Siirry sisältöön
Tido säveltää musiikkia

Musiikkibisnes ja korvaukset musiikista

Säveltäjä-sovittaja Tido Nguyen
Teoston asiakas vuodesta 2015

Katso täältä tilitysten maksupäivät

Musiikkibisnes on vaativa ala, joka vaatii musiikin tekijältä myös tietämystä tekijänoikeuksista. Kun tekemääsi musiikkia esitetään julkisesti tai sitä tallennetaan äänitteelle tai av-tallenteelle, saat asiakkaanamme korvauksen musiikkisi käytöstä.

Saat korvauksia monenlaisesta musiikin käytöstä

Musiikkibisnes jakautuu musiikin yksityiseen ja julkiseen käyttöön. Musiikin käytöstä maksettavat tekijänoikeuskorvaukset kuuluvat biisien tekijöille: säveltäjille, sanoittajille ja sovittajille.

  • Julkista esittämistä on musiikin soittaminen esimerkiksi radiossa, televisiossa, netissä, konsertissa tai taustamusiikkina. Siihen tarvitaan aina lupa Teostolta.
  • Musiikista syntyy tallenne, kun musiikkia tallennetaan esimerkiksi cd- tai vinyylilevylle, DVD- tai BluRay-levylle, digitaaliseksi musiikkitiedostoksi tietokoneelle, verkon musiikkipalveluihin, muistitikulle tai ulkoiselle kovalevylle.
  • Yksityiskäyttöä ovat esimerkiksi yksityishenkilöiden musiikinkäyttö sosiaalisen median alustoilla ja striimausalustoilla. Teoston lisensoimilta alustoilta korvauksia musiikin tekijöille kertyy myös yksityiskäytöstä.
  • Korvauksia saat myös silloin, kun esität itse omaa musiikkiasi, kunhan muistat tehdä esitysilmoituksen.

Musiikkibisneksessä korvaukset kerätään musiikin käyttöluvista ja tilitetään musiikin tekijöille

Keräämme musiikinkäytöstä korvaukset myymällä musiikin käyttäjille lupia, jotta he voivat tallentaa ja esittää musiikkia oman liiketoimintansa edistämiseksi tai asiakkaidensa ja henkilöstönsä iloksi.

Lupien hinnat perustuvat Teoston ja musiikin käyttäjien välisiin sopimuksiin ja julkisiin hinnastoihin, joista voit lukea lisää sivulta Musiikin käyttöluvat.

Voimme kuitenkin maksaa korvaukset vasta, kun musiikkia käyttänyt taho on maksanut lupamaksun Teostolle. Mikäli lupamaksua ei makseta ajoissa, myös korvausten maksaminen musiikin tekijöille ja kustantajille siirtyy. Katso tästä maksamatta olevat korvaukset, joita ei ole voitu tilittää ajallaan.

Korvauksen suuruuteen vaikuttavat

  • Missä tapahtumassa, mediassa tai palvelussa musiikkiasi on soitettu
  • Kaupallisten toimijoiden osalta se, kuinka paljon ne ovat tehneet liikevaihtoa tai esim. lipputuloja
  • Esitysryhmäkerroin, jolla esimerkiksi radiossa esitettävälle live-musiikille voidaan määrittää suurempi kerroin kuin äänitteeltä soitetulle musiikille
  • Esityksen kesto
  • Esityskerrat

Katso esimerkkejä, kuinka paljon korvauksia eri esityksistä kertyy.

Teoston tilityssääntö määrittelee periaatteet, joiden perusteella tilitämme ja maksamme esityskorvaukset.

Musiikkibisnes tekijänoikeuskorvausten näkökulmasta. Kuva musiikin tekijänoikeuskorvauksien keräämisestä ja maksamisesta.

Miten kerätyt korvaukset ohjataan oikeille saajille?

Musiikkia esittävät artistit ilmoittavat meille tietoja keikoilla ja konserteissa esittämistään teoksista. Myös musiikin käyttäjät, kuten keikkajärjestäjät tai tv- ja radiokanavat ilmoittavat, mitä musiikkia he ovat soittaneet tai tallentaneet. Musiikkibisnes ja korvausten kerääminen perustuu raportteihin, avulla saamme tietoa, kenen musiikkia on soitettu eli kenelle korvauksia maksetaan.

Korvaukset ulkomailla esitetystä musiikista

Kansainvälinen musiikkibisnes perustuu siihen, että jokaisen maan oma tekijänoikeusjärjestö kerää kyseisen maan esityskorvaukset. Teostolla on ulkomaisten tekijänoikeusjärjestöjen kanssa vastavuoroisuussopimuksia, jotka kattavat noin 100 maata. Järjestöt keräävät esityskorvaukset omassa maassaan, tilittävät Teoston asiakkaille kuuluvat korvaukset meille ja me maksamme ne edelleen niille musiikin tekijöille, joiden musiikkia on esitetty ulkomailla.

Muita tekijänoikeusjärjestöjä ovat esimerkiksi ruotsalainen Stim, saksalainen Gema ja norjalainen Tono.

Korvaukset eri palveluista ja kanavista

Televisioyhtiöt maksavat musiikin käytöstä Teoston ja yhtiöiden välisten sopimusten mukaisen esityskorvauksen. Kanavat toimittavat meille tarkat tiedot lähetetyistä ohjelmista ja niiden sisältämästä musiikista. Ulkomailta tiedot saadaan paikallisten tekijänoikeusjärjestöjen kautta.

