Skip to content
Teosto
Kontakta oss

13,7 miljoner euro till Teostos kunder i septemberavräkningen

11.09.2019

I september avräkningen 19.9.2019 utbetalas totalt 13,7 miljoner euro till upphovsmän och musikförläggare. Av detta belopp utbetalas 5,6 miljoner euro till Teostos kunder i Finland. 

I avräkningen betalas ersättningar för följande områden och perioder:

Klicka på bilden för att få en större bild

Ersättningar till Teostos kunder enligt rättighetskategori:

Rättighetskategori

Användningskategori

Framföranden från tiden

Avräkning (mn €) 09/2019

Radio & TV

Yle TV & Yle Arenan

Q1/2019

1,41

Kommersiell TV

Q1/2019

1,28

Yle Levande arkiv

2018

0,13

Yle radio

Q1/2019

1,15

Kommersiell radio

Q1/2019

0,85

Utjämningsavräkning, televisio

2018 (2017)

1,82

Utjämningsavräkning,  radio

2018

0,20

 

Vidaresändning av kabel-och satellit TV-program

2018

0,03

Offentligt framföranden

 

Bakgrundsmusik (avräkningsbar på basis av radio)

Q1/2019

1,34

Utjämningsavräkning,  bakgrundsmusik, radio

2018

0,34

Internet

Kommersiell VoD

2018

1,75

Online streaming (NMP*)

Samlat före 31.3.2019  

0,84

Inspelning

Inspelningsersättningar (NCB*)

2016 – 2018

0,76

Flera

Kompensation för privat kopiering

2018

0,91

Avräkning från utlandet

Betalda före 30.6.2019 

0,65

Korrigeringsavräkning: saknade verksanmäl-ningar, lösta dispyter

Influtna/löste före 30.6.2019

0,19

*NMP, dvs. Network of Music Partners A/S, sköter faktureringen och handläggningen av internationella online-musiktjänster för Teostos räkning. NMP ägs av NCB och engelska PRS for Music. 

Att observera vid septemberavräkningen

AVRÄKNING AV VIDEO ON DEMAND-ERSÄTTNINGAR

Vid septemberavräkningen 2019 betalas Netflix-, Viaplay- och HBO-ersättningar för 2018.  Enligt planerna ska motsvarande Elisa Viihde-ersättningar betalas i samband med decemberavräkningen 2019.

YLE LEVANDE ARKIV

Avräkningar som gäller avräkningsområdet Yle Levande arkiv och som utelämnats från juniavräkningen betalas nu i samband med septemberavräkningen 2019. Vinstfördelningssumman som flyttats till september uppgår till 130 000 euro.

UTJÄMNINGSAVRÄKNINGAR FÖR OMRÅDEN SOM AVRÄKNAS KVARTALSVIS år 2018

Utjämningsavräkningar för områden som avräknas kvartalsvis (radio, TV och bakgrundsmusik på radion) år 2018 betalas nu i samband med septemberavräkningen 2019. Utjämningsavräkningen för Yle TV1 inom TV och för Radio X3M inom radio är för första gången negativ, det vill säga de avräkningar som betalats för mycket för 2018 dras av från avgifterna för 2019.

För områdena TV5 och Kutonen avräknas sammanlagt cirka 213 000 euro i extra avräkning för 2017.

Inspelningsersättningar (NCB)

Septemberavräkningen innehåller undantagsvis också inspelningsersättningar. De är ersättningar från Gema för 2016–2018 som skattemyndigheten tidigare innehållit.

PRELIMINÄRA AVRÄKNINGSUPPGIFTER I WEBBTJÄNSTEN

Avräkningsuppgifterna syns för våra kunder i webbtjänsten cirka 10 – 7 dagar innan utbetalningsdagen. Observera att det är frågan om i detta skede preliminära siffror om avräkningen som kan ändras innan utbetalningsdatumet. Siffrorna innehåller heller inte NMP:s Online- eller NCB:s Offline-ersättningar; ersättningarna för dessa områden syns först i samband med de slutliga utbetalningsuppgifterna.

Det minsta belopp som betalas ut vid avräkning är 25 euro. Om det influtna beloppet är mindre fortsätter ersättningen att räknas in tills gränsen på 25 euro uppnås. När summan överskrider gränsen för avräkning utbetalas den i samband med följande möjliga avräkning.

Om en förläggare som erhåller avräkning är momspliktig, ingår momsen i det utbetalda beloppet.

