Skip to content

Teostos coronastöd för över 1 200 upphovsmän och förläggare

21.06.2021

Teostos coronastöd ansöktes i maj av 1 499 kompositörer, textförfattare, arrangörer och musikförläggare. 1 250 sökande uppfyllde stödets sökkriterier och nästan totalt två miljoner euro delas ut i stöd. Stödet betalas ut till sökandena innan utgången av juni.

Coronapandemin har märkbart minskat på de upphovsrättsersättningar som Teosto samlar in. Syftet med det specialstöd som betalas ut från Teostofonden är att lindra de ekonomiska förlusterna som under pandemitiden har orsakats de professionella musikupphovsmännen, kompositörerna och musikförläggarna. Stödet är avsett att möjliggöra att det konstnärliga arbetet kan fortsätta trots de minskade upphovsrättsersättningarna.

I den andra ansökningsrundan för Teostos coronastöd (14–30 maj 2021) gick det att ansöka om totalt två miljoner euro. Inom utsatt tid anlände 1 499 ansökningar varav 1 250 godkändes. 249 sökande uppfyllde inte kriterierna för stödet.

Stödets kriterier var:

  • Kund hos Teosto
  • Mängden utbetalade avräkningar åren 2018–2020 minst 1 500 euro (brutto) för vissa avräkningsområden (på finska), vilkas huvudgrupper är konserter och liveevenemang, kommersiell radio och kommersiell tv, bakgrundsmusik, scener, biograffilmer, nätlagringstjänster samt Rundradion. I ansökningen beaktades avräkningsområden som coronapandemin uppskattats ha haft en antingen negativ direkt eller indirekt inverkan på.
  • Stödet är avsett för kreativt konstnärligt arbete inom musik.

Coronastödet är skattefri inkomst för skapare av musik

Det stödbelopp som beviljas beror på sökandens belopp avräkningar inom ovan nämnda avräkningsområden. Det minsta stödbeloppet som betalas ut är 550 euro och den högsta 10 000 euro. Stöd betalades ut i totalt 12 klasser. Varje sökande delges beslutets innehåll personligen per e-post.

Sökandenas avräkningsuppgifter granskades automatiskt i Teostos system. Efter granskningen fattade en kommission utsedd av Teostos styrelse besluten om stöd. I kommissionen fanns representanter från kompositörer, textförfattare, arrangörer, musikförläggare och Teostos kontor.

Stödet betalas ut till sökandena senast den 30 juni 2021. Stödbeloppen betalas ut via Teostos medlemsorganisationers fonder (Finlands Tonsättares Sibeliusfond, Musikskaparnas fond och Musikförläggareföreningens fond). 

Coronastödet är ett stipendium för konstnärligt arbete. Sökanden har ingen rapporteringsskyldighet till den fond som betalat ut stödet.  

Ett stipendium som erhållits för konstnärlig verksamhet är skattefri inkomst för musikskapare enligt förutsättningarna i lagen (inkomstskattelagen 82 §). För musikförläggare är verksamhetsstödet skattepliktig inkomst (lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet 4 §). 

En tredje ansökningsrunda för coronastöd på hösten

Teosto delade ut coronastöd för första gången hösten 2020. De betalades totalt 542 500 euro ut i stöd.

Under det pågående året delar Teosto ut coronastöd i två omgångar. Nu i slutet av våren betalades 1 998 350 euro ut och den kommande hösten är det tänkt att man ordnar en coronastödrunda på en miljon euro.

Mer information 

Ansökningarna finns i Klaavi-systemet www.klaavi.fi

Coronastödetsrådgivning fram till 9.7.2021: koronatuki@teosto.fi och tfn 09 6810 1112. Öppet må–fr kl. 10.00–16.00.  

Share on social media
KAKOR PÅ TEOSTOS WEBBPLATS

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator eller annan enhet och som sparar information om ditt besök på webbplatsen. Med hjälp av kakorna förbättrar Teosto användbarheten av sina tjänster.

Uppgifter som samlats in genom kakor kopplas som utgångspunkt inte ihop med en identifierbar persons personuppgifter, men vissa uppgifter som samlats in genom kakor kan indirekt kopplas till en identifierbar persons personuppgifter.

Läs mer i vår dataskyddsbeskrivning och vår beskrivning över kakor (på finska).

KATEGORIER AV KAKOR
Nödvändiga kakor

Dessa kakor är nödvändiga för att säkerställa tillgängligheten av vår webbplats. De laddar t.ex. en del av vår webbplats funktioner på förhand för att försnabba laddningen av webbplatsen. Nödvändiga kakor används även för att fastställa och komma ihåg de inställningar du valt. Du kan förbjuda användningen av nödvändiga kakor i dina webbläsarinställningar, men observera att alla funktioner på och delar av webbplatsen inte nödvändigtvis fungerar korrekt efter det.

Läs mer om kakor (på finska)

Kakor för analytik

Vi använder kakor för analytik för att utveckla funktionen av vår webbplats. Med hjälp av kakor för analytik samlar vi t.ex. uppgifter om hur användare använder vår webbplats och hur de navigerar mellan webbplatsens olika flikar. Uppgifterna används huvudsakligen i anonym form.

För mer information: dataskyddsbeskrivning och beskrivning över kakor (på finska)

Funktionella kakor

Med hjälp av funktionella kakor kan vi erbjuda olika funktioner på vår webbplats, t.ex. spellistor och en chattfunktion i realtid. Om du förbjuder användningen av funktionella kakor fungerar inte en del eller alla av dessa funktioner korrekt.

Läs mer om kakor (på finska)

Marknadsföringskakor

Marknadsföringskakor hjälper oss skräddarsy vår marknadsföring och erbjuda användarna av vår webbplats mer riktade tjänster i framtiden. Med hjälp av marknadsföringskakorna samlar vi t.ex. uppgifter om användarens beteende och preferenser på vår webbplats.

Läs mer om kakor (på finska)