Televisiossa esitettyjä sisältöjä ryhmitellään tilityksessä sen perusteella, millainen rooli musiikilla ohjelmassa on. Esimerkiksi tv-sarjoissa ja mainoksissa oleva musiikki on tilityksessä määritelty erihintaiseksi.

Radioyhtiöt ja -asemat maksavat meille esityskorvauksia joko liikevaihtonsa tai pienempien radioiden kohdalla sopimuksen mukaan. Liikevaihtoon perustuvan maksun suuruus on muutamia prosentteja liikevaihdosta, riippuen siitä, kuinka paljon musiikkia käytetään.

Radiokanavat toimittavat meille tarkat tiedot soittamastaan musiikista. Musiikintekijän saama korvaus riippuu muun muassa siitä, mihin kellonaikaan hänen teostaan on esitetty ja kuinka kattava kuuluvuusalue musiikkia soittavalla kanavalla on.

Konsertin tai festivaalin järjestäjä maksaa musiikin käytöstä esityskorvauksen, joka perustuu maksullisissa tapahtumissa lipputuloihin ja maksuttomissa tapahtumissa yleisömäärään. Keikkojen esityskorvaukset perustuvat joko yleisömäärään (pääsymaksuttomat tilaisuudet) tai lipputuloihin.

Meillä on sopimukset kuntien, seurakuntien ja muun muassa musiikkioppilaitosten kanssa musiikin esityskorvausten maksamisesta ja esitystietojen ilmoittamisesta. Esimerkiksi kunnat maksavat musiikinkäytöstään kunnan asukaslukuun perustuvan vuosikorvauksen.

Selvitämme vuosittain toteutettavalla taustamusiikkitutkimuksella, mistä asiakastiloissaan musiikkia käyttävät yritykset taustamusiikkinsa soittavat. Taustamusiikkia voidaan soittaa eri radio- tai tv-kanavilta tai käyttää taustamusiikkipalvelua.

Hyödynnämme tutkimustuloksia taustamusiikkikorvausten tilittämisessä. Taustamusiikista laskutettavat tulot tilitämme musiikin tekijöille radio-, tv- ja livetapahtumien esitystietojen perusteella.

Olemme tehneet vastavuoroisuussopimuksia ulkomaisten tekijänoikeusjärjestöjen kanssa. Lähes 100 maata kattavilla sopimuksilla varmistetaan, että ulkomaiset tekijänoikeusjärjestöt laskuttavat esityskorvaukset ja maksavat ne Teostolle, kun asiakkaidemme musiikkia on soitettu ulkomailla.

Ulkomailta maksetut korvaukset jakautuvat yleensä samankaltaisiin tilitysluokkiin kuin kotimainenkin tilitys. Jokaisella järjestöllä on kuitenkin oma tilityssääntönsä, joka saattaa poiketa Teoston tilityssäännöstä.

Online-palveluiden musiikinkäytöstä maksettavat korvaukset perustuvat palveluntarjoajien ja Teoston välisiin sopimuksiin. Online-musiikinkäytön tilitykseen voi vaikuttaa muun muassa palvelun maksullisuus, esitystapa, käyttömäärä ja aika, jonka teos on ollut tarjolla palvelussa. Online-tilitystä maksetaan niistä palveluista, jotka ovat joko Teoston, pohjoismaisen Polaris Hubin tai kanssamme vastavuoroisuussopimus tehneen ulkomaisen tekijänoikeusjärjestön lisensoimia. Katso lista Teoston lisensoimista online-palveluista.

Online-tilityksessä on mukana sekä musiikkipalveluiden lataukset ja kuuntelu suoratoistona (esim. Spotify) että audiovisuaalisissa palveluissa ja nettiradioissa soitettava musiikki.

Lainauskorvaus on teoksen tekijälle maksettava tekijänoikeuskorvaus. Lainauskorvaukseen ovat oikeutettuja tekijät, joiden teoksia lainataan yleisistä kirjastoista taikka yliopistojen, korkeakoulujen tai ammattikorkeakoulujen kirjastoista kirjoina, nuotteina tai äänitteinä.

Lainauskorvaus koskee muun muassa kirjailijoita, kääntäjiä, toimittajia, kuvantekijöitä, musiikintekijöitä ja kuvittajia.

Lainauskorvaus perustuu EU:n vuokraus- ja lainausdirektiiviin ja tekijänoikeuslakiin. Korvaus rahoitetaan valtion budjettivaroista ja sen maksamisesta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lainauskorvausta hallinnoi kolme järjestöä. Sanasto tilittää korvaukset kirjallisten teosten tekijöille, Kopiosto kuvantekijöille ja valokuvateosten tekijöille, ja Teosto puolestaan musiikintekijöille.

Lainauskorvauksen jakaminen tekijöille pohjautuu kirjastojen lainaustilastoihin. Korvausta maksetaan musiikin, tekstin ja kuvan tekijöille, jotka asuvat Suomessa tai jossain muussa ETA-maassa.

Tekijäkohtaisen korvauksen suuruuteen vaikuttaa julkaisun tai äänitteen lainauskertojen määrä. Teoston musiikintekijäasiakas saa lainauskorvauksen suoraan tilityksen osana joulukuun tilityksessä.

Lisätietoa tilityksistä

Tilityksen maksaminen ennakkoon
Lue lisää
Tilityspäivät
Lue lisää
Vuosikohtainen korvausten määrä
Siirry vuosikertomukseen
Annathan meille palautetta!

Kehitämme verkkosivujamme ja otamme mielellämme vastaan palautetta. Vastaaminen onnistuu nopeasti!