Skip to content
Teosto
Kontakta oss

Anvisningar för våra kunder som använder musik i coronasituationen

06.04.2020
Vi har sammanställt riktlinjer relaterade till korona-situationen för våra kunder som använder musik, till exempel restauranger, dansplatser och evenemangsarrangörer.
 

1. Du kan själv avbryta faktureringen av dessa tillstånd tills vidare 

ELMU Fast
ELMU Procent
MEKA Fast
MEKA Procent
 
Avbryt faktureringen genom att anmäla och bekräfta ’Ei tapahtumia’ (inga evenemang) i månadsanmälningarna för ovan nämnda tillstånd. Om du redan har hunnit välja evenemang för månader framåt, kan du ändra tidigare anmälningar och ta bort evenemang som valts för olika månader genom att klicka på evenemangets namn.
 
OBS! Endast Teostos kundtjänst kan återta Ei tapahtumia-anmälningar, så gör ingen anmälan för månader som det inte ännu inte finns säker information om.
 

2. Du kan meddela om ändringar som gäller faktureringen av följande tillstånd med blanketten Muutosilmoitus

ELMU År
MEKA År
Levande musik: Smålicens
Mekanisk dansmusik och karaoke: Smålicens
 

Tillstånden ELMU År och MEKA År

Om antalet evenemang som du ordnar kommer att på grund av coronasituationen vara betydligt mindre under hela året än vad du uppskattade då du köpte tillståndet, meddela oss det nya (mindre) antalet evenemang med blanketten Muutosilmoitus (tyvärr endast på finska). 
 

Levande musik: Smålicens och Mekanisk dansmusik och karaoke: Smålicens

Du kan återkalla den ovan nämnda Smålicens som du köpt för innevarande år, om man inte ännu har ordnat evenemang med tillståndet. I så fall gottgör vi priset för den ovan nämnda Smålicens.  Du kan återkalla tillståndet med blanketten Muutosilmoitus
 
Om evenemang redan har ordnats med tillståndet, kan tillståndet inte återkallas helt. Om du har ordnat högst två evenemang, kan vår kundtjänst säga upp din Smålicens och i stället aktivera en Evenemangslicens som evenemangen överförs till: i fråga om högst två evenemang är detta en förmånligare lösning än Smålicens. 
 
Evenemangslicens är ett tillstånd som gäller tills vidare, och med det kan du ordna så många evenemang som du själv vill, men du måste meddela uppgifterna om evenemangen i vår webbtjänst. Du hittar priset och tillståndsvillkoren för Evenenmangslicens här (tyvärr endast på finska). Du kan be att vår kundtjänst gör den ovan nämnda överföringen genom att meddela detta med blanketten Muutosilmoitus
 

Evenemangslicens

Tillstånd för musikanvändning faktureras utgående från de anmälningar om evenemang som du gör i vår webbtjänst. Om du inte ordnar evenemang och inte gör anmälningar, uppstår ingen faktura.
 

3. Ändring av fakturors förfallodagar

I regel fungerar Teostos fakturering som vanligt, dvs. betalningstiden av fakturor är 14 dygn från fakturans datum. Betalningspåminnelser skickas som vanligt om du inte kontaktar oss. 
 
Vid behov kan vår kundtjänst ändra förfallodagen för din faktura och förlänga betalningstiden med 30 dagar från den ursprungliga förfallodagen, om du inte har obetalda fakturor och din betalningshistorik är bra. Kontakta oss genast efter att du har fått fakturan per telefon eller med blanketten Muutosilmoitus och be om en ändring.
 
Den längsta förlängningen av betalningstid som vi kan göra genom separat övervägande är 90 dagar. Förlängningen förutsätter en förhandling med oss och villkoret för förlängningen är att du genast betalar 30 procent av fakturabeloppet. Skicka en begäran om förhandling och dina egna kontaktuppgifter till oss per e-post till adressen laskutus@teosto.fi.
 
Om din faktura redan har lämnats till indrivning hos vårt indrivningsbolag Svea, kontakta Svea och avtala om en betalningsplan med Svea. Du hittar Sveas kontaktuppgifter och andra instruktioner i den faktura som du fått av dem.
 

4. Att ordna avgiftsbelagda framträdanden eller konserter på nätet

Om du ordnar ett framträdande, konsert eller ett annat live-musikevenemang som strömmas på nätet och till vilken man säljer inträdesbiljetter, dvs. avgiftsbelagda tittarlicenser, ska du skaffa ett separat tillstånd för strömning. Läs mer om tillståndet och anvisningar om hur man skaffar det (tyvärr endast på finska).
 

5. Att skaffa användarnamn till webbtjänsten 

Om du har glömt eller tappat bort användarnamn till vår webbtjänst kan du be om nya från vår kundtjänst. De ursprungliga användarnamnen har skickats till dig per e-post, så kontrollera vänligen först inkorgen i din e-post, ifall du skulle hitta de användarnamn som vi redan har skickat. Avsändaren för meddelandet med användarnamnet är ’Teosto tapahtumat’.
 

6. Att säga upp tillstånd

Om din verksamhet upphör helt kan du återkalla ditt tillstånd genom att meddela oss uppsägningen med blanketten Muutosilmoitus
 

Säg inte upp ditt tillstånd i onödan 

Innan du ändrar eller säger upp ditt tillstånd, observera att i nuläget förväntas begränsningarna för sammankomster upphöra i början av sommaren. Därefter kan evenemang åter ordnas som vanligt, så det är inte nödvändigt eller det kanske inte lönar sig att säga upp dem, utan du kan utnyttja faktureringspauserna.
 
Share on social media