Skip to content
Teosto
Kontakta oss

Teosto flyttar till Musikhamnen

keilalampi
19.03.2021

Teostos kontor flyttar till Musikhamnen i slutet av mars.  Från och med 1.4.2021 hittar du oss på adressen Musikhamnen, Kägelhamnen 2 A, 02150 Esbo. 

Musikhamnen är en gemensam lokal för finländska musikorganisationer. Även följande organisationer flyttar till Musikhamnen: Finlands Tonsättare, Finlands Musikskapare, Finska Musikförläggareföreningen, Gramex, Music Finland, GT Musiikkiluvat Oy, Musikproducenterna – IFPI Finland och Upphovsrättens informations- och övervakningscentral TTVK.

Vårt mål är att öka samarbetet inom musikbranschen och förbättra interaktionen mellan musikorganisationerna i Finland.  

Från torsdag 25.3 kl. 20 till fredag 26.3 kl. 20 är vår webbtjänst för medlemmar ur bruk på grund av flytten. Vi beklagar eventuella olägenheter detta innebär för våra kunder.  

Vårt telefonnummer, vår e-postadress och faktureringsadress förblir oförändrade. Vårt hemsida på adressen teosto.fi och vår kundtjänst (tfn 010 808 118) fungerar som vanligt under flytten. Tyvärr går inga fysiska möten på kontoret att ordna tills vidare. Hoppas ändå att vi ses snart i Musikhamnen! 

Teosto 
Musikhamnen 
Kägelhamnen 2 A,  
02150 Esbo 

Våra kontaktuppgifter finns på adressen https://www.teosto.fi/sv/om-teosto/kontakta-oss/  

Share on social media