Skip to content

Teosto delar ut coronastöd redan för fjärde gången – ansökan öppnas i slutet av februari

10.02.2022

Musikbranschens situation är kanske svårare i början av 2022 än någonsin under coronapandemin. Av denna anledning öppnar Teosto nu ansökan om coronastöd för sina kunder redan för fjärde gången. Genom stödet strävar man efter att för sin del underlätta musikskaparnas och -förläggarnas ekonomiska trångmål. Det delas ut en miljon euro i stöd och de beviljade stöden betalas till de sökande på våren 2022.

Coronarestriktionerna som redan fortsätter på sitt tredje år har avsevärt försvårat den ekonomiska situationen inom musikbranschen, även för kompositörer, textförfattare, arrangörer och musikförläggare. Restriktionerna under 2020 och 2021 syns ännu i upphovsrättsersättningarna och genom de nya restriktionerna fortsätter förlusterna ända in på 2023.

Teostos medlemsmöte beslutade i december 2021 om en fjärde coronastödsomgång. Syftet med coronastödet är att minska tonsättarnas, textförfattarnas, arrangörernas och musikförläggarnas förluster av upphovsrättsersättningar som orsakats av pandemin. Teosto har tidigare delat ut över tre miljoner euro sammanlagt i coronastöd åren 2020–2021.

Ansökan till den fjärde stödomgången pågår 10.2–28.2.2022. Det delas sammanlagt ut en miljon euro i stöd. Stödet finansieras ur Teostofonden, som grundades 2009 för att trygga kontinuiteten i den inhemska kreativa tonkonsten och som administreras av Teosto.

Vem kan ansöka om stöd?

Coronastöd kan sökas av alla musikskapar- och förläggarkunder hos Teosto – även av dem som ansökt eller fått stöd tidigare.

Stödet omfattas av samma kriterier som år 2021. Som stödkriterier används de ersättningar som betalats ut till den sökande i vissa avräkningsområden åren 2018–2020. Sådana avräkningsområden för musikanvändning inkluderas som man har märkt att coronasituationen har antingen haft direkta eller indirekta effekter.

Ansökningskriterier

 • Kund hos Teosto
 • Mängden utbetalade avräkningar åren 2018–2020 minst 1 500 euro (brutto) för vissa avräkningsområden, vilkas huvudgrupper är konserter och liveevenemang, kommersiell radio och kommersiell tv, bakgrundsmusik, scener, biograffilmer, nätlagringstjänster samt Rundradion.
 • Stödet är avsett för kreativt konstnärligt arbete inom musik. Därför kan en tonsättares, textförfattares eller arrangörs dödsbo inte ansöka om coronastöd för musikskapare. Ett dödsbo som bedriver musikförlagsverksamhet och är förläggarkund hos oss kan ansöka om coronastöd avsett för musikförläggare.

Uppgifter om de avräkningar som du fått ser du i Teostos webbtjänst.

Information om de stödbelopp som delas ut

 • Stöd betalas till musikskapare som arbetsstipendier som är skattefria då de villkor som föreskrivs i lagen om inkomstbeskattning uppfylls. Till förläggare betalas verksamhetsstöd som fastställs på motsvarande grunder och som är skattebelagt i enlighet med lagen om beskattning av inkomst från näringsverksamhet. 
 • Det minsta beloppet som betalas ut är 150 euro och den högsta 5 000 euro. De slutliga stödbeloppen fastställs utifrån ansökningsmängderna.
 • Stödbeloppet ställs i relation till den sökandes tidigare avräkningar i de avräkningsområden som ingår i stödkriterierna.

Hur ansöker man om stödet?

Stödet söks via ansökningstjänsten Klaavi på adressen www.klaavi.fi (Teostos coronastöd).

De utbetalda avräkningarna behöver inte anges i ansökningsformuläret, utan de kontrolleras automatiskt vid behandlingen av ansökningarna. Eventuella andra stöd påverkar inte erhållandet av stöd.

För att kunna söka stöd behöver du endast Teostos kundnummer. Du hittar ditt kundnummer i Teostos webbtjänst när du loggar in och öppnar fliken för kunduppgifter.

Via tjänsten Klaavi riktas stödansökan till en Teostos medlemsorganisations fond, men den sökande behöver inte vara medlem i någon medlemsorganisation. Endast en kundrelation med Teosto krävs.

