttäjätunnukset.

Teoston Tapahtumalupa on myös konsertteja itse järjestäville kuoroille sopiva jatkuva musiikinkäyttösopimus. Tapahtumalupa on voimassa siihen saakka, kunnes se irtisanotaan (irtisanomisaika 1 kk).

Tapahtumaluvan hinta määräytyy tapahtuman pääsylipputulojen tai kuulijamäärän mukaan. Jos tapahtumassa soitetaan taustamusiikkia esimerkiksi levyltä tai muulta tallenteelta, siitä maksetaan erillinen korvaus. Lisätietoa luvasta ja sen hinnoista ja linkin lupahakemukseen löydät täältä.

Kun Tapahtumalupa-hakemus on käsitelty asiakaspalvelussamme, luvan hakija saa sähköpostitse luvasta sopimusvahvistuksen sekä käyttäjätunnukset verkkopalveluun, jossa ilmoitetaan Tapahtumaluvalla järjestettyjen tapahtumien tiedot.

Tapahtumien tietoja voi ilmoittaa ja käsitellä verkkopalvelussa 24/7 eli silloin, kun se tapahtuman järjestäjälle itselleen parhaiten sopii.

Ilmoitettavia tietoja ovat

 • tapahtuman päivämäärä
 • tapahtuman ja sen järjestävän kuoron nimi
 • tapahtuman lipputulot (tai käsiohjelmien myynnistä saatu tulo) tai
 • pääsymaksuttoman tapahtuman yleisömäärä

Tiedot on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta kunkin järjestetyn tapahtuman jälkeen. Kun tapahtuman tiedot ilmoittaa ajoissa, sen musiikinkäyttökorvauksesta saa 3 % alennuksen.

Kun kuoro on itse myös tapahtuman järjestäjä ja Tapahtumaluvan hakija, se voi ilmoittaa kussakin tapahtumassa esitettyjen kappaleiden tiedot verkkopalvelussamme samassa ilmoituksessa kuin tapahtuman muutkin tiedot. Lista esitetyistä kappaleista liitetään tapahtumailmoitukseen erillisenä liitteenä esimerkiksi pdf- tai .jpg-dokumenttina.

Esitysilmoituksen tekeminen ei nosta tai laske  musiikinesitysluvan hintaa. Esitysilmoituksissa annettujen tietojen avulla tapahtuman järjestäjän maksamat musiikin esityskorvaukset tilitetään niille musiikintekijöille ja kustantajille, joiden musiikkia on kulloinkin esitetty.

B. Kun kuoro järjestää itse striimatun konsertin, tapahtuman tai muun esiintymisen tai julkaisee videon

 • Kuoro hankkii musiikin striimausluvan
 • Kuoro tekee esitysilmoituksen

Musiikin käyttöön myös verkossa tarvitaan lähtökohtaisesti aina lupa. Poikkeus ovat maksuttomat livestriimit Teoston lisensoimilla alustoilla, joita ovat YouTube, Facebook ja Instagram. Teosto on tehnyt musiikin esityskorvauksista sopimukset em. alustojen kanssa, joten livestriimaukseen ei tarvitse enää hankkia erillistä lupaa.

Livestriimeihin muilla kuin Teoston lisensoimilla alustoilla tulee kuitenkin hankkia lupa.Samoin lupa tarvitaan aina myös silloin, jos livestriimistä jätetään tallenne myöhempää katselua varten mille tahansa alustalle tai jos striimin tai tallenteen katselu on maksullista. Livestriimaukseen muilla kuin Teoston lisensoimilla alustoilla ja maksuttomiin tallenteisiin tarvittava lupa on Teoston Mediapienlupa. Maksullisiin livestriimeihin ja tallenteisiin tarvittava lupa on Teoston Livestriimauslupa.

Livestriimauslupa tarvitaan myös maksuttomiin keikkoihin ja konsertteihin silloin

 • jos livestriimin katsojamäärä ylittää 2000 katsojaa
 • striimaus tapahtuu jollain muulla kuin Teoston lisensoimalla alustalla, joita ovat YouTube, Facebook ja Instagram.

