Siirry sisältöön

Kymppilupa

Luvan käyttötarkoitus

 • Kymppilupa sopii yrityksille, yhteisöille, järjestöille tai yksityishenkilöille, jotka järjestävät yleisömäärältään pieniä tapahtumia.
 • Luvalla voi järjestää kalenterivuoden aikana yhteensä kymmenen tapahtumaa, joiden potentiaalinen yleisömäärä tapahtumaa kohden on enintään 200.
 • Lupaa ei ole sidottu tiettyyn esityspaikkaan, vaan se on asiakaskohtainen.
 • Lupa kattaa vain keikat ja tapahtumat, ei konsertteja tai festivaaleja.

Laaja vai suppea lupa?

 • Luvan voi hankkia kahdessa laajuudessa: Kymppilupa Laaja ja Kymppilupa Suppea.
 • Laaja lupa antaa oikeuden livemusiikin (artisti, bändi, orkesteri), äänitemusiikin (kuten CD-levyt ja digitallenteet) ja taustamusiikin esittämiseen.
 • Suppea lupa antaa oikeuden äänitemusiikin (esimerkiksi karaoke, DJ-esiintymiset, CD-levyt, digitallenteet) ja taustamusiikin esittämiseen.

Luvan hakeminen, hinnoittelu ja raportointi

 • Luvan hakijan ei tarvitse erikseen ilmoittaa tapahtumatietoja (tapahtuman päivämäärä, kävijämäärä, lipputulot) tai tehdä esitysilmoituksia Teostolle.
 • Esiintyjät tekevät esitysilmoitukset normaalisti Teoston esiintyjän verkkopalvelun kautta.
 • Toimija voi hankkia kalenterivuoden aikana vain yhden Kymppiluvan.
 • Lupa on voimassa toistaiseksi ja se laskutetaan kalenterivuosi kerrallaan.
 • Toimijat, joilla on jo voimassaoleva ravintolan live- tai äänitelupa eivät voi hankkia samaan esityspaikkaan Kymppilupaa ravintolaluvan lisäksi.
 • Lupa maksetaan kerralla. Maksua ei palauteta, vaikka tapahtumia järjestettäisiin alle kymmenen.

Muuta

 • Jos musiikkia soitetaan myös äänitteiltä eli yhdessä tai useammassa tapahtumassa on DJ tai taustamusiikkia, kymppiluvan lisäksi tarvitaan myös Gramexin Tapahtumalisenssi, jonka voit ostaa yhdessä kymppiluvan kanssa.
 • Kymppilupa ei kata näyttämöesityksiä, vaan siihen tarvitaan erillinen Musiikki näyttämöesityksissä -lupa.
 • Taustamusiikkia voi soittaa tapahtumatilassa ennen varsinaisen tapahtuman alkua ja sen väliajoilla. Taustamusiikin soittamiseen muulloin tai muissa tiloissa tarvitaan oma, erillinen musiikinkäyttölupa, jonka myy Musiikkiluvat.fi.
 • Äänitteiden tallentaminen tapahtumassa käytettäviksi ja yksityiseen käyttöön tarkoitettujen tallenteiden käyttö tapahtumassa -luvan voi tarvittaessa ostaa omana lupanaan, jonka myy Musiikkiluvat.fi.

Kenelle lupa on tarkoitettu?

Lupa on tarkoitettu kenelle tahansa tapahtumajärjestäjälle (yritys, yhdistys tai yksityishenkilö), joka järjestää kalenterivuoden aikana  1–10 tapahtumaa, joissa soitetaan musiikkia ja joiden suurin mahdollinen potentiaalinen yleisömäärä on 200 henkeä per tapahtuma.

Luvan hankkijalla voi kerrallaan olla voimassa vain yksi Kymppilupa. Ravintolat ja tanssipaikat, joilla on voimassa oleva ravintolan live- tai äänitelupa, eivät voi hankkia samaan esityspaikkaan Kymppilupaa ravintolalupien lisäksi.

Mitä lupa kattaa?

Lupa kattaa musiikin julkisen esittämisen tapahtumissa, esimerkiksi keikalla, laulu- ja soittoillassa, karaokessa, diskossa, DJ-keikalla, joissa soitetaan musiikkia.

Tapahtuma voi olla tarkoitettu yleisölle ja/tai tapahtuman järjestäjän omalle henkilökunnalle ja se voi olla pääsymaksullinen tai maksuton. Lupa ei kata konsertteja.

Luvasta on kaksi eri laajuutta: Laaja ja Suppea. Laaja-lupa kattaa livemusiikin, karaoken, äänitteeltä soitetun tanssimusiikin sekä äänitteeltä soitetun taustamusiikin käyttämisen.

Suppea-lupa kattaa karaoken sekä äänitteeltä soitetun tanssimusiikin ja taustamusiikin käyttämisen.

Taustamusiikkia voi soittaa tapahtumatilassa ennen varsinaisen tapahtuman alkua ja sen väliajoilla. Taustamusiikin soittamiseen muulloin tai muissa tiloissa tarvitaan oma, erillinen musiikinkäyttölupa.

Jos tapahtumassa soitetaan myös äänitemusiikkia (esimerkiksi CD-levyltä tai digitaalisesta tiedostosta) tarvitset lisäksi myös Gramexin Tapahtumalisenssin, joka myydään yhdessä Kymppiluvan kanssa.

Miten luvan hinta muodostuu ja milloin se maksetaan?

