Skip to content

Rapport: Enkät om likabehandling i musikbranschen

23.05.2022

Det är vanligt att uppleva och stöta på osakligt beteende i musikbranschen i Finland. Tre av fyra respondenter har själva upplevt osakligt beteende i samband med sin verksamhet i branschen. Osakligt beteende förekommer i många olika former.

Undersökningen har beställts Finlands Musikerförbund, Finlands Musikskapare, Finska Musikförläggareföreningen, Musikproducenterna – IFPI Finland, Teosto, Music Finland, Gramex, Finlands jazzförbund, Finlands Symfoniorkestrar, Finlands Tonsättare.

Osakligt beteende förekommer i många olika former, liksom olämpliga kommentarer och diskriminering eller trakasserier på grund av etnicitet. Respondenterna förväntar sig att branschen ska göra mer för att främja likabehandling.

Syftet med enkäten var att kartlägga hur väl likabehandling förverkligas i musikbranschen. Enkäten genomfördes online under perioden 15.2.–8.3.2022. Enkäten besvarades av sammanlagt 1012 personer verksamma inom musikbranschen. Mer än hälften av de tillfrågade (54 %) var artister, till exempel musiker. Tre av fyra (74%) tillfrågade hade arbetat i branschen i mer än 10 år.

Studien och analysen utfördes av en tredje part Inklusiiv.

Mer information

Sanni Kahilainen
Finlands Musikerförbund
p. 044 544 0208
sanni.kahilainen@muusikkojenliitto.fi

Nina Lith
Finlands Musikskapare
p. 041 517 8998
nina.lith@musiikintekijat.fi

Share on social media
KAKOR PÅ TEOSTOS WEBBPLATS

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator eller annan enhet och som sparar information om ditt besök på webbplatsen. Med hjälp av kakorna förbättrar Teosto användbarheten av sina tjänster.

Uppgifter som samlats in genom kakor kopplas som utgångspunkt inte ihop med en identifierbar persons personuppgifter, men vissa uppgifter som samlats in genom kakor kan indirekt kopplas till en identifierbar persons personuppgifter.

Läs mer i vår dataskyddsbeskrivning och vår beskrivning över kakor (på finska).

KATEGORIER AV KAKOR
Nödvändiga kakor

Dessa kakor är nödvändiga för att säkerställa tillgängligheten av vår webbplats. De laddar t.ex. en del av vår webbplats funktioner på förhand för att försnabba laddningen av webbplatsen. Nödvändiga kakor används även för att fastställa och komma ihåg de inställningar du valt. Du kan förbjuda användningen av nödvändiga kakor i dina webbläsarinställningar, men observera att alla funktioner på och delar av webbplatsen inte nödvändigtvis fungerar korrekt efter det.

Läs mer om kakor (på finska)

Kakor för analytik

Vi använder kakor för analytik för att utveckla funktionen av vår webbplats. Med hjälp av kakor för analytik samlar vi t.ex. uppgifter om hur användare använder vår webbplats och hur de navigerar mellan webbplatsens olika flikar. Uppgifterna används huvudsakligen i anonym form.

För mer information: dataskyddsbeskrivning och beskrivning över kakor (på finska)

Funktionella kakor

Med hjälp av funktionella kakor kan vi erbjuda olika funktioner på vår webbplats, t.ex. spellistor och en chattfunktion i realtid. Om du förbjuder användningen av funktionella kakor fungerar inte en del eller alla av dessa funktioner korrekt.

Läs mer om kakor (på finska)

Marknadsföringskakor

Marknadsföringskakor hjälper oss skräddarsy vår marknadsföring och erbjuda användarna av vår webbplats mer riktade tjänster i framtiden. Med hjälp av marknadsföringskakorna samlar vi t.ex. uppgifter om användarens beteende och preferenser på vår webbplats.

Läs mer om kakor (på finska)