Siirry sisältöön

Musiikintekijöille ja -kustantajille 51,3 miljoonaa euroa teostosta vuonna 2019

14.05.2020

Musiikintekijät ja -kustantajat saivat vuonna 2019 Teostosta 51,3 miljoonaa euroa korvauksia musiikkinsa käytöstä. Summasta 25 miljoonaa euroa maksettiin kotimaisille ja 26,3 miljoonaa euroa ulkomaisille musiikintekijöille ja -kustantajille.

Teoston julkaisemat vuoden 2019 luvut ovat ns. vahvistamattomia, mikä johtuu järjestön kevätkokouksen siirtämisestä elokuulle. 

”Olemme joutuneet siirtämään jäsenistömme kokouksen koronapandemian takia poikkeuksellisesti elokuulle. Avoimuuden vuoksi on kuitenkin tärkeää, että julkaisemme tilinpäätöksemme ja avoimuusraporttimme normaaliin tapaan jo keväällä, mutta jäsenkokous vahvistaa tilinpäätöksen vasta kesän jälkeen”, Teoston toimitusjohtaja Risto Salminen sanoo.

Vuoden 2019 osalta Teoston liikevaihto ylsi toimintahistoriansa ennätykseen. Summa kasvoi 2,9 prosenttia ollen yhteensä 72,1 miljoonaa euroa. Hyvä tulos saavutettiin keräämällä musiikin tekijänoikeuskorvauksia, karsimalla kuluja ja tehostamalla toimintaa. Kuluvan vuoden tulos tulee koronatilanteen takia olemaan kuitenkin hyvin toisenlainen. 

”Koronan iskut tekijänoikeuskorvauksia saaville säveltäjille, sanoittajille, sovittajille ja musiikkikustantajille tulevat olemaan merkittäviä. Arviomme mukaan kerättyjen tekijänoikeuskorvausten määrä laskee tänä vuonna ainakin noin 10 miljoonaa euroa. Tapahtumat, konsertit ja festivaalit sekä taustamusiikkialue ovat suurimmat kärsijät. Koronan vaikutukset näkyvät loppuvuodesta 2020 alkaen pitkälle ensi vuoteen. Teemme parhaamme, jotta valtiovalta ymmärtää oikeudenhaltijoidemme hädän ja pitkälle ulottuvat tukitarpeet, jotka ovat seurausta yhteiskunnan sulkutoimenpiteistä”, Salminen toteaa.

Radio ja televisio merkittävimmät tulonlähteet

Teosto keräsi online-alueelta korvauksia yhteensä 9,5 miljoonaa euroa (2018: 8,9 milj. euroa). Korvausten kasvu liittyy pitkälti video on demand -palveluihin, kuten Netflix tai HBO, joissa esitetään mm. elokuvien ja tv-sarjojen musiikkia.

Online-palveluiden kasvusta huolimatta, radio ja televisio ovat edelleen tärkeimpiä tulonlähteitä musiikin tekijöille ja kustantajille. Viime vuonna 51 prosenttia Teoston keräämistä korvauksista oli peräisin radiossa ja televisiossa soitetusta musiikista (2018: 52 prosenttia). 

Tapahtumien, konserttien ja festivaalien osuus kasvoi 19 prosenttiin Teoston keräämistä korvauksista (2018: 18 prosenttia). Tapahtumista kerätyt korvaukset ovat merkittävä tulonlähde erityisesti Teoston kotimaisille asiakkaille, sillä Suomen festivaalit ja tapahtumat nojaavat vahvasti kotimaisiin nimiin ja musiikkiin.

Suomalainen musiikki soi ulkomailla 

Ulkomaan korvausten perusteella suomalainen musiikki soi eniten Saksassa ja Ruotsissa. Yhteensä ulkomailla esitetystä musiikista korvauksia kertyi 3,3 miljoonaa euroa. Vuoden 2018 kertymä 3,8 miljoonaa euroa ei ole vertailukelpoinen siihen sisältyneiden taannehtivien korvausten vuoksi.

Kaikkiaan Teoston kautta musiikintekijöille ja -kustantajille maksettavia tekijänoikeuskorvauksia kertyi 72,1 miljoonaa euroa vuodelta 2019 (2018: 70,1 milj.euroa). Summa sisältää Teoston ja muiden tekijänoikeusjärjestöjen keräämät korvaukset sekä yksityisen kopioinnin hyvityksen ja lainauskorvauksen.

Kotimaisille musiikintekijöille ja -kustantajille maksettu summa laski 2,3 miljoona euroa, minkä taustalla on asiakkaiden maksupäivien aikatauluun liittyvä muutos. Tv-alueelta kertyneitä korvauksia maksettiin vuonna 2018 poikkeuksellisesti kuusi kertaa vuodessa neljän sijaan, mikä kasvatti maksettua summaa toissa vuonna.

Vuonna 2019 Teosto paransi toimintansa tehokkuutta merkittävästi: keskimääräinen kuluprosentti oli 15,4 prosenttia, kun se vuonna 2018 oli 17,4 prosenttia.

Vastuullisuusraportti julkaistu verkossa

Teosto julkaisi vuodesta 2019 myös historiansa ensimmäisen vastuullisuusraportin. Siinä järjestön toimintaa on arvioitu taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun sekä hyvän hallinnon kautta. Tulevaisuudessa Teoston tavoitteena on kertoa toiminnastaan entistä läpinäkyvämmin ja kattavammin myös vastuullisuuden näkökulmasta. 

Vuosi 2019 pähkinänkuoressa:
• Teosto tilitti musiikintekijöille ja -kustantajille 51,3 miljoonaa euroa.
• Tilitykset kotimaisille musiikintekijöille olivat 25 miljoonaa euroa.
• Kerätyistä korvauksista 51 % oli peräisin radiosta ja tv:stä, 19 % tapahtumista, 15 %
taustamusiikista ja 15 % online-alueen musiikki- ja videopalveluista.
• Kerätyt tekijänoikeuskorvaukset olivat yhteensä 72,1 miljoonaa euroa.

Lue lisää:

Vastuullisuus

Vuosikatsaus

Jaa somessa