Skip to content
Teosto
Kontakta oss

Tiolicens

Licensens användningsområde

 • Tiolicensen lämpar sig för företag, samfund, organisationer eller privatpersoner som anordnar små föreställningar.
 • Licensen tillåter sammanlagt tio föreställningar under ett kalenderår med en potentiell publikmängd på högst 200 personer per föreställning.
 • Licensen är inte bunden till en specifik föreställningsplats, utan den är specifik för kunden.
 • Licensen gäller endast spelningar och föreställningar, inte konserter eller festivaler.

Bred eller begränsad licens?

 • Du kan skaffa licens i två omfattningar: Tiolicens Bred och Tiolicens Begränsad.
 • Bred licens ger rätt att spela livemusik (artist, band, orkester), inspelningsmusik (såsom CD-skivor och digitala inspelningar) och bakgrundsmusik.
 • Begränsad licens ger rätt att spela inspelningsmusik (exempelvis karaoke, DJ-uppträdanden, CD-skivor, digitala inspelningar) och bakgrundsmusik.

Licensansökan, prissättning och rapportering

 • Licenstagaren behöver inte separat meddela uppgifter om föreställningen (datum för föreställningen, publikmängd, biljettintäkter) eller göra anmälan om framförande (setlistor) till Teosto.
 • Artisterna gör anmälan om framförande på vanligt sätt i Teostos webbtjänst för artister.
 • Aktören kan skaffa endast en Tiolicens under ett kalenderår.
 • Licensen gäller tills vidare och faktureras per kalenderår.
 • Aktörer som redan har en giltig live- eller inspelningslicens för restauranger kan inte skaffa Tiolicens utöver restauranglicensen för samma föreställningsplats.
 • Licensen betalas en gång. Betalningen återbetalas inte även om antalet föreställningar är under tio.
 • Se prislistan för Tiolicensen nedan i avsnittet Prislista för licens.

Övrigt

 • Om musiken även spelas från inspelningar, det vill säga om en eller flera föreställningar har en DJ eller bakgrundsmusik, krävs förutom en tiolicens även en evenemangslicens från Gramex som du kan köpa tillsammans med Tiolicensen.
 • Tiolicensen omfattar inte heller scenuppträdanden, utan det kräver en separat licens för musik i scenuppträdanden.
 • Bakgrundsmusik kan spelas på föreställningens plats före föreställningen och under pauserna. För att spela bakgrundsmusik vid andra tidpunkter eller i andra lokaler krävs en separat musiklicens som säljs av Musiikkiluvat.fi.
 • En licens för upptagning av inspelningar för användning vid föreställningar och användning av inspelningar vid föreställningar för privat bruk kan vid behov köpas som separat licens från Musiikkiluvat.fi.

Vem är licensen avsedd för?

Licensen är avsedd för organisatörer (företag, föreningar eller privatpersoner) som under ett kalenderår anordnar 1–10 föreställningar med musik och med en maximal potentiell publikmängd på 200 personer per föreställning.

Licenstagaren kan bara ha en Tiolicens åt gången. Restauranger och dansplatser med en giltig live- eller inspelningslicens för restauranger kan inte skaffa Tiolicens för samma föreställningsplats utöver restauranglicenserna.

Vad omfattar licensen?

Licensen omfattar offentligt framförande av musik på föreställningar där musik spelas, såsom spelningar, sång- och spelkvällar, karaoke, diskotek, DJ-spelningar.

Föreställningen kan vara avsedd för allmänheten och/eller organisatörens egen personal och kan kräva en inträdesavgift eller ha fritt inträde. Licensen omfattar inte konserter.

Det finns två olika omfattningar av licensen: Bred och Begränsad. Bred licens omfattar användning av livemusik, karaoke, inspelad dansmusik samt inspelad bakgrundsmusik.

Begränsad licens omfattar användning av karaoke samt inspelad dansmusik och bakgrundsmusik.

Bakgrundsmusik kan spelas på föreställningens plats före själva föreställningen och under pauser. För att spela bakgrundsmusik under andra tidpunkter eller i andra lokaler krävs en separat musiklicens.

Om föreställningen även innehåller inspelningsmusik (till exempel från en CD-skiva eller digital fil) behöver du dessutom en evenemangslicens från Gramex som säljs tillsammans med Tiolicensen.

Hur bildas priset för licensen och när ska den betalas?

Licensen har ett så kallat klumppris enligt gällande prislista. Licensen för varje kalenderår faktureras automatiskt i februari om du inte sagt upp licensen. Föreställningar som redan anordnats innan licensen skaffats kan inte inkluderas i licensen i efterhand.

Licensavgiften återbetalas inte även om färre än tio föreställningar anordnas.

Hur länge är licensen i kraft?

När du har tecknat ett avtal med Teosto gäller licensen automatiskt tills vidare ett kalenderår i taget tills du säger upp den. Licensens uppsägningstid är en månad.

