Skip to content
Teosto
Kontakta oss

20,7 miljoner euro till Teostos kunder i juniavräkningen

07.06.2019

I juniavräkningen 13.6.2019 utbetalas totalt 20,7 miljoner* euro till upphovsmän och musikförläggare. Av detta belopp utbetalas 11,1 miljoner euro till Teostos kunder i Finland. 

*Den tidigare anmälda betal-TV summan på 1,0 miljoner euro har omräknats 12.6. Den omräknade summan är 0,8 miljoner euro och därmed förändras också helhetsbeloppet på avräkningen (20,9 miljoner euro > 20,7  miljoner euro).

I avräkningen betalas ersättningar för följande områden och perioder:

Klicka på bilden för att få en större bild

Ersättningar till Teostos kunder enligt rättighetskategori

Rättighetskategori

Användningskategori

Framföranden från tiden

Avräkning (mn €) 06/2019

Radio & TV

Yle TV & Yle Arenan

Q4/2018

1,70

Kommersiell TV

Q4/2018

2,38

Nätlagringstjänster

2018

1,12

Betal-TV

2018

0,80

Yle radio

Q4/2018

1,18

Kommersiell radio

Q4/2018

0,86

Offentligt framföranden

 

 

 

Konserter och festivaler

2018

3,91

Levande musik

2018

1,87

Bakgrundsmusik (avräkningsbar på basis av evenemang)

2018

1,36

Bakgrundsmusik (avräkningsbar på basis av radio)

Q4/2018

1,20

Scener

2018

0,14

Biograffilmer

2018

0,64

Internet

Kommersiell VoD

2017, 2011  – 2017

0,30

Online streaming (NMP)

De största posterna: Spotify 11/2018, YouTube Q4/2018 (exkl. Premium SVOD).

0,34

Inspelning

Inspelningsersättningar (NCB)

Betalda före 31.12.2018

1,16

Yle inspelningar

2018

0,42

Flera

Avräkning från utlandet

Betalda före 31.3.2019 

1,18

Korrigeringsavräkning: saknade verksanmälningar, lösta dispyter

Influtna/löste före 31.3.2019

0,12

 

*NMP, dvs. Network of Music Partners A/S, sköter faktureringen och handläggningen av internationella online-musiktjänster för Teostos räkning. NMP ägs av NCB och engelska PRS for Music. 

Att observera vid juniavräkningen

NÄTLAGRINGSTJÄNSTER

Ersättningar för Nätlagringstjänster som tidigare avräknats som en del av TV-avräkningar visas nu som ett eget avräkningsområde. Operatörerna (till exempel Elisa och Telia) betalar denna ersättning för egna inspelningar med hjälp av vilka konsumenterna kan titta på direktuppspelningar av de TV-program de önskar efter att programmet sänts på TV.

AVRÄKNING AV VIDEO ON DEMAND-ERSÄTTNINGAR

Viaplay-ersättningar 2017 och iTunes Video on Demand-ersättningar som utelämnats från decemberavräkningen 2018 betalas vid juniavräkningen. iTunes-avräkningarna inkluderar framförande- och inspelningsersättningar för 2011–2017.

AVRÄKNINGAR FRÅN UTLANDET

Som en del av Avräkningar från utlandet betalas också ersättningar från tyska GEMA, varav 87 % är ersättningar för mobila plattformar i Tyskland under 2011–2016 och 13 % är YouTube-ersättningar.

YLE LEVANDE ARKIV

På grund av ett fel som framkommit i avräkningsområdet Yle Levande arkiv i Teostos avräkningsurval flyttas denna avräkning så att den betalas i samband med septemberavräkningen 2019. Vinstfördelningssumman som flyttas till september uppgår till 130 000 euro.

UTJÄMNINGSAVRÄKNINGAR FÖR OMRÅDEN SOM AVRÄKNAS KVARTALSVIS

Utjämningsavräkningar för områden som avräknas kvartalsvis (radio, TV och bakgrundsmusik på radion) år 2018 betalas i samband med septemberavräkningen 2019.

PRELIMINÄRA AVRÄKNINGSUPPGIFTER I WEBBTJÄNSTEN

Avräkningsuppgifterna syns för våra kunder i webbtjänsten cirka 10 – 7 dagar innan utbetalningsdagen. Observera att det är frågan om i detta skede preliminära siffror om avräkningen som kan ändras innan utbetalningsdatumet. Siffrorna innehåller heller inte NMP:s Online- eller NCB:s Offline-ersättningar; ersättningarna för dessa områden syns först i samband med de slutliga utbetalningsuppgifterna.

Det minsta belopp som betalas ut vid avräkning är 25 euro. Om det influtna beloppet är mindre fortsätter ersättningen att räknas in tills gränsen på 25 euro uppnås. När summan överskrider gränsen för avräkning utbetalas den i samband med följande möjliga avräkning.

Om en förläggare som erhåller avräkning är momspliktig, ingår momsen i det utbetalda beloppet.

Innehåll i musikanvändningsområden i juniavräkningen

Avräkningsområde

Framförandeområde

Övrigt

RADIO

Yles rikstäckande radiokanaler

Yle Radio 1, Yle Radio Suomi, YleX, Radio Extrem, Radio Vega, Yle Yöradio, Ylen Klassinen, Yle Puhe

Innehåller ersättningar för internetradio.

Yles landskapsradiokanaler

Yles landskapsradiokanaler (sändningar på finska, svenska och samiska)

Innehåller ersättningar för internetradio.

