Siirry sisältöön

Mekaaninen tanssimusiikki ja karaoke: MEKA Prossa

 • Antaa oikeuden esittää äänitemusiikkia (disco, dj, karaoke), keikoilla ja tapahtumissa, ei kata livemusiikkia
 • Vakituisille esityspaikoille (klubit, yökerhot, tanssilavat jne.)
 • Yli 1500 asiakaspaikkaa TAI 200 asiakaspaikkaa, jos tapahtumat useimmiten maksuttomia
 • Hinta prosenttiosuus lipputuloista, maksuttomissa tapahtumissa per kuulija
 • Tapahtumatiedot raportoidaan Teostolle kuukausittain
 • Lisäksi tarvitaan musiikin esittäjien ja tuottajien oikeudet kattava Gramexin Tanssimusiikki ravintolassa -lupa (kts. Kattava kuvaus luvasta)

Mitä lupa kattaa?

Lupa kattaa mekaanisen tanssimusiikin ja/tai karaoken julkisen esittämisen discoissa, tansseissa ja vastaavissa tapahtumissa, joissa musiikki soitetaan levyltä tai muulta tallenteelta tai laitteelta. Usein musiikkia soittaa dj.

Tapahtuma voi olla tarkoitettu yleisölle ja/tai tapahtuman järjestäjän omalle henkilökunnalle ja se voi olla pääsymaksullinen tai maksuton.  Lupa kattaa myös taustamusiikin soittamisen tapahtumatilassa ennen varsinaisen tapahtuman alkua, loppua tai sen väliajoilla. Jos samassa tapahtumassa esiintyy useita DJ:tä, yksi lupa kattaa kaikkien DJ:en esiintymisen.

Lupa on toimipaikkakohtainen: jos sinulla on useita ravintoloita tai tanssipaikkoja, joissa järjestät tapahtumia, sinun on hankittava jokaiselle eri toimipaikalle oma lupa.

Lupaan sisältyy kuukausittainen tapahtumatietojen ilmoittaminen  Teoston verkkopalvelussa.

Äänitteiden käyttämiseen tarvitaan erillinen lupa

Jos musiikki soitetaan levyltä tai muulta tallenteelta tarvitaan tämän luvan lisäksi myös musiikin esittäjien ja tuottajien oikeudet ja korvauksen kattava Tanssimusiikki ravintolassa -lupa, jonka saa Musiikkiluvat.fi-palvelusta.

Kenelle lupa on tarkoitettu, kuka sen tarvitsee?

Lupa on tarkoitettu toimijoille, jotka järjestävät mekaanista tanssimusiikkia ja/tai karaokea sisältäviä tapahtumia säännöllisesti samassa, vakituisessa esityspaikassa, jonka yleisökapasiteetti on yli 1500 henkeä. Tapahtumapaikka on esimerkiksi ravintola tai tanssilava ja tapahtuman järjestäjä voi olla yritys, yhdistys tai yksityishenkilö.

Lupa voi olla myös vaihtoehtoinen lupa MEKA Kiinteä -luvalle kaikissa niissä vakituisissa esityspaikoissa, joiden yleisökapasiteetti on yli 200 henkeä. Prossa-lupa voi olla Kiinteä-lupaa edullisempi vaihtoehto silloin, jos järjestettävät tapahtumat ovat pääsääntöisesti pääsymaksuttomia tai jos tapahtumien pääsylipun hinta on alhainen ja/tai kävijämäärä oletettavasti melko pieni.

Kuinka kauan lupa on voimassa?

Tehtyäsi sopimuksen Teoston kanssa lupa on voimassa toistaiseksi eli kunnes irtisanot sen. Luvan irtisanomisaika on yksi kuukausi.

Miten luvan hinta muodostuu ja mitä se maksaa?

Luvan hintaan vaikuttaa vuoden aikana järjestettävien tapahtumien kokonaismäärä. Hinta on tapahtumamäärän mukaan vaihtuva prosenttiosuus pääsylipputuloista ja pääsymaksuttomissa tilaisuuksissa tapahtumamäärän mukaan vaihtuva kuulijakohtainen hinta. Luvalla on kuitenkin aina minimihinta, joka määräytyy esityspaikan vuosittaisen tapahtumamäärän mukaan.

