Siirry sisältöön

Tv-ohjelmissa käytettävä musiikki ja tekijänoikeuskorvaukset

Tv-kanaville ohjelmia tekevät usein erilliset tuotantoyhtiöt, jotka sopivat kanavan kanssa ohjelman sisällöstä ja budjetista – ja esimerkiksi siitä, käytetäänkö ohjelmassa musiikkia. Teosto tilittää korvaukset musiikista edelleen musiikin tekijöille: säveltäjille, sanoittajille, sovittajille ja musiikkikustantajille.

Musiikin käyttö tuo mukanaan myös tekijänoikeudellisen velvoitteen maksaa korvauksia käytetystä musiikista.

Sisällön tekijä – useimmiten erillinen tuotantoyhtiö – maksaa ohjelman tuotantovaiheessa Nordisk Copyright Bureau NCB:lle tekijänoikeuden suojaaman musiikin käytöstä niin sanotun synkronointikorvauksen, joka antaa tuotantoyhtiölle oikeuden liittää musiikkia liikkuvaan kuvaan ja tehdä ohjelmasta tallenne myöhempää katselua varten.

Sisällön esittäjä eli yleensä tv-kanava maksaa tekijänoikeuden suojaamasta musiikista esityskorvauksen Teostolle, kun se esittää musiikkia sisältäviä ohjelmia.

Mitä Teoston ja tv-kanavien väliset sopimukset kattavat?

Teostolla on musiikinkäyttöä koskevat sopimukset kaikkien tv-kanavien kanssa. Sopimuksissa määritellään millä ehdoin tv-kanavilla ja tv-kanavien nettipalveluissa sopimuksen alaista musiikkia voidaan käyttää. Sopimuksissa ei määritellä millaista musiikkia tai mitä kappaleita tv-kanavat voivat soittaa esittämissään ohjelmissa vaan sopimuksella kanavat saavat oikeuden esittää lähes kaikkea haluamaansa musiikkia. Ohjelmien sisältö on aina tv-kanavien ja niille ohjelmia tekevien tuotantoyhtiöiden keskenään sopima asia.

Ohjelman musiikkipitoisuus vaikuttaa tv-kanavan maksaman korvauksen määrään

Laajalle levinnyt käsitys siitä, että olisi olemassa tietty sekunti- tai tahtimäärä, jonka tekijänoikeuden suojaamista kappaleista voisi soittaa ilman esityskorvausta, ei pidä paikkaansa. Kaikesta musiikin julkisesta esittämisestä tulee maksaa tekijänoikeuskorvaus.

Kaikenlainen musiikki on Teostolle maksettavien esityskorvausten osalta myös aivan saman hintaista. Tv-kanavien musiikinkäytön hinnoittelu perustuu tv-kanavalla esitetyn ohjelmiston musiikkipitoisuuteen ja kanavan liikevaihtoon. Musiikkipitoisuus lasketaan kanavalla lähetetyn, tekijänoikeuden suojaaman musiikin ja kanavan kokonaislähetysajan perusteella. Mitä enemmän kanavalla on musiikkia suhteessa muuhun sisältöön, sen suurempi on sen liikevaihdostaan maksama osuus.

Musiikinkäytön hinnastot ovat julkisia ja ne löytyvät nettisivuiltamme: kuluttajille maksuttomien tv-kanavien hinnasto ja maksullisten palveluiden (kuten Ruutu+) hinnasto.

Sillä ei ole merkitystä soitetaanko tv-ohjelmissa yhtä ja samaa kappaletta vai useita eri kappaleita: tv-kanavien Teostolle maksamaan hintaan vaikuttaa kanavalla esitetyn ohjelmiston musiikkipitoisuus ja kanavien liikevaihto. Synkronointikorvauksen määrään vaikuttaa puolestaan se, millaisesta ohjelmasta on kyse (esim. reality vai draama) ja missä maissa ohjelmaa esitetään.

Tuotantoyhtiöt ja tv-kanavat saattavat hakea säästöä ohjelmakustannuksiin käyttämällä ohjelmissa tekijänoikeuden suojaamien tunnettujen kappaleiden sijaan niin sanottua katalogimusiikkia, mikä on edullisempaa, mutta ei useinkaan luo tunnelmaa samalla tavalla, kuin tunnetut kappaleet.

Lue lisää:

Annathan meille palautetta!

Kehitämme verkkosivujamme ja otamme mielellämme vastaan palautetta. Vastaaminen onnistuu nopeasti!