Siirry sisältöön

Kysely: Moni kokee epäasiallista käytöstä Suomen musiikkialalla

12.05.2022

Tuoreen kyselyn mukaan kolme neljästä musiikkialalla toimivasta on kokenut epäasiallista käytöstä viimeisen viiden vuoden aikana. Kyselyn yhdenvertaisuudesta musiikkialalla toteuttivat Muusikkojen liitto, Suomen Musiikintekijät, Music Finland, Musiikin edistämissäätiö, Gramex, Musiikkituottajat, Suomen Jazzliitto, Suomen Musiikkikustantajat, Suomen Sinfoniaorkesterit, Suomen Säveltäjät ja Teosto.

Epäasiallinen käytös ilmenee monessa eri muodossa, kuten asiattomina kommentteina ja vähättelynä sekä sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen tai etniseen taustaan perustuvana syrjintänä tai häirintänä. Alalla toimivat toivovat musiikkialan organisaatioiden tekevän enemmän tilanteen parantamiseksi. Epäkohtiin onkin jo reagoitu ja moni toimija on kehittämässä toimintamalleja epäasiallisen käytöksen ehkäisemiseksi.

Verkkokyselyssä kartoitettiin yhdenvertaisuuden toteutumista Suomen musiikkialalla. Kyselyyn vastasi 1012 musiikkialalla toimivaa ja työskentelevää henkilöä. Kyselyyn vastanneista yli puolet (54 %) oli musiikin esittäjiä, kuten artisteja tai muusikoita. Kolme neljästä (74 %) vastaajasta oli toiminut alalla yli 10 vuotta. Kyselyn toteutti alan ulkopuolinen taho Inklusiiv.

Epäasiallista käytöstä kokevat erityisesti naiset, muunsukupuoliset ja nuoret

Kyselun mukaan viimeisen viiden vuoden aikana jopa 76 prosenttia musiikkialalla toimivista on kokenut alallaan epäasiallista käytöstä. Epäasiallista käytöstä kokevat erityisesti naiset, muunsukupuoliset sekä nuoret. Joka kymmenes vastaaja (11 %) kertoi kokeneensa epäasiallista käytöstä usein.

Naisista 85 prosenttia ja muunsukupuolisista 84 prosenttia kertoi kokeneensa epäasiallista käytöstä alalla toimiessaan. 26–35-vuotiaista epäasiallista käytöstä oli kokenut 88 prosenttia ja 20–25-vuotiaista 98 prosenttia. Miehistä epäasiallista käytöstä oli kokenut 69 prosenttia.

”Luvut kertovat karua kieltä siitä, että koko alan on yhdessä huomioitava yhdenvertaisuus kaikessa toiminnassaan. Olen iloinen voidessani todeta, että Suomen Musiikintekijöissä olemme jo proaktiivisesti lähteneet kehittämään turvallisemman tilan periaatteita yhdessä alan asiantuntijoiden kanssa ja kouluttaneet siihen henkilöstöä. Mielellämme jaamme kokemuksiamme toimintamallistamme kaikille alalla toimiville”, Suomen Musiikintekijöiden viestintäpäällikkö Nina Lith kommentoi.

Epäasiallista käytöstä koetaan ja kohdataan musiikkialalla monessa eri muodossa

Kyselyssä kartoitettiin myös sitä, minkälaista epäasiallista käytöstä musiikkialalla ilmenee. Vastaajista puolet (50 %) oli kohdannut työssään epäasiallista kommentointia ja lähes kolmannes (29 %) seksuaalista häirintää. Naisista seksuaalista häirintää oli kohdannut 41 prosenttia ja 20–35-vuotiaista 58 prosenttia. 12 prosenttia vastaajista kertoi, ettei ole kohdannut mitään kyselyssä listatuista epäasiallisen käytöksen muodoista. 

Kyselystä selvisi myös, että 45 prosenttia vastaajista oli kohdannut vähättelyä ja yli kolmannes (39 %) koki, ettei uusista työmahdollisuuksista tiedoteta reilusti kaikille. Lähes kolmannes (32 %) oli kohdannut poissulkemista epävirallista keskusteluista ja lähes neljännes (23 %) virallisista keskusteluista.

Lähes puolet (47 %) vastaajista koki, ettei samasta työstä makseta samanarvoista palkkaa. Näin kokivat erityisesti freelancerina työskentelevät musiikin esittäjät (52 %) verrattuna kuukausipalkkaisina työskenteleviin musiikin esittäjiin, joista näin koki alle kolmannes (29 %).’

Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä koskien yhdenvertaisuutta Suomen musiikkialalla? 5 = täysin samaa mieltä, 1 = täysin eri mieltä. N=994-1001, %. 
Voin olla oma itseni töissä ilman pelkoa siitä, että minua nöyryytetään tai minulle nauretaan: 5 = 32 %, 4 = 35 %, 3 = 19 %, 2 = 10 %, 1 = 4 %
Tunnen yhteenkuuluvuuden tunnetta töissä: 5 = 27 %, 4 = 39 %, 3 = 19 %, 2 = 10 %, 1 = 5 %
Koen turvalliseksi jakaa oman mielipiteeni työtilanteissa, vaikka se eroaisi muiden mielipiteistä: 5 =21 %, 4 = 33 %, 3 = 20 %, 2 = 17 %, 1 = 8 %
Koen, että minulla on reilut mahdollisuudet edetä urallani: 5 = 18 %, 4 = 30 %, 3 = 24 %, 2 = 18 %, 1 = 10 %
Mielestäni ihmiset musiikkialalla kunnioittavat toisiaan: 5 = 10 %, 4 = 38 %, 3 = 34 %, 2 = 14 %, 1 = 5 %
Ihmiset musiikkialalla ymmärtävät millainen käytös on epäasiallista työympäristöissä: 5 =9 %, 4 = 31 %, 3 = 29 %, 2 = 22 %, 1 = 9 %
Musiikkialalla vallitsee kulttuuri, jossa ihmisten erilaisuutta arvostetaan ja kaikki toivotetaan alalle tervetulleiksi: 5 = 8 %, 4 = 30 %, 3 = 31 %, 2 = 21 %, 1 = 10 %
Musiikkialan organisaatiot ovat kaikille avoimia ja osallistavia ja kaikki ovat tervetulleita niiden toimintaan: 5 = 11 %, 4 = 22 %, 3 = 33 %, 2 = 21 %, 1 =12 %
Tieto uusista projekteista ja työmahdollisuuksista on tasapuolisesti kaikkien saatavilla: 5 = 7 %, 4 = 14 %, 3 = 30 %, 2 = 32 %, 1 = 17 %
Millaisessa tilanteessa tai tilanteissa epäasiallista käytöstä tapahtui? Kysytty niiltä, jotka ovat itse kokeneet epäasiallista käytöstä. N=751%.
Konsertissa, keikalla tai muussa esiintymistilanteessa: 40 %
Harjoituksissa: 36 %
Työpaikan yleisissä kanssakäymisissä: 36 %
Juhlissa tai bileissä 32 %
Neuvottelutilanteissa: 31 %
Sosiaalisen median alustoilla tai yhteisöissä: 28 %
Tapaamisissa: 24 %
Opetustilanteessa (myös verkossa): 17 %
Verkostoitumistapahtumissa: 14 %
Studiosessioissa: 7 %
Biisinkirjoitussessioissa: 4 %
Jossain muussa tilanteessa, missä? 7 % = Muita tilanteita: kahdenkeskiset tilanteet, sähköpostiviestit, selän takana, työnhaku
En halua sanoa: 2 %

Vastaajat toivovat alan tekevän enemmän epäasiallisen käytöksen ehkäisemiseksi – paljon jo tehdäänkin

Yli puolet (57 %) kyselyyn vastanneista odottaa musiikkialan tekevän enemmän yhdenvertaisuuden edistämiseksi ja epäasiallisen käytöksen ehkäisemiseksi. Tätä toivovat etenkin naiset ja nuoret alalla toimivat, jotka kokevat epäasiallista käytöstä muita todennäköisemmin. Vain alle neljänneksellä (23 %) kyselyyn vastanneista on hyvä käsitys kehittämistoimista, joita alalla jo tehdään. Toimia valmistellaan useissa musiikkialan organisaatioissa sekä eri toimijoiden yhteishankkeina.

”On selvää, että alan yhdenvertaisuudessa ja epäasiallisen käytöksen ehkäisemisessä on vielä paljon työtä tehtävänä. Onneksi asiaan on monin tavoin alalla jo tartuttukin. Tietoa ja työkaluja on olemassa ja lisää on tekeillä – nyt on aika ottaa ne käyttöön, ja siihen tarvitaan meitä ihan kaikkia. Muusikkojen liitossa asian parissa työskentelee vuodenvaihteessa aloittanut yhteisökoordinaattori, johon jäsenet voivat olla yhteydessä esimerkiksi yhdenvertaisuuteen, epäasialliseen käytökseen ja syrjintään liittyvissä kysymyksissä”, kertoo Muusikkojen liiton viestintäpäällikkö Sanni Kahilainen.

Valta-asemissa toimivien henkilöiden rooli on musiikkialan kulttuurimuutoksessa keskeinen.

“Alalla olisi nyt tärkeää lähteä tiukasti puuttumaan tilanteisiin, joissa epäasiallista käytöstä ilmenee ja luoda koko alan kattavat käytännöt epäasiallisen käytöksen turvalliseen raportoimiseen ja tapausten asianmukaiseen käsittelyyn. Lisäksi alalla tulisi käydä avointa keskustelua epäasiallisesta käytöksestä ja siitä, ettei sitä hyväksytä missään tilanteessa. On äärimmäisen tärkeää, että myös johto- ja valta-asemissa olevat henkilöt osallistuvat näihin keskusteluihin,” sanovat Maija Koponen ja Iida Nalli kyselyn toteuttaneelta Inklusiivilta.

