Skip to content

Teostos medlemsmöte beslutade om en ny ansökningsrunda för coronastöd våren 2022

16.12.2021

Inom Teosto utövar medlemmarna den högsta beslutanderätten vid medlemsmötet som ordnas två gånger per år. Medlemmarna sammanträdde för ett hybridmöte onsdagen den 15 december. På det stadgeenliga höstmötet godkändes bland annat nästa års verksamhetsplan och budget. Konsekvenserna av coronapandemin för musikbranschen är alltjämt omfattande. Teosto har därför beslutat fortsätta med coronastödet på våren 2022.

Teostos medlemsmöte ordnades i Finlandiahuset. En del av medlemmarna samlades på plats på ett coronasäkert sätt, medan en stor del av deltagarna följde mötet på distans. 

I samband med behandlingen av verksamhetsplanen framhöll Teostos verkställande direktör Risto Salminen att år 2022 ser ut att bli bättre än tidigare år. Om coronasituationen hålls under kontroll, förutspås en stark återhämtning inom många musikanvändningsområden. Situationen är ändå fortsättningsvis förknippad med mycket osäkerhet.

”I slutet av hösten har coronasituationen åter försämrats, men Teostos intäkter från upphovsrättsersättningar förväntas ändå återgå till samma nivå som före coronapandemin år 2022, förutsatt att samhällets funktioner hålls öppna.”

Ersättningarna som utbetalas för musikanvändning släpar efter och Teostos kunder får dem först i efterhand. Läget på sommaren och i början av hösten 2021 kommer att återspegla sig i redovisningen åtminstone ännu i mars 2022. På grund av detta godkände mötet förslaget om att dela ut ett särskilt coronastöd till Teostos kunder om en miljon euro även våren 2022.

”Stödet ska gå att ansöka om redan i början av februari och utbetalas till sökandena senast 30.4.2022”, berättar Salminen.

I enlighet med tidigare beslut gäller samma kriterier för stödåtgärderna som för stödansökningarna år 2021. Förutsättningen för att beviljas stöd är att sökanden ska vara kund hos Teosto och ha minst 1 500 euro utbetalade avräkningar åren 2018–2020 för vissa avräkningsområden. I ansökningen beaktas avräkningsområden som coronapandemin uppskattats ha haft en särskilt stor inverkan på.

År 2022 kommer att vara ett betydelsefullt år med tanke på intressebevakningen. Verkställandet av EU:s direktiv om upphovsrätt har dragit ut på tiden i Finland och reformen av Finlands upphovsrättslag som fick omfattande kritik under remissbehandlingen kommer som det ser ut nu att tas upp till behandling i riksdagen i reviderad form våren 2022. Teosto kommer att uppdatera sin strategi i början av 2022 och fortsätter arbeta för att förbättra digitaliseringen och kundupplevelsen.

Share on social media
KAKOR PÅ TEOSTOS WEBBPLATS

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator eller annan enhet och som sparar information om ditt besök på webbplatsen. Med hjälp av kakorna förbättrar Teosto användbarheten av sina tjänster.

Uppgifter som samlats in genom kakor kopplas som utgångspunkt inte ihop med en identifierbar persons personuppgifter, men vissa uppgifter som samlats in genom kakor kan indirekt kopplas till en identifierbar persons personuppgifter.

Läs mer i vår dataskyddsbeskrivning och vår beskrivning över kakor (på finska).

KATEGORIER AV KAKOR
Nödvändiga kakor

Dessa kakor är nödvändiga för att säkerställa tillgängligheten av vår webbplats. De laddar t.ex. en del av vår webbplats funktioner på förhand för att försnabba laddningen av webbplatsen. Nödvändiga kakor används även för att fastställa och komma ihåg de inställningar du valt. Du kan förbjuda användningen av nödvändiga kakor i dina webbläsarinställningar, men observera att alla funktioner på och delar av webbplatsen inte nödvändigtvis fungerar korrekt efter det.

Läs mer om kakor (på finska)

Kakor för analytik

Vi använder kakor för analytik för att utveckla funktionen av vår webbplats. Med hjälp av kakor för analytik samlar vi t.ex. uppgifter om hur användare använder vår webbplats och hur de navigerar mellan webbplatsens olika flikar. Uppgifterna används huvudsakligen i anonym form.

För mer information: dataskyddsbeskrivning och beskrivning över kakor (på finska)

Funktionella kakor

Med hjälp av funktionella kakor kan vi erbjuda olika funktioner på vår webbplats, t.ex. spellistor och en chattfunktion i realtid. Om du förbjuder användningen av funktionella kakor fungerar inte en del eller alla av dessa funktioner korrekt.

Läs mer om kakor (på finska)

Marknadsföringskakor

Marknadsföringskakor hjälper oss skräddarsy vår marknadsföring och erbjuda användarna av vår webbplats mer riktade tjänster i framtiden. Med hjälp av marknadsföringskakorna samlar vi t.ex. uppgifter om användarens beteende och preferenser på vår webbplats.

Läs mer om kakor (på finska)