Skip to content
Teosto
Kontakta oss

Teosto avräknade 12,5 miljoner euro till musikskapare och förläggare

eri suuruisia euron seteleitä
21.03.2024

I dag den 21 mars 2024 har Teosto betalat ut totalt 12,5 miljoner euro i ersättningar för musikanvändning till kompositörer, textförfattare, arrangörer och musikförläggare. Av detta belopp utbetalades 7,1 miljoner euro till Teostos direkta kunder och kunder i Finland. Totalt fick över 7 000 musikskapare och förläggare ersättningar i mars.

Teosto avräknar upphovsrättsersättningar till sina kunder fyra gånger per år. De ersättningar som betalas ut nu är huvudsakligen för musik som använts i konserter, radio, tv, som bakgrundsmusik, i online- och strömningstjänster samt i Yle Arenan och Nelonen Ruutu+/Ruutu-tjänsterna under det tredje kvartalet år 2023.

Beloppet på en enskild upphovsmans avräkning kan variera mellan några euro till flera tusen beroende på hur mycket dennes verk har framförts och hur stor dennes andel av verket är. Medianavräkningen för en enskild musikskapare var i denna avräkning cirka 95 euro.

Närmare uppgifter om de avräkningsområden som ingår i denna avräkning och tidpunkterna för insamlingen av ersättningar ser du i avräkningskalendern på vår webbplats.

Marsavräkningen år 2024 nästan 10 procent större än i fjol

Det totala beloppet för marsavräkningen är 1,2 miljoner euro större än marsavräkningen år 2023. Detta beror huvudsakligen på tillväxten av ersättningar för musik som används på webben.

De lägre radio- och tv-ersättningarna förklaras med att ersättningarna för Cmore- och MTV Katsomo-tjänsternas musikanvändning, som tidigare utbetalades som en del av avräkningen för MTV3, avräknas separat för år 2023 och ingår inte i marsavräkningen 2024 (till skillnad från året innan).

Vad gäller internationella ersättningar är det värt att notera att utbetalningen av ersättningar som samlats in från Tyskland kommer att skjutas upp eftersom Teosto ännu inte har fått källskattsintyg från den tyska skattemyndigheten. För att undvika dubbel beskattning har Teosto begärt att dess tyska systerorganisation GEMA väntar på källskattsintyget innan ersättningarna avräknas.

Trots detta har mängden ersättningar från utlandet ökat. Orsaken till detta är särskilt tillväxten av ersättningar från Sverige.

Ersättningarna som avräknas i mars 2024 har samlats ihop från följande rättighetskategorier:

RättighetskategoriMars 2024 mn €Mars 2023 mn €
Radio och tv5,86,3
Offentligt framförande2,92,8
Webbtjänster (online)2,71,3
Flera (utlandet, korrigeringar)1,10,9
Totalt12,511,3

Avräkningarna betalas ut fyra gånger om året

Ytterligare information om Teostos avräkningar finns på Avräkningsdagar-sidan. Individuella skapare kan kolla deras egna avräkningar i Teostos webbtjänsten.

Den totala summan som Teosto avräknar vid respektive tidpunkt varierar enligt hur heltäckande man lyckas samla in ersättningar från respektive musikanvändningsområde och hur snabbt de insamlade ersättningarna kan allokeras till rätt verk. För allokeringen behövs både de verkanmälningar som musikskaparna gör till Teosto om sina egna verk och de anmälningar om framförande eller musikanvändningsrapporter som de som framför och använder musiken gör. 

Teosto betalar ut avräkningar fyra gånger per år till de kompositörer, textförfattare, arrangörer och förläggare som är kunder hos Teosto. Efter mars 2024 utbetalas följande avräkning den 13 juni 2024.

Share on social media