Lisätietoja

Sanni Kahilainen, viestintäpäällikkö
Muusikkojen liitto
p. 044 544 0208
sanni.kahilainen@muusikkojenliitto.fi

Nina Lith, viestintäpäällikkö
Suomen Musiikintekijät
p. 041 517 8998
nina.lith@musiikintekijat.fi


Kyselyn tuloksia

Ikä (n=1006)

 • 20–25 vuotta: 5 %
 • 26–35 vuotta: 22 %
 • 36–45 vuotta: 25 %
 • 46–55 vuotta: 22 %
 • 56–65 vuotta: 18 %
 • Yli 65 vuotta: 8 %
 • En halua sanoa: 1 %

Sukupuoli-identiteetti (n=1000)

 • Nainen          : 46 %
 • Mies: 50 %
 • Muu: 1 %
 • En halua sanoa: 3 %

Kuinka pitkään olet työskennellyt musiikkialalla? (n=1001)

 • Alle vuoden: 1 %
 • 1–5 vuotta: 14 %
 • 6–10 vuotta: 11 %
 • Yli kymmenen vuotta: 74 %

Mitä seuraavista epäasiallisen käytöksen muodoista olet kokenut, nähnyt tai kuullut tapahtuvan työskennellessäsi Suomen musiikkialalla viimeisten noin viiden vuoden aikana? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot. n=1000, kaikki vastaajat.

Mitä seuraavista epäasiallisen käytöksen muodoista olet kokenut, nähnyt tai kuullut tapahtuvan työskennellessäsi Suomen musiikkialalla viimeisten noin viiden vuoden aikana? Valitse kaikki sopivat vaihtoehdot. n=1000, kaikki vastaajat.
Epäasiallista kommentointia: 50 %
Samantasoisesta työstä ei makseta samanarvoista palkkaa: 47 %
Vähättelyä tai sitä, etteivät kollegat ota tosissaan: 45 %
Stereotypisointia: 44 %
Uusista työmahdollisuuksista ei tiedoteta reilusti kaikille: 39 %
Epäasiallisia vitsejä: 38 %
Ideoista ja aloitteista ei saa reilua tunnustusta: 35 %
Poissulkemista epävirallisista keskusteluista tai yhteisöistä: 32 %
Seksuaalista häirintää	: 29 %
Nöyryytystä: 25 %
Sukupuoleen tai seksuaaliseen suuntautumiseen perustuvaa syrjintää tai häirintää: 25 %
Ulkonäköön tai olemukseen perustuvaa syrjintää tai häirintää: 25 %
Kiusaamista: 24 %
Poissulkemista virallisista keskusteluista ja yhteisöistä: 23 %
Harhaanjohtamista tai väärän tiedon antamista: 16 %
Etniseen taustaan perustuvaa syrjintää tai häirintää: 14 %
Fyysisesti uhkaavia tilanteita: 8 %
Vammaisuuteen tai toimintakykyyn perustuvaa syrjintää tai häirintää: 6 %
En ole kokenut, nähnyt tai kuullut tapahtuvan mitään ylläolevista: 12 %
Jotain muuta epäasiallista käytöstä: 9 %
En halua sanoa: 1 %

Oletko itse kokenut epäasiallista käytöstä työskennellessäsi musiikkialalla viimeisten noin viiden vuoden aikana? N=999, kaikki vastaajat.

 • Usein: 11 % 
 • Satunnaisesti: 30 % 
 • Harvoin: 35 % 
 • En koskaan: 22 %
 • En halua sanoa: 2 %

Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä liittyen Suomen musiikkialan nykyisiin toimiin? [5= Täysin samaa mieltä, 1= Täysin eri mieltä], “Odotan alan tekevän paljon enemmän yhdenvertaisuuden edistämiseksi ja epäasiallisen käytöksen ehkäisemiseksi”. n=992, yhteenlaskettu osuus 4 ja 5 vastauksista.

 • Kaikki vastaajat: 57 %
 • Naiset: 64 %
 • Miehet: 48 %
 • 20–25 vuotta: 83 %
 • 26–32 vuotta: 69 %
 • 36–45 vuotta: 56 %
 • 46–55 vuotta: 44 %
 • 56–65 vuotta: 50 %
 • Yli 65 vuotta: 53 %
 • Työskennellyt alalla 1–5 vuotta: 72 %
 • Työskennellyt alalla 6–10 vuotta: 70 %
 • Työskennellyt alalla yli 10 vuotta: 51 %
Jaa somessa