Skip to content
Teosto
Kontakta oss

Teosto avräknade nästan 15 miljoner euro till musikskapare och förläggare – två helt nya källor till ersättningar togs med

eri suuruisia euron seteleitä
14.12.2023

Upphovsrättsorganisationen Teosto har i dag den 14 december 2023 avräknat ersättningar för musikanvändning på 14,7 miljoner euro till tonsättare, textförfattare, arrangörer och förläggare. För första gången inkluderas ersättningar för musik som använts i ljudböcker eller på TikTok.

Teosto avräknar upphovsrättsersättningar för sina kunder varje kvartal. De ersättningar som avräknas i december 2023 har huvudsakligen samlats in från musik som under april–juni 2023 använts i konserter, radio, tv, som bakgrundsmusik, i online- och strömningstjänster samt i Yle Arenan och Nelonen Ruutu+/Ruutu-tjänsterna.

I december avräknades 8,6 miljoner euro för inhemska rättsinnehavare. Resten betalas ut via internationella organisationer till utländska upphovsmän och förläggare.

Totalt betalades ersättningar till 7 894 upphovsmän och förläggare. Beloppet på en enskild upphovsmans avräkning kan variera mellan några euro till flera tusen beroende på hur mycket dennes verk har framförts och hur stor dennes andel av upphovsrätten till verket är. Medianavräkningen för en enskild musikskapare var i denna avräkning cirka 99 euro.

I decemberavräkningen öppnas två nya inkomstkällor för rättsinnehavare – ljudböcker och TikTok.

Teosto finns till för att musikskapare ska kunna fokusera på det som de kan bäst – att skapa ny musik som väcker känslor. Därför strävar Teosto efter att hitta nya sätt att få in ersättningar till tonsättare, textförfattare, arrangörer och förläggare – och att hjälpa musikanvändare att använda musik på ett ansvarsfullt sätt.

”I enlighet med vår grundläggande uppgift försvarar vi rätten för yrkespersoner inom kreativa branscher att få ersättning för sitt arbete och för användning av det, så att de kan fortsätta utföra sitt arbete. Vi utför denna uppgift även under tider som dessa, då den offentliga finansieringen för kulturen ständigt hotas av nedskärningar”, konstaterar Teostos verkställande direktör Risto Salminen.

I december 2023 får rättsinnehavarna ersättning från två helt nya källor, då Teosto avräknar ersättningar för musik som använts i ljudböcker som publicerats av WSOY åren 2021–2022 samt för musik som använts på TikTok åren 2021–2022.

Utöver de nya källorna till ersättning ökar de upphovsrättsersättningar som betalas för evenemang – i december 2023 betalas 17 procent mer i upphovsrättsersättningar för levande musik, konserter och evenemang jämfört med föregående år.

Även de ersättningar som samlats in från utlandet har ökat med nästan en fjärdedel jämfört med för ett år sedan.

”År 2024 strävar vi efter tillväxt särskilt från utlandet. Vi har effektiviserat återförandet av intäkter från utlandet och detta arbete fortsätter. Vi tror att den finländska musikens exportsträvanden även i fortsättningen kommer att synas som ett allt starkare inkomstflöde från utlandet till Finland”, konstaterar Salminen.

Sammantaget har Teosto avtal om insamling av ersättningar med över hundra länder. De största utländska avräkningarna kom från Sverige, Storbritannien, Frankrike och USA.

Skäliga ersättningar från strömningsplattformar till upphovsmän

Även om TikTok nu kom med bestod avräkningarna för online-musik i huvudsak av YouTube- och Spotify-ersättningar i december. Angående ersättningar från strömningsplattformar är de avtalsförhandlingar som förs med dem i nyckelposition.

”Förhandlingar med moderna mediebolag kräver tålamod och uthållighet, men som upphovsrättsorganisation försöker vi se till att de ersättningar som strömningsplattformarna betalar motsvarar tjänsternas kontinuerligt ökande betydelse i musikanvändningen”, säger Salminen.

Teosto samlar upphovsrättsersättning för offentligt framförande, förmedling och upptagning av på alla plattformar och betalar ersättning vidare till kompositörer, textförfattare, arrangörer och musikförläggare.

Ersättningarna som avräknats i december 2023 har samlats ihop från följande rättighetskategorier:

RättighetskategoriDecember 2023 mn €December 2022 mn €
Radio och tv5,86,8
Offentligt framförande2,11,8
Webbtjänster (online)4,25,2
Upptagning0,60,9
Flera (utlandet, korrigeringar)2,01,9
Totalt14,716,6

Avräkningarna betalas ut fyra gånger om året.

Ytterligare information om Teostos avräkningar finns på sidan om avräkningsdagar på Teostos webbplats.

Den totala summan som Teosto avräknar vid respektive tidpunkt varierar enligt hur heltäckande man lyckas samla in ersättningar från respektive musikanvändningsområde och hur snabbt de insamlade ersättningarna kan allokeras till rätt verk. För allokeringen behövs både de verkanmälningar som musikskaparna gör till Teosto om sina egna verk och de anmälningar om framförande eller musikanvändningsrapporter som de som framför och använder musiken gör.

Teosto betalar ut avräkningar fyra gånger per år till de kompositörer, textförfattare, arrangörer och förläggare som är kunder hos Teosto. Efter december 2023 utbetalas följande avräkning den 21 mars 2024.

Share on social media