Skip to content
Teosto
Kontakta oss

Årslicens för synkronisering

 • Ger rätt att bifoga musik till rörlig bild i flera olika AV-produktioner (videor) under ett års tid.
 • Licensen omfattar endast synkronisering, dvs. bifogande av musik till rörlig bild. Licensen omfattar inte offentlig visning av producerat innehåll, överföring till allmänheten eller framställning av fysiska kopior avsedda för försäljning, vilket kräver en separat licens för varje enskild situation.
 • Licensen har ett fast årspris baserat på den sammanlagda musikmängd som använts i innehållet som producerats under året (se prislista nedan). Till musikmängden räknas endast speltid för upphovsrättsskyddad musik, inte hela innehållets speltid. Licenstagaren bedömer den musikmängd som används under året när licensen skaffas.
 • Licenstagaren rapporterar AV-innehållets musikuppgifter till Teosto per produktion i slutet av månaden efter produktionens färdigställande, emellertid senast i slutet av varje kalenderår.
 • Licensens pris faktureras en gång baserat på den uppskattade musikmängden då licensen skaffades. Fakturor återbetalas inte även om musikmängden understiger uppskattningen. Om musikmängden som använts under året och rapporterats till Teosto emellertid överstiger uppskattningen, fakturerar vi skillnaden mellan uppskattningen och den faktiska musikmängden enligt prislistan.

Vem är licensen avsedd för?

Licensen kan antingen skaffas av AV-producenten, såsom ett produktionsbolag, eller av personen som beställer en AV-produktion (en kund som beställer en AV-inspelning från ett produktionsbolag). Licenstagaren får en avtalsbekräftelse med en sammanfattning av licensens innehåll.

Vad omfattar licensen?

Licensen omfattar bifogande av musik till rörlig bild, s.k. synkronisering, för AV-innehåll som produceras under ett år.

Omfattar bifogande av musik till AV-innehåll vars syfte är att till exempel

 • användas internt inom företaget eller samfundet (utbildnings- eller introduktionsfilmer på intranätet eller som fysiska kopior)
 • publiceras på en onlineplattform som redan är licensierad av Teosto (YouTube, Facebook, Instagram, TikTok)
 • erbjudas i ett videobibliotek som innehåller inspelade spelningar och konserter eller innehåll till exempel för handledd motion

Vad täcks inte av licensen?

Licensen täcker inte bifogande av musik till rörlig bild

 • i tv-program
 • i långfilmer
 • i reklam
 • i företagspresentationer
 • i dokumentärer för distribution till biografer
 • i trailers eller programsignaturer
 • om det rör sig om beställningsmusik

I ovannämnda fall måste licens skaffas från musikens förläggare eller musikens upphovsperson.

Licensen täcker inte heller offentlig visning, överföring till allmänheten eller tillverkning av fysiska kopior för försäljning mot betalning.

Om inspelningen visas offentligt på en liveföreställning eller på en annan onlineplattform än de som är licensierade av Teosto, krävs en separat licens för att framföra musik. Den mest lämpliga licensen för liveföreställningar är oftast Evenemangslicensen, för onlineplattformar Mediesmålicensen. Licenser för överföring till allmänheten, såsom tv- och radioverksamhet och onlinetjänster, avtalas separat med aktörerna. För att göra fysiska kopior för försäljning krävs en separat licens från Nordisk Copyright Bureau NCB.

OBS! Synkroniseringslicensen kan även skaffas som ett tillägg till Mediesmålicens, och då behövs inte denna separata synkroniseringslicens. Observera emellertid att synkroniseringslicensen som skaffas som tillägg till Mediesmålicensen endast gäller under Mediesmålicensens giltighetstid: om du säger upp Mediesmålicensen ska inspelningar som innehåller musik förstöras.  

Denna licens omfattar endast musikens upphovspersoners och förläggares rättigheter, dvs. upphovsrätten. Företag och samfund behöver förutom denna licens även licens för användning av inspelningsmusik på nätet och i sociala medier från en ljudupptagningsproducent, det vill säga ett skivbolag (masterlicens). Skivbolagen har olika verksamhetsmodeller och priser för användning av inspelningar som de bestämmer över själva.

Information om vilket skivbolag som har släppt skivan finns på den fysiska skivans omslag eller till exempel i Spotifys Show credits under Source. Skivbolagens webbplatser och kontaktuppgifter hittar man till exempel via Google.

Hur bildas priset och vad kostar licensen?

