Skip to content

51,3 miljoner euro till musikskapare och -förläggare från Teosto år 2019

11.06.2020

År 2019 fick musikskapare och musikförläggare 51,3 miljoner euro i ersättning från Teosto för användningen av sin musik. Av beloppet betalades 25 miljoner euro ut till inhemska och 26,3 miljoner euro till utländska musikskapare och -förläggare.

De siffror för 2019 som Teosto publicerat är inte fastställda ännu, vilket beror på att organisationens vårmöte är flyttat till augusti. 

”På grund av coronapandemin har vi varit tvungna att flytta fram vårt medlemsmöte undantagsvis till augusti. För öppenhetens skulle är det dock viktigt att vi publicerar vårt bokslut och vår rapport om öppenhet som vanligt redan på våren, men medlemsmötet kommer att fastställa bokslutet först efter sommaren”, säger Teostos verkställande direktör Risto Salminen.

Vad gäller 2019 slog omsättningen rekord i Teostos historia. Beloppet ökade med 2,9 procent och nådde totalt 72,1 miljoner euro. Det goda resultatet nåddes genom att debitera upphovsrättsersättningar för musik, dra ner på kostnader och effektivisera verksamheten. Resultatet för det innevarande året kommer dock att vara väldigt annorlunda på grund av coronasituationen. 

”Coronas effekter på mottagare av upphovsrättsersättningar, kompositörer, textförfattare, arrangörer och musikförläggare, kommer att vara förödande. Enligt vår bedömning kommer summan av debiterade upphovsrättsersättningar att minska med åtminstone runt 10 miljoner euro i år. Evenemang, konserter och festivaler samt bakgrundsmusik kommer att vara de största förlorarna. Coronas effekter kommer att ses från slutet av 2020 till långt in på nästa år. Vi gör vårt bästa för att staten ska förstå det nödläge våra rättsinnehavare befinner sig i och de långtgående stödbehov som nedstängningen av samhället medför”, konstaterar Salminen.

Radio och tv de viktigaste inkomstkällorna

Teosto debiterade online-området totalt 9,5 miljoner euro i ersättningar (2018: 8,9 milj. euro). Ökningen av ersättningar är till stor del kopplad till on demand-tjänster, såsom Netflix eller HBO, där musik spelas bl.a. i filmer och tv-serier.

Trots ökningen inom online-tjänster är radio och tv fortfarande de viktigaste inkomstkällorna för musikskapare och musikförläggare. Förra året kom 51 procent av de ersättningar som debiterats av Teosto från musik som spelades i radio och tv (2018: 52 procent). 

Andelen evenemang, konserter och festivaler ökade till 19 procent av de ersättningar som debiterats av Teosto (2018: 18 procent). Ersättningar från evenemang är en viktig inkomstkälla framför allt för Teostos inhemska kunder, eftersom festivaler och evenemang i Finland i hög grad bygger på inhemska namn och inhemsk musik.

Finländsk musik spelas utomlands 

Baserat på utländska ersättningar spelas finländsk musik mest i Tyskland och i Sverige. Sammanlagt debiterades 3,3 miljoner euro i ersättningar för musik som spelats utomlands. Ackumuleringen för 2018, som var 3,8 miljoner euro, är inte jämförbar på grund av de retroaktiva ersättningar som ingår i summan.

Allt som allt debiterades 72,1 miljoner euro i upphovsrättsersättningar via Teosto till musikskapare och musikförläggare för 2019 (2018: 70,1 milj.euro). I summan ingår ersättningar debiterade av Teosto och andra upphovsrättsorganisationer samt kompensation för privat kopiering och ersättning för utlåning.

Den utbetalade summan till inhemska musikskapare och musikförläggare minskade med 2,3 miljoner euro, vilket har att göra med den ändring som gjordes i tidtabellen för kundernas utbetalningsdagar. Ersättningar från tv-området utbetalades under 2018 undantagsvis sex gånger om året i stället för fyra, vilket ökade den utbetalade summan i förfjol.

Under 2019 effektiviserade Teosto sin verksamhet betydligt: den genomsnittliga innehållningsprocenten var 15,4 procent, medan den år 2018 var 17,4 procent.

Ansvarsrapporten publicerad på nätet

För 2019 publicerade Teosto även sin första ansvarsrapport. I den har organisationens verksamhet bedömts utifrån ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvar samt god förvaltning. I framtiden har Teosto som målsättning att allt mer transparent och omfattande berätta om sin verksamhet även ur ett ansvarsperspektiv. 

Teostos 2019 i ett nötskal:
• Teosto redovisade 51,3 miljoner euro till musikskapare och musikförläggare.
• Avräkningarna för inhemska och utländska musikskapare uppgick till 25 miljoner euro.
• Av de debiterade ersättningarna kom 51 % från radio och tv, 19 % från evenemang, 15 %
från bakgrundsmusik och 15 % från musik- och videotjänster inom online-området.
• De debiterade upphovsrättsersättningarna uppgick till totalt 72,1 miljoner euro.

Share on social media
KAKOR PÅ TEOSTOS WEBBPLATS

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator eller annan enhet och som sparar information om ditt besök på webbplatsen. Med hjälp av kakorna förbättrar Teosto användbarheten av sina tjänster.

Uppgifter som samlats in genom kakor kopplas som utgångspunkt inte ihop med en identifierbar persons personuppgifter, men vissa uppgifter som samlats in genom kakor kan indirekt kopplas till en identifierbar persons personuppgifter.

Läs mer i vår dataskyddsbeskrivning och vår beskrivning över kakor (på finska).

KATEGORIER AV KAKOR
Nödvändiga kakor

Dessa kakor är nödvändiga för att säkerställa tillgängligheten av vår webbplats. De laddar t.ex. en del av vår webbplats funktioner på förhand för att försnabba laddningen av webbplatsen. Nödvändiga kakor används även för att fastställa och komma ihåg de inställningar du valt. Du kan förbjuda användningen av nödvändiga kakor i dina webbläsarinställningar, men observera att alla funktioner på och delar av webbplatsen inte nödvändigtvis fungerar korrekt efter det.

Läs mer om kakor (på finska)

Kakor för analytik

Vi använder kakor för analytik för att utveckla funktionen av vår webbplats. Med hjälp av kakor för analytik samlar vi t.ex. uppgifter om hur användare använder vår webbplats och hur de navigerar mellan webbplatsens olika flikar. Uppgifterna används huvudsakligen i anonym form.

För mer information: dataskyddsbeskrivning och beskrivning över kakor (på finska)

Funktionella kakor

Med hjälp av funktionella kakor kan vi erbjuda olika funktioner på vår webbplats, t.ex. spellistor och en chattfunktion i realtid. Om du förbjuder användningen av funktionella kakor fungerar inte en del eller alla av dessa funktioner korrekt.

Läs mer om kakor (på finska)

Marknadsföringskakor

Marknadsföringskakor hjälper oss skräddarsy vår marknadsföring och erbjuda användarna av vår webbplats mer riktade tjänster i framtiden. Med hjälp av marknadsföringskakorna samlar vi t.ex. uppgifter om användarens beteende och preferenser på vår webbplats.

Läs mer om kakor (på finska)