Mediapienlupaan ei sisälly tapahtuman tietojen raportointia, mutta musiikkitiedot kuoron tulee ilmoittaa tekemällä esitysilmoitus myös maksuttomasta tapahtumasta, jos se esittää tekijänoikeuden suojaamaa musiikkia.

Striimattujen esiintymisten tietojen ilmoittaminen Teostolle

Mediapienluvan (ja pienempien fyysisten tapahtumien lupien) osalta lupien omilla sivuilla mainittu ”ei raportointia” tarkoittaa, että maksuttomien striimattujen tapahtumien järjestäjän ei tarvitse ilmoittaa Teostolle ko. luvalla striimatun tai järjestetyn tapahtuman tietoja.

Esiintyjät tekevät esitysilmoitukset sekä fyysisistä että striimatuista esiintymisistään. Esitysilmoituksesta ilmenee, milloin ja missä esiintyjä on esiintynyt ja mitä kappaleita hän on esittänyt. Korvaukset tilitetään yhdistämällä esitysilmoitukset ja voimassa olevien lupien tiedot. Korvaukset joita ei voida yhdistää esitysilmoituksiin (esim. tallenteista kerätyt korvaukset), tilitetään konsertti- radioalueen musiikkiraporttien perusteella.

Livestriimausluvalla järjestettävistä tapahtumista tulee aina ilmoittaa sekä tapahtuman tiedot että musiikkitiedot luvan ohesta löytyvällä raportointilomakkeella.

C. Kun kuoro esiintyy jonkun muun järjestämässä fyysisessä tapahtumassa

 • Tapahtuman järjestäjä hankkii musiikin esitysluvan
 • Kuoro tekee esitysilmoituksen

Kun kuoro esiintyy jonkun muun järjestämässä tapahtumassa kuten esimerkiksi yrityksen, yhdistyksen, tms. pikkujouluissa, kesäjuhlissa, keikalla, konsertissa tai muussa tapahtumassa, tarvittavan musiikinkäyttöluvan hankkimisen hoitaa tapahtuman järjestäjä. Kuoron täytyy kuitenkin edelleen tehdä esittämistään kappaleista esitysilmoitus Teostolle.

Esitysilmoituksen tekeminen ei maksa esiintyjälle mitään eikä se myöskään tee musiikinesitysluvasta tapahtuman järjestäjälle kalliimpaa. Esitysilmoituksissa annettujen tietojen avulla tapahtuman järjestäjän maksamat musiikin esityskorvaukset tilitetään niille musiikintekijöille ja kustantajille, joiden musiikkia on kulloinkin esitetty.

Esitysilmoitus tehdään Teoston verkkopalvelussa.
Esitysilmoituksen tekemiseen tarvitaan esiintyjän verkkopalvelutunnukset. Voit hakea maksuttomat tunnukset verkossa (vaatii tunnistautumisen pankkitunnuksilla) tai pyytää ne ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

Verkkopalveluun on mahdollista tehdä etukäteen valmiita listoja (settilistat) kuoron ohjelmistossa olevista kappaleista, jolloin esitysilmoituksen tekeminen esiintymisten jälkeen on vaivatonta.

Mitä tietoja esitysilmoituksessa ilmoitetaan?

 • Esiintymispäivämäärä
 • Esiintymispaikan nimi
 • Tapahtumanjärjestäjän nimi
 • Esiintyjän nimi
 • Esitetyt teokset ja teosten kestot
 • Teosten tekijät

Esitysilmoitukseen listataan kaikki esitetyt kappaleet: myös ne, jotka eivät ole tekijänoikeuden suojaamia (ns. vapaat teokset) tai jotka ovat säveltäjän tai musiikkikustantajan itsehallinnoimia.

Vapaita teoksia ovat ne, joiden tekijä ei kuulu mihinkään tekijänoikeusjärjestöön tai jos teoksen kaikkien tekijöiden kuolinvuoden päättymisestä on kulunut 70 vuotta tai enemmän.

Esitysilmoituksen voi tehdä heti tapahtuman jälkeen. Sekä kotimaisten että ulkomaisten esiintyjien esitysilmoitusten toimittamisella on kuitenkin sitovat määräajat, joihin mennessä tiedot on ilmoitettava.