Stödet söks som person (musikskapare) eller företag (musikförläggare). Det är möjligt att söka stöd endast en gång per kundnummer. 

 • Musikskapare kan ansöka om stöd enligt eget val från Finlands Musikskapare rf:s fond (Musikskaparnas fond) eller från Finlands Tonsättares Sibeliusfond. Båda fonderna har samma grunder för beviljande av stöd.
 • Musikförläggare söker stöd ur Finska Musikförläggareföreningens fond. Fonden använder samma grunder för beviljande av stöd som de fonder som beviljar stöd för upphovsmän. Om en musikförläggare har flera kundnummer för sina kataloger kan stöd ansökas separat för varje. Det är inte möjligt att lägga flera kundnummer på samma ansökan. 
 • Ett förlagsbolag som ägs av en ansluten upphovsman hos Teosto och som är förläggarkund hos oss kan ansöka om både coronastöd avsett för musikförläggare och coronastöd avsett för upphovsmän, om dessa har olika kundnummer. Den anslutna upphovsmannens och förlagsbolagets stödansökningar behandlas och avgörs separat.
 • Musikskapare som tagit i bruk en så kallad bolagsmodell kan ansöka om coronastöd för musikskapare.

Behandling av ansökningar och utbetalning av stöd

Ansökningarna behandlas och stödbesluten fattas av en kommitté som Teostos styrelse utsett. Medlemmarna representerar tonsättarna, textförfattarna, arrangörerna och musikförläggarna. Även Teostos byrå är representerad i kommittén.

De beviljade stöden betalas i april 2022. Varje sökande delges beslutets innehåll personligen per e-post före utgången av mars månad.

Mer information:

 • Ansökningssystemet Klaavi: www.klaavi.fi
 • Kundtjänsten för coronastöd: koronatuki@teosto.fi, tfn 09 6810 1112. Öppet må–fr kl. 10.00–20.00. På de sista ansökningsdagarna lö 26.2 samt sö 27.2 håller kundtjänsten öppet kl. 10.00–20.00.
Share on social media
KAKOR PÅ TEOSTOS WEBBPLATS

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator eller annan enhet och som sparar information om ditt besök på webbplatsen. Med hjälp av kakorna förbättrar Teosto användbarheten av sina tjänster.

Uppgifter som samlats in genom kakor kopplas som utgångspunkt inte ihop med en identifierbar persons personuppgifter, men vissa uppgifter som samlats in genom kakor kan indirekt kopplas till en identifierbar persons personuppgifter.

Läs mer i vår dataskyddsbeskrivning och vår beskrivning över kakor (på finska).

KATEGORIER AV KAKOR
Nödvändiga kakor

Dessa kakor är nödvändiga för att säkerställa tillgängligheten av vår webbplats. De laddar t.ex. en del av vår webbplats funktioner på förhand för att försnabba laddningen av webbplatsen. Nödvändiga kakor används även för att fastställa och komma ihåg de inställningar du valt. Du kan förbjuda användningen av nödvändiga kakor i dina webbläsarinställningar, men observera att alla funktioner på och delar av webbplatsen inte nödvändigtvis fungerar korrekt efter det.

Läs mer om kakor (på finska)

Kakor för analytik

Vi använder kakor för analytik för att utveckla funktionen av vår webbplats. Med hjälp av kakor för analytik samlar vi t.ex. uppgifter om hur användare använder vår webbplats och hur de navigerar mellan webbplatsens olika flikar. Uppgifterna används huvudsakligen i anonym form.

För mer information: dataskyddsbeskrivning och beskrivning över kakor (på finska)

Funktionella kakor

Med hjälp av funktionella kakor kan vi erbjuda olika funktioner på vår webbplats, t.ex. spellistor och en chattfunktion i realtid. Om du förbjuder användningen av funktionella kakor fungerar inte en del eller alla av dessa funktioner korrekt.

Läs mer om kakor (på finska)

Marknadsföringskakor

Marknadsföringskakor hjälper oss skräddarsy vår marknadsföring och erbjuda användarna av vår webbplats mer riktade tjänster i framtiden. Med hjälp av marknadsföringskakorna samlar vi t.ex. uppgifter om användarens beteende och preferenser på vår webbplats.

Läs mer om kakor (på finska)