MEKA Prossa -luvan hintaan vaikuttaa myös oma aktiivisuutesi. Kun ilmoitat ja vahvistat Teoston verkkopalvelussa kuukausittain sovitun aikataulun mukaan järjestämiesi tapahtumien tiedot (päivämäärät, esiintyjät, lipputulo- tai kuulijamäärätiedot), saat oikeelliset, todelliseen tapahtumien määrään perustuvat laskut sekä 3 % vuosialennuksen luvan hinnasta.

Jos et ilmoita toteutuneiden tapahtumien tietoja kuukausittain aikataulun mukaisesti, saat kuukauden tapahtumista arviolaskun.

Miten ja koska lupa maksetaan?

Laskutamme MEKA Prossa -luvalla järjestettyjen tapahtumien musiikinkäytön kerran kuussa.

Jos olet saanut arviolaskuja, voit oikaista ne ilmoittamalla tapahtumatiedot arviolaskun saamisen jälkeenkin, jolloin ne hyvitetään seuraavassa laskussasi. Tapahtumatietoja on mahdollisuus ilmoittaa ja oikaista aina seuraavan vuoden tammikuuhun saakka, mutta jos et ilmoita tietoja viimeistään silloin, arviolaskut jäävät voimaan. Yhdenkin kuukauden tapahtumatietojen ilmoittamatta jättäminen johtaa kuitenkin vuosialennuksen menettämiseen.

Vuoden päätyttyä luvan ostohetkellä arvioimaasi tapahtumien kokonaismäärää ja ilmoittamiesi toteutuneitten tapahtumien määrää verrataan toisiinsa. Jos ne eroavat toisistaan merkittävästi, poikkeamat oikaistaan hyvitys- tai lisälaskulla.

Mekaaninen tanssimusiikki ja karaoke tapahtumassa: MEKA Prossa 2020
Tapahtumien määrä vuodessa, hinta/tapahtuma
Tapahtuma XS 10-40kpl S 41-70kpl M 71-200kpl L yli 200kpl
Pääsymaksullinen, % lipputuloista 3,70 % 3,50 % 3,30 % 3,20 %
Pääsymaksuton, €/kuulija 7,70 snt 7,70 snt 7,70 snt 7,70 snt
Minimihinta 12,03 e 11,47 e 10,83 e 10,28 e
Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.
Jos laiminlyöt ilmoitusvelvollisuuden, saat arviolaskun, jossa käytetään seuraavaa laskukaavaa:
esityspaikan maksimi-yleisökapasiteetti x arvioitu lipunhinta x luvan ostohetkellä ilmoittamasi tapahtumamäärän mukainen, tässä hinnastossa oleva korvausprosentti.

Mekaaninen tanssimusiikki ja karaoke, käyttötapakohtaiset erityisehdot

Näissä käyttötapakohtaisissa erityisehdoissa tapahtumalla tarkoitetaan Asiakkaan kulloinkin järjestämää sellaista mekaanisen tanssimusiikin tapahtumaa tai karaoketapahtumaa, jossa musiikin esittäminen on tapahtuman pääasiallinen sisältö tai merkitys ja joka sisältää teosten julkista esittämistä tapahtumassa läsnä olevalle yleisölle (”Tapahtuma”).

Asiakkaan järjestämänä tällaista tapahtumaa pidetään myös silloin, kun Asiakas järjestää tapahtuman yhdessä tai muutoin toimii yhteistyössä tapahtuman järjestämiseksi Musiikin käyttäjän tai muun kolmannen osapuolen kanssa.

Käyttöluvan sisältö

Lupa kattaa musiikin julkisen esittämisen mekaanisena tanssimusiikkina tai karaokena Tapahtumassa, joka järjestetään ilmoitetussa vakituisessa esityspaikassa tai jonka Asiakas järjestää muussa esityspaikassa. Lupa kattaa myös musiikin julkisen esittämisen Tapahtumassa, joka on tarkoitettu Asiakkaan henkilökunnalle. Lupa kattaa lisäksi musiikin vähäisen julkisen esittämisen mekaanisena taustamusiikkina mekaanisen tanssimusiikin tai karaoken välittömässä yhteydessä (kuten tauko- tai väliaikamusiikki) samassa esitystilassa. Käytettävien tallenteiden tulee olla laillisesti valmistettuja luvan tarkoitukseen käytettäviksi.
Lupa ei siten kata muuta taustamusiikkia asiakastiloissa, taustamusiikkia ravintola-, kahvila- tai muussa vastaavassa toiminnassa taikka muissakaan yhteyksissä tai tiloissa. Lupa ei myöskään kata konsertteja, musiikin tallentamista, eikä ilman Teoston erillistä suostumusta esitystilanteita mahdollisesti edeltävää musiikin välittämistä yleisölle. Lupa ei myöskään kata mekaanisen musiikin esittämistä musiikkiautomaatista silloin, kun sen sijoituspaikan yleisö saa suorittamaansa maksua vastaan kuultavakseen kulloinkin valitsemansa, laitteeseen sisältyvän teoksen.

