Skip to content
Teosto
Kontakta oss

Teosto avräknade över 25 miljoner euro till musikskapare och förläggare

eri suuruisia euron seteleitä
09.06.2022

Teosto har betalat ut juniavräkningen till musikskapare i dag den 9 juni 2022. Coronaåret 2021 var något bättre än föregående år, vilket nu syns som högre avräkningar. Ännu är vi dock långt från de normala intäkterna. Juniavräkningen gav totalt 25,1 miljoner euro till kompositörer, textförfattare, arrangörer och musikförläggare.

Teostos avräkningar betalas ut kvartalsvis. Nu utbetalades huvudsakligen upphovsrättsersättningar som uppkommit i slutet av förra året. Till vissa delar (mindre konserter och spelningar, scen- och filmmusik, inspelningar på nätet) betalas avräkningar för hela 2021 ut i juni.

Evenemangsbranschen återhämtar sig så småningom – juniavräkningen var fyra miljoner euro större än förra året

Årets juniavräkning var fyra miljoner euro större än förra året. Man ser en försiktig tillväxt i fråga om bland annat levande musik, konserter och evenemang. Tillväxten består dock huvudsakligen av utjämningsavräkningar, genom vilka man korrigerar ersättningar som betalats på basis av prognoser enligt det förverkligade utfallet.

Totalt har avräkningsområdet för offentligt framförande vuxit med omkring 19 procent jämfört med föregående år och ersättningarna steg från 5,8 miljoner euro till över 6,9 miljoner euro.

 I avräkningarna från utlandet syntes en liten nedgång, eftersom coronatiden syns med fördröjning i dem. Under 2021 kom mest upphovsrättsersättningar in från Sverige, Tyskland, USA, Storbritannien, Norge och Polen.

Slutet av 2021 gav musikbranschen lite hopp om bättre tider, vilket nu syns i avräkningen. Den kommande sommaren ser ganska bra ut när det gäller levande musik. Vi hoppas att vi nu en gång för alla har lagt coronarestriktionerna bakom oss och att hela musikbranschen kan fokusera på att bygga framtida tillväxt”, säger Teostos verkställande direktör Risto Salminen.

Teosto samlar upphovsrättsersättning för offentligt framförande, förmedling och upptagning av musik och betalar ersättning vidare till kompositörer, textförfattare, arrangörer och musikförläggare. Ersättningarna som betalades ut till inhemska upphovsmän uppgick nu till sammanlagt 10,6 miljoner euro. Resten betalas ut via internationella organisationer till utländska upphovsmän och förläggare.

Ersättningarna som betalas ut i juni 2022 har samlats ihop från följande rättighetskategorier:

RättighetskategoriJuni 2022 mn €Juni 2021 mn €
Radio och tv14,912,0
Offentligt framförande6,95,8
Internet1,21,2
Inspelning1,21,2
Flera (utlandet och korrigeringar)1,01,0
Totalt25,121,2

År 2021 samlade Teosto in 70,1 miljoner euro i upphovsrättsersättningar för musik. I mars 2022 kunde man betala ut nästan 10 miljoner euro i upphovsrättsersättningar och nu efter juniavräkningen på över 25 miljoner euro är upphovsrättsersättningarna på förra årets nivå.

Om coronarestriktionerna äntligen är helt över och evenemang och konserter igen kan ordnas även efter sommaren, kan prognosen för slutet av året anses vara god. Man bör dock observera att upphovsrättsersättningar alltid betalas med fördröjning och att fördröjningen kan vara upp till ett år bland annat för ersättningar från utlandet.

Beloppen för upphovsrättsersättningarna torde alltså inte ännu i år återhämta sig till normal nivå, men utsikterna är försiktigt positiva.

Mer information om Teostos nyckeltal och bokslut

Avräkningarna betalas ut fyra gånger om året. 

Ytterligare information om Teostos avräkningar finns på Avräkningarna-sidan. 

Den totala summan som Teosto avräknar vid respektive tidpunkt varierar enligt hur heltäckande man lyckas samla in ersättningar från respektive musikanvändningsområde och hur snabbt de insamlade ersättningarna kan allokeras till rätt verk. För allokeringen behövs både de verkanmälningar som musikskaparna gör till Teosto om sina egna verk och de anmälningar om framförande eller musikanvändningsrapporter som de som framför och använder musiken gör. 

Beloppet på en enskild upphovsmans avräkning beror på hur mycket dennes stycke har framförts och hur stor dennes andel av ersättningen som avräknas för verket är. Beloppet kan variera från några euro till flera tusen. Teosto strävar kontinuerligt efter att påskynda insamlingen av ersättningar så att de kan avräknas så snabbt som möjligt efter att musiken har framförts. 

Teosto betalar avräkningar fyra gånger per år till de kompositörer, textförfattare, arrangörer och förläggare som är kunder hos Teosto. Efter Juni 2022 utbetalas följande avräkning den 15 september 2022

Share on social media