Skip to content

Teosto flyttar till Musikhamnen

keilalampi
19.03.2021

Teostos kontor flyttar till Musikhamnen i slutet av mars.  Från och med 1.4.2021 hittar du oss på adressen Musikhamnen, Kägelhamnen 2 A, 02150 Esbo. 

Musikhamnen är en gemensam lokal för finländska musikorganisationer. Även följande organisationer flyttar till Musikhamnen: Finlands Tonsättare, Finlands Musikskapare, Finska Musikförläggareföreningen, Gramex, Music Finland, GT Musiikkiluvat Oy, Musikproducenterna – IFPI Finland och Upphovsrättens informations- och övervakningscentral TTVK.

Vårt mål är att öka samarbetet inom musikbranschen och förbättra interaktionen mellan musikorganisationerna i Finland.  

Från torsdag 25.3 kl. 20 till fredag 26.3 kl. 20 är vår webbtjänst för medlemmar ur bruk på grund av flytten. Vi beklagar eventuella olägenheter detta innebär för våra kunder.  

Vårt telefonnummer, vår e-postadress och faktureringsadress förblir oförändrade. Vårt hemsida på adressen teosto.fi och vår kundtjänst (tfn 010 808 118) fungerar som vanligt under flytten. Tyvärr går inga fysiska möten på kontoret att ordna tills vidare. Hoppas ändå att vi ses snart i Musikhamnen! 

Teosto 
Musikhamnen 
Kägelhamnen 2 A,  
02150 Esbo 

Våra kontaktuppgifter finns på adressen https://www.teosto.fi/sv/om-teosto/kontakta-oss/  

Share on social media
KAKOR PÅ TEOSTOS WEBBPLATS

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator eller annan enhet och som sparar information om ditt besök på webbplatsen. Med hjälp av kakorna förbättrar Teosto användbarheten av sina tjänster.

Uppgifter som samlats in genom kakor kopplas som utgångspunkt inte ihop med en identifierbar persons personuppgifter, men vissa uppgifter som samlats in genom kakor kan indirekt kopplas till en identifierbar persons personuppgifter.

Läs mer i vår dataskyddsbeskrivning och vår beskrivning över kakor (på finska).

KATEGORIER AV KAKOR
Nödvändiga kakor

Dessa kakor är nödvändiga för att säkerställa tillgängligheten av vår webbplats. De laddar t.ex. en del av vår webbplats funktioner på förhand för att försnabba laddningen av webbplatsen. Nödvändiga kakor används även för att fastställa och komma ihåg de inställningar du valt. Du kan förbjuda användningen av nödvändiga kakor i dina webbläsarinställningar, men observera att alla funktioner på och delar av webbplatsen inte nödvändigtvis fungerar korrekt efter det.

Läs mer om kakor (på finska)

Kakor för analytik

Vi använder kakor för analytik för att utveckla funktionen av vår webbplats. Med hjälp av kakor för analytik samlar vi t.ex. uppgifter om hur användare använder vår webbplats och hur de navigerar mellan webbplatsens olika flikar. Uppgifterna används huvudsakligen i anonym form.

För mer information: dataskyddsbeskrivning och beskrivning över kakor (på finska)

Funktionella kakor

Med hjälp av funktionella kakor kan vi erbjuda olika funktioner på vår webbplats, t.ex. spellistor och en chattfunktion i realtid. Om du förbjuder användningen av funktionella kakor fungerar inte en del eller alla av dessa funktioner korrekt.

Läs mer om kakor (på finska)

Marknadsföringskakor

Marknadsföringskakor hjälper oss skräddarsy vår marknadsföring och erbjuda användarna av vår webbplats mer riktade tjänster i framtiden. Med hjälp av marknadsföringskakorna samlar vi t.ex. uppgifter om användarens beteende och preferenser på vår webbplats.

Läs mer om kakor (på finska)