Skip to content
Teosto
Kontakta oss

Sju musikverk som kandidater till Teostopriset 2024

27.02.2024

Kandidaterna till Teostopriset 2024 valdes ut bland inhemska musikverk som publicerades eller uruppfördes år 2023. Teostopriset, som delas ut sedan 2003 och nu alltså för 19:e gången, är ett av Nordens största musikpriser. Tanken med priset är att ge ett erkännande till modiga, originella och innovativa musikaliska verk.

Teostoprisets prissumma på 40 000 euro kan delas mellan högst fyra vinnande verk. Om endast en vinnare koras är prissumman 25 000 euro. De verk och verkshelheter som är kandidater har publicerats eller uruppförts under 2023.

Kandidaterna till Teostopriset 2024 är

  • Niko Katavainens och arbetsgruppens verk på MELOs skiva m<3lo
  • Outi Tarkiainens komposition Polar Pearls, konsert för kammarorkester
  • Minna Leinonens komposition …and we are rotating with it
  • Jenni Kinnunens kompositioner och Jenni Kinnunens och arbetsgruppens arrangemang på Tinyhawk & Bizzarros skiva Nekorok
  • Orvokki Oittilas verk på Orvokkis skiva Kasvotusten
  • Verneri Pohjolas kompositioner på skivan Monkey Mind
  • Vilma Jääs och Mikko Renfors kompositioner, Vilma Jääs texter samt Vilma Jääs, Mikko Renfors, Hanna Ryynänens och arbetsgruppens arrangemang på Vilma Jääs skiva Kosto 

Kandidaterna valdes ut av en förhandsjury som bestod av journalisten Katri Norrlin (ordf.), journalisten och radioprogramledaren Laura Vähähyyppä, DJ:n och forskaren FD Mikko Mattlar, bloggaren Pasi Virtanen alias Jazzpossu samt journalisterna Sonja Saarikoski, Auli Särkiö-Pitkänen och Oskari Onninen.

”Kandidaterna består denna gång av självständig popmusik, insiktsfull instrumental musik, storslagna melodier samt starka teman. Listan över kandidaterna visar hur mångsidigt intressant och säregen musik gavs ut i Finland förra året”, kommenterar förhandsjuryns ordförande Katri Norrlin.

Vinnaren eller vinnarna av Teostopriset väljs ut bland kandidaterna av en fem personer stark jury, som består av Teostoprisvinnarna 2023 Tapio Lappalainen, Helmi Kajaste alias Draama-Helmi och Mikko Sarvanne samt Spotify Finlands musikeditor Ida Karimaa och lektor i pop/jazzvokalmusik, musikdoktor och musikskapare Aija Puurtinen, som bjudits in av Teostos ledningsgrupp. Vinnarna offentliggörs vid en tillställning för inbjudna gäster i Musikhusets restaurang efter mitten av april vid en tidpunkt som meddelas senare.

Teostopriset uppmärksammar mångfalden i musiken

Genom Teostopriset vill Teosto ta sitt ansvar för att den finländska musiken ska vara framgångsrik och mångsidig även i framtiden. Med Teostopriset belönas modiga, originella och innovativa musikverk oberoende av musikstil eller verkets kommersiella framgångar.

Genom priset vill Teosto också lyfta fram att musikskaparnas och tonsättarnas arbete och primärproduktion är väldigt viktig för hela musikbranschens ekosystem.

Motiveringar för kandidaterna till Teostopriset

Niko Katavainens och arbetsgruppens verk på MELOs skiva m<3lo

M<3lo är popmusik med ett sound så originellt för sin tid att endast få kan uppnå något motsvarande i Finland. Albumet kombinerar sömlöst dyster och dramatisk elektroestetik från 2010-talet med hård modern rap. Under ytan är M<3lo ändå popmusik med personliga känslouttryck som är lätt att ta till sig. Skivans ytterligheter bildar en triangel: texterna är rivande känslofyllda, ljudlandskapet är digitalt fjärmat och melodierna oemotståndligt sockersöta. Mellan motstridigheterna har MELO skapat en skicklig spänning.

Outi Tarkiainens komposition Polar Pearls, konsert för kammarorkester

(uruppförande: Lapplands kammarorkester, dir. John Storgårds 1.6.2023, Salla kyrka)
Outi Tarkiainens Polar Pearls är en konsert för kammarorkester som består av åtta miniatyrliknande delar. Den har fått sin inspiration av människans och naturens oskiljaktiga förhållande i norr, där klimatförändringens inverkan syns snabbare än någon annanstans. Polar Pearls är också en tidsresa med referenser till barocken som graciöst flyter ihop till ett nutida verk som behandlar sitt dystra ämne med melankolisk skönhet. Uppfinningsrik användning av kammarorkesterns instrument och fantastisk orkestrering skapar en helhet som är både vemodig och hoppfull. 

Minna Leinonens komposition …and we are rotating with it

(uruppförande: Kamus-kvartetten, Vår festival 29.7.2023, Kallio-Kuninkala, Leonora-salen)
I sitt verk …and we are rotating with it lyckas Minna Leinonen både fortsätta strängkvartettens långa tradition och ge den något alldeles nytt och egenartat. Jordklotets ökade rotationshastighet ger en utgångspunkt för kompositionen som sväller ut till en mångtydig beskrivning av en svindlande förändring med hjälp av organiskt utvidgade spelsätt.

Jenni Kinnunens kompositioner och Jenni Kinnunens och arbetsgruppens arrangemang på Tinyhawk & Bizzarros skiva Nekorok

Tinyhawk & Bizarros instrumentala skiva Nekorok kombinerar smidigt en stor mängd olika musikstilar från ökenrock via elektronisk musik till AOR. Jenni Kinnunens gitarr klingar med säker stilkänsla och insikt, och hennes kompositioner blåser nytt liv i den finländska elgitarrstraditionen. 

Orvokki Oittilas verk på Orvokkis skiva Kasvotusten

Orvokkis Kasvotusten är ett kreativt, experimentellt och intelligent arrangerat debutalbum fullt av fängslande och oförutsägbar popmusik med hänförande och lekfull elektronisk musik som är dansant, episk och berörande. Orvokki har medvetet skapat något verkligt modigt och helt nytt med skivans nio verk.

Verneri Pohjolas kompositioner på skivan Monkey Mind

Verneri Pohjolas Monkey Mind går från hektisk rastlöshet till balanserad sinnesro. Pohjolas kompositioner består av storslagna melodier som möter öppna ljudlandskap som inspirerar till improvisation. Ur skörhet och sårbarhet stiger en inre kraft och ett hopp. Som helhet känns Monkey Mind som en lyckad syntes av de olika aspekterna av Pohjolas hittillsvarande karriär, där kompositörens egen röst och personlighet framkommer tydligt. 

Vilma Jääs och Mikko Renfors kompositioner, Vilma Jääs texter samt Vilma Jääs, Mikko Renfors, Hanna Ryynänens och arbetsgruppens arrangemang på Vilma Jääs skiva Kosto

Vilma Jääs debutalbum Kosto kombinerar folkmusik med modern pop på ett ovanligt välfungerande sätt såväl vad gäller kompositionerna som arrangemangen. Texterna i temaalbumet som handlar om trauma och överlevnad berättar om svåra ämnen såsom manipulation och övergrepp mot kvinnor. Musiken har en originell och ny blandning av olika element.

Mer information

Kommunikationschef Johanna Laitinen
Tonsättarnas Upphovsrättsbyrå Teosto r.f.
johanna.laitinen@teosto.fi
tfn 040 192 1900

Share on social media