Tiolicens 2023
Antal föreställningar Publikmängden på föreställningarna  Musikens användningssätt under föreställningen Pris €/år
Bred 1–10 föreställningar per kalenderår Max 200 Live, karaoke, inspelningsmusik och bakgrundsmusik 124,30
Begränsad 1–10 föreställningar per kalenderår Max 200 Karaoke, inspelningsmusik och bakgrundsmusik 61,63
Hintoihin lisätään arvonlisävero 10 %.
Om det även spelas inspelningsmusik (t.ex. från en CD-skiva eller en digital fil) på föreställningen behöver du även en Evenemangslicens från Gramex. Licensen säljs tillsammans med Teostos licens.
Evenemangslicens från Gramex 2023
Antal föreställningar Publikmängden på föreställningarna  Publikmängden på föreställningarna  Pris €/år
Bred och Begränsad 1–10 föreställningar per kalenderår Max 200 Inspelningsmusik 92,77
På priset tillkommer moms på 10 %.
Tiolicens 2024
Antal föreställningar Publikmängden på föreställningarna  Musikens användningssätt under föreställningen Pris €/år
Bred 1–10 föreställningar per kalenderår Max 200 Live, karaoke, inspelningsmusik och bakgrundsmusik 130,27
Begränsad 1–10 föreställningar per kalenderår Max 200 Karaoke, inspelningsmusik och bakgrundsmusik 64,59
På priset tillkommer moms på 10 %.
Om det även spelas inspelningsmusik (till exempel från en CD-skiva eller en digital fil) på föreställningen behöver du även en Evenemangslicens från Gramex. Licensen säljs tillsammans med Teostos licens.
Evenemangslicens från Gramex 2024
Antal föreställningar Publikmängden på föreställningarna  Publikmängden på föreställningarna  Pris €/år
Bred och Begränsad 1–10 föreställningar per kalenderår Max 200 Inspelningsmusik 97,59
På priset tillkommer moms på 10 %.

Tiolicens – särskilda villkor för enskild användning

Rätten att använda musiken i enlighet med licensen regleras av Teostos särskilda villkor för enskild användning och Teostos allmänna avtalsvillkor (nedan gemensamt kallade ”Licensen”).

Om dessa särskilda villkor för enskild användning och Teostos allmänna avtalsvillkor strider mot varandra, tillämpas i första hand dessa särskilda villkor och i andra hand Teostos allmänna avtalsvillkor.

Definitioner i dessa särskilda villkor

Med föreställning avses en engångsföreställning som anordnas av Kunden och som innefattar användning av musik. Föreställningen kan kräva en inträdesavgift eller ha fritt inträde och vara avsedd för allmänheten och/eller Kundens egen personal.

Rättigheter som beviljas med licensen och dess giltighet

Kunden ska i samband med ansökan om Licens ange om hen skaffar en bred Licens (användning enligt punkt A nedan) eller en begränsad Licens (användning enligt punkt B nedan).

Licensen omfattar, i enlighet med Kundens förvärv, icke-ensamrätt att använda musik som vid varje enskilt tillfälle representeras av Teosto enligt följande:

 1. Bred Licens
  Offentligt framförande av musik på en Föreställning som musik som spelas eller sjungs av en orkester eller solist, mekanisk dansmusik och karaoke samt mekanisk bakgrundsmusik.
 2. Begränsad Licens
  Offentligt framförande av musik på en Föreställning som mekanisk dansmusik och karaoke samt mekanisk bakgrundsmusik.

Rättigheterna enligt punkt A och B gäller för 1–10 Föreställningar under samma kalenderår med en potentiell publikmängd eller antal åhörare på högst 200 personer.

Licensen gäller tills vidare och faktureras per kalenderår.

Priser och fakturering

Ersättningen för licensen bestäms enligt Teostos gällande priser för licensen.

Licensavgiften återbetalas inte även om färre än tio Föreställningar anordnas.

Teosto fakturerar ersättningen som ska betalas för Licensen i enlighet med vid var tid gällande faktureringspraxis.

Övriga villkor

Kunden kan endast ha en giltig Licens åt gången i enlighet med dessa särskilda villkor.

Licensen omfattar inte offentligt framförande av musik i andra sammanhang (t.ex. konserter). Licensen omfattar inte heller överföring av musik till allmänheten eller upptagning av musik.

Licensen är inte bunden till en utsedd plats för framförandet. Flera föreställningar som anordnas samtidigt räknas inte som en föreställning.

Föreställningar som redan anordnats innan Licensen skaffats kan inte inkluderas i Licensen i efterhand.

För användning av mekanisk musik (t.ex. från radio, tv, CD-skiva eller digital fil) ska Kunden utöver licensen skaffa en separat användningslicens från Gramex som omfattar musikartisternas och producenternas rättigheter.