Licensen har ett fast årspris baserat på den sammanlagda musikmängd som använts i innehållet som producerats under året (se prislista nedan). Licenstagaren bedömer den musikmängd som används under året när licensen skaffas. Till mängden musiktimmar räknas endast de delar som innehåller upphovsrättsskyddad musik, inte hela innehållets speltid, om inspelningen även inkluderar innehåll som inte har musik eller musik som inte skyddas av upphovsrätten.

Licenstagaren behöver inte rapportera musikuppgifter till Teosto.

Hur och när betalas licensen?

Vi fakturerar licensen när vi har behandlat licensansökan, dvs. inom 2–4 veckor från att vi mottagit ansökan. Licensens pris faktureras en gång baserat på den uppskattade musikmängden då licensen skaffades. Fakturor återbetalas inte även om musikmängden understiger uppskattningen. Om musikmängden som använts under året och rapporterats till Teosto emellertid överstiger uppskattningen, fakturerar vi skillnaden mellan uppskattningen och den faktiska musikmängden enligt prislistan.

Hur länge är licensen i kraft?

Årslicensen för synkronisering gäller tills vidare och fortsätter att gälla automatiskt varje år tills årslicensen sägs upp.

Årslicens för synkronisering

Innehållets musiktimmar/år Pris €/år
15 1350
30 2430
45 3281
60 3942
+ varje påbörjade 10 timmar 655
På priset tillkommer moms på 10 %.

Licenstagaren bedömer den musikmängd som används under året när licensen skaffas.

Till musikmängden räknas endast speltid för upphovsrättsskyddad musik, inte hela innehållets speltid.

Årslicens för synkronisering – särskilda villkor för enskild användning

Rätten att använda musiken i enlighet med licensen regleras av Teostos särskilda villkor för enskild användning och Teostos allmänna avtalsvillkor (nedan gemensamt kallade ”Licensen”).
Om dessa särskilda villkor för enskild användning och Teostos allmänna avtalsvillkor strider mot varandra, tillämpas i första hand dessa särskilda villkor och i andra hand Teostos allmänna avtalsvillkor.

Definitioner i dessa särskilda villkor

Med produktioner avses enskilda audiovisuella småproduktioner, såsom t.ex. konserter som spelats in på video, tillställningar, motion, konstprojekt samt innehåll producerat för undervisnings- och utbildningsändamål eller för ett företags egen verksamhet.

Med Norden avses Finland, Sverige, Norge, Danmark och Island.

Rättigheter som beviljas med licensen och dess giltighet

Licensen omfattar icke-ensamrätt att använda musik som Teosto vid var tid representerar, genom att bifoga Verk till rörliga bilder (synkronisera) i Produktioner för att göra dem tillgängliga för allmänheten i Norden och för produktion av låtar.

Licensen omfattar ovannämnda användning av musik upp till det maximala antal timmar som Kunden köper.

Kunden kan köpa Licensen för ett år eller tills vidare.

Ersättning för licensen och fakturering

För licensen betalas en engångsersättning per år som fastställs i enlighet med Teostos vid var tid gällande prislista som tillämpas på Licensen. Ersättningen som ska betalas för Licensen faktureras i enlighet med Teostos vid var tid gällande faktureringspraxis som tillämpas på Licensen.

Rapportering

Kunden ska rapportera uppgifterna om musiken som används i Produktionerna specifikt för varje produktion i enlighet med Teostos vid var tid gällande rapporteringspraxis.

Övriga villkor

Licensen omfattar inte rätten att göra Produktionerna tillgängliga för allmänheten eller att göra inspelningar av dem (mekanisering). Detta kräver separata licenser.

Omfattningen av de rättigheter som beviljas med Teostos Licens kan variera under den tid som Licensen är i kraft. Teosto kan utesluta ur Licensen sådana Verk eller sådana rättigheter som ingår i Verk som Teosto inte längre förvaltar.

Licensen omfattar inte användning av Verken i reklam, trailers, tv-produktioner, dokumentärer, filmer, som signaturmusik eller i samband med annan verksamhet än ett företags egen affärsverksamhet.
Rätten som beviljas med Licensen gäller endast Verk från lagliga källor. De stycken ur Verken som omfattas av licensen måste således vara lagligt producerade och tillgängliga för allmänheten.

Blankett för rapportering av musikuppgifter (Synkroinnin vuosiluvan raportointilomake på finska) finns på sidan Lomakkeet.

Skicka den ifyllda blanketten som e-postbilaga till addressen medialicensing@teosto.fi.