Hinnat ja laskutus

Luvasta maksettava korvaus määräytyy Teoston kulloinkin voimassa olevan mekaanista tanssimusiikkia ja karaokea koskevan hinnaston mukaisesti Asiakkaan ilmoittamien esityspaikan yleisökapasiteetin, Tapahtumien lukumäärän, Tapahtuman lipputulojen tai kuulijamäärän taikka muun Teoston Asiakkaalle ilmoittaman korvausperusteen mukaisesti. Asiakas ilmoittaa etukäteen Teostolle edellä mainituissa korvausperusteissa tapahtuvista muutoksista.
Yleisökapasiteetilla tarkoitetaan esityspaikkaan enintään mahtuvaa asiakas- tai yleisömäärää (1 asp = 1 asiakas/m2 tai viranomaisen ilmoittama maksimimäärä).

Asiakkaan ilmoitusvelvollisuus

Teostolla on oikeus velvoittaa Asiakas toimittamaan Teostolle Tapahtumaan, esityspaikkaan, korvausperusteisiin, teosten käyttöön tai käyttöyhteyteen liittyviä tai muita sellaisia tietoja. Teosto ilmoittaa Asiakkaalle tällaisista velvollisuuksista tai niitä koskevista muutoksista.

Arviolaskutus

Teostolla on oikeus arvioida Tapahtuman perusteella Asiakkaan Teostolle maksettavat tekijänoikeuskorvaukset, mikäli Asiakas laiminlyö toimittaa Teostolle sen Asiakkaalta pyytämät tiedot, tai Asiakkaan Teostolle ilmoittamat tiedot ovat virheellisiä tai puutteellisia.

Ehtojen soveltamisjärjestys

Näiden käyttötapakohtaisten erityisehtojen lisäksi sovelletaan Teoston yleisiä sopimusehtoja. Sopimusehtojen soveltamisjärjestys on seuraava:
1. käyttötapakohtaiset erityisehdot
2. Teoston yleiset sopimusehdot.

Tapahtumatietojen ilmoittaminen, MEKA Prossa

Luvan ostohetkellä arvioit koko vuoden aikana järjestettävien elävän musiikin tapahtumien lukumäärän.

Tapahtumatietojen ilmoittaminen

MEKA Prossa -luvalla järjestetyistä tapahtumista ilmoitat ja vahvistat toteutuneiden tapahtumien tiedot kuukausittain. Tiedot ilmoitetaan Teoston verkkopalvelussa aina seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä. Käyttäjätunnukset verkkopalveluun voit hakea nettisivuillamme olevalla lomakkeella.

Ilmoitettavia tietoja ovat:

 • Tapahtuman päivämäärä
 • Tapahtuman nimitai esiintyjän/esiintyjien nimet
 • Tapahtuman maksullisuus: pääsymaksullinen tai pääsymaksuton

Jos tapahtuma on pääsymaksullinen, ilmoita

 • yksittäisen pääsylipun verollinen hinta
 • myytyjen pääsylippujen määrä ja ilmaiskävijöiden määrä
 • verottomat pääsylipputulot(kokonaislipputulot)

Jos tapahtuma on pääsymaksuton, ilmoita tapahtuman yleisömäärä.

Voit ilmoittaa kaikki saman esityspaikan eri tiloissa ja mahdollisesti eri musiikinkäyttöluvilla järjestetyt tapahtumat samalla lomakkeella.Voit myös vahvistaa tapahtumatietoja etukäteen: esimerkiksi vain kesäisin toimivista esityspaikoista voi hyvissä ajoin ilmoittaa ja vahvistaa ne kuukaudet, jolloin toimintaa ja tapahtumia ei ole.

Hinnat ja laskutus

MEKA Prossa -luvalla järjestetyt tapahtumat laskutetaan kerran kuukaudessa ilmoitustesi perusteella.

