Skip to content
Teosto
Kontakta oss

Teostos avräkning i december 12,2 miljoner euro

16.12.2021

I decemberavräkningen betalade Teosto i dag ut totalt 12,2 miljoner euro i ersättningar för musikanvändning till kompositörer, textförfattare, arrangörer och musikförläggare. Av detta belopp utbetalas 4,9 miljoner euro till Teostos direkta inhemska kunder. Inverkan av corona är fortfarande synlig i avräkningen, men allt som allt är avräkningen något större än i december förra året. 

Teosto samlar upphovsrättsersättning för offentligt framförande, förmedling och upptagning av både inhemsk och utländsk musik och betalar ersättning vidare till upphovspersonerna för musiken: kompositörer, textförfattare, arrangörer och musikförläggare. 

De ersättningar som nu betalas ut har i huvudsak samlats in från musik som under april–juni 2021 använts i konserter, radio, TV, som bakgrundsmusik, i online-tjänster och i Yle Arenan.

 Här ingår också ersättningar för användning av

  • musik utomlands
  • video on Demand-tjänster
  • dessutom avräknas ersättningar som inte tidigare har kunnat betalas på grund av att verkanmälan saknats eller varit bristfälliga (s.k. obekräftade verk) 

Corona är fortfarande synlig särskilt i ersättningarna för levande musik ja utländska ersättningar 

Liksom förra året är andelen upphovsrättsersättningar för offentligt framförande såsom konserter fortfarande mycket låg i och med corona – cirka en femtedel av det förra normala året 2019. I början av sommaren 2021 var musikevenemang fortfarande till stor del begränsade, vilket är synligt i musikskaparnas inkomster. 

Ersättningarnas storlek ökar dock till exempel på grund av den växande användningen av musik i Video on Demand-tjänster och Online-tjänster. Video on Demand-ersättningarna ökar också eftersom ersättningar som reserverats 2015–2019 på grund av musikrapporter som saknades nu avräknas en gång. 

”Trots att situationen har varit något bättre under hösten 2021 kommer coronans inverkan på ersättningar som betalas ut till musikskapare och -förläggare vara synlig en lång tid framöver. Den växande online-användningen av musik fyller inte den enorma gropen som coronarestriktionerna har orsakat för levande musik”, säger Teostos verkställande direktör Risto Salminen. 

Även i avräkningarna från utlandet syns en märkbar minskning jämfört med föregående år. I ersättningar från utlandet kommer coronas påverkan att synas med en ännu längre fördröjning och är till stor del beroende av tidtabellerna för Teostos utländska partnerorganisationer. Avräkningar från utlandet saknas från december även på grund av överraskande tekniska problem i avräkningsprocessen. Problemen korrigeras och beloppen som saknas betalas ut vid nästa avräkning i mars 2022. 

Den totala avräkningen till skapare av musik något större än förra året 

Trots minskningen i utländska avräkningar stiger avräkningen för december 2021 dock en aning jämfört med motsvarande period förra året. År 2020 uppgick avräkningarna till 11,8 miljoner euro, varav 5,4 miljoner utbetalades till Teostos inhemska och direkta kunder. 

Ersättningarna som avräknats i september 2021 har samlats ihop från följande rättighetskategorier:

RättighetskategoriDecember 2021 M€December 2020 M€
Radio ja TV5,35,2
Offentligt framförande1,21,1
Internet (online)4,02,7
Upptagning0,60,8
Flera (utlandet, korrigeringar)1,12,0
Yhteensä12,211,8

Avräkningarna betalas ut fyra gånger om året. 

Ytterligare information om Teostos avräkningar finns på Avräkningarna-sidan. 

Den totala summan som Teosto avräknar vid respektive tidpunkt varierar enligt hur heltäckande man lyckas samla in ersättningar från respektive musikanvändningsområde och hur snabbt de insamlade ersättningarna kan allokeras till rätt verk. För allokeringen behövs både de verkanmälningar som musikskaparna gör till Teosto om sina egna verk och de anmälningar om framförande eller musikanvändningsrapporter som de som framför och använder musiken gör. 

Beloppet på en enskild upphovsmans avräkning beror på hur mycket dennes stycke har framförts och hur stor dennes andel av ersättningen som avräknas för verket är. Beloppet kan variera från några euro till flera tusen. Teosto strävar kontinuerligt efter att påskynda insamlingen av ersättningar så att de kan avräknas så snabbt som möjligt efter att musiken har framförts. 

Teosto betalar avräkningar fyra gånger per år till de kompositörer, textförfattare, arrangörer och förläggare som är kunder hos Teosto. Efter december 2021 utbetalas följande avräkning den 24 mars 2022

Share on social media