Siirry sisältöön

Kymppilupa – alle 200 hengen tapahtumiin

Luvan käyttötarkoitus

 • Kymppilupa sopii yrityksille, yhteisöille, järjestöille tai yksityishenkilöille, jotka järjestävät alla mainitun kaltaisia pieniä tapahtumia.
 • Luvalla voi järjestää kalenterivuoden aikana yhteensä 10 tapahtumaa, joiden potentiaalinen yleisömäärä/tapahtuma on enintään 200.
 • Lupaa ei ole sidottu tiettyyn esityspaikkaan
 • Lupa kattaa vain keikat ja tapahtumat, ei konsertteja tai festivaaleja
 • Lue lisää: kattava kuvaus luvasta

Laaja vai suppea lupa?

 • Luvan voi hankkia kahdessa laajuudessa: Kymppilupa Laaja ja Kymppilupa Suppea.
 • Laaja lupa antaa oikeuden live-musiikin (artisti, bändi, orkesteri), äänitemusiikin (cd-levyt, digitallenteet jne.) ja taustamusiikin esittämiseen
 • Suppea lupa antaa oikeuden äänitemusiikin (karaoke, dj-esiintymiset, cd-levyt, digitallenteet jne.) ja taustamusiikin esittämiseen
 • Huomioitavaa: Jos musiikkia soitetaan myös äänitteiltä eli yhdessä tai useammassa tapahtumassa on DJ tai taustamusiikkia, Kymppiluvan lisäksi tarvitaan myös Gramexin Tapahtumalisenssi, jonka voit ostaa yhdessä Kymppiluvan kanssa.
 • Kymppilupa ei kata myöskään näyttämöesityksiä, vaan siihen tarvitaan erillinen musiikki näyttämöesityksissä -lupa

Luvan hakeminen, hinnoittelu ja raportointi

 • Luvan hakijan ei tarvitse erikseen ilmoittaa tapahtumatietoja Teostolle
 • Esiintyjät tekevät esitysilmoitukset normaalisti
 • Kalenterivuoden aikana voi hankkia vain yhden Kymppiluvan.
 • Lupa on voimassa toistaiseksi ja laskutetaan kalenterivuosi kerrallaan.
 • Toimijat, joilla on jo voimassaoleva Ravintolan live- tai äänitelupa eivät voi hankkia Kymppilupaa ravintolaluvan lisäksi.
 • Lupa maksetaan kerralla. Maksua ei palauteta, vaikka tapahtumia järjestettäisiin alle 10 kpl.
 • Katso hinnat

Muuta

 • Taustamusiikkia voi soittaa tapahtumatilassa ennen varsinaisen tapahtuman alkua ja sen väliajoilla. Taustamusiikin soittamiseen muulloin tai muissa tiloissa tarvitaan oma, erillinen musiikinkäyttölupa, jonka myy GT Musiikkiluvat
 • Äänitteiden tallentaminen tapahtumassa käytettäviksi ja yksityiseen käyttöön tarkoitettujen tallenteiden käyttö tapahtumassa -luvan voi tarvittaessa ostaa omana lupanaan, jonka myy jonka myy GT Musiikkiluvat

MITÄ LUPA KATTAA?

Lupa kattaa musiikin julkisen esittämisen tapahtumissa. Tällaisia tapahtumia ovat esimerkiksi keikat, tanssit, laulu- ja soittoillat, karaoke, discot, dj-keikat ja muut tapahtumat, joissa soitetaan musiikkia.

Tapahtuma voi olla tarkoitettu yleisölle ja/tai tapahtuman järjestäjän omalle henkilökunnalle ja se voi olla pääsymaksullinen tai maksuton. Lupa ei kata konsertteja.

Luvasta on kaksi eri laajuutta: Laaja ja Suppea. Laaja-lupa kattaa livemusiikin, karaoken, äänitteeltä soitetun tanssimusiikin sekä äänitteeltä soitetun taustamusiikin käyttämisen.

Suppea-lupa kattaa karaoken sekä äänitteeltä soitetun tanssimusiikin ja taustamusiikin käyttämisen.

Taustamusiikkia voi soittaa tapahtumatilassa ennen varsinaisen tapahtuman alkua ja sen väliajoilla. Taustamusiikin soittamiseen muulloin tai muissa tiloissa tarvitaan oma, erillinen musiikinkäyttölupa.

Jos tapahtumassa soitetaan myös äänitemusiikkia (esim. cd-levyltä tai digitaalisesta tiedostosta) tarvitset lisäksi myös Gramexin Tapahtumalisenssin, joka myydään yhdessä Kymppiluvan kanssa.

KENELLE LUPA ON TARKOITETTU, KUKA SEN TARVITSEE?