Innehåll i musikanvändningsområden i septemberavräkningen

Avräkningsområde

Framförandeområde

Övrigt

RADIO

Yles rikstäckande radiokanaler

Yle Radio 1, Yle Radio Suomi, YleX, Radio Extrem, Radio Vega, Yle Yöradio, Ylen Klassinen, Yle Puhe

Innehåller ersättningar för internetradio.

Yles landskapsradiokanaler

Yles landskapsradiokanaler (sändningar på finska, svenska och samiska)

Innehåller ersättningar för internetradio.

Kommersiella radiokanaler

Var och en för sig: Radio Nova, City-radiokanalerna (Bauer), Radio Rock, Radio Aalto, Radio Dei, SuomiPOP, NRJ Energy, Iskelmä (Bauer) + partner, KissFM, Radio Pori, NRJ Nostalgia, Loop, Helmiradio, Hitmix, SuomiRock, små kommersiella radiokanaler 

Innehåller ersättningar för internetradio.

TELEVISION

 

Yle TV1, Yle TV2, Yle Teema & Fem, MTV3, MTV3 Ava, MTV3 Juniori, MTV3 Max, Sub, Nelonen, Jim, Liv, 4Prime, TV5, TV7, Kutonen, Fox, Hero, Frii, TV Finland, TLC, National Geographic

I denna kategori redovisas även ersättningar från betal-TV-kanaler och webb-TV-ersättningar.

Nätlagringstjänster

Yle TV1, Yle TV2, Yle Teema & Fem, MTV3, Ava, Sub, Nelonen, Jim, Liv, TV5,  Kutonen, Fox, Hero, Frii, TLC, National Geographic

Operatörerna betalar en ersättning för nätlagsringstjänster för egna inspelningar av TV-program.

STREAMING

Yle webbtjänster

Yle Arenan, Levande arkiv

Ersättningar för framförande som Yle betalar för musikanvändningen i sin internettjänst.

Kommersiella VoD-tjänster

Netflix, Viaplay, HBO

Ersättningar för framförande som kommersiella operatörer betalar för musikanvändningen i sin internettjänster.

INSPELNING

Kompensation för privat kopiering

Audio, bandning
Video, television
Audio, radio

Kompensationen betalas med anslag ur den statliga budgeten  för framställning av exemplar av verket för enskilt bruk. 

BAKGRUNDSMUSIK

Bakgrundsmusik, radio

 

Radioområdets rapporter har utnyttjats i delningen av bakgrundsmusikavräkningen (se listan nedan)

AVRÄKNINGSOMRÅDET ”BAKGRUNDSMUSIK, RADIO” OMFATTAR ANVÄNDNING AV MUSIK INOM FÖLJANDE OMRÅDEN:

  • Restauranger, mekanisk
  • Kundlokaler
  • Skönhets- och hälsovårdstjänster
  • Taxibilar
  • Restauranger, mekanisk musik och karaoke
  • Inkvarteringslokaler
  • Musikautomater
  • Personalmusik
  • Bussar och tåg

Något som inte stämmer i avräkningen? Gör en anmärkning i webbtjänsten

Om du upptäcker brister eller något som inte stämmer i din avräkning, meddela oss detta via Anmärkningar i webbtjänsten senast 31.10.2019. Vi hanterar anmärkningarna på avräkningen så snart som möjligt, i den ordning de har inkommit.

Observera att vi har lagt till en ny del i webbtjänsten för rättsinnehavare, där du hittar information om oidentifierade verk som har haft framföranden i Finland. Du hittar listan i sidofältet i webbtjänstens del ”Verk” under rubriken ”Oidentifierade verk”. Om du hittar dina egna verk på listan betyder det att alla uppgifter om upphovsmannen för verket inte är korrekta. I sådana fall ska du följa anvisningarna i webbtjänsten och kontakta Teosto.

Gör verkanmälan omedelbart när verket är färdigt

Kom ihåg att vi endast kan betala ut ersättning för verk som vi har fått en verkanmälan om i god tid före avräkningen. Vänligen gör en verkanmälan alltid så fort som möjligt i samband med att verket görs. På detta sätt ser du till att verket finns i vår databas och att vi kan koppla till det anmälda framföranden och avräkningar som gäller verket i ett så tidigt skede som möjligt. Därmed minskar också behovet att korrigera avräkningar och göra reklamationer.

Share on social media