Skip to content
Teosto
Kontakta oss

Teosto avräknade över 26 miljoner euro till musikskapare och förläggare

eri suuruisia euron seteleitä
13.06.2024

Teosto avräknade i juni över 26 miljoner euro till musikskapare och förläggare. Av detta belopp utbetalades 13,2 miljoner euro till Teostos direkta kunder och kunder i Finland. Totalt fick över 11 000 musikskapare och förläggare ersättningar i juni.

Teosto avräknar upphovsrättsersättningar för sina kunder varje kvartal. I juni 2024 avräknades ersättningar huvudsakligen för musik som spelats i oktober–december 2023 i radio, tv, online- och streaming-tjänster samt som bakgrundsmusik. Dessutom avräknades i samband med juniavräkningen ersättningar för 2023 års konserter och uppträdanden med levande musik.

Beloppet på en enskild upphovsmans avräkning kan variera mellan några euro till flera tusen beroende på hur mycket dennes verk har framförts och hur stor dennes andel av verket är. Medianavräkningen för en enskild musikskapare var i denna avräkning cirka 116 euro.

Ersättningarna för onlinemusiktjänster har ökat avsevärt – även inom livemusik fortsätter tillväxten

Verken av musikskapare och förläggare som är Teostos kunder licensieras för användning av bland annat Spotify, Apple Music, YouTube och sociala medier. Teosto förhandlar inte direkt fram avtalen, utan licensieringen sköts av Polaris Hub, som är Teostos, danska Kodas och norska Tonos samföretag.

Ersättningarna som samlats in från onlinetjänsterna och avräknats till rättsinnehavarna har ökat avsevärt jämfört med juniavräkningen 2023. Totalt sett är avräkningen för Webbtjänster (online) mer än dubbelt så stor jämfört med förra juni, men en del av tillväxten förklaras av engångsposter. Även om engångsposterna inte skulle beaktas är den organiska tillväxten fortfarande över 25 % jämfört med avräkningen året innan.

I takt med att användningen av onlinetjänsterna för musik ökar blir det allt viktigare att se till att även musikskaparna får en rättvis ersättning för att deras verk används som drivkrafter för den digitala affärsverksamheten.

”Även i vår har vi sett en dragkamp om musikens värde i sociala medier och onlinetjänster. TikTok och Universal Music Group meddelade att de nått samförstånd om en förmodligen mer rättvis ersättningsnivå än tidigare. Liknande situationer kan dock förekomma i framtiden. Vår entydiga ståndpunkt är att skapande av musik är ett arbete som man bör få en vederbörlig ersättning för”, säger Risto Salminen, vd på Teosto.

Det händelserika året 2023 återspeglas även i juniavräkningen

Upphovsrättsersättningarna för framförande av levande musik och evenemang med musik samt bakgrundsmusik fortsatte att öka under 2023. Sammantaget insamlades upphovsrättsersättningar på nästan 15 miljoner euro för framförande av musik under evenemang år 2023.

I samband med juniavräkningen betalas ersättningar för bland annat verk som framförts i restauranger och på evenemang 2023 samt som bakgrundsmusik. Avräkningen i juni 2024 uppgick till nästan 11 miljoner euro inom avräkningsområdet för offentligt framförande – en ökning med nästan sju procent jämfört med föregående år.

”Det kommer att bli en händelserik sommar även i år. På Olympiastadion ses flera konserter och även i år verkar festivalfolket hitta till evenemangen. Det är tydligt att människor längtar efter att få ta del av musikupplevelser tillsammans”, säger vd Salminen och fortsätter:

”I en tid då det verkar finnas mer meningsskiljaktigheter, konflikter och osäkerhet i samhället och ute i världen än någonsin tidigare är musik en förenande kraft.”

Ersättningarna som avräknas i juni 2024 har samlats ihop från följande rättighetskategorier:

RättighetskategoriJuni 2024 mn €Juni 2023 mn €
Radio och tv11,013,6
Offentligt framförande10,910,3
Webbtjänster (online)2,61,2
Upptagning1,01,0
Flera (utlandet, korrigeringar)1,11,1
Totalt26,627,2

Närmare uppgifter om de avräkningsområden som ingår i denna avräkning och tidpunkterna för insamlingen av ersättningar ser du i avräkningskalendern på vår webbplats.

Avräkningarna betalas ut fyra gånger om året.

Ytterligare information om Teostos avräkningar finns på sidan om avräkningsdagar på Teostos webbplats.

Den totala summan som Teosto avräknar vid respektive tidpunkt varierar enligt hur heltäckande man lyckas samla in ersättningar från respektive musikanvändningsområde och hur snabbt de insamlade ersättningarna kan allokeras till rätt verk. För allokeringen behövs både de verkanmälningar som musikskaparna gör till Teosto om sina egna verk och de anmälningar om framförande eller musikanvändningsrapporter som de som framför och använder musiken gör.

Obetalda ersättningar från evenemangsområdet 

Vi kan inte avräkna ersättningar till rättsinnehavare förrän aktören som använt musiken har betalat licensavgiften till oss. Teosto har inte fått betalningar för vissa evenemang och därför har det inte varit möjligt att avräkna dem ännu. Du kan kontrollera den aktuella situationen gällande försenade betalningar på vår webbplats (på finska).

Teosto betalar ut avräkningar fyra gånger per år till de kompositörer, textförfattare, arrangörer och förläggare som är kunder hos Teosto. Efter juni 2024 utbetalas följande avräkning den 19 september 2024.

Share on social media