Lupa on tarkoitettu kenelle tahansa tapahtumajärjestäjälle (yritys, yhdistys tai yksityishenkilö), joka järjestää kalenterivuoden aikana  1-10 tapahtumaa, joissa soitetaan musiikkia ja joiden suurin mahdollinen potentiaalinen yleisömäärä on 200 henkeä per tapahtuma.

Luvan hankkijalla voi kerrallaan olla voimassa vain yksi Kymppilupa. Ravintolat ja tanssipaikat joilla on voimassa oleva Ravintolan live- tai äänitelupa (entinen ELMU- tai MEKA-lupa), eivät voi hankkia samaan esityspaikkaan Kymppilupaa ravintolalupien lisäksi.

MITEN LUVAN HINTA MUODOSTUU JA KOSKA SE MAKSETAAN?

Luvalla on kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen ns. könttähinta. Kunkin kalenterivuoden lupa laskutetaan automaattisesti helmikuussa, ellet ole irtisanonut lupaa. Ennen luvan hankkimista jo järjestettyjä tapahtumia ei voi sisällyttää lupaan jälkikäteen.

Lupamaksua ei palauteta, vaikka tapahtumia järjestettäisiin vähemmän kuin 10.

KUINKA KAUAN LUPA ON VOIMASSA?

Tehtyäsi sopimuksen Teoston kanssa lupa on automaattisesti voimassa toistaiseksi kalenterivuosi kerrallaan, kunnes irtisanot sen. Luvan irtisanomisaika on yksi kuukausi.

Kymppilupa 2023
Tapahtumien lukumäärä max. Tapahtumien yleisömäärä  Musiikin käyttötapa tapahtumassa Hinta e / vuosi
Laaja 1-10 tapahtumaa kalenterivuodessa Max 200 Live-, karaoke-, äänite- ja taustamusiikki 124,30
Suppea 1-10 tapahtumaa kalenterivuodessa Max 200 Karaoke-, äänite- ja taustamusiikki 61,63
Hintoihin lisätään arvonlisävero 10 %.
Jos tapahtumassa soitetaan myös tallennettua musiikkia (esim. cd-levyltä tai digitaalisesta tiedostosta) tarvitset myös Gramexin Tapahtumalisenssin. Lupa myydään yhdessä Teoston luvan kanssa.
Gramexin Tapahtumalisenssi 2023 Tapahtumien lukumäärä max. Tapahtumien yleisömäärä Käyttötapa Hinta e / vuosi
Laaja ja Suppea 1-10 tapahtumaa kalenterivuodessa Max 200 Äänitemusiikki 92,77
Hintaan lisätään arvonlisävero 10 %.
Kymppilupa 2022
Tapahtumien lukumäärä max. Tapahtumien yleisömäärä  Musiikin käyttötapa tapahtumassa Hinta e / vuosi
Laaja 1-10 tapahtumaa kalenterivuodessa Max 200 Live-, karaoke-, äänite- ja taustamusiikki 121,86
Suppea 1-10 tapahtumaa kalenterivuodessa Max 200 Karaoke-, äänite- ja taustamusiikki 60,42
Hintoihin lisätään arvonlisävero 10 %.
Jos tapahtumassa soitetaan myös tallennettua musiikkia (esim. cd-levyltä tai digitaalisesta tiedostosta) tarvitset myös Gramexin Tapahtumalisenssin. Lupa myydään yhdessä Teoston luvan kanssa.
Gramexin Tapahtumalisenssi
2022
Tapahtumien lukumäärä max. Tapahtumien yleisömäärä  Käyttötapa Hinta e / vuosi
Laaja ja Suppea 1-10 tapahtumaa kalenterivuodessa Max 200 Äänitemusiikki 88,52
Hintaan lisätään arvonlisävero 10 %.

Kymppilupa – käyttötapakohtaiset erityisehdot

Luvan mukainen oikeus käyttää musiikkia määräytyy näiden Teoston käyttötapakohtaisten erityisehtojen ja Teoston yleisten sopimusehtojen (jäljempänä yhdessä ”Lupa”) mukaisesti.

Mikäli näiden käyttötapakohtaisten erityisehtojen ja Teoston yleisten sopimusehtojen välillä on ristiriitaa, sovelletaan ensisijaisesti näitä erityisehtoja ja toissijaisesti Teoston yleisiä sopimusehtoja.

Määritelmiä; näissä erityisehdoissa

Tapahtumalla tarkoitetaan Asiakkaan järjestämää kertaluonteista tapahtumaa, johon sisältyy musiikin käyttöä. Tapahtuma voi olla pääsymaksullinen tai maksuton ja tarkoitettu yleisölle ja/tai Asiakkaan omalle henkilökunnalle.

Luvalla myönnetyt oikeudet ja voimassaolo

Asiakas ilmoittaa Luvan hakemisen yhteydessä sen, hankkiiko hän Luvan laajana (alla kohdassa A mainitut käyttötavat) vai suppeana (alla kohdassa B mainitut käyttötavat).