Jos et ilmoita tapahtumatietoja ajoissa, saat kuukauden tapahtumista arviolaskun, joka määräytyy seuraavalla laskutavalla: arvioitu lipunhinta x esityspaikan maksimiyleisökapasiteetti x luvan ostohetkellä arvioidun tapahtumamäärän mukainen korvausprosentti.
Mikäli arviolaskun saatuasi ilmoitat ja vahvistat tapahtumien todelliset tiedot, arviolasku hyvitetään seuraavassa laskussasi. Vuoden tapahtumatietoja voit ilmoittaa ja vahvistaa aina seuraavan vuoden tammikuun 15. päivään saakka. Vuoden päätyttyä luvan ostohetkellä arvioimaasi tapahtumien määrää ja ilmoittamiesi toteutuneitten tapahtumien määrää verrataan toisiinsa. Jos arvioitu tapahtumien määrä poikkeaa järjestettyjen tapahtumien määrästä niin paljon, että hinta kategoria muuttuu, saat tasauslaskun (hyvitys tai lisälasku).
Jos ilmoitat kaikkien kuukausien tiedot ajoissa, saat 3 %:n esityspaikka-ja tuotekohtaisen vuosialennuksen.

Miten oikaisen laskun ja saan hyvityksen laiminlyöntimaksuun?

Jos vielä arviolaskun saatuasikin ilmoitat ja vahvistatjärjestämiesi tapahtumien musiikinkäyttöä koskevat tiedot, oikaisemme arviolaskun ja hyvitämme myös laiminlyöntimaksun seuraavassa laskussasi. Ilmoita ja vahvista järjestämiesi tapahtumien tiedot verkkopalvelussamme seuraavasti:

 • Kirjaudu käyttäjätunnuksillasi verkkopalveluun osoitteessa www.teosto.fi/verkkoasiointi tai klikkaamalla sivun oikean yläreunan Kirjaudu-linkkiä.
 • Ilmoita tapahtumatiedot verkkopalvelussa annettujen ohjeiden mukaan.

Minulla ei vielä ole verkkopalvelutunnuksia – miten saan ne?

Jos et ole vielä hakenut käyttäjätunnuksia verkkopalveluumme, tilaa ne soittamalla asiakaspalveluumme p. 010 808 118 tai lähettämällä meille viesti Ota yhteys -lomakkeella.

Jos et ole järjestänyt tapahtumaa, josta sait arviolaskun

Jos et ole järjestänyt tapahtumaa, josta olet saanut arviolaskun, ota yhteyttä asiakaspalveluumme puhelimitse numerossa 010 808 118, niin poistamme tapahtuman tiedoistasi ja hyvitämme arviolaskun.

Säästä rahaa ilmoittamalla tiedot ajoissa!

Ilmoittamalla järjestämiesi tapahtumien tiedot kuukausittain saat täsmälliset, tekemiisi ilmoituksiin perustuvat laskut. Lisäksi saat 3 %:n lupatuotekohtaisen vuosialennuksen, kun ilmoitat kaikkien kuukausien tapahtumatiedot ajoissa.

Tapahtumatiedot ilmoitetaan verkkopalvelussa aina seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä, esim. tammikuussa järjestettyjen tapahtumien tiedot ilmoitetaan viimeistään 15. helmikuuta. HUOM! Ilmoitukset on tehtävä myös niiltä kuukausilta, jolloin et ole järjestänyt tapahtumia. Klikkaa verkkopalvelussa kyseisten kuukausien kohdalla Ei tapahtumia tässä kuussa -nappia.

ELMU- JA MEKA-MUSIIKINKÄYTTÖLUPIEN TASAUSLASKUTUS VUODEN LOPUSSA

Mekaanisen tanssimusiikin ja karaoken musiikinkäyttölupien (MEKA Kiinteä ja MEKA Prossa) hinnoittelu perustuu esityspaikkojen yleisökapasiteettiin ja vuoden aikana järjestettyjen tapahtumien lukumäärään.

Kun hankit luvan, annoit meille arvion koko vuoden aikana järjestämiesi tapahtumien lukumäärästä. Musiikinkäyttölupasi tapahtumakohtainen hinta määräytyi antamasi arvion mukaan (hinnaston kategoriat XS-L). Musiikinkäyttölupien ehtojen mukaisesti olet ilmoittanut meille tiedot järjestämistäsi tapahtumista (tapahtumamäärä, esiintyjä, lipputulotiedot) kuukausittain verkkopalvelussamme.