Kommersiella radiokanaler

Var och en för sig: Radio Nova, City-radiokanalerna (Bauer), Radio Rock, Radio Aalto, Radio Dei, SuomiPOP, NRJ Energy, Iskelmä (Bauer) + partner, KissFM, Radio Pori, NRJ Nostalgia, Loop, Helmiradio, Hitmix, SuomiRock, små kommersiella radiokanaler 

Innehåller ersättningar för internetradio.

TELEVISION

 

Yle TV1, Yle TV2, Yle Teema & Fem, MTV3, MTV3 Ava, MTV3 Juniori, MTV3 Max, Sub, Nelonen, Jim, Liv, 4Prime, TV5, TV7, Kutonen, Fox, Hero, Frii, TV Finland, TLC, National Geographic

I denna kategori redovisas även ersättningar från betal-TV-kanaler och webb-TV-ersättningar.

Nätlagringstjänster

Yle TV1, Yle TV2, Yle Teema & Fem, MTV3, Ava, Sub, Nelonen, Jim, Liv, TV5,  Kutonen, Fox, Hero, Frii, TLC, National Geographic

Operatörerna betalar en ersättning för nätlagsringstjänster för egna inspelningar av TV-program.

STREAMING

Yle webbtjänster

Yle Arenan

En ersättning för framförande som Yle betalar för musikanvändningen i sin internettjänst.

Kommersiella VoD-tjänster

iTunes, Viaplay

 

EVENEMANG

Levande musiki

Levande musik, små evenemang
Levande musik, fakturabaserad
Levande musik, publikbaserad
Mekanisk musik, DJ

Omfattar musik framförd på
restauranger och båtar. Ersättningar för framföranden på båtar
redovisas under små och fakturabaserade evenemang.

Konserter

Konservatorier, musikläroinrättningar, Sibelius-Akademin, Radions symfoniorkesters konserter, andra konserter som anordnas av Yle, militärmusikkårernas konserter, Helsingfors stadsorkester, Lahtis stadsorkester, övriga stadsorkestrars konserter, konserter som arrangeras av kommuner, konserter som arrangeras av församlingar, övriga konserter där den fakturerade ersättningen för framförande understiger 1 200 euro.

 

Festivaler

Pori Jazz, Provinssirock, Ruisrock, Ilosaarirock, Tuska-festivalen, Flow Festival, Himos Festival (midsommar), Qstock, Rock the Beach, Suomipop Jyväskylä, Rockfest, Iskelmäfestivaali, Tikkurila Festivaali

 

Stora konserter

Konserter där den fakturerade ersättningen för framförande uppgår till minst 1 200 euro redovisas per konsert enligt den fakturerade ersättningen. 

 

Teater

I denna kategori redovisas ersättningen för musik som framförts i teaterföreställningar.

 

BIOGRAFFILMER

Ersättning för musiken i filmer som förevisas i biografer. Avräkningen sker per film, det vill säga separat för varje film utifrån biljettintäkterna.

 

INSPELNING

Yle inspelningar, ljudinspelningar

 

Ersättningar som Yle betalar för inspelning av musik för radiobruk.

Yle inspelningar, AV-produktioner 

 

Ersättning för inspelning som Yle betalar för sina egna TV-produktioner och de produktioner som Yle har producerat tillsammans med en utomstående producent och äger alla sändningsrättigheter för.

BAKGRUNDSMUSIK

 

Bakgrundsmusik, radio

Radioområdets rapporter har utnyttjats i delningen av bakgrundsmusikavräkningen (se listan nedan)

 

Bakgrundsmusik, levande

 

Rapporter från området för levande musik och konserter som använts i delningen av bakgrundsmusikavräkningen (se listan nedan)

AVRÄKNINGSOMRÅDET ”BAKGRUNDSMUSIK, RADIO” och ”BAKGRUNDSMUSIK, levande musik” OMFATTAR ANVÄNDNING AV MUSIK INOM FÖLJANDE OMRÅDEN:

  • Restauranger, mekanisk
  • Kundlokaler
  • Skönhets- och hälsovårdstjänster
  • Taxibilar
  • Restauranger, mekanisk musik och karaoke
  • Inkvarteringslokaler
  • Musikautomater
  • Personalmusik
  • Bussar och tåg

Något som inte stämmer i avräkningen? Gör en anmärkning i webbtjänsten

Om du upptäcker brister eller något som inte stämmer i din avräkning, meddela oss detta via Anmärkningar i webbtjänsten senast 31.8.2019. Vi hanterar anmärkningarna på avräkningen så snart som möjligt, i den ordning de har inkommit.

Observera att vi har lagt till en ny del i webbtjänsten för rättsinnehavare, där du hittar information om oidentifierade verk som har haft framföranden i Finland. Du hittar listan i sidofältet i webbtjänstens del ”Verk” under rubriken ”Oidentifierade verk”. Om du hittar dina egna verk på listan betyder det att alla uppgifter om upphovsmannen för verket inte är korrekta. I sådana fall ska du följa anvisningarna i webbtjänsten och kontakta Teosto.

Gör verkanmälan omedelbart när verket är färdigt

Kom ihåg att vi endast kan betala ut ersättning för verk som vi har fått en verkanmälan om i god tid före avräkningen. Vänligen gör en verkanmälan alltid så fort som möjligt i samband med att verket görs. På detta sätt ser du till att verket finns i vår databas och att vi kan koppla till det anmälda framföranden och avräkningar som gäller verket i ett så tidigt skede som möjligt. Därmed minskar också behovet att korrigera avräkningar och göra reklamationer.

Share on social media