Luvalla on kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen niin sanottu könttähinta. Kunkin kalenterivuoden lupa laskutetaan automaattisesti helmikuussa, ellet ole irtisanonut lupaa. Ennen luvan hankkimista jo järjestettyjä tapahtumia ei voi sisällyttää lupaan jälkikäteen.

Lupamaksua ei palauteta, vaikka tapahtumia järjestettäisiin alle kymmenen.

Kuinka kauan lupa on voimassa?

Tehtyäsi sopimuksen Teoston kanssa lupa on automaattisesti voimassa toistaiseksi kalenterivuosi kerrallaan, kunnes irtisanot sen. Luvan irtisanomisaika on yksi kuukausi.

Kymppilupa 2024
Tapahtumien lukumäärä Tapahtumien yleisömäärä  Musiikin käyttötapa tapahtumassa Hinta €/ vuosi
Laaja 1-10 tapahtumaa kalenterivuodessa Enintään 200 Live-, karaoke-, äänite- ja taustamusiikki 130,27
Suppea 1-10 tapahtumaa kalenterivuodessa Enintään 200 Karaoke-, äänite- ja taustamusiikki 64,59
Hintoihin lisätään arvonlisävero 10 %.
Jos tapahtumassa soitetaan myös tallennettua musiikkia (esim. CD-levyltä tai digitaalisesta tiedostosta), tarvitset myös Gramexin Tapahtumalisenssin. Lupa myydään yhdessä Teoston luvan kanssa.
Gramexin Tapahtumalisenssi 2024
Tapahtumien lukumäärä enintään Tapahtumien yleisömäärä  Käyttötapa Hinta €/ vuosi
Laaja ja Suppea 1-10 tapahtumaa kalenterivuodessa Enintään 200 Äänitemusiikki 97,59
Hintaan lisätään arvonlisävero 10 %.

Kymppilupa – käyttötapakohtaiset erityisehdot

Luvan mukainen oikeus käyttää musiikkia määräytyy näiden Teoston käyttötapakohtaisten erityisehtojen ja Teoston yleisten sopimusehtojen (jäljempänä yhdessä ”Lupa”) mukaisesti.

Mikäli näiden käyttötapakohtaisten erityisehtojen ja Teoston yleisten sopimusehtojen välillä on ristiriitaa, sovelletaan ensisijaisesti näitä erityisehtoja ja toissijaisesti Teoston yleisiä sopimusehtoja.

Määritelmiä; näissä erityisehdoissa

Tapahtumalla tarkoitetaan Asiakkaan järjestämää kertaluonteista tapahtumaa, johon sisältyy musiikin käyttöä. Tapahtuma voi olla pääsymaksullinen tai maksuton ja tarkoitettu yleisölle ja/tai Asiakkaan omalle henkilökunnalle.

Luvalla myönnetyt oikeudet ja voimassaolo

Asiakas ilmoittaa Luvan hakemisen yhteydessä sen, hankkiiko hän Luvan laajana (alla kohdassa A mainitut käyttötavat) vai suppeana (alla kohdassa B mainitut käyttötavat).

Lupa kattaa, Asiakkaan hankinnan mukaisesti, ei-yksinomaisen oikeuden käyttää Teoston kulloinkin edustamaa musiikkia seuraavasti:

 1. Laaja Lupa
  Musiikin julkinen esittäminen Tapahtumassa orkesterin tai solistin soittamana tai laulamana musiikkina, mekaanisena tanssimusiikkina ja karaokena sekä mekaanisena taustamusiikkina.
 2. Suppea Lupa
  Musiikin julkinen esittäminen Tapahtumassa mekaanisena tanssimusiikkina ja karaokena sekä mekaanisena taustamusiikkina.

Kohtien A ja B mukainen oikeus koskee 1–10 saman kalenterivuoden aikana järjestettyä Tapahtumaa, johon osallistuvan yleisön tai kuulijoiden potentiaalinen määrä on enintään 200 henkeä.

Lupa on voimassa toistaiseksi ja laskutetaan kalenterivuosi kerrallaan.

Luvasta maksettava korvaus ja laskutus

Luvasta maksettava korvaus määräytyy Teoston kulloinkin voimassa olevan Lupaa koskevan hinnaston mukaisesti.

Lupamaksua ei palauteta, vaikka Tapahtumia järjestettäisiin vähemmän kuin kymmenen.

Teosto laskuttaa Luvasta maksettavan korvauksen kulloinkin voimassa olevan laskutuskäytäntönsä mukaisesti.

Muut ehdot

Asiakkaalla voi olla kerrallaan vain yksi voimassa oleva näiden erityisehtojen mukainen Lupa.

Lupa ei kata musiikin julkista esittämistä muissa yhteyksissä (kuten konserteissa). Lupa ei myöskään kata musiikin välittämistä yleisölle eikä musiikin tallentamista.

Lupaa ei ole sidottu nimettyyn esityspaikkaan. Yhtenä tapahtumana ei pidetä useita samanaikaisesti järjestettäviä tapahtumia.

Ennen Luvan hankkimista järjestettyjä tapahtumia ei voida sisällyttää Lupaan jälkikäteen.

Mekaanisen musiikin käyttöön (esimerkiksi radiosta, televisiosta, cd-levyltä tai digitaalisesta tiedostosta) Asiakkaan tulee Luvan lisäksi hankkia musiikin esittäjien ja tuottajien oikeudet kattava erillinen Gramexin käyttölupa.

Gramexin Tapahtumalisenssin sopimusehdot (pdf)