Lupa kattaa, Asiakkaan hankinnan mukaisesti, ei-yksinomaisen oikeuden käyttää Teoston kulloinkin edustamaa musiikkia seuraavasti:

A.      Laaja Lupa

Musiikin julkinen esittäminen Tapahtumassa orkesterin tai solistin soittamana tai laulamana musiikkina, mekaanisena tanssimusiikkina ja karaokena sekä mekaanisena taustamusiikkina.

B.      Suppea Lupa

Musiikin julkinen esittäminen Tapahtumassa mekaanisena tanssimusiikkina ja karaokena sekä mekaanisena taustamusiikkina.

Kohtien A ja B mukainen oikeus koskee 1–10 saman kalenterivuoden aikana järjestettyä Tapahtumaa, johon osallistuvan yleisön tai kuulijoiden potentiaalinen määrä on enintään 200 henkeä.

Lupa on voimassa toistaiseksi ja laskutetaan kalenterivuosi kerrallaan.

Luvasta maksettava korvaus ja laskutus

Luvasta maksettava korvaus määräytyy Teoston kulloinkin voimassa olevan Lupaa koskevan hinnaston mukaisesti.

Lupamaksua ei palauteta, vaikka Tapahtumia järjestettäisiin vähemmän kuin 10.

Teosto laskuttaa Luvasta maksettavan korvauksen kulloinkin voimassa olevan laskutuskäytäntönsä mukaisesti.

Muut ehdot

Asiakkaalla voi olla kerrallaan vain yksi voimassa oleva näiden erityisehtojen mukainen Lupa.

Lupa ei kata musiikin julkista esittämistä muissa yhteyksissä (kuten konserteissa). Lupa ei myöskään kata musiikin välittämistä yleisölle eikä musiikin tallentamista.

Lupaa ei ole sidottu nimettyyn esityspaikkaan. Yhtenä Tapahtumana pidetä ei pidetä useita samanaikaisesti järjestettäviä Tapahtumia.

Ennen Luvan hankkimista järjestettyjä tapahtumia ei voida sisällyttää Lupaan jälkikäteen.

Mekaanisen musiikin käyttöön (esimerkiksi radiosta, televisiosta, cd-levyltä tai digitaalisesta tiedostosta) Asiakkaan tulee Luvan lisäksi hankkia musiikin esittäjien ja tuottajien oikeudet kattava erillinen Gramexin käyttölupa.

Gramexin Tapahtumalisenssin sopimusehdot (pdf)

Evästeet Teoston verkkosivustolla

Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallentuu tietokoneellesi tai muulle laitteellesi ja tallentaa tietoa käynnistäsi Verkkosivustolla. Evästeiden avulla Teosto parantaa palveluidensa käytettävyyttä.

Evästeillä kerättyjä tietoja ei lähtökohtaisesti yhdistetä tunnistettuun henkilöön liittyviin henkilötietoihin, mutta jotkut evästeillä kerättävät tiedot saattavat olla välillisesti yhdistettävissä tunnistettuun henkilöön liittyviin henkilötietoihin.

Lue lisää tietosuojalausekkeestamme ja evästeselosteestamme.

Evästekategoriat
Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä verkkosivustomme saatavuuden varmistamiseksi. Ne esimerkiksi lataavat osan verkkosivustomme toiminnoista etukäteen nopeuttaakseen verkkosivuston latautumista. Välttämättömiä evästeitä käytetään myös valitsemiesi asetusten määrittämiseen ja muistamiseen. Voit kieltää välttämättömien evästeiden käytön selainasetuksissasi, mutta huomioithan, etteivät verkkosivuston kaikki toiminnot ja osat sen jälkeen toimi välttämättä kunnolla.
Lisätietoja evästeistä

Analytiikkaevästeet

Käytämme analytiikkaevästeitä kehittääksemme verkkosivustomme toimintaa. Analytiikkaevästeillä kerätään tietoa muun muassa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivustoamme ja miten he navigoivat verkkosivuston eri välilehtien välillä. Tietoja käytetään lähtökohtaisesti anonyymissä muodossa.
Lisätietoa: tietosuojalauseke ja evästeseloste

Toiminnalliset evästeet

Toiminnallisten evästeiden avulla voimme tarjota verkkosivustollamme erilaisia toimintoja, kuten soittolistoja ja reaaliaikaisen chatin. Jos kiellät toiminnallisten evästeiden käytön, osa tai kaikki näistä toiminnoista ei välttämättä toimi oikein.
Lisätietoa evästeistä

Markkinointievästeet

Markkinointievästeet auttavat meitä räätälöimään markkinointia ja tarjoamaan verkkosivustomme käyttäjille tulevaisuudessa yksilöllisempiä palveluita. Keräämme markkinointievästeiden avulla tietoja esimerkiksi käyttäjän käyttäytymisestä ja mieltymyksistä verkkosivustollamme.
Lisätietoa evästeistä