Skip to content

Ge er åsikt om Teostos verksamhet

08.12.2020

Upphovsrättsorganisationerna (APFI, Filmex, Gramex, Kopiosto, Kuvasto, Sanasto, Teosto) har en viktig roll när det gäller betalningar av upphovsrättsersättningar till konstnärer och andra rättsinnehavare. Det kulturpolitiska forskningscentret Cupore utreder, med hjälp av en enkät, hur dessa upphovsrättsorganisationer arbetar ur synvinklarna transparens, delaktiggörande, jämlikhet och ansvar.

Enkäten är riktad till konstnärer och rättsinnehavare som är eller har varit kunder hos någon av upphovsrättsorganisationerna och som möjligen har fått upphovsrättsersättningar.

Resultaten publiceras i forskningsrapport i 2021. Svaren behandlas anonymt och det går inte att identifiera enskilda respondenter ur resultatrapporteringen.

Du kan svara på enkäten på nätadressen: https://link.webropolsurveys.com/S/39D36F9BBDD4958E

Det tar omkring 5-10 minuter att svara.

Vi ber dig svara på enkäten senast 31.12.2020.

Tack för att du deltar!

Share on social media
KAKOR PÅ TEOSTOS WEBBPLATS

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator eller annan enhet och som sparar information om ditt besök på webbplatsen. Med hjälp av kakorna förbättrar Teosto användbarheten av sina tjänster.

Uppgifter som samlats in genom kakor kopplas som utgångspunkt inte ihop med en identifierbar persons personuppgifter, men vissa uppgifter som samlats in genom kakor kan indirekt kopplas till en identifierbar persons personuppgifter.

Läs mer i vår dataskyddsbeskrivning och vår beskrivning över kakor (på finska).

KATEGORIER AV KAKOR
Nödvändiga kakor

Dessa kakor är nödvändiga för att säkerställa tillgängligheten av vår webbplats. De laddar t.ex. en del av vår webbplats funktioner på förhand för att försnabba laddningen av webbplatsen. Nödvändiga kakor används även för att fastställa och komma ihåg de inställningar du valt. Du kan förbjuda användningen av nödvändiga kakor i dina webbläsarinställningar, men observera att alla funktioner på och delar av webbplatsen inte nödvändigtvis fungerar korrekt efter det.

Läs mer om kakor (på finska)

Kakor för analytik

Vi använder kakor för analytik för att utveckla funktionen av vår webbplats. Med hjälp av kakor för analytik samlar vi t.ex. uppgifter om hur användare använder vår webbplats och hur de navigerar mellan webbplatsens olika flikar. Uppgifterna används huvudsakligen i anonym form.

För mer information: dataskyddsbeskrivning och beskrivning över kakor (på finska)

Funktionella kakor

Med hjälp av funktionella kakor kan vi erbjuda olika funktioner på vår webbplats, t.ex. spellistor och en chattfunktion i realtid. Om du förbjuder användningen av funktionella kakor fungerar inte en del eller alla av dessa funktioner korrekt.

Läs mer om kakor (på finska)

Marknadsföringskakor

Marknadsföringskakor hjälper oss skräddarsy vår marknadsföring och erbjuda användarna av vår webbplats mer riktade tjänster i framtiden. Med hjälp av marknadsföringskakorna samlar vi t.ex. uppgifter om användarens beteende och preferenser på vår webbplats.

Läs mer om kakor (på finska)