Skip to content
Teosto
Kontakta oss

Ersättning för kopiering av film

  • Ger rätt att göra digitala och fysiska kopior av en film
  • För visning av inhemska filmer som distribueras till biografer
  • Filmens produktionsbolag skaffar licens före premiären
  • Ska skaffas för inhemska filmer och samproduktioner om en finländsk delproducent står för ersättningen för inspelningen, dvs. kopieringsersättningen
  • OBS! Licenser för användning av musik i filmer och ackompanjemang i stumfilmer säljs av Teostos och Gramex gemensamma företag Musiikkiluvat.fi. Läs mer om licensen Musik i biografverksamhet.

Vem är licensen avsedd för?

Licensen krävs för offentlig visning av långfilmer, kortfilmer och dokumentärfilmer som distribueras till biografer.

Licensen måste skaffas för inhemska filmer och samproduktioner där en finländsk delproducent står för inspelnings-, dvs. kopieringsersättningen.

Licensen skaffas av filmens produktionsbolag och skaffas före filmens premiär.

Vad omfattar licensen?

Licensen ger rätt att göra antingen digitala eller fysiska kopior av en film för visning på biografer.

Hur länge är licensen i kraft?

Licensen är en engångsersättning som är specifik för produktionen.

Hur bildas priset och vad kostar licensen?

Licensens pris baseras på musiksekunder och antal premiärer.

När det gäller inspelnings-, dvs. kopieringsersättningen räknas endast musik som representeras av Teosto med i musiksekunderna, inte katalogmusik eller upphovsrättsfri musik eller, när det gäller mekaniseringsrättigheter, självförvaltad musik.

Antalet filmkopior beräknas efter antalet inhemska premiärer för filmen. Biosalonger utomlands behöver inte inkluderas.

I licensansökan meddelas även uppgifter om musiken som används i filmen.

Hur och när betalas licensen?

Vi fakturerar ersättningarna före premiären när vi har fått licensansökan.

Ersättning för inspelning av film, dvs. kopieringsersättning 
Produktionstyp Ersättning
Långfilmer och deras trailers 0,026 €/musiksekund/kopia
Kortfilmer och dokumentärfilmer 0,009 €/musiksekund/kopia
På priset tillkommer moms på 10 %.

Licensansökan och rapporteringsmall (på finska)

Ansök om licens genom att fylla i den kombinerade licensansökan och rapporteringsblanketten och skicka den som e-postbilaga till adressen medialicensing@teosto.fi