Skip to content
Teosto
Kontakta oss

Teosto avräknade nästan tio miljoner euro till musikskapare och förläggare

eri suuruisia euron seteleitä
24.03.2022

Teosto har betalat ut mars månads avräkning till sina kunder i dag den 24 mars 2022. Ersättningar för konserter med levande musik har ökat något men som helhet uppgick avräkningarna i mars till ungefär samma belopp som under coronaåret 2021. Sammanlagt avräknades 9,7 miljoner till kompositörer, textförfattare, arrangörer och musikförläggare i mars.

Teostos avräkningar betalas ut kvartalsvis. Nu utbetalades huvudsakligen upphovsrättsersättningar som uppkommit under slutet av sommaren 2021.

Coronaläget lättade i höstas, vilket ökade ersättningarna för konserter och streamade konserter till 0,45 miljoner euro. På motsvarande sätt fattades det dock större engångsposter från TV-området som avräknades i fjol.

Coronas effekter är fortfarande mycket synliga inom liveområdet, vars andel av avräkningen uppgick till endast fem procent medan det normalt täcker cirka en femtedel av ersättningarna.  De övriga områdena verkar ha återhämtat sig från coronan, och till exempel ersättningarna för Yle och kommersiell radio är större än vad de var i fjol.

Teosto samlar upphovsrättsersättning för offentligt framförande, förmedling och upptagning av musik och betalar ersättning vidare till kompositörer, textförfattare, arrangörer och musikförläggare. Ersättningarna som betalades ut till inhemska upphovsmän uppgick nu till sammanlagt 5,1 miljoner euro. Resten betalas ut via internationella organisationer till utländska upphovsmän och förläggare.

Ersättningarna som betalas ut i mars 2022 har samlats ihop från följande rättighetskategorier:

RättighetskategoriMars 2022 mn €Mars 2021 mn €
Radio och TV5,06,3
Offentligt framförande och bakgrundsmusik1,61,2
Internet1,61,3
Flera (utlandet och korrigeringar)1,51,0
Totalt9,79,8

Enligt Teostos prognos kommer återhämtningen från coronaviruset att ta en lång tid inom musikbranschen

Teosto har för sin del strävat efter att minska coronans inverkan på sina upphovspersoner. Coronastöd som betalas ut från Teostofonden har nu beviljats fyra gånger, sammanlagt 4,5 miljoner euro.

”Upphovsrättsersättningar betalas alltid ut med fördröjning, vad gäller utlandet till och med ett år efter framförande av musiken. Det är av största vikt att man inte längre behöver ta restriktioner i bruk i år utan att återhämtningen kan börja ordentligt. Trots att vår prognos för i år är bra, kommer vi uppskattningsvis inte att uppnå en normalsituation förrän om ett år.”

”Vår grundläggande uppgift är att främja den finländska musikkulturen, och det är också något som ligger i kärnan av vår verksamhet. Genom att stödja musikskapare och förläggare har vi försökt säkerställa att musik kan skapas yrkesmässigt i Finland även i framtiden”, säger Verkställande direktör Risto Salminen.

Beloppet på en enskild upphovsmans avräkning beror på hur mycket dennes verk har framförts på olika plattformar och hur stor dennes andel av verket är. Beloppet kan variera från några euro till flera tusen.

Avräkningens totala summa varierar enligt hur heltäckande man lyckas samla in ersättningar från olika musikanvändningsområden och allokera dem till rätt verk. För allokeringen behövs både de verkanmälningar som musikskaparna gör om sina egna verk och de anmälningar om framförande eller musikanvändningsrapporter som de som framför och använder musiken gör.

Avräkningarna betalas ut fyra gånger om året. 

Ytterligare information om Teostos avräkningar finns på Avräkningarna-sidan. 

Den totala summan som Teosto avräknar vid respektive tidpunkt varierar enligt hur heltäckande man lyckas samla in ersättningar från respektive musikanvändningsområde och hur snabbt de insamlade ersättningarna kan allokeras till rätt verk. För allokeringen behövs både de verkanmälningar som musikskaparna gör till Teosto om sina egna verk och de anmälningar om framförande eller musikanvändningsrapporter som de som framför och använder musiken gör. 

Beloppet på en enskild upphovsmans avräkning beror på hur mycket dennes stycke har framförts och hur stor dennes andel av ersättningen som avräknas för verket är. Beloppet kan variera från några euro till flera tusen. Teosto strävar kontinuerligt efter att påskynda insamlingen av ersättningar så att de kan avräknas så snabbt som möjligt efter att musiken har framförts. 

Teosto betalar avräkningar fyra gånger per år till de kompositörer, textförfattare, arrangörer och förläggare som är kunder hos Teosto. Efter Mars 2022 utbetalas följande avräkning den 6 mars 2022

Share on social media