Vuoden päätyttyä tarkistamme seuraavan vuoden tammikuussa, täsmäsikö luvan hankintahetkellä antamasi arvio tapahtumien määrästä meille kuukausittain ilmoittamasi tapahtumamäärän kanssa. Lopullinen tapahtumakohtainen hinta määräytyy meille ilmoittamiesi tapahtumien lukumäärän mukaan. Jos arvioimasi tapahtumamäärä ja ilmoittamasi tapahtumamäärä poikkeavat toisistaan niin paljon, että luvan tapahtumakohtainen hinta muuttuu, teemme menneestä vuodesta tasauslaskun.

Jos olet ilmoittanut ja vahvistanut vuoden kaikkien kuukausien tapahtumatiedot

– Laskemme seuraavan vuoden tammikuun puolivälissä montako ELMU- ja/tai MEKA-tapahtumaa olet ilmoittanut ja vahvistanut järjestäneesi. Lopullinen tapahtumakohtainen hinta (Kiinteä-luvat) tai korvausprosentti (Prossa-luvat) määräytyy vahvistamasi tapahtumamäärän mukaisten hinnastokategorioiden (XS-L) mukaan.
– Jos arvioimasi tapahtumamäärä ja ilmoittamasi ja vahvistamasi tapahtumamäärä poikkeavat toisistaan niin paljon, että tapahtumien hintakategoria ja sen myötä tapahtumakohtainen hinta muuttuvat, saat edeltävältä vuodelta tasauslaskun (joko hyvitys- tai lisälasku).
– Jos olet vahvistanut kunkin kuukauden tapahtumatiedot ajoissa saat 3 % alennuksen koko vuoden laskusta
– Vuoden minimilaskutus on vähintään asiakaspaikkamääräsi mukaan määritetty 10 tapahtuman hinta
– Tarkemman erittelyn tasauksista löydät verkkopalvelusta Laskutustiedot-osiosta
– Seuraavan vuoden arvioiduksi tapahtumien lukumääräksi kirjataan edeltävän vuoden aikana järjestämiesi tapahtumien lukumäärä ja laskutus tehdään sen mukaisella hintakategorialla.
– Alkavan vuoden tapahtumakohtainen hinta (Kiinteä-luvat) tai korvausprosentti (Prossa-luvat) määräytyy edellisenä vuonna vahvistamasi tapahtumamäärän ja lupien hinnastokategorioiden (XS-L) mukaan aina tammikuussa.

Jos et ole ilmoittanut ja vahvistanut vuoden kaikkien kuukausien tapahtumatietoja

– Laskemme tammikuussa montako ELMU- ja/tai MEKA-tapahtumaa olet ilmoittanut ja vahvistanut järjestäneesi edellisenä vuonna.
– Jos et ole ilmoittanut ja vahvistanut yhden tai useamman kuukauden tapahtumamäärää, vaan se on arviolaskutettu, arviolaskun tapahtumamäärä jää kyseisen kuukauden osalta voimaan, kun koko vuoden tapahtumamäärä lasketaan.
– Lopullinen tapahtumakohtainen hinta (Kiinteä-luvat) tai korvausprosentti (Prossa-luvat) määräytyy koko vuoden tapahtumamäärän mukaisten hinnastokategorioiden (XS-L) mukaan.
– Jos koko vuoden tapahtumamäärä ja jo laskutettu tapahtumamäärä poikkeavat toisistaan niin paljon, että tapahtumien hintakategoria ja sen myötä tapahtumakohtainen hinta muuttuvat, saat vuodelta tasauslaskun (joko hyvitys- tai lisälasku).
– Arviolaskutetuilta kuukausilta peritty tapahtumatietojen ilmoittamisen laiminlyöntimaksu jää voimaan
– Vuoden minimilaskutus on vähintään asiakaspaikkamääräsi mukaan määritetty 10 tapahtuman hinta
– Tarkemman erittelyn tasauksista löydät verkkopalvelusta Laskutustiedot-osiosta
– Alkavan vuoden tapahtumakohtainen hinta (Kiinteä-luvat) tai korvausprosentti (Prossa-luvat) määräytyy edellisenä vuonna vahvistamasi tapahtumamäärän ja lupien hinnastokategorioiden (XS-L) mukaan aina tammikuussa.

Annathan meille palautetta!

Kehitämme verkkosivujamme ja otamme mielellämme vastaan palautetta. Vastaaminen onnistuu nopeasti!