Skip to content
Teosto
Kontakta oss

Ge er åsikt om Teostos verksamhet

08.12.2020

Upphovsrättsorganisationerna (APFI, Filmex, Gramex, Kopiosto, Kuvasto, Sanasto, Teosto) har en viktig roll när det gäller betalningar av upphovsrättsersättningar till konstnärer och andra rättsinnehavare. Det kulturpolitiska forskningscentret Cupore utreder, med hjälp av en enkät, hur dessa upphovsrättsorganisationer arbetar ur synvinklarna transparens, delaktiggörande, jämlikhet och ansvar.

Enkäten är riktad till konstnärer och rättsinnehavare som är eller har varit kunder hos någon av upphovsrättsorganisationerna och som möjligen har fått upphovsrättsersättningar.

Resultaten publiceras i forskningsrapport i 2021. Svaren behandlas anonymt och det går inte att identifiera enskilda respondenter ur resultatrapporteringen.

Du kan svara på enkäten på nätadressen: https://link.webropolsurveys.com/S/39D36F9BBDD4958E

Det tar omkring 5-10 minuter att svara.

Vi ber dig svara på enkäten senast 31.12.2020.

Tack för att du deltar!

Share on social media