Skip to content
Teosto
Kontakta oss

Teosto erbjuder coronastöd

21.08.2020

Teosto stöder professionella musikskapare i den svåra situation som coronapandemin orsakat med ett nytt coronastöd. Det totala stödbeloppet är högst en miljon euro och ansökan öppnar i oktober eller november.

Teostos medlemsmöte har fattat beslut om ett särskilt stöd med anledning av de inkomstförluster som coronapandemin har orsakat för kompositörer, textförfattare, musikarrangörer och musikförläggare.             

”Coronakrisen har försatt musikbranschen i en svår situation av aldrig tidigare skådat slag. Effekterna blir som värst först i höst, när begränsningarna för folksamlingar börjar synas även i upphovsrättsersättningarna. Vi strävar nu efter att säkerställa kontinuiteten i det konstnärliga arbetet och musikförläggarnas verksamhet i denna exceptionellt svåra situation”, säger Teostos verkställande direktör Risto Salminen.

Stödet är avsett för upphovsmän och förläggare som är medlemmar i Teosto. Det kan beviljas enligt ansökan till professionella musikskapare och -förläggare till vilka Teosto har avräknat upphovsrättsersättningar på minst 500 euro per år. Beräkningen baserar sig på de avräkningar som kunden har fått åren 2017–2019 för konserter och liveevenemang samt avräkningsområdena för kommersiell radio och tv, och de årliga medeltalen för dessa.

Ansökan om coronastödet öppnar i oktober eller november 2020, när de praktiska förberedelserna av ansökningsprocessen är klara. Det maximala beloppet för stödet är en miljon euro, och de enskilda stödbelopp som beviljas uppgår till 300–10 000 euro. Stödet finansieras med hjälp av Teostofonden, som grundades 2009 för att trygga kontinuiteten i den kreativa tonkonsten och som administreras av Teosto.

Stödbesluten fattas av en kommitté som utnämnts av Teostos styrelse och betalas via fonder som sköts av Teostos medlemsorganisationer, det vill säga Finlands Tonsättare, Suomen Musiikintekijät och Finska Musikförläggareföreningen. Mottagaren av stödet kan använda stödet som hen vill, och användningen behöver inte rapporteras.

Förslaget om stödet bereddes av en arbetsgrupp i samarbete med Teostos medlemsorganisationer. Förslaget godkändes av Teostos medlemmar vid ett medlemsmöte den 12 augusti 2020.

Share on social media