Katso esitysilmoitusten viimeiset jättöpäivät täältä>> 

Konserteista, keikoista ja muista elävän musiikin tapahtumista maksettavat esityskorvaukset ovat tärkeää tuloa musiikin tekijöille ja musiikkikustantajille. Monet säveltäjät ja sanoittajat eivät itse esitä tekemäänsä musiikkia, joten heidän tulonsa riippuvat siitä, tekevätkö heidän säveltämänsä, sanoittamansa tai sovittamansa musiikin esittäjät esitysilmoituksia.

Jotta voimme maksaa esityskorvaukset, tarvitsemme tiedot siitä, mitä ja kenen tekemää musiikkia milloinkin on esitetty. Tiedot esitetystä musiikista saamme parhaiten musiikin esittäjältä – tässä tapauksessa kuorolta.

Esityskorvaukset tilitetään ja maksetaan musiikin tekijöille ja kustantajille yhdistämällä tapahtumajärjestäjän ilmoittamat lipputulo- tai kuulijamäärätiedot esitysilmoituksissa annettuihin tietoihin tapahtumissa esitetyistä teoksista ja niiden tekijöistä. Jotta tiedot voidaan yhdistää, on tärkeää, että tapahtuman järjestäjän nimi ja tapahtuman päivämäärä ovat esitysilmoituksissa oikein ja että esitetyistä teoksista tekijätiedot mahdollisimman tarkkaan. Tarkka tekijätietojen ilmoittaminen on erityisen tärkeää silloin, jos teoksista on tehty useita eri versioita kuten esimerkiksi uusia sovituksia.

Yksityisistä perhe- tai ystäväpiirissä järjestetyistä tilaisuuksista (häät, syntymäpäivät, valmistujaiset jne.) esitysilmoituksia ei tarvitse tehdä

Jaa somessa
Evästeet Teoston verkkosivustolla

Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallentuu tietokoneellesi tai muulle laitteellesi ja tallentaa tietoa käynnistäsi Verkkosivustolla. Evästeiden avulla Teosto parantaa palveluidensa käytettävyyttä.

Evästeillä kerättyjä tietoja ei lähtökohtaisesti yhdistetä tunnistettuun henkilöön liittyviin henkilötietoihin, mutta jotkut evästeillä kerättävät tiedot saattavat olla välillisesti yhdistettävissä tunnistettuun henkilöön liittyviin henkilötietoihin.

Lue lisää tietosuojalausekkeestamme ja evästeselosteestamme.

Evästekategoriat
Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä verkkosivustomme saatavuuden varmistamiseksi. Ne esimerkiksi lataavat osan verkkosivustomme toiminnoista etukäteen nopeuttaakseen verkkosivuston latautumista. Välttämättömiä evästeitä käytetään myös valitsemiesi asetusten määrittämiseen ja muistamiseen. Voit kieltää välttämättömien evästeiden käytön selainasetuksissasi, mutta huomioithan, etteivät verkkosivuston kaikki toiminnot ja osat sen jälkeen toimi välttämättä kunnolla.
Lisätietoja evästeistä

Analytiikkaevästeet

Käytämme analytiikkaevästeitä kehittääksemme verkkosivustomme toimintaa. Analytiikkaevästeillä kerätään tietoa muun muassa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivustoamme ja miten he navigoivat verkkosivuston eri välilehtien välillä. Tietoja käytetään lähtökohtaisesti anonyymissä muodossa.
Lisätietoa: tietosuojalauseke ja evästeseloste

Toiminnalliset evästeet

Toiminnallisten evästeiden avulla voimme tarjota verkkosivustollamme erilaisia toimintoja, kuten soittolistoja ja reaaliaikaisen chatin. Jos kiellät toiminnallisten evästeiden käytön, osa tai kaikki näistä toiminnoista ei välttämättä toimi oikein.
Lisätietoa evästeistä

Markkinointievästeet

Markkinointievästeet auttavat meitä räätälöimään markkinointia ja tarjoamaan verkkosivustomme käyttäjille tulevaisuudessa yksilöllisempiä palveluita. Keräämme markkinointievästeiden avulla tietoja esimerkiksi käyttäjän käyttäytymisestä ja mieltymyksistä verkkosivustollamme.
